Šablona:Vzor lachen

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Syntaxe a parametry[editovat]

{{subst:Vzor lachen
  | 1=odlučitelná předpona (implicitně bez předpony)
  | 2=předpona příčestí minulého (implicitně "ge")
  | 3=základ
  | 4=vsuvné "e" před koncovkami začínajícími na "t" (automaticky rozeznáváno u sloves na -ten, -den)
  | au=pomocné sloveso (implicitně "haben")
}}

Šablona slouží pro vygenerování jednoduchých i složených tvarů v tabulce časování německého slabého (pravidelného) intranzitivního slovesa nebo s infinitivem zakončeným na -en. Lze použít i pro tranzitivní slovesa, která netvoří pasivní tvary. Všechny parametry jsou nepovinné; je-li základní tvar (infinitiv prézentu aktiva) shodný s názvem stránky, je často možné některé či všechny parametry vypustit a vložit zjednodušený zápis:

{{subst:Vzor lachen}}
{{subst:Vzor lachen||}}
{{subst:Vzor lachen|au=sein}}
apod.

Základní tvar (parametr 3) je tvar bez odlučitelných předpon a bez koncovky: {{subst:Vzor lachen|3=lach}} nebo: {{subst:Vzor lachen||ge|lach}}.

Předpona příčestí minulého je implicitně "ge"; u sloves, která tvoří příčestí minulé bez ní, je třeba to v šabloně označit. Příklad: u slovesa kokettieren použijte {{subst:Vzor lachen|2=}} nebo: {{subst:Vzor lachen||}}.

U sloves s odlučitelnou předponou je třeba zadat nejen tuto předponu, ale i základní tvar bez této předpony. Příklad: u slovesa zugucken použijte {{subst:Vzor lachen|1=zu|3=guck}} nebo: {{subst:Vzor lachen|zu|ge|guck}}.

Slovesa s neodlučitelnou předponou zadávejte jako slovesa bez předpony; je však třeba potlačit přidávání tvaroslovné předpony "ge" u příčestí minulého Příklad: u slovesa gehören použijte {{subst:Vzor lachen|2=}} nebo: {{subst:Vzor lachen||}}.

Vsuvné e (parametr 4) před koncovkami -t, -st, -te, -test, -tet, -ten je automaticky doplňováno u sloves, jejichž základ končí na t nebo d (kosten). Je-li třeba, lze je potlačit nastavením prázdného čtvrtého parametru. Stejně tak lze v případě potřeby vsuvné e doplnit i u jiných sloves.

Pomocné sloveso je implicitně "haben". U sloves používajících pomocné sloveso "sein" je třeba to označit pomocí parametru au=. Příklad: u slovesa kollabieren použijte {{subst:Vzor lachen|2=|au=sein}} nebo {{subst:Vzor lachen|||au=sein}}.