Příloha:Číslovky (čeština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
číslo základní díl (zlomek) číslice řadová druhová souborová úhrnná násobná
0 nula nula, nulka nultý nulakrát, nulkrát, nulanásobný
1 jeden jednička první, prvý jedny jednou, jedenkrát, jednonásobný
2 dva, oba půl, polovina, polovice dvojka druhý dvojí, obojí dvoje, oboje dvé, obé dvakrát, dvojnásobný, obakrát, obojíkrát
3 tři třetina trojka třetí trojí troje tré třikrát, trojnásobný
4 čtyři čtvrtina čtyřka, čtverka čtvrtý čtverý čtvery čtvero čtyřikrát, čtyřnásobný
5 pět pětina pětka pátý paterý patery patero pětkrát, pětinásobný
6 šest, půltucet šestina šestka šestý šesterý šestery šestero šestkrát, šestinásobný
7 sedm sedmina sedmička sedmý sedmerý sedmery sedmero sedmkrát, sedminásobný
8 osm osmina osmička osmý osmerý osmery osmero osmkrát, osminásobný
9 devět devítina devítka devátý devaterý devatery devatero devětkrát, devítinásobný
10 deset desetina desítka desátý desaterý desatery desatero desetkrát, desetinásobný
11 jedenáct jedenáctina jedenáctka jedenáctý jedenácterý jedenáctery jedenáctero jedenáctkrát, jedenáctinásobný
12 dvanáct, tucet dvanáctina dvanáctka dvanáctý dvanácterý dvanáctery dvanáctero dvanáctkrát, dvanáctinásobný
13 třináct třináctina třináctka třináctý třinácterý třináctery třináctero třináctkrát, třináctinásobný
14 čtrnáct čtrnáctina čtrnáctka čtrnáctý čtrnácterý čtrnáctery čtrnáctero čtrnáctkrát, čtrnáctinásobný
15 patnáct, mandel patnáctina patnáctka patnáctý patnácterý patnáctery patnáctero patnáctkrát, patnáctinásobný
16 šestnáct šestnáctina šestnáctka šestnáctý šestnácterý šestnáctery šestnáctero šestnáctkrát, šestnáctinásobný
17 sedmnáct sedmnáctina sedmnáctka sedmnáctý sedmnácterý sedmnáctery sedmnáctero sedmnáctkrát, sedmnáctinásobný
18 osmnáct osmnáctina osmnáctka osmnáctý osmnácterý osmnáctery osmnáctero osmnáctkrát, osmnáctinásobný
19 devatenáct devatenáctina devatenáctka devatenáctý devatenácterý devatenáctery devatenáctero devatenáctkrát, devatenáctinásobný
20 dvacet dvacetina dvacítka dvacátý dvacaterý dvacatery dvacatero dvacetkrát, dvacetinásobný
21 jednadvacet, jedenadvacet, dvacet jeden, dvacet jedna jednadvacetina dvacetjednička, jednadvacítka jednadvacátý, jedenadvacátý, dvacátý první, dvacátý prvý jednadvacaterý, jedenadvacaterý jednadvacatery, jedenadvacatery jednadvacatero, jedenadvacatero jednadvacetkrát, jedenadvacetkrát, jednadvacetinásobný, jedenadvacetinásobný
22 dvaadvacet, dvacet dva dvaadvacetina dvaadvacítka, dvacetdvojka dvaadvacátý, dvacátý druhý dvaadvacaterý dvaadvacatery dvaadvacatero dvaadvacetkrát, dvaadvacetinásobný
23 třiadvacet, dvacet tři třiadvacetina třiadvacítka, dvacettrojka třiadvacátý, dvacátý třetí třiadvacaterý třiadvacatery třiadvacatero třiadvacetkrát, třiadvacetinásobný
24 čtyřiadvacet, dvacet čtyři čtyřiadvacetina čtyřiadvacítka, dvacetčtyřka čtyřiadvacátý, dvacátý čtvrtý čtyřiadvacaterý čtyřiadvacatery čtyřiadvacatero čtyřiadvacetkrát, čtyřiadvacetinásobný
25 pětadvacet, dvacet pět pětadvacetina pětadvacítka, dvacetpětka pětadvacátý, dvacátý pátý pětadvacaterý pětadvacatery pětadvacatero pětadvacetkrát, pětadvacetinásobný
26 šestadvacet, dvacet šest šestadvacetina šestadvacítka, dvacetšestka šestadvacátý, dvacátý šestý šestadvacaterý šestadvacatery šestadvacatero šestadvacetkrát, šestadvacetinásobný
27 sedmadvacet, dvacet sedm sedmadvacetina sedmadvacítka, dvacetsedmička sedmadvacátý, dvacátý sedmý sedmadvacaterý sedmadvacatery sedmadvacatero sedmadvacetkrát, sedmadvacetinásobný
28 osmadvacet, dvacet osm osmadvacetina osmadvacítka, dvacetosmička osmadvacátý, dvacátý osmý osmadvacaterý osmadvacatery osmadvacatero osmadvacetkrát, osmadvacetinásobný
29 devětadvacet, dvacet devět devětadvacetina devětadvacítka, dvacetdevítka devětadvacátý, dvacátý devátý devětadvacaterý devětadvacatery devětadvacatero devětadvacetkrát, devětadvacetinásobný
30 třicet třicetina třicítka třicátý třicaterý třicatery třicatero třicetkrát, třicetinásobný
...
40 čtyřicet čtyřicetina čtyřicítka čtyřicátý čtyřicaterý čtyřicatery čtyřicatero čtyřicetkrát, čtyřicetinásobný
50 padesát padesátina padesátka padesátý padesaterý padesatery padesatero padesátkrát, padesátinásobný
60 šedesát, kopa šedesátina šedesátka šedesátý šedesaterý šedesatery šedesatero šedesátkrát, šedesátinásobný
70 sedmdesát sedmdesátina sedmdesátka sedmdesátý sedmdesaterý sedmdesatery sedmdesatero sedmdesátkrát, sedmdesátinásobný
80 osmdesát osmdesátina osmdesátka osmdesátý osmdesaterý osmdesatery osmdesatero osmdesátkrát, osmdesátinásobný
90 devadesát devadesátina devadesátka devadesátý devadesaterý devadesatery devadesatero devadesátkrát, devadesátinásobný
100 sto setina stovka stý sterý stery stero stokrát, stonásobný
...
200 dvě stě dvousetina dvoustovka dvoustý dvousterý dvoustery dvoustero dvěstěkrát, dvěstěnásobný
300 tři sta třísetina třístovka třístý třísterý třístery třístero třistakrát, třistanásobný
400 čtyři sta čtyřsetina čtyřstovka, čtyřistovka čtyřstý čtyřsterý čtyřstery čtyřstero čtyřistakrát, čtyřistanásobný
500 pět set pětisetina pětistovka pětistý pětisterý pětistery pětistero pětsetkrát, pětsetnásobný
600 šest set šestisetina šestistovka šestistý šestisterý šestistery šestistero šestsetkrát, šestsetnásobný
700 sedm set sedmisetina sedmistovka sedmistý sedmisterý sedmistery sedmistero sedmsetkrát, sedmsetnásobný
800 osm set osmisetina osmistovka osmistý osmisterý osmistery osmistero osmsetkrát, osmsetnásobný
900 devět set devítisena devítistovka devítistý devítisterý devítistery devítistero devětsetkrát, devětsetnásobný
1 000 tisíc tisícina tisícovka tisící tisícerý tisícery tisícero tisíckrát, tisícinásobný
...
10 000 deset tisíc, myriáda desetitisícina, myriádtina desetitisícovka desetitisící desetitisícerý desetitisícery desetitisícero desettisíckrát, desetitisícinásobný
100 000 sto tisíc stotisícina stotisícovka stotisící stotisícerý stotisícery stotisícero stotisíckrát, stotisícinásobný
1 000 000 milion, milión miliontina, milióntina miliontý, milióntý milionerý, miliónerý milionery, miliónery milionero, miliónero milionkrát, miliónkrát, milionnásobný, miliónnásobný
10 000 000 deset milionů, deset miliónů desetimiliontý, desetimilióntý desetmilionkrát, desetmiliónkrát, desetimilionnásobný, desetimiliónnásobný
100 000 000 sto milionů, sto miliónů stomiliontý, stomilióntý stomilionkrát, stomiliónkrát, stomilionnásobný, stomiliónnásobný
1 000 000 000 miliarda miliardtina miliardtý miliarderý miliardery miliardero miliardkrát, miliardnásobný
...
1 000 000 000 000 bilion, bilión bilióntina biliontý, bilióntý bilionerý, biliónerý bilionery, biliónery bilionero, biliónero bilionkrát, biliónkrát, bilionnásobný, biliónnásobný