Wikislovník:Pravidla/Auvajsův návrh

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Navržený název stránky: Wikislovník:Fungování komunity (popř. Wikislovník:Komunita, Wikislovník:Komunita uživatelů nebo podobně, ovšem nikoli: Wikislovník:Pravidla)

Základní ustanovení

[editovat]
 1. Wikislovník je internetový projekt vytvářený mnoha dobrovolnými editory. Nemá "redakci", centrální vedení či nějakou autoritu, která by ho vedla, řídila, usměrňovala. Spolupráce mezi editory je založena na základních principech, dobré vůli, společných cílech, zvyklostech a kodifikovaných pravidlech.
 2. Všichni uživatelé jsou proto vyzýváni, aby:
  1. obsah slovníku tvořili z nezaujatého úhlu pohledu
  2. respektovali to, že každou jimi editovanou stránku může (téměř) kdokoli změnit
  3. s ostatními jednali zdvořile a v duchu spolupráce
  4. u ostatních přispěvatelů předpokládali dobrou vůli
  5. dodržovali zvyklosti projektu a zejména (kodifikovaná) pravidla
  6. respektovali autorská práva (a další zákony).

Pravidla

[editovat]
 1. Pro potřeby Wikislovníku je za pravidlo považována norma (tedy text stanovující, jak má něco být, příp. definující nějaké pojmy) nebo souhrn spolu souvisejících norem, které stanoví více či méně závazný postup v některé otázce.
 2. Pravidlo je platné pouze tehdy, když je jako pravidlo výslovně označeno a když bylo přijato předepsaným způsobem.

Přijímání, změny a rušení pravidel

[editovat]
 1. Všechny změny v oblasti pravidel se mohou dít pouze na základě konsensu.
 2. Nové pravidlo musí být přijato na základě hlasování.
 3. Stránky s pravidly je možné editovat, ovšem není možné měnit význam vlastních pravidel (norem) bez předchozího konsensu. Takovou změnu je možné revertovat kdykoli se o tom uživatel dozví, a to i po dlouhé době.

Konsensus

[editovat]
 1. Pod konsensem se rozumí to, že s návrhem souhlasí podstatná část komunity.
 2. Návrh musí být podán na místě určeném k podávání návrhů, s možností jeho diskuze.
 3. Komunita musí být o návrhu přehledně informována nebo s ním srozuměna. (Tedy za návrh není považováno prosté zmínění "jen tak mimochodem" uprostřed jiného, nesouvisejícího příspěvku, oproti tomu založení vlastního vlákna na celokomunitní stránce s jasným oznámením záměru samozřejmě za návrh považováno je.)
 4. Změna provedená bez jejího předešlého oznámení (navržení) není považována za konsensuální a to ani pokud ji nikdo dlouhou dobu nerevertuje.
 5. Obecně se má za to, že uživatel, který se v diskuzi či hlasování v přiměřené lhůtě nevysloví, přestože o nich věděl (nebo vědět mohl), s návrhem souhlasí nebo jej alespoň respektuje.
 6. Pokud v diskuzi či hlasování proti návrhu vystupuje alespoň třetina diskutujících (hlasujících), má se za to, že konsensus nalezen nebyl.
 7. Přijatý konsensus je možné nahradit pouze konsensem novým.