Wikislovník:Pravidla/Co jsou pravidla

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka týkající se pravidel Wikislovníku je neaktivní a archivovaná. Už ji, prosíme, neupravujte.

Co jsou pravidla

[editovat]

Pro potřeby Wikislovníku je za pravidlo považován souhrn tematicky spolu souvisejících norem, které stanoví více či méně závazný postup v některé otázce. Rozeznáváme dva typy pravidel:

  1. závazná pravidla,
  2. doporučení.

Závazná pravidla

[editovat]

Závazná pravidla jsou přijímána v oblastech, v nichž je bezvýhradně nutné trvat na tom, aby se uživatelé chovali (či naopak nechovali) určitým způsobem, popř. aby byl v některé otázce dodržen předem definovaný postup. Porušení závazného pravidla má zpravidla za následek buď poškození projektu, zhoršení nebo znemožnění fungování komunity jeho editorů nebo ubližení jednotlivým editorům. Proto běžně není možné z dodržování závazného pravidla činit výjimky - a pokud je přesto vhodné, aby taková výjimka existovala, je nutné ji do pravidla zapracovat nebo se zamyslet, zda je status závazného pravidla odpovídající.

Pokud závazné pravidlo něco přímo nařizuje nebo zakazuje, je jeho dodržování možné i přímo vynucovat. U vynucování je však důležité vyčerpat nejprve mírnější prostředky a předpokládat dobrou vůli. Například pokud se lze domnívat, že uživatel pravidlo nezná nebo si neuvědomuje jeho porušování, je třeba jej nejprve na tuto skutečnost upozornit.

Doporučení

[editovat]

Jako doporučení jsou označovány standardy, na nichž se komunita editorů Wikislovníku shodla. Obvykle se týkají oblastí, které lze řešit více způsoby, ale je vhodné, aby se (na základě praktických zkušeností nebo preferencí většiny komunity) vybral jen jeden způsob a ten dodržoval vždy, pokud v konkrétní věci není účelné věc řešit jinak.

Pokud některý editor dlouhodobě nedodržuje doporučení, není tento fakt sám o sobě důvodem k jeho penalizaci. I činnost nedodržující doporučení může být pro projekt stále užitečná, třebaže ne tolik, jako kdyby doporučení dodržováno bylo. Pokud ale někdo nedodržuje doporučení tak, že to druhým ztěžuje činnost, dostane se ve věci do sporu, je konfrontován s nesouhlasným míněním komunity, ale ani po poučení neustoupí a dál doporučení úmyslně porušuje, může být takové chování chápáno jako projev zlé vůle a penalizováno. Stejně tak bývá penalizováno, pokud někdo úmyslně brání druhým dodržovat doporučení (např. editační válkou).

Ve srovnání se závaznými pravidly podléhají doporučení častějším změnám a hrají v nich mnohem větší roli příklady. Jsou-li v praxi v některé věci činěny pravidelně výjimky, měl by být tento fakt vtělen do doporučení.