Wikislovník:Zařazované jazyky

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmětem hesla na Wikislovníku mohou být pouze termíny v zařazovaných jazycích. Mezi ně patří:

  • přirozené jazyky
  • umělé jazyky, na nichž se shodla komunita tvůrců Wikislovníku.

Přirozené jazyky

Všechny přirozené jazyky jsou akceptovatelné. Je však důležité si uvědomit, že otázky, jestli je navrhovaný jazyk živým, zda jde o dialekt nebo jiný název již existujícího jazyka, jsou v některých případech neodmyslitelně subjektivní a samotné označení může mít politické podtóny.

Umělé jazyky

Umělé jazyky nevznikly přirozeně, ale jsou produktem vědomého úsilí k naplnění nějakého účelu. Obecně platí, že výrazy v těchto jazycích, především pokud byly vytvořeny k doplnění fiktivního světa nějakého románu, nesplňují základní požadavky. Není možné hledat v jimi vytvořených dílech význam širší slovní zásoby, protože se užívají jen v úzkém kontextu, v němž je materiál o jazyku ihned dostupný. Existují výjimky z tohoto obecného pravidla, založené na konsenzu komunity Wikislovníku. Přinejmenším esperanto je žijícím jazykem s velkou komunitou plynně mluvících uživatelů a dokonce i několika rodilými mluvčími.

Některé samostatné výrazy z umělých jazyků mohou být přejaty do jiných jazyků. S nimi by mělo být nakládáno jako s termíny v adoptivním jazyku, původ by měl být zmíněn v etymologii.

  • Konsenzem anglické komunity byly přijaty následující umělé jazyky (všechny mají ISO 639-3 kódy): esperanto, ido, interlingua, interlingue, lojban, novial, volapük
  • Jazyky, jejichž původ a užití je omezeno na jednu nebo více vzájemně závislých literárních prací a jejich fanoušky nesplňují kritéria pro zahrnutí jako hesla nebo překlady v hlavním jmenném prostoru. Některé z nich si mohou zasloužit slovníky v projektovém nebo jiném zvláštním jmenném prostoru. Z jazyků v seznamu ISO 639-3 mezi takové patří klingonština, skřetí řeč, quenijština a sindarština.

I když jazyk nevyhovuje cílům Wikislovníku, samostatné heslo o názvu takového jazyka může být akceptovatelné.

Rekonstruované jazyky

Výrazy z rekonstruovaných jazyků jako indoevropština nesplňují podmínky pro zařazení. Mohou být uvedeny v poznámkách nebo odkazovány v etymologických odstavcích.

Související stránky