Šablona:TEST

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Testovací šablona

Po skončení testování vymažte prosím obsah šablony a ponechte pouze tento text.

Obecná šablona pro časování německých sloves.

Syntaxe a parametry[editovat]

{{Sloveso (de)
 | au = pomocné sloveso
 | <označení tvaru> = tvar
 …
}}

Tvary se uvádějí bez osobního zájmena (ich, du atd.), šablona je podle potřeby doplní sama.

Tvary dějového a stavového pasiva se zobrazí pouze tehdy, jsou-li zadány příslušné infinitivy prézentu (ifprpd=…, resp. ifprps=…). U sloves, která pasivní tvary netvoří (intranzitivní, zvratná aj.) je takto možné příslušné části tabulek skrýt. Tabulka gerundivních tvarů se zobrazí pouze tehdy, je-li v ní zadán alespoň jeden tvar.

Tvary slabého a smíšeného skloňování gerundiva je třeba uvést se členem. U plurálu smíšeného skloňování uvádějte tvary zájmena kein.

Označení tvaru[editovat]

Tvary jsou označovány řetězcem, který má formát zzttr[r]on. Význam jednotlivých složek:

zz
Způsob. Může mít hodnoty:
 • in: oznamovací způsob (indikativ)
 • k1: konjunktiv 1
 • k1: konjunktiv 2
 • ko: konjunktiv 1 nebo 2 (automatické rozpoznání podle času; nelze použít pro futura)
 • im: rozkazovací způsob (imperativ)
 • if: neurčitek (infinitiv)
 • pa: příčestí (participium)
tt
Čas. Může mít hodnoty:
 • pr: přítomný (prézens)
 • pt: minulý (préteritum)
 • pe: minulý dokončený (perfektum)
 • pl: předminulý (plusquamperfektum)
 • f1: budoucí (futurum 1)
 • f2: předbudoucí (futurum 2)
r[r]
Rod. Může mít hodnoty
 • a: činný (aktivum)
 • pd: trpný (pasivum) dějový
 • ps: trpný (pasivum) stavový
o
Osoba. Může mít hodnoty
 • 1: první osoba (já; my)
 • 2: druhá osoba (ty; vy)
 • 3: třetí osoba (on, ona, ono; oni, ony, ona)
n
Číslo. Může mít hodnoty
 • s: jednotné (singulár)
 • p: množné (plurál)

U infinitivů a participií se nepoužité části kódu (osoba, číslo, popř. čas) vypouštějí.

Označení skloňovaných tvarů příčestí a gerundiva má formát zz(zz)ddncccr. Význam jednotlivých složek:

zz(zz)
Způsob. Má hodnotu:
 • ge: gerundivum
 • papr: příčestí činné (přítomné)
 • pape: příčestí trpné (minulé)
dd
Skloňování (deklinace). Může mít hodnoty:
 • st: silné (stark)
 • sw: slabé (schwach)
 • mi: smíšené (gemischt)
n
Číslo. Může mít hodnoty
 • s: jednotné (singulár)
 • p: množné (plurál)
ccc
Pád (casus). Může mít hodnoty:
 • nom: nominativ
 • gen: genitiv
 • dat: dativ
 • acc: akuzativ
r
Rod (casus). Uvádí se pouze u singuláru. Může mít hodnoty:
 • m: mužský
 • f: ženský
 • n: střední

Z důvodů kompatibility jsou podporovány i kódy použité v předchozí verzi šablony.