γάρ

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

starořečtina[editovat]

přepis[editovat]

 • český: gar

příslovce[editovat]

význam[editovat]

 1. vskutku, zajisté
  • διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε. – Nebo což poznáno býti může o Bohu, známé jest jim, Bůh zajisté zjevil jim.[1]

spojka[editovat]

význam[editovat]

 1. neboť, protože
  • πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον· αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς – Neboť všickni z toho, což jim zbývalo, metali, ale tato z své chudoby, všecko, což měla, uvrhla, všecku živnost svou.[2]
  • ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχθημεν εἰς Τύρον· ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. – A když se nám počal ukazovati Cyprus, nechavše ho na levé straně, plavili jsme se do Syrie, a připlavili jsme se do Týru; neboť tu měli složiti náklad z lodí.[3]

poznámky[editovat]

 1. List Římanům 1,19 (originál, překlad)
 2. Markovo evangelium 12,44 (originál, původní kralický překlad – využívající archaickou podobu nebo místo modernějšího neboť )
 3. Skutky apoštolů 21,3 (originál, původní kralický překlad – využívající archaickou podobu nebo místo modernějšího neboť)