ἄγγελος

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

starořečtina[editovat]

výslovnost[editovat]

 • IPA: [áŋɡelos] (klasická)
 • IPA: [ˈaŋɡɛlo̞s] (koiné)
 • IPA: [ˈaŋɡelos] (byzantská)

podstatné jméno[editovat]

 • rod mužský

přepis[editovat]

 • český: angelos

skloňování[editovat]

Substantivum singulár duál plurál
nominativ ἄγγελος ἀγγέλω ἄγγελοι
genitiv ἀγγέλου ἀγγέλοιν ἀγγέλων
dativ ἀγγέλῳ ἀγγέλοιν ἀγγέλοις
akuzativ ἄγγελον ἀγγέλω ἀγγέλους
vokativ ἄγγελε ἀγγέλω ἄγγελοι

význam[editovat]

 1. posel
  • Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, Ἀντίλοχος δ' Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε. τὸν δ' εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων τὰ φρονέοντ' ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν· – Takto se plápolavému potýkali ohni podobni; Antilochos pak rychlonohý k Achiléovi poslem přistoupiv, stihl hned před loďmi ho přímorohými rozvažovať to na mysli, co již bylo dospělo konce.[1]
 2. anděl
  • Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σοδομα ἑσπέρας· Λωτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων – Přišli pak dva andělé do Sodomy u večer, a Lot seděl v bráně Sodomské.[2]
  • Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ – V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét,[3]
  • καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Τίς ἄξιός ἐστιν ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; – A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti tu knihu, a zrušiti pečeti její?[4]

poznámky[editovat]