-ák

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

čeština[editovat]

výslovnost[editovat]

přípona[editovat]

Přípona vytváří podstatná jména mužského rodu koncovek vzoru pán nebo hrad. Odvozovací základy jsou původem české i cizojazyčné, obvykle jednoduché, vzácně složené.[1]

význam[editovat]

 1. pojmenování osob vyjadřující prostorovou souvislost, příslušnost ke skupině nebo jinou věcnou souvztažnost s jevem, který pojmenovává základové slovo
  • školák
  • tramvaják
  • kulisák
 2. obyvatelská jména
 3. přechylování názvů zvířat a osob, jejichž základní podoba je rodu ženského, výjimečně středního
  • žabák
  • opičák
 4. názvy předmětů, resp. objektů, v širokém smyslu tvořených dílem i z víceslovných pojmenování
  • bramborák
  • opušťák
 5. zveličující slova (augmentativa) poukazující k neobvyklé velikosti označovaného jevu, nebo častěji vyjadřujících jeho negativní (vzácně i kladné) hodnocení; včetně obyvatelských jmen
  • chlapák
  • auťák
  • židák
  • fízlák
  • Rusák
  • Prušák
  • Sudeťák
 6. mechanické krácení podstatných jmen mužského rodu
  • časák
  • foťák
  • reprák
 7. názvy příslušníků skupin ze zkratek a zkratkových slov
  • estébák
  • jezeďák
  • ajťák
 8. adaptace přejatých slov
  • ajznboňák
  • mariňák
  • mindrák
 9. názvy osob odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem
  • chudák
  • dospělák
  • drsňák
  • blonďák
  • fešák
 10. názvy zvířat (i fiktivních) odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem
  • divočák
  • tučňák
  • hnědák
 11. názvy objektů odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem
  • měďák
  • špičák
 12. univerbizace víceslovných pojmenování, jejichž druhá část je obvykle rodu mužského, ojediněle rodu středního
  • panelák
  • koncentrák
  • spacák
  • obvoďák
 13. názvy osob odvozené od sloves nedokonavého vidu
  • divák
  • žebrák
  • feťák
  • zabiják
 14. názvy věcí (včetně částí těl) odvozené od sloves nedokonavého vidu
  • mrazák
  • liják
  • bolák
  • zobák
  • tesák
 15. názvy zvířat, rostlin a hub odvozené od sloves nedokonavého vidu
  • hnilák
  • oslizák
  • hvízdák
 16. názvy jelenů a srnců podle členitosti paroží odvozené ze sudých číslovek
  • šesterák
  • osmerák
  • desaterák
 17. názvy mincí odvozené od základních a zlomkových číslovek
  • pěťák
  • deseťák
  • čtvrťák
 18. označení žáků a studentů podle ročníku; označení samotných ročníků školní docházky
  • prvňák, prvák
  • čtvrťák
 19. názvy zvířat a osob podle délky jejich života nebo délky služby odvozené ze dvou základových slov
  • jednoročák
  • dvouročák
 20. názvy jiných objektů odvozené ze dvou základových slov, z nichž jedno je číslovka
  • dvoukolák
  • čtyřpatrák
  • dvoulůžák
 21. slova odvozená od citoslovcí
  • bubák

související[editovat]

poznámky[editovat]

 1. Z běžných názvů národností jsou s příponou -ák stylově neutrální pouze Polák a Slovák[2]

reference[editovat]

externí odkazy[editovat]