Diskuse:erb

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

@Kotačka: čím přezdrojujete SSJČ? ("erb, -u m. (6. j. -u) (z něm.) znak rodový, zprav. šlechtický; znak městský, státní: e. český; rožmberský e.; e. habsburský; e. města Prahy; lev v českém erbu; zast. člověk bez erbu nešlechtic; → zdrob. *erbík, -u, *erbíček, -čku m.; — erbovní (†erbovný), erbový příd.: e-ní člověk šlechtic; e-ná šlechta (Hol.)"). A považuji za naprosto nevhodné odstraňovat můj příklad... --Dubicko (diskuse) 27. 1. 2013, 17:19 (UTC)

BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha : Libri, 2003. 505 s. ISBN 80-7277-135-3. Heslo Znak, s. 497. Slovník spisovné češtiny není autoritou heraldického pojmosloví. Jedná se bohužel o často užívaný omyl. Také o otázku, za kterou se bezvýhradně vyhazuje u státnic, kteréžto ráčím z heraldiky mít. V historiografii 19. století toto odlišení neexistovalo, proto je ten odkaz na Krameria správný, ale jen optikou své doby. Dnes heraldika erby a znaky od sebe vzájemně odlišuje. Koneckonců už etymologie napovídá, že se jedná o znamení dědičné, jež přecházelo na další členy rodu. Zatímco znak město nijak nedědí. Nedědí jej např. ani biskup, ten vlastní každá jednotlivá osoba zvlášť a s jinými figurami a dalšími prvky (hodnostní čepice, stuhy apod.). V odborné literatuře také najdete pojem erbovní listiny - jedná se vždy o listiny s vykreslenou miniaturou udělované osobám nobilitovaným do šlechtického stavu. Zatímco města mají naopak znaková privilegia. Vizte např. MÜLLER, Karel; ŠTRHA Ivan: Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku: 1416-1914. Jestli máte zájem, mohu vám zprostředkovat kontakt na doktora Maráze z katedry Pomocných věd historických a archivnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity nebo předsedu Moravské genealogické a heraldické společnosti doc. Krejčíka, v jejímž výboru jsem měl tu čest v minulosti působit. --Martin Kotačka (diskuse) 27. 1. 2013, 17:36 (UTC)

K příznaku "chybně": ano je možné, že heraldici to vidí jako omyl, tohle je však slovník, takže pokud to jazykovědci uznali jako relevantní v tomto významu a ve slovnících to neuvádí jako chybné, nemá to většího významu...--Dubicko (diskuse) 13. 4. 2013, 15:48 (UTC)