Příloha:Adjektivní demonyma států (čeština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro potřeby tohoto seznamu je „stát“ definován široce, asi v rozsahu entity stát (Q7275) na Wikidatech. První verze tohoto seznamu byla odvozena z české Wikipedie (v prosinci 2015), odkud byly převzaty i uváděné názvy států. Data v této tabulce jsou/mohou být využívána pro strojové odvozování adjektiv od názvů zemí pro potřebu tvorby automatických seznamů (např. výročí narození a úmrtí), proto se v prvním sloupci nachází odkaz na položku Wikidat reprezentující příslušný stát.

položka stát mužský rod ženský rod
Q23334 Abcházie abcházský abcházská
Q889 Afghánistán afghánský afghánská
Q389688 Achaimenovská říše achaimenovský achaimenovská
Q332005 Achajské knížectví achajský achajská
Q245273 Aitólský spolek aitólský aitólská
Q180114 Ajjúbovci ajjúbovský ajjúbovská
Q4461035 Akkadská říše akkadský akkadská
Q555994 Akkojunluská říše akkojunluský akkojunluská
Q222 Albánie albánský albánská
Q797 Aljaška aljašský aljašská
Q5942 Altajský kraj altajský altajská
Q262 Alžírsko alžírský alžírská
Q6886 Amurská oblast amurský amurská
Q228 Andorra andorrský andorrská
Q179876 Anglické království anglický anglická
Q21 Anglie anglický anglická
Q916 Angola angolský angolská
Q199442 Aragonské království aragonský aragonská
Q414 Argentina argentinský argentinská
Q1875 Archangelská oblast archangelský archangelská
Q399 Arménie arménský arménská
Q569202 Aschaffenburské knížectví aschaffenburský aschaffenburská
Q3941 Astrachaňská oblast astrachaňský astrachaňská
Q210163 Astrachaňský chanát astrachaňský astrachaňská
Q41137 Asýrie asyrský asyrská
Q334714 Athénské vévodství aténský aténská
Q408 Austrálie australský australská
Q227 Ázerbájdžán ázerbájdžánský ázerbájdžánská
Q47690 Babylonie babylonský babylónská
Q5684 Babylón babylonský babylonská
Q186320 Bádenské velkovévodství bádenský bádenská
Q6877935 Bádensko bádenský bádenská
Q985 Bádensko-Württembersko bádensko-württemberský bádensko-württemberská
Q778 Bahamy bahamský bahamská
Q398 Bahrajn bahrajnský bahrajnská
Q902 Bangladéš bangladéšský bangladéšská
Q244 Barbados barbadoský barbadoská
Q706679 Barské vévodství barský barská
Q154195 Bavorské království bavorský bavorská
Q47261 Bavorské vévodství bavorský bavorská
Q980 Bavorsko bavorský bavorská
Q31 Belgie belgický belgická
Q3329 Bělgorodská oblast bělgorodský bělgorodská
Q184 Bělorusko běloruský běloruská
Q4948 Benátská republika benátský benátská
Q80338 Bengálsko bengálský bengálská
Q962 Benin beninský beninská
Q64 Berlín berlínský berlínská
Q23635 Bermudy bermudský bermudská
Q917 Bhútán bhútánský bhútánská
Q373189 Bithýnie bithýnský bithýnská
Q750 Bolívie bolivijský bolivijská
Q225 Bosna a Hercegovina bosenský bosenská
Q963 Botswana botswanský botswanská
Q159856 Brabantské vévodství brabantský brabantská
Q157367 Braniborsko-Prusko braniborský braniborská
Q1208 Braniborsko braniborský braniborská
Q155 Brazílie brazilský brazilská
Q217230 Brazilské císařství brazilský brazilská
Q129286 Britská Indie britsko-indický britsko-indická
Q8680 Britské impérium britský britská
Q2810 Brjanská oblast brjanský brjanská
Q921 Brunej brunejský brunejská
Q473748 Buganda bugandský bugandská
Q121932 Bulharská lidová republika bulharský bulharská
Q815731 Bulharské knížectví bulharský bulharská
Q219 Bulharsko bulharský bulharská
Q530670 Burgundské království burgundský burgundská
Q4712 Burgundské vévodství burgundský burgundská
Q965 Burkina Faso burkinafaský burkinafaská
Q967 Burundi burundský burundská
Q691037 Busoga busogský busogská
Q12544 Byzantská říše byzantský byzantská
Q1261 Colorado coloradský koloradská
Q1337854 Córdobský emirát córdobský córdobská
Q11943 Curych (kanton) curyšský curyšská
Q657 Čad čadský čadská
Q216786 Čampa čampský čampská
Q5187 Čečensko čečenský čečenská
Q5714 Čeljabinská oblast čeljabinský čeljabinská
Q236 Černá Hora černohorský černohorská
Q1322662 Černigovské knížectví černigovský černigovská
Q386496 Černohorské království černohorský černohorská
Q1998866 Česká a Slovenská Federativní Republika československý československá
Q1991965 Česká socialistická republika český česká
Q19776284 České knížectví český česká
Q42585 České království český česká
Q213 Česko český česká
Q33946 Československo československý československá
Q148 Čínská lidová republika čínský čínská
Q865 Čínská republika tchajwanský tchajwanská
Q7984 Čukotský autonomní okruh čukotský čukotská
Q173082 Dácie dácký dácká
Q5118 Dagestán dagestánský dagestánská
Q528042 Dalmácie dalmatský dalmácká
Q756617 Dánské království dánský dánská
Q62651 Dánsko-Norsko norsko-dánský norsko-dánská
Q35 Dánsko dánský dánská
Q974 Demokratická republika Kongo konžský konžská
Q10559 Dolní Bavorsko dolnobavorský dolnobavorská
Q42497 Dolní Rakousy dolnorakouský dolnorakouská
Q1197 Dolní Sasko dolnosaský dolnosaská
Q786 Dominikánská republika dominikánský dominikánská
Q207272 Druhá Polská republika polský polská
Q2010024 Druhá republika druhorepublikový druhorepubliková
Q71092 Druhé Francouzské císařství francouzský francouzská
Q1205 Durynsko durynský durynská
Q8733 Dynastie Čching čchingský čchingská
Q7313 Dynastie Jüan jüanský jüanská
Q79 Egypt egyptský egyptská
Q736 Ekvádor ekvádorský ekvádorská
Q986 Eritrea eritrejský eritrejská
Q191 Estonsko estonský estonská
Q115 Etiopie etiopský etiopská
Q207521 Etiopské císařství etiopský etiopská
Q214262 Evencký autonomní okruh evencký evencká
Q4628 Faerské ostrovy faerský faerská
Q160307 Fátimovský chalífát fátimovský fátimovská
Q702 Federativní státy Mikronésie mikronéský mikronéská
Q41642 Fénicie fénický fénická
Q928 Filipíny filipínský filipínská
Q33 Finsko finský finská
Q2044 Florencie florentský florentská
Q812 Florida floridský floridská
Q142 Francie francouzský francouzská
Q179023 Francouzské kolonie francouzský francouzská
Q70972 Francouzské království francouzský francouzská
Q146246 Franská říše franský franská
Q38060 Galie galský galská
Q1005 Gambie gambijský gambická
Q1428 Georgie georgijský georgijská
Q117 Ghana ghanský ghanská
Q692946 Gorice a Gradiška goricko-gradišský goricko-gradišská
Q42193 Gótové gótský gótská
Q769 Grenada grenadský grenadská
Q223 Grónsko grónský grónská
Q230 Gruzie gruzínský gruzínská
Q130229 Gruzínská sovětská socialistická republika gruzínský gruzínská
Q774 Guatemala guatemalský guatemalská
Q1006 Guinea guinejský guinejská
Q734 Guyana guyanský guyanská
Q153136 Habsburská monarchie rakouský rakouská
Q790 Haiti haitský haitská
Q180086 Halič haličský haličská
Q1055 Hamburk hamburský hamburská
Q164079 Hannoverské království hannoverský hannoverská
Q641116 Hannoversko hannoverský hannoverská
Q782 Havaj havajský havajská
Q20135 Hesenské velkovévodství hesenský hesenská
Q168651 Hesensko-Kasselsko hesensko-kasselský hesensko-kasselská
Q1199 Hesensko hesenský hesenská
Q762943 Holandské hrabství holandský holandská
Q783 Honduras honduraský honduraská
Q10555 Horní Falc falcký falcká
Q41967 Horní Rakousy hornorakouský hornorakouská
Q7788 Chabarovský kraj chabarovský chabarovská
Q6320 Chantymansijský autonomní okruh - Jugra chantymansijský chantymansijská
Q5406 Chetité chetitský chetitská
Q60123 Chiapas chipasský chipasská
Q298 Chile chilský chilská
Q224 Chorvatsko chorvatský chorvatská
Q1117051 Ilyrské království illyrský illyrská
Q28573 Incká říše incký incká
Q668 Indie indický indická
Q252 Indonésie indonéský indonéská
Q215643 Indo-řecké království indo-řecký indo-řecká
Q240123 Indoskythové indo-skythský indo-skythská
Q5219 Ingušsko ingušský ingušská
Q149805 Irácké království irácký irácká
Q796 Irák irácký irácká
Q794 Írán perský íránská
Q6585 Irkutská oblast irkutský irkutská
Q215530 Irské království irský irská
Q27 Irsko irský irská
Q189 Island islandský islandská
Q38 Itálie italský italská
Q172579 Italské království italský italská
Q2654 Ivanovská oblast ivanovský ivanovská
Q801 Izrael izraelský izraelská
Q230407 Izraelské království izraelský izraelská
Q766 Jamajka jamajský jamajská
Q6407 Jamalo-něnecký autonomní okruh jamalo-něnecký jamalo-něnecká
Q174306 Janovská republika janovský janovská
Q188712 Japonské císařství japonský japonská
Q17 Japonsko japonský japonská
Q2448 Jaroslavská oblast jaroslavský jaroslavská
Q805 Jemen jemenský jemenská
Q55502 Jeruzalémské království jeruzalémský jeruzalémská
Q258 Jihoafrická republika jihoafrický jihoafrická
Q193619 Jihoafrická unie jihoafrický jihoafrická
Q1456 Jižní Karolína jihokarolínský jihokarolínská
Q884 Jižní Korea jihokorejský jihokorejská
Q958 Jižní Súdán jihosúdánský jihosúdánská
Q810 Jordánsko jordánský jordánská
Q48685 Judské království judský židovská
Q36704 Jugoslávie jugoslávský jugoslávská
Q5267 Kabardsko-Balkarsko kabardsko-balkarský kabardsko-balkarská
Q99 Kalifornie kalifornský kalifornská
Q1749 Kaliningradská oblast kaliningradský kaliningradská
Q3953 Kalmycko kalmycký kalmycká
Q2842 Kalužská oblast kalužský kalužská
Q424 Kambodža kambodžský kambodžská
Q7948 Kamčatský kraj kamčatský kamčatská
Q1009 Kamerun kamerunský kamerunská
Q16 Kanada kanadský kanadská
Q1011 Kapverdy kapverdský kapverdská
Q5328 Karačajevsko-Čerkesko karačajevsko-čerkeský karačajevsko-čerkeská
Q6343 Kartágo kartaginský kartáginská
Q836169 Kasimovský chanát kasimovský kasimovská
Q179293 Kastilské království kastilský kastilská
Q846 Katar katarský katarská
Q232 Kazachstán kazašský kazašská
Q186537 Kazaňský chanát kazaňský kazaňská
Q6076 Kemerovská oblast kemerovský kemerovská
Q114 Keňa keňský keňská
Q710 Kiribati kiribatský kiribatská
Q5387 Kirovská oblast kirovský kirovská
Q218332 Kitani kitanský kitanská
Q505503 Kočinčína jihovietnamský jihovietnamská
Q183150 Kolchida kolchidský kolchidská
Q739 Kolumbie kolumbijský kolumbijská
Q81931 Konfederované státy americké jižanský jižanská
Q18097 Korea korejský korejská
Q37985 Korutany korutanský korutanská
Q1246 Kosovská republika kosovský kosovská
Q800 Kostarika kostarický kostarická
Q2596 Kostromská oblast kostromský kostromská
Q1796202 Království Granada granadský granadská
Q175276 Království León leónský leónská
Q209857 Království lombardsko-benátské lombardský a benátský lombardská a benátská
Q161885 Království Velké Británie britský britská
Q2360973 Kraňské vévodství kraňský kraňská
Q3680 Krasnodarský kraj krasnodarský krasnodarská
Q6563 Krasnojarský kraj krasnojarský krasnojarská
Q3177901 Krumlovské vévodství vévodkyně krumlovský vévodkyně krumlovská
Q160440 Krymský chanát krymský krymská
Q190967 Křižácké státy křižácký křižácká
Q241 Kuba kubánský kubánská
Q5741 Kurganská oblast kurganský kurganská
Q156038 Kuronské a zemgalské vévodství kuronský a zemgalský kuronská a zemgalská
Q3178 Kurská oblast kurský kurská
Q25979 Kušánská říše kušánský kušánská
Q817 Kuvajt kuvajtský kuvajtská
Q1108445 Kyjevská Rus kyjevský kyjevská
Q1483430 Kyjevské knížectví kyjevský kyjevská
Q213638 Kyperské království kyperský kyperská
Q229 Kypr kyperský kyperská
Q813 Kyrgyzstán kyrgyzský kyrgyzská
Q207330 Lagaš lagašský lagašská
Q819 Laos laoský laoská
Q2191 Leningradská oblast leningradský leningradská
Q822 Libanon libanonský libanonská
Q1014 Libérie libérijský liberijská
Q1016 Libye libyjský libyjská
Q347 Lichtenštejnsko lichtenštejnský lichtenštejnská
Q3510 Lipecká oblast lipecký lipecká
Q49683 Litevské velkoknížectví litevský litevská
Q37 Litva litevský litevská
Q183464 Livonsko livonský livonská
Q155019 Lotrinské vévodství lotrinský lotrinská
Q211 Lotyšsko lotyšský lotyšská
Q2719360 Lucemburské vévodství lucemburský lucemburská
Q32 Lucembursko lucemburský lucemburská
Q16746854 Luhanská lidová republika luganský luganská
Q620765 Lýdie lýdský lýdská
Q1019 Madagaskar madagaskarský madagaskarská
Q16410 Maďarská lidová republika maďarský maďarská
Q600018 Maďarské království maďarský maďarská
Q28 Maďarsko maďarský maďarská
Q7971 Magadanská oblast magadanský magadanská
Q234009 Magadha magadhský magadhská
Q221 Makedonie makedonský makedonská
Q833 Malajsie malajsijský malajsijská
Q1020 Malawi malawiský malawijská
Q826 Maledivy maledivský maledivská
Q912 Mali malijský malijská
Q233 Malta maltský maltská
Q190353 Maltézský řád johanitský johanitská
Q30623 Mandžukuo mandžuský mandžuská
Q2670751 Markrabství moravské moravský moravská
Q1028 Maroko marocký marocká
Q771 Massachusetts massachusettský massachusettská
Q309272 Mauretánie (království) mauretánský mauretánská
Q1027 Mauricius mauricijský mauricijská
Q1025 Mauritánie mauritánský mauritánská
Q62943 Maurjovská říše maurjovský maurjovská
Q105092 Mercie mercijský mercijská
Q96 Mexiko mexický mexická
Q153529 Milánské vévodství milánský milánská
Q1527 Minnesota minnesotský minnesotská
Q1494 Mississippi (stát) mississippský mississippská
Q1581 Missouri (stát) missourský missourijská
Q178665 Mitanni mitannský mitannská
Q252580 Modenské vévodství modenský modenská
Q10957559 Moldavské knížectví moldavský moldavská
Q217 Moldavsko moldavský moldavská
Q235 Monako monacký monacká
Q12557 Mongolská říše mongolský mongolská
Q711 Mongolsko mongolský mongolská
Q1029 Mosambik mosambický mosambická
Q1697 Moskevská oblast moskevský moskevská
Q170770 Moskevské knížectví moskevský moskevská
Q649 Moskva moskevský moskevská
Q33296 Mughalská říše mughalský mughalská
Q1759 Murmanská oblast murmanský murmanská
Q836 Myanmar barmský barmská
Q7318 Nacistické Německo německý německá
Q1030 Namibie namibijský namibijská
Q836680 Nasavsko nasavský nasavská
Q697 Nauru naurský naurská
Q200262 Navarrské království navarrský navarrská
Q2634 Neapol neapolský neapolská
Q173065 Neapolské království neapolský neapolská
Q16957 Německá demokratická republika východoněmecký východoněmecká
Q1206012 Německá říše německý německá
Q43287 Německé císařství německý německá
Q268970 Německé Rakousko německo-rakouský německo-rakouská
Q183 Německo německý německá
Q2164 Něnecký autonomní okruh něnecký něnecká
Q1520008 Neopatrijské vévodství neopatrijský neopatrijská
Q837 Nepál nepálský nepálská
Q106577 Neustrie neustrijský neustrijská
Q1227 Nevada nevadský nevadská
Q1408 New Jersey newjerseyský newjerseyská
Q783733 Nezačleněné území Spojených států amerických nezačleněný nezačleněná
Q1033 Nigérie nigerijský nigerijská
Q1032 Niger nigerský nigerská
Q181254 Nikájské císařství nikajský nikajská
Q811 Nikaragua nikaragujský nikaragujská
Q837326 Nitranské knížectví nitranský nitranská
Q29999 Nizozemské království nizozemský nizozemská
Q55 Nizozemsko nizozemský nizozemská
Q2246 Nižněnovgorodská oblast nižněnovgorodský nižněnovgorodská
Q891 Nižnij Novgorod nižněnovgorodský nižněnovgorodská
Q83418 Normané normanský normanská
Q20 Norsko norský norská
Q107299 Northumbrie northumbrijský northumbrijská
Q1522 Nové Mexiko novomexický novomexická
Q2240 Novgorodská oblast novgorodský novgorodská
Q151536 Novgorodská republika novgorodský novgorodská
Q10914393 Novoasyrská říše novoasyrský novoasyrská
Q624887 Novobabylonská říše novobabylonský novobabylonská
Q5851 Novosibirská oblast novosibirský novosibirská
Q664 Nový Zéland novozélandský novozélandská
Q102679 Numidie numidský numidská
Q1397 Ohio ohijský ohijská
Q19831559 Oldenbursko oldenburský oldenburská
Q534894 Olešnické knížectví olešnický olešnická
Q842 Omán ománský ománská
Q5835 Omská oblast omský omská
Q1904 Ontario (provincie) ontarijský ontarijská
Q218023 Oranžský svobodný stát oranžský oranžská
Q824 Oregon oregonský oregonská
Q3129 Orelská oblast orelský orelská
Q5338 Orenburská oblast orenburský orenburská
Q12560 Osmanská říše osmanský osmanská
Q843 Pákistán pákistánský pákistánská
Q804 Panama panamský panamská
Q733 Paraguay paraguajský paraguayská
Q15499 Paraná (stát) paraný paraná
Q165040 Parmské vévodství parmský parmská
Q39760 Pásmo Gazy gazský gazská
Q1400 Pensylvánie pensylvánský pensylvánská
Q5545 Penzenská oblast penzenský penzenská
Q5400 Permský kraj permský permská
Q83311 Perská říše perský perská
Q419 Peru peruánský peruánská
Q656 Petrohrad petrohradský petrohradská
Q907112 Podněstří podněsterský podněsterská
Q211274 Polská lidová republika polský polská
Q8890160 Polské království polský polská
Q36 Polsko polský polská
Q621672 Pontus pontský pontská
Q1183 Portoriko portorický portorická
Q45670 Portugalské království portugalský portugalská
Q45 Portugalsko portugalský portugalská
Q1200 Porýní-Falc falcký falcká
Q1783098 Poznaňské velkovévodství poznaňský poznaňská
Q766445 Prefektura Okinawa okinawský okinawská
Q152750 Protektorát Čechy a Morava nacistický nacistická
Q27306 Pruské království pruský pruská
Q38872 Prusko pruský pruská
Q71084 První Francouzské císařství francouzský francouzská
Q140359 První republika prvorepublikový prvorepubliková
Q4341 Přímořský kraj přímořský přímořská
Q2218 Pskovská oblast pskovský pskovská
Q176 Québec (provincie) quebecký quebecká
Q699964 Rakouské arcivévodství rakouský rakouská
Q131964 Rakouské císařství rakouský rakouská
Q40 Rakousko rakouský rakouská
Q28513 Rakousko-Uhersko rakousko-uherský rakousko-uherská
Q971 Republika Kongo konžský konžská
Q172107 Republika obou národů polský polská
Q2753 Rjazaňská oblast rjazaňský rjazaňská
Q3573 Rostovská oblast rostovský rostovská
Q983 Rovníková Guinea guineyský guineyská
Q571428 Rujánské knížectví rujánský rujánská
Q203493 Rumunské království rumunský rumunská
Q218 Rumunsko rumunský rumunská
Q2184 Ruská sovětská federativní socialistická republika ruský sovětský ruská sovětská
Q186096 Ruské carství ruský ruská
Q34266 Ruské impérium ruský ruská
Q159 Rusko ruský ruská
Q1037 Rwanda rwandský rwandská
Q209065 Řecké království řecký řecká
Q488880 Řecko-baktrijské království řecko-baktrijský řecko-baktrijská
Q41 Řecko řecký řecká
Q2277 Římská říše římský římská
Q9903 Říše Ming mingský mingská
Q216068 Sába sábský sábská
Q7797 Sachalinská oblast sachalinský sachalinská
Q43325 Salcbursko salzburský salzburská
Q792 Salvador salvadorský salvadorská
Q1727 Samarská oblast samarský samarská
Q683 Samoa samojský samojská
Q238 San Marino sanmarinský sanmarinská
Q5334 Saratovská oblast saratovský saratovská
Q165154 Sardinské království sardinský sardinská
Q1201 Sársko sárský sárská
Q83891 Sásánovská říše sásánovský sásánovská
Q153015 Saské království saský saská
Q156199 Saské kurfiřtství saský saská
Q164092 Saské vévodství saský saská
Q1206 Sasko-Anhaltsko anhaltský anhaltská
Q3462133 Sasko-kobursko-gothajské vévodství sasko-cobursko-gothajský sasko-cobursko-gothajská
Q157710 Sasko-meiningenské vévodství sasko-meiningenský sasko-meiningenská
Q1202 Sasko saský saská
Q315667 Sasko-výmarské vévodství sasko-výmarský sasko-výmarská
Q155570 Sasko-výmarsko-eisenašské vévodství sasko-výmarsko-eisenašský sasko-výmarsko-eisenašská
Q851 Saúdská Arábie saúdskoarabský saúdskoarabská
Q655621 Sedmihradské knížectví sedmihradský sedmihradská
Q3113481 Sedmihradské velkoknížectví sedmihradský sedmihradská
Q3708094 Seldžucká říše seldžucký seldžucká
Q93180 Seleukovská říše seleukovský seleukovská
Q1041 Senegal senegalský senegalská
Q26 Severní Irsko severoirský severoirská
Q1454 Severní Karolína severokarolínský severokarolínská
Q423 Severní Korea severokorejský severokorejská
Q5237 Severní Osetie-Alanie severoosetský severoosetská
Q150981 Severoněmecký spolek severoněmecký severoněmecká
Q1042 Seychely seychelský seychelská
Q190513 Sibiřský chanát sibiřský sibiřská
Q188586 Sicilské království sicilský sicilská
Q1044 Sierra Leone sierra-leonský sierra-leonská
Q334 Singapur singapurský singapurská
Q188836 Siungnuové siung-nuský siung-nuská
Q230791 Skotské království skotský skotská
Q22 Skotsko skotský skotská
Q154401 Slovenská republika (1939–1945) slovenský slovenská
Q214 Slovensko slovenský slovenská
Q215 Slovinsko slovinský slovinská
Q2347 Smolenská oblast smolenský smolenská
Q83286 Socialistická federativní republika Jugoslávie jugoslávský jugoslávská
Q1045 Somálsko somálský somálská
Q15180 Sovětský svaz sovětský sovětská
Q5690 Sparta spartský spartská
Q15864 Spojené království Nizozemské nizozemský nizozemská
Q145 Spojené království britský britská
Q174193 Spojené království Velké Británie a Irska britský britská
Q30 Spojené státy americké americký americká
Q684030 Srbské knížectví srbský srbská
Q241748 Srbské království srbský srbská
Q37024 Srbsko a Černá Hora srbský srbská
Q403 Srbsko srbský srbská
Q854 Srí Lanka srílanský srílanská
Q83958 Starověká Makedonie makedonský makedonská
Q844930 Starověké Athény athénský athénská
Q11772 Starověké Řecko starověký řecký starověká řecká
Q11768 Starověký Egypt staroegyptský staroegyptská
Q1747689 Starověký Řím římský římská
Q219060 Stát Palestina palestinský palestinská
Q214102 Státy Unie unionistický unionistická
Q5207 Stavropolský kraj stavropolský stavropolská
Q929 Středoafrická republika středoafrický středoafrická
Q468902 Středofranská říše středofranský středofranská
Q1049 Súdán súdánský súdánská
Q35355 Sumer sumerský sumerská
Q730 Surinam surinamský surinamská
Q12548 Svatá říše římská římský říšská
Q1039 Svatý Tomáš a Princův ostrov tomášo-princský tomášo-princská
Q1050 Svazijsko svazijský svazijská
Q838261 Svazová republika Jugoslávie jugoslávský jugoslávská
Q155085 Svébové svébský svébská
Q5462 Sverdlovská oblast sverdlovský sverdlovská
Q858 Sýrie syrský syrská
Q1194 Šlesvicko-Holštýnsko šlesvicko-holštýnský šlesvicko-holštýnská
Q80702 Španělské kolonie španělský španělská
Q29 Španělsko španělský španělská
Q580447 Štýrské vévodství štýrský štýrská
Q41358 Štýrsko štýrský štýrská
Q34 Švédsko švédský švédská
Q39 Švýcarsko švýcarský švýcarská
Q863 Tádžikistán tádžický tádžická
Q216301 Tajmyrský autonomní okruh tajmyrský tajmyrská
Q3550 Tambovská oblast tambovský tambovská
Q924 Tanzanie tanzanský tanzanská
Q34366 Tasmánie tasmánský tasmánská
Q5481 Tatarstán tatarský tatarská
Q671899 Těšínské knížectví těšínský těšínská
Q869 Thajsko thajský thajská
Q945 Togo tožský tožská
Q5884 Tomská oblast tomský tomská
Q678 Tonga tonžský tonžská
Q154849 Toskánské velkovévodství toskánský toskánská
Q178913 Trapezuntské císařství trapezuntský trapezuntská
Q754 Trinidad a Tobago trinidadsko-tobažský trinidadsko-tobažská
Q272033 Tripolské hrabství tripolský tripolská
Q2454585 Třetí Československá republika poválečný poválečná
Q70802 Třetí Francouzská republika francouzský francouzská
Q2792 Tulská oblast tulský tulská
Q5824 Ťumeňská oblast ťumeňský ťumeňská
Q948 Tunisko tuniský tuniská
Q43 Turecko turecký turecká
Q874 Turkmenistán turkmenský turkmenská
Q2292 Tverská oblast tverský tverská
Q42880 Tyrolsko tyrolský tyrolská
Q5422 Udmurtsko udmurtský udmurtská
Q1036 Uganda ugandský ugandská
Q171150 Uhersko uherský uherská
Q212 Ukrajina ukrajinský ukrajinská
Q5634 Uljanovská oblast uljanovský uljanovská
Q185068 Urartu urartský urartská
Q77 Uruguay uruguayský uruguayská
Q265 Uzbekistán uzbecký uzbecká
Q42211 Vandalové vandalský vandalská
Q152115 Varšavské knížectví varšavský varšavská
Q237 Vatikán vatikánský vatikánská
Q193152 Velkomoravská říše velkomoravský velkomoravská
Q704312 Velkovévodství frankfurtské frankfurtský frankfurtská
Q688918 Velkovévodství Krakovské krakovský krakovská
Q698089 Velkovévodství würzburské würzburský würzburská
Q717 Venezuela venezuelský venezuelská
Q153943 Vestfálské království vestfálský vestfálská
Q881 Vietnam vietnamský vietnamská
Q172640 Vietnamská demokratická republika severovietnamský severovietnamská
Q180573 Vietnamská republika jihovietnamský jihovietnamská
Q1370 Virginie virginijský virginijská
Q2702 Vladimirská oblast vladimirský vladimirská
Q83546 Vladimirsko-suzdalské knížectví vladimirský vladimirská
Q3819 Volgogradská oblast volgogradský volgogradská
Q2015 Vologdská oblast vologdský vologdská
Q3447 Voroněžská oblast voroněžský voroněžská
Q574 Východní Timor východotimorský východotimorská
Q153080 Východofranská říše východofranský východofranská
Q25 Wales velšský velšská
Q1223 Washington (stát) washingtonský washingtonská
Q105313 Wessex západosaský západosaská
Q1537 Wisconsin wisconsinský wisconsinská
Q159631 Württemberské království württemberský württemberská
Q6838 Zabajkalský kraj zabajkalský zabajkalská
Q568471 Zaháňské knížectví zaháňský zaháňská
Q953 Zambie zambijský zambijská
Q1774 Zanzibar zanzibarský zanzibarská
Q3206 Západní Austrálie západoaustralský západoaustralská
Q713750 Západní Německo západoněmecký západoněmecká
Q1371 Západní Virginie západovirginský západovirginská
Q46370 Západofranská říše západofranský západofranská
Q42834 Západořímská říše západořímský západořímská
Q686971 Země Koruny české český česká
Q954 Zimbabwe zimbabwský zimbabwská
Q7730 Židovská autonomní oblast židovský židovská