Uživatel:Auvajs/Tvary/Adjektiva

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tvary anglických adjektiv[editovat]

msgpočet
komparativ adjektiva W1
komparativ slova WW, W1
komparativ slova W: W1
zkrácená forma adjektiva W1

Tvary českých adjektiv[editovat]

msgpočet
akuzativ a vokativ plurálu přídavného jména W v mužském rodě neživotném1
akuzativ plurálu přídavného jména W v mužském rodě životném1
genitiv, dativ a lokál singuláru a nominativ a akuzativ plurálu přídavného jména W v ženském rodě1
jmenný tvar nominativu singuláru maskulina adjektiva W1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru přídavného jména W ve středním rodě1
(archaicky) jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W3
(archaicky) jmenný tvar jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu adjektiva W1
(v obecném jazyce, nářečně)<ref name="Kopřivová">{{Citace sborníku1
(zastarale) jmenný tvar plurálu rodu mužského životného adjektiva W1
(zastarale, básnicky) jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W1
akuzativ a instrumentál jednotného čísla ženského rodu zájmena W2
akuzativ a instrumentál singuláru adjektiva W v rodu ženském1
akuzativ a instrumentál singuláru rodu ženského adjektiva W3
akuzativ a instrumentál singuláru ženského rodu adjektiva W4
akuzativ a vokativ množného čísla mužského neživotného a ženského rodu přídavného jména W3
akuzativ a vokativ mužského životného množného čísla adjektiva W1
akuzativ čísla jednotného ženského rodu adjektiva W1
akuzativ čísla množného rodu středního a ženského adjektiva W1
akuzativ jednotného čísla mužského rodu adjektiva W1
akuzativ množného čísla mužského rodu životného adjektiva W1
akuzativ množného čísla mužského rodu životného přídavného jména W1
akuzativ množného čísla středního rodu přídavného jména W1
akuzativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W1
akuzativ plurálu feminina adjektiva W1
akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném1
akuzativ plurálu maskulina životného adjektiva W2
akuzativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W1
akuzativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W1
akuzativ plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W1
akuzativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W1
akuzativ plurálu neutra W1
akuzativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W22
akuzativ plurálu středního rodu adjektiva W2
akuzativ plurálu ženského rodu adjektiva W2
akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném1
akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském1
akuzativ singuláru mužského rodu životného adjektiva W3
akuzativ singuláru neutra adjektiva W1
akuzativ singuláru rodu mužského životného jmenného tvaru adjektiva slovesného trpného ke slovesu W1
akuzativ singuláru rodu středního adjektiva W1
akuzativ singuláru středního rodu adjektiva W2
akuzativ singuláru ženského rodu adjektiva W3
akuzativ singuláru ženského rodu přídavného jména W1
akuzativ životného plurálu maskulina adjektiva W7
dativ a lokál singuláru ženského rodu adjektiva W1
dativ jednotného čísla mužského a středního rodu adjektiva W1
dativ plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném1
dativ plurálu adjektiva W v rodu mužském životném1
dativ plurálu adjektiva W v rodu středním1
dativ plurálu adjektiva W v rodu ženském1
dativ plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W3
dativ plurálu rodů ženského, středního a mužského životného i neživotného adjektiva W1
dativ plurálu středního rodu adjektiva W3
dativ plurálu všech rodů adjektiva W5
dativ plurálu ženského rodu adjektiva W3
dativ singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném1
dativ singuláru adjektiva W v rodu mužském životném1
dativ singuláru adjektiva W v rodu středním1
dativ singuláru feminina adjektiva W1
dativ singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W1
dativ singuláru mužského rodu životného adjektiva W1
dativ singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W3
dativ singuláru středního rodu adjektiva W4
dativ singuláru ženského rodu adjektiva W2
genitiv a akuzativ singuláru adjektiva W v rodu mužském životném1
genitiv a akuzativ singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W2
genitiv a akuzativ singuláru rodu mužského životného adjektiva W3
genitiv a akuzativ singuláru rodu mužského životného, genitiv singuláru rodu mužského neživotného a genitiv singuláru rodu středního adjektiva W2
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu mužském životném1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu středním1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu ženském1
genitiv a lokál plurálu všech rodů adjektiva W1
genitiv a lokál plurálu všech rodů adjektiva W10
genitiv čísla množného adjektiva W8
genitiv, dativ a lokál čísla jednotného ženského rodu adjektiva W1
genitiv, dativ a lokál jednotného čísla ženského rodu adjektiva W2
genitiv, dativ a lokál jednotného čísla ženského rodu přídavného jména W4
genitiv, dativ a lokál singuláru feminina adjektiva W9
genitiv, dativ a lokál singuláru rodu ženského adjektiva W7
genitiv, dativ a lokál singuláru ženského rodu adjektiva W3
genitiv jednotného čísla adjektiva W1
genitiv jednotného čísla mužského a středního rodu adjektiva W1
genitiv jednotného čísla ženského rodu adjektiva W2
genitiv množného čísla adjektiva W1
genitiv plurálu mužského neživotného rodu adjektiva W3
genitiv plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W4
genitiv plurálu mužského životného rodu adjektiva W3
genitiv plurálu středního rodu adjektiva W7
genitiv plurálu ženského rodu adjektiva W7
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu ženského adjektiva W1
genitiv singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném1
genitiv singuláru adjektiva W v rodu středním1
genitiv singuláru feminina adjektiva W1
genitiv singuláru mužského a středního rodu adjektiva W1
genitiv singuláru mužského rodu životného adjektiva W2
genitiv singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W3
genitiv singuláru rodu mužského neživotného adjektiva W3
genitiv singuláru rodu středního adjektiva W3
genitiv singuláru rodu ženského adjektiva W13
genitiv singuláru středního rodu adjektiva W5
genitiv singuláru ženského rodu adjektiva W2
instrumentál a akuzativ čísla jednotného adjektiva W1
instrumentál čísla jednotného rodu ženského adjektiva W1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu mužském životném1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu středním1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu ženském1
instrumentál plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W1
instrumentál plurálu mužského rodu životného adjektiva W1
instrumentál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W1
instrumentál plurálu středního rodu adjektiva W2
instrumentál plurálu všech rodů adjektiva W2
instrumentál plurálu ženského rodu adjektiva W2
instrumentál singuláru mužského a středního rodu a dativ plurálu všech rodů přídavného jména W1
instrumentál singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W3
instrumentál singuláru rodu mužského a středního adjektiva W4
instrumentál singuláru rodů středního a mužského životného i neživotného adjektiva W1
instrumentál singuláru rodu ženského adjektiva W2
instrumentál singuláru středního rodu adjektiva W3
instrumentál singuláru ženského rodu přídavného jména W1
instumentál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W2
instumentál plurálu středního rodu adjektiva W2
instumentál plurálu ženského rodu adjektiva W2
instumentál singuláru ženského rodu adjektiva W1
jmenný tvar akuzativu plurálu mužského rodu životného adjektiva W3
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W5
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W[1]1
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W1
jmenný tvar jednotného čísla rodu mužského adjektiva W11
jmenný tvar jednotného čísla rodu mužského adjektiva W[2]1
jmenný tvar jednotného čísla rodu středního adjektiva W1
jmenný tvar jednotného čísla rodu ženského a množného čísla rodu středního adjektiva W1
jmenný tvar jednotného čísla středního rodu adjektiva W1
jmenný tvar jednotného čísla ženského rodu a množného číslo středního rodu adjektiva W1
jmenný tvar množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského adjektiva W1
jmenný tvar množného čísla rodu mužského životného adjektiva W1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu feminina adjektiva W1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W3
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu neutra adjektiva W1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu ženského rodu adjektiva W2
jmenný tvar nominativu a akuzativu singuláru neutra adjektiva W1
jmenný tvar nominativu plurálu maskulina životného adjektiva W1
jmenný tvar nominativu singuláru feminina adjektiva W1
jmenný tvar nominativu singuláru maskulina adjektiva W1
jmenný tvar nominativu singuláru neutra adjektiva W1
jmenný tvar plurálu rodu mužského životného adjektiva W1
lokál a instrumentál singuláru rodu mužského a středního adjektiva W1
lokál množného čísla adjektiva W1
lokál plurálu mužského neživotného rodu adjektiva W3
lokál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W4
lokál plurálu mužského životného rodu adjektiva W3
lokál plurálu středního rodu adjektiva W7
lokál plurálu ženského rodu adjektiva W7
lokál singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném1
lokál singuláru adjektiva W v rodu mužském životném1
lokál singuláru adjektiva W v rodu středním1
lokál singuláru feminina adjektiva W1
lokál singuláru mužského a středního rodu adjektiva W1
lokál singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W2
lokál singuláru mužského rodu životného adjektiva W2
lokál singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W3
lokál singuláru středního rodu adjektiva W3
lokál singuláru středního rodu neživotného adjektiva W2
lokál singuláru ženského rodu adjektiva W2
lokál singuláru ženského rodu neživotného adjektiva W1
nominativ a akuzativ jednotného čísla středního rodu adjektiva W3
nominativ a akuzativ množného čísla adjektiva W1
nominativ a akuzativ množného čísla mužského rodu neživotného adjektiva W1
nominativ a akuzativ množného čísla rodu ženského a mužského neživotného adjektiva W3
nominativ a akuzativ množného čísla středního rodu přídavného jména W1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském neživotném1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu středním1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském1
nominativ a akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském neživotném1
nominativ a akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu středním1
nominativ a vokativ čísla množného rodu mužského životného adjektiva W1
nominativ a vokativ plurálu adjektiva W v rodu mužském životném1
nominativ a vokativ plurálu maskulina životného adjektiva W1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu adjektiva W1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W7
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného přídavného jména W13
nominativ a vokativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W2
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W61
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W4
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného přídavného jména W1
nominativ a vokativ plurálu životné formy maskulina adjektiva W1
nominativ a vokativ pluráru středního rodu adjektiva W1
nominativ a vokativ rodu mužského životného adjektiva W1
nominativ a vokativ singuláru adjektiva W v ženském rodě3
nominativ a vokativ singuláru feminina slova W1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W3
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního přídavného jména W1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského adjektiva W1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského životného adjektiva W2
nominativ a vokativ singuláru u rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu u rodu středního přídavného jména W2
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W3
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu slova W3
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu adjektiva W13
nominativ, akuzativ a vokativ jednotného čísla středního rodu přídavného jména W4
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla mužského neživotného a ženského rodu přídavného jména W1
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla středního rodu přídavného jména W5
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla ženského rodu adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ mužského neživotného a ženského rodu množného čísla adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu adjektiva W ve středním rodě3
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu feminina adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu feminina neživotného adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu maskulina neživotného adjektiva W2
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu mužského rodu neživotného a ženského rodu adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu neutra slova W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného a rodu ženského adjektiva W22
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného a ženského adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W12
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra neživotného adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru rodu středního adjektiva W7
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru středního rodu adjektiva W4
nominativ jednotného čísla ženského rodu přídavného jména W8
nominativ množného čísla mužského životného přídavného jména W3
nominativ množného čísla rodu ženského přídavného jména W1
nominativ množného čísla středního rodu přídavného jména W1
nominativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W1
nominativ plurálu feminina adjektiva W1
nominativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném1
nominativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W2
nominativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W3
nominativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W63
nominativ plurálu neutra W1
nominativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W2
nominativ plurálu středního rodu adjektiva W2
nominativ plurálu ženského rodu adjektiva W2
nominativ singuláru feminina W1
nominativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném1
nominativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském1
nominativ singuláru neutra adjektiva W1
nominativ singuláru rodu středního adjektiva W1
nominativ singuláru středního rodu adjektiva W2
nominativ singuláru ženského rodu adjektiva W3
nominativ singuláru ženského rodu jmenného tvaru adjektiva slovesného trpného ke slovesu W1
nominativ, vokativ a akuzativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W6
nominativ, vokativ a akuzativ plurálu feminina adjektiva W6
nominativ, vokativ a akuzativ singuláru neutra adjektiva W6
singulár, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W2
tvar adjektiva W1
tvar dativu a lokálu plurálu ve všech rodech přídavného jména W1
tvar dativu plurálu ve všech rodech a instrumentálu mužského a středního rodu přídavného jména W1
tvar instrumentálu plurálu ve všech rodech přídavného jména W1
tvar slova W4
vokativ množného čísla středního rodu přídavného jména W1
vokativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W1
vokativ plurálu feminina adjektiva W1
vokativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W2
vokativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W63
vokativ plurálu neutra W1
vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W1
vokativ plurálu středního rodu adjektiva W2
vokativ plurálu ženského rodu adjektiva W2
vokativ singuláru feminina W1
vokativ singuláru neutra adjektiva W1
vokativ singuláru rodu středního adjektiva W1
vokativ singuláru středního rodu adjektiva W2
vokativ singuláru ženského rodu adjektiva W2
životná forma nominativu a vokativu plurálu maskulina adjektiva W1

Tvary dánských adjektiv[editovat]

msgpočet
komparativ adjektiva W8
superlativ v neurčitém tvaru adjektiva W8

Tvary esperantských adjektiv[editovat]

msgpočet
akuzativ singuláru adjektiva W4

Tvary finských adjektiv[editovat]

msgpočet
instruktiv plurálu od slova W1
nominativ plurálu slova W1
partitiv singuláru slova W2

Tvary francouzských adjektiv[editovat]

msgpočet
tvar ženského rodu od slova WW1
femininum singuláru slova W3
maskulinum množného čísla adjektiva W1
množné číslo mužského rodu adjektiva WW , W Wm Wm1
množné číslo rodu mužského adjektiva W1
tvar mužského rodu od slova WW; používá se před slovem začínajícím samohláskou nebo němým h1
varianta mužského rodu adjektiva WW, W[3]2
ženský rod adjektiva W1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W3
ženský rod jednotného čísla adjektiva W - W1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W - Wa, W1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W1
ženský rod slova W4

Tvary hebrejských adjektiv[editovat]

msgpočet
jednotné číslo ženského rodu přídavného jména W1
femininum plurálu adjektiva W2
femininum singuláru adjektiva W3
jednotné číslo ženského rodu adjektiva W1
maskulinum plurálu adjektiva W2
singulár feminina adjektiva W1
status absolutus ženského rodu adjektiva W bez členu = W1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W1
ženský rod množného čísla adjektiva W1
ženský rod singuláru adjektiva W1

Tvary italských adjektiv[editovat]

msgpočet
femininum singuláru adjektiva W1
množné číslo ženského rodu adjektiva W1
plurál mužského rodu adjektiva W2
singulár feminina slova W1
tvar plurálu feminina slova W2
tvar plurálu feminina slova W2
ženský rod adjektiva W1
ženský rod jednotného čísla přídavného jména W1
ženský rod od slova W (W)1

Tvary latinských adjektiv[editovat]

msgpočet
ostříhaná1
ablativ plurálu feminina adjektiva W251
ablativ plurálu maskulina adjektiva W251
ablativ plurálu neutra adjektiva W251
ablativ singuláru feminina adjektiva W252
ablativ singuláru maskulina adjektiva W252
ablativ singuláru neutra adjektiva W252
ablativ singuláru substantiva WW, W, Wm W1
ablativ singurálu všech rodů přídavného jména W1
akuzativ plurálu feminina adjektiva W251
akuzativ plurálu maskulina adjektiva W250
akuzativ plurálu neutra adjektiva W252
akuzativ singuláru feminina adjektiva W249
akuzativ singuláru feminina adjektiva WW1
akuzativ singuláru maskulina adjektiva W252
akuzativ singuláru neutra adjektiva W251
akuzativ singurálu mužského a ženského rodu přídavného jména W1
dativ a ablativ množného čísla adjektiva WW1
dativ a ablativ množného čísla adjektiva WWmi, W, Wch1
dativ a ablativ singuláru mužského rodu adjektiva W1
dativ a ablativ singuláru středního rodu adjektiva W1
dativ plurálu feminina adjektiva W251
dativ plurálu maskulina adjektiva W251
dativ plurálu neutra adjektiva W251
dativ singuláru feminina adjektiva W252
dativ singuláru maskulina adjektiva W252
dativ singuláru neutra adjektiva W252
genitiv plurálu feminina adjektiva W251
genitiv plurálu maskulina adjektiva W251
genitiv plurálu neutra adjektiva W251
genitiv plurálu všech rodů adjektiva WW, W1
genitiv singuláru feminina adjektiva W243
genitiv singuláru maskulina adjektiva W244
genitiv singuláru mužského rodu adjektiva W1
genitiv singuláru neutra adjektiva W244
genitiv singuláru středního rodu adjektiva W1
komparativ jednotného čísla adjektiva W - W, W1
nominativ a akuzativ plurálu neutra adjektiva W1
nominativ a vokativ feminina singuláru adjektiva W - W1
nominativ a vokativ jednotného čísla ženského rodu adjektiva WW, W, W1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu adjektiva W1
nominativ a vokativ singuláru feminina adjektiva W1
nominativ a vokativ singuláru maskulina či feminina komparativu adjektiva W - W, W; (komparativ absolutní) W W, W W1
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu od adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla středního rodu adjektiva WW, W, W1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra plurálu adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra plurálu adjektiva W - W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu od adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu přídavného jména W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra adjektiva W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra druhého stupně přídavného jména W1
nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu adjektiva W1
nominativ čísla jednotného utra komparativu adjektiva W1
nominativ plurálu feminina adjektiva W252
nominativ plurálu maskulina adjektiva W253
nominativ plurálu neutra adjektiva W252
nominativ singuláru feminina adjektiva W241
nominativ singuláru feminina adjektiva WW, W, W1
nominativ singuláru maskulina a feminina druhého stupně adjektiva W1
nominativ singuláru neutra adjektiva W251
nominativ, vokativ a ablativ singuláru feminina adjektiva W1
nominativ, vokativ a akusativ plurálu neutra adjektiva W1
vokativ plurálu feminina adjektiva W252
vokativ plurálu maskulina adjektiva W254
vokativ plurálu neutra adjektiva W252
vokativ singuláru feminina adjektiva W242
vokativ singuláru maskulina adjektiva W228
vokativ singuláru neutra adjektiva W251

Tvary litevských adjektiv[editovat]

msgpočet
W2
nominativ singuláru feminina adjektiva W1

Tvary lotyšských adjektiv[editovat]

msgpočet
genitiv jednotného čísla a nominativ a akuzativ množného čísla rodu ženského od přídavného jména W (bílý)1
genitiv jednotného čísla rodu mužského a nominativ jednotného čísla rodu ženského od přídavného jména W (W)1
genitiv singuláru rodu mužského přídavného jména W ((od-)W)1
nominativ singuláru rodu ženského přídavného jména W ((od-)W)1

Tvary maltských adjektiv[editovat]

msgpočet
ženský rod slova W1

Tvary německých adjektiv[editovat]

msgpočet
skloňovaný tvar adjektiva W – „W“, „W1
tvar feminina po neurčitém členu v genitivu a dativu jednotného čísla1
tvar maskulina po neurčitém členu v nominativu jednotného čísla1
genitiv a dativ singuláru a genitiv plurálu rodu ženského adjektiva W2
genitiv plurálu rodu středního adjektiva W2
komparativ adjektiva WW1
nominativ singuláru a genitiv plurálu rodu mužského adjektiva W2

Tvary nizozemských adjektiv[editovat]

msgpočet
W - komparativ singuláru adjektiva W1

Tvary polských adjektiv[editovat]

msgpočet
W (mající mezní vlastnosti), W, W; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla a ne-mužsko-osobového rodu množného čísla přídavného jména W1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru středního rodu a plurálu neosobního mužského, ženského a středního rodu přídavného jména W1
nominativ plurálu mužského osobního rodu adjektiva W1

Tvary portugalských adjektiv[editovat]

msgpočet
femininum (ženský rod) od adjektiva W; portugalská1
množné číslo obou rodů adjektiva W - W, W, W W W1
plurál ženského rodu adjektiva W; dobré1
singulár ženského rodu adjektiva W; dobrá1

Tvary romských adjektiv[editovat]

msgpočet
akuzativ a nepřímý pád singuláru ženského rodu adjektiva W1
nominativ plurálu adjektiva W1

Tvary rumunských adjektiv[editovat]

msgpočet
nominativ a akuzativ feminina tvaru neurčitého adjektiva WW2

Tvary slovenských adjektiv[editovat]

msgpočet
lokál singuláru mužského rodu přídavného jména W1
nominativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W1
nominativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W2
životný tvar nominativu plurálu maskulina adjektiva W1

Tvary španělských adjektiv[editovat]

msgpočet
femininum plurálu adjektiva W1
femininum singuláru adjektiva W2
mužský rod množného čísla adjektiva W1
plurál feminina adjektiva W1
plurál maskulina adjektiva W1
plurál (maskulina i feminina) slova W1
plurál ženského rodu adjektiva W1
singulár feminina adjektiva W1
tvar slova W1
ženský rod adjektiva W2

Tvary žemaitských adjektiv[editovat]

msgpočet
  1. Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené SSJČ není určen žádný text
  2. BEČKA, Josef Václav. Přídavné jméno jmenné v nové češtině. Naše řeč, 1945, roč. 29, čís. 5–6. Dostupné online. ISSN 0027-8203.
  3. používá se před samohláskou či neznělým h