Uživatel:Auvajs/Tvary/Adjektiva

Z Wikislovníku
Přejít na: navigace, hledání

Tvary anglických adjektiv[editovat]

msg počet
komparativ adjektiva W 1
komparativ slova WW, W 1
komparativ slova W: W 1
zkrácená forma adjektiva W 1

Tvary českých adjektiv[editovat]

msg počet
akuzativ a vokativ plurálu přídavného jména W v mužském rodě neživotném 1
akuzativ plurálu přídavného jména W v mužském rodě životném 1
genitiv, dativ a lokál singuláru a nominativ a akuzativ plurálu přídavného jména W v ženském rodě 1
jmenný tvar nominativu singuláru maskulina adjektiva W 1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru přídavného jména W ve středním rodě 1
(archaicky) jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W 3
(archaicky) jmenný tvar jednotného čísla ženského rodu a množného čísla středního rodu adjektiva W 1
(v obecném jazyce, nářečně)<ref name="Kopřivová">{{Citace sborníku 1
(zastarale) jmenný tvar plurálu rodu mužského životného adjektiva W 1
(zastarale, básnicky) jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W 1
akuzativ a instrumentál jednotného čísla ženského rodu zájmena W 2
akuzativ a instrumentál singuláru adjektiva W v rodu ženském 1
akuzativ a instrumentál singuláru rodu ženského adjektiva W 3
akuzativ a instrumentál singuláru ženského rodu adjektiva W 4
akuzativ a vokativ množného čísla mužského neživotného a ženského rodu přídavného jména W 3
akuzativ a vokativ mužského životného množného čísla adjektiva W 1
akuzativ čísla jednotného ženského rodu adjektiva W 1
akuzativ čísla množného rodu středního a ženského adjektiva W 1
akuzativ jednotného čísla mužského rodu adjektiva W 1
akuzativ množného čísla mužského rodu životného adjektiva W 1
akuzativ množného čísla mužského rodu životného přídavného jména W 1
akuzativ množného čísla středního rodu přídavného jména W 1
akuzativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W 1
akuzativ plurálu feminina adjektiva W 1
akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném 1
akuzativ plurálu maskulina životného adjektiva W 2
akuzativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W 1
akuzativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W 1
akuzativ plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 1
akuzativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W 1
akuzativ plurálu neutra W 1
akuzativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W 22
akuzativ plurálu středního rodu adjektiva W 2
akuzativ plurálu ženského rodu adjektiva W 2
akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném 1
akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském 1
akuzativ singuláru mužského rodu životného adjektiva W 3
akuzativ singuláru neutra adjektiva W 1
akuzativ singuláru rodu mužského životného jmenného tvaru adjektiva slovesného trpného ke slovesu W 1
akuzativ singuláru rodu středního adjektiva W 1
akuzativ singuláru středního rodu adjektiva W 2
akuzativ singuláru ženského rodu adjektiva W 3
akuzativ singuláru ženského rodu přídavného jména W 1
akuzativ životného plurálu maskulina adjektiva W 7
dativ a lokál singuláru ženského rodu adjektiva W 1
dativ jednotného čísla mužského a středního rodu adjektiva W 1
dativ plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
dativ plurálu adjektiva W v rodu mužském životném 1
dativ plurálu adjektiva W v rodu středním 1
dativ plurálu adjektiva W v rodu ženském 1
dativ plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 3
dativ plurálu rodů ženského, středního a mužského životného i neživotného adjektiva W 1
dativ plurálu středního rodu adjektiva W 3
dativ plurálu všech rodů adjektiva W 5
dativ plurálu ženského rodu adjektiva W 3
dativ singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
dativ singuláru adjektiva W v rodu mužském životném 1
dativ singuláru adjektiva W v rodu středním 1
dativ singuláru feminina adjektiva W 1
dativ singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W 1
dativ singuláru mužského rodu životného adjektiva W 1
dativ singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 3
dativ singuláru středního rodu adjektiva W 4
dativ singuláru ženského rodu adjektiva W 2
genitiv a akuzativ singuláru adjektiva W v rodu mužském životném 1
genitiv a akuzativ singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W 2
genitiv a akuzativ singuláru rodu mužského životného adjektiva W 3
genitiv a akuzativ singuláru rodu mužského životného, genitiv singuláru rodu mužského neživotného a genitiv singuláru rodu středního adjektiva W 2
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu mužském životném 1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu středním 1
genitiv a lokál plurálu adjektiva W v rodu ženském 1
genitiv a lokál plurálu všech rodů adjektiva W 1
genitiv a lokál plurálu všech rodů adjektiva W 10
genitiv čísla množného adjektiva W 8
genitiv, dativ a lokál čísla jednotného ženského rodu adjektiva W 1
genitiv, dativ a lokál jednotného čísla ženského rodu adjektiva W 2
genitiv, dativ a lokál jednotného čísla ženského rodu přídavného jména W 4
genitiv, dativ a lokál singuláru feminina adjektiva W 9
genitiv, dativ a lokál singuláru rodu ženského adjektiva W 7
genitiv, dativ a lokál singuláru ženského rodu adjektiva W 3
genitiv jednotného čísla adjektiva W 1
genitiv jednotného čísla mužského a středního rodu adjektiva W 1
genitiv jednotného čísla ženského rodu adjektiva W 2
genitiv množného čísla adjektiva W 1
genitiv plurálu mužského neživotného rodu adjektiva W 3
genitiv plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 4
genitiv plurálu mužského životného rodu adjektiva W 3
genitiv plurálu středního rodu adjektiva W 7
genitiv plurálu ženského rodu adjektiva W 7
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu ženského adjektiva W 1
genitiv singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
genitiv singuláru adjektiva W v rodu středním 1
genitiv singuláru feminina adjektiva W 1
genitiv singuláru mužského a středního rodu adjektiva W 1
genitiv singuláru mužského rodu životného adjektiva W 2
genitiv singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 3
genitiv singuláru rodu mužského neživotného adjektiva W 3
genitiv singuláru rodu středního adjektiva W 3
genitiv singuláru rodu ženského adjektiva W 13
genitiv singuláru středního rodu adjektiva W 5
genitiv singuláru ženského rodu adjektiva W 2
instrumentál a akuzativ čísla jednotného adjektiva W 1
instrumentál čísla jednotného rodu ženského adjektiva W 1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu mužském životném 1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu středním 1
instrumentál plurálu adjektiva W v rodu ženském 1
instrumentál plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W 1
instrumentál plurálu mužského rodu životného adjektiva W 1
instrumentál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 1
instrumentál plurálu středního rodu adjektiva W 2
instrumentál plurálu všech rodů adjektiva W 2
instrumentál plurálu ženského rodu adjektiva W 2
instrumentál singuláru mužského a středního rodu a dativ plurálu všech rodů přídavného jména W 1
instrumentál singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 3
instrumentál singuláru rodu mužského a středního adjektiva W 4
instrumentál singuláru rodů středního a mužského životného i neživotného adjektiva W 1
instrumentál singuláru rodu ženského adjektiva W 2
instrumentál singuláru středního rodu adjektiva W 3
instrumentál singuláru ženského rodu přídavného jména W 1
instumentál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 2
instumentál plurálu středního rodu adjektiva W 2
instumentál plurálu ženského rodu adjektiva W 2
instumentál singuláru ženského rodu adjektiva W 1
jmenný tvar akuzativu plurálu mužského rodu životného adjektiva W 3
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W 5
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W[1] 1
jmenný tvar jednotného čísla mužského rodu adjektiva W 1
jmenný tvar jednotného čísla rodu mužského adjektiva W 11
jmenný tvar jednotného čísla rodu mužského adjektiva W[2] 1
jmenný tvar jednotného čísla rodu středního adjektiva W 1
jmenný tvar jednotného čísla rodu ženského a množného čísla rodu středního adjektiva W 1
jmenný tvar jednotného čísla středního rodu adjektiva W 1
jmenný tvar jednotného čísla ženského rodu a množného číslo středního rodu adjektiva W 1
jmenný tvar množného čísla rodu mužského neživotného a rodu ženského adjektiva W 1
jmenný tvar množného čísla rodu mužského životného adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu feminina adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W 3
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu neutra adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu a akuzativu plurálu ženského rodu adjektiva W 2
jmenný tvar nominativu a akuzativu singuláru neutra adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu plurálu maskulina životného adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu singuláru feminina adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu singuláru maskulina adjektiva W 1
jmenný tvar nominativu singuláru neutra adjektiva W 1
jmenný tvar plurálu rodu mužského životného adjektiva W 1
lokál a instrumentál singuláru rodu mužského a středního adjektiva W 1
lokál množného čísla adjektiva W 1
lokál plurálu mužského neživotného rodu adjektiva W 3
lokál plurálu mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 4
lokál plurálu mužského životného rodu adjektiva W 3
lokál plurálu středního rodu adjektiva W 7
lokál plurálu ženského rodu adjektiva W 7
lokál singuláru adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
lokál singuláru adjektiva W v rodu mužském životném 1
lokál singuláru adjektiva W v rodu středním 1
lokál singuláru feminina adjektiva W 1
lokál singuláru mužského a středního rodu adjektiva W 1
lokál singuláru mužského rodu neživotného adjektiva W 2
lokál singuláru mužského rodu životného adjektiva W 2
lokál singuláru mužského rodu (životného i neživotného) adjektiva W 3
lokál singuláru středního rodu adjektiva W 3
lokál singuláru středního rodu neživotného adjektiva W 2
lokál singuláru ženského rodu adjektiva W 2
lokál singuláru ženského rodu neživotného adjektiva W 1
nominativ a akuzativ jednotného čísla středního rodu adjektiva W 3
nominativ a akuzativ množného čísla adjektiva W 1
nominativ a akuzativ množného čísla mužského rodu neživotného adjektiva W 1
nominativ a akuzativ množného čísla rodu ženského a mužského neživotného adjektiva W 3
nominativ a akuzativ množného čísla středního rodu přídavného jména W 1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu středním 1
nominativ a akuzativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském 1
nominativ a akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském neživotném 1
nominativ a akuzativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu středním 1
nominativ a vokativ čísla množného rodu mužského životného adjektiva W 1
nominativ a vokativ plurálu adjektiva W v rodu mužském životném 1
nominativ a vokativ plurálu maskulina životného adjektiva W 1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu adjektiva W 1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W 7
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu životného přídavného jména W 13
nominativ a vokativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W 2
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W 61
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W 4
nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného přídavného jména W 1
nominativ a vokativ plurálu životné formy maskulina adjektiva W 1
nominativ a vokativ pluráru středního rodu adjektiva W 1
nominativ a vokativ rodu mužského životného adjektiva W 1
nominativ a vokativ singuláru adjektiva W v ženském rodě 3
nominativ a vokativ singuláru feminina slova W 1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W 3
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního přídavného jména W 1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského adjektiva W 1
nominativ a vokativ singuláru rodu ženského životného adjektiva W 2
nominativ a vokativ singuláru u rodu ženského a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu u rodu středního přídavného jména W 2
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W 3
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu slova W 3
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu adjektiva W 13
nominativ, akuzativ a vokativ jednotného čísla středního rodu přídavného jména W 4
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla mužského neživotného a ženského rodu přídavného jména W 1
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla středního rodu přídavného jména W 5
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla ženského rodu adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ mužského neživotného a ženského rodu množného čísla adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu adjektiva W ve středním rodě 3
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu feminina adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu feminina neživotného adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu maskulina neživotného adjektiva W 2
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu mužského rodu neživotného a ženského rodu adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu neutra slova W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného a rodu ženského adjektiva W 22
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného a ženského adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu mužského neživotného adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W 12
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra neživotného adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru rodu středního adjektiva W 7
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru středního rodu adjektiva W 4
nominativ jednotného čísla ženského rodu přídavného jména W 8
nominativ množného čísla mužského životného přídavného jména W 3
nominativ množného čísla rodu ženského přídavného jména W 1
nominativ množného čísla středního rodu přídavného jména W 1
nominativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W 1
nominativ plurálu feminina adjektiva W 1
nominativ plurálu jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném 1
nominativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W 2
nominativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W 3
nominativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W 63
nominativ plurálu neutra W 1
nominativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W 2
nominativ plurálu středního rodu adjektiva W 2
nominativ plurálu ženského rodu adjektiva W 2
nominativ singuláru feminina W 1
nominativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu mužském životném 1
nominativ singuláru jmenného tvaru adjektiva W v rodu ženském 1
nominativ singuláru neutra adjektiva W 1
nominativ singuláru rodu středního adjektiva W 1
nominativ singuláru středního rodu adjektiva W 2
nominativ singuláru ženského rodu adjektiva W 3
nominativ singuláru ženského rodu jmenného tvaru adjektiva slovesného trpného ke slovesu W 1
nominativ, vokativ a akuzativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W 6
nominativ, vokativ a akuzativ plurálu feminina adjektiva W 6
nominativ, vokativ a akuzativ singuláru neutra adjektiva W 6
singulár, akuzativ a vokativ plurálu rodu středního adjektiva W 2
tvar adjektiva W 1
tvar dativu a lokálu plurálu ve všech rodech přídavného jména W 1
tvar dativu plurálu ve všech rodech a instrumentálu mužského a středního rodu přídavného jména W 1
tvar instrumentálu plurálu ve všech rodech přídavného jména W 1
tvar slova W 4
vokativ množného čísla středního rodu přídavného jména W 1
vokativ neživotného plurálu maskulina adjektiva W 1
vokativ plurálu feminina adjektiva W 1
vokativ plurálu mužského rodu neživotného adjektiva W 2
vokativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W 63
vokativ plurálu neutra W 1
vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva W 1
vokativ plurálu středního rodu adjektiva W 2
vokativ plurálu ženského rodu adjektiva W 2
vokativ singuláru feminina W 1
vokativ singuláru neutra adjektiva W 1
vokativ singuláru rodu středního adjektiva W 1
vokativ singuláru středního rodu adjektiva W 2
vokativ singuláru ženského rodu adjektiva W 2
životná forma nominativu a vokativu plurálu maskulina adjektiva W 1

Tvary dánských adjektiv[editovat]

msg počet
komparativ adjektiva W 8
superlativ v neurčitém tvaru adjektiva W 8

Tvary esperantských adjektiv[editovat]

msg počet
akuzativ singuláru adjektiva W 4

Tvary finských adjektiv[editovat]

msg počet
instruktiv plurálu od slova W 1
nominativ plurálu slova W 1
partitiv singuláru slova W 2

Tvary francouzských adjektiv[editovat]

msg počet
tvar ženského rodu od slova WW 1
femininum singuláru slova W 3
maskulinum množného čísla adjektiva W 1
množné číslo mužského rodu adjektiva WW , W Wm Wm 1
množné číslo rodu mužského adjektiva W 1
tvar mužského rodu od slova WW; používá se před slovem začínajícím samohláskou nebo němým h 1
varianta mužského rodu adjektiva WW, W[3] 2
ženský rod adjektiva W 1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W 3
ženský rod jednotného čísla adjektiva W - W 1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W - Wa, W 1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W 1
ženský rod slova W 4

Tvary hebrejských adjektiv[editovat]

msg počet
jednotné číslo ženského rodu přídavného jména W 1
femininum plurálu adjektiva W 2
femininum singuláru adjektiva W 3
jednotné číslo ženského rodu adjektiva W 1
maskulinum plurálu adjektiva W 2
singulár feminina adjektiva W 1
status absolutus ženského rodu adjektiva W bez členu = W 1
ženský rod jednotného čísla adjektiva W 1
ženský rod množného čísla adjektiva W 1
ženský rod singuláru adjektiva W 1

Tvary italských adjektiv[editovat]

msg počet
femininum singuláru adjektiva W 1
množné číslo ženského rodu adjektiva W 1
plurál mužského rodu adjektiva W 2
singulár feminina slova W 1
tvar plurálu feminina slova W 2
tvar plurálu feminina slova W 2
ženský rod adjektiva W 1
ženský rod jednotného čísla přídavného jména W 1
ženský rod od slova W (W) 1

Tvary latinských adjektiv[editovat]

msg počet
ostříhaná 1
ablativ plurálu feminina adjektiva W 251
ablativ plurálu maskulina adjektiva W 251
ablativ plurálu neutra adjektiva W 251
ablativ singuláru feminina adjektiva W 252
ablativ singuláru maskulina adjektiva W 252
ablativ singuláru neutra adjektiva W 252
ablativ singuláru substantiva WW, W, Wm W 1
ablativ singurálu všech rodů přídavného jména W 1
akuzativ plurálu feminina adjektiva W 251
akuzativ plurálu maskulina adjektiva W 250
akuzativ plurálu neutra adjektiva W 252
akuzativ singuláru feminina adjektiva W 249
akuzativ singuláru feminina adjektiva WW 1
akuzativ singuláru maskulina adjektiva W 252
akuzativ singuláru neutra adjektiva W 251
akuzativ singurálu mužského a ženského rodu přídavného jména W 1
dativ a ablativ množného čísla adjektiva WW 1
dativ a ablativ množného čísla adjektiva WWmi, W, Wch 1
dativ a ablativ singuláru mužského rodu adjektiva W 1
dativ a ablativ singuláru středního rodu adjektiva W 1
dativ plurálu feminina adjektiva W 251
dativ plurálu maskulina adjektiva W 251
dativ plurálu neutra adjektiva W 251
dativ singuláru feminina adjektiva W 252
dativ singuláru maskulina adjektiva W 252
dativ singuláru neutra adjektiva W 252
genitiv plurálu feminina adjektiva W 251
genitiv plurálu maskulina adjektiva W 251
genitiv plurálu neutra adjektiva W 251
genitiv plurálu všech rodů adjektiva WW, W 1
genitiv singuláru feminina adjektiva W 243
genitiv singuláru maskulina adjektiva W 244
genitiv singuláru mužského rodu adjektiva W 1
genitiv singuláru neutra adjektiva W 244
genitiv singuláru středního rodu adjektiva W 1
komparativ jednotného čísla adjektiva W - W, W 1
nominativ a akuzativ plurálu neutra adjektiva W 1
nominativ a vokativ feminina singuláru adjektiva W - W 1
nominativ a vokativ jednotného čísla ženského rodu adjektiva WW, W, W 1
nominativ a vokativ plurálu mužského rodu adjektiva W 1
nominativ a vokativ singuláru feminina adjektiva W 1
nominativ a vokativ singuláru maskulina či feminina komparativu adjektiva W - W, W; (komparativ absolutní) W W, W W 1
nominativ a vokativ singuláru ženského rodu od adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla středního rodu adjektiva WW, W, W 1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra plurálu adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ neutra plurálu adjektiva W - W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu od adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu středního rodu přídavného jména W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra adjektiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru neutra druhého stupně přídavného jména W 1
nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu adjektiva W 1
nominativ čísla jednotného utra komparativu adjektiva W 1
nominativ plurálu feminina adjektiva W 252
nominativ plurálu maskulina adjektiva W 253
nominativ plurálu neutra adjektiva W 252
nominativ singuláru feminina adjektiva W 241
nominativ singuláru feminina adjektiva WW, W, W 1
nominativ singuláru maskulina a feminina druhého stupně adjektiva W 1
nominativ singuláru neutra adjektiva W 251
nominativ, vokativ a ablativ singuláru feminina adjektiva W 1
nominativ, vokativ a akusativ plurálu neutra adjektiva W 1
vokativ plurálu feminina adjektiva W 252
vokativ plurálu maskulina adjektiva W 254
vokativ plurálu neutra adjektiva W 252
vokativ singuláru feminina adjektiva W 242
vokativ singuláru maskulina adjektiva W 228
vokativ singuláru neutra adjektiva W 251

Tvary litevských adjektiv[editovat]

msg počet
W 2
nominativ singuláru feminina adjektiva W 1

Tvary lotyšských adjektiv[editovat]

msg počet
genitiv jednotného čísla a nominativ a akuzativ množného čísla rodu ženského od přídavného jména W (bílý) 1
genitiv jednotného čísla rodu mužského a nominativ jednotného čísla rodu ženského od přídavného jména W (W) 1
genitiv singuláru rodu mužského přídavného jména W ((od-)W) 1
nominativ singuláru rodu ženského přídavného jména W ((od-)W) 1

Tvary maltských adjektiv[editovat]

msg počet
ženský rod slova W 1

Tvary německých adjektiv[editovat]

msg počet
skloňovaný tvar adjektiva W – „W“, „W 1
tvar feminina po neurčitém členu v genitivu a dativu jednotného čísla 1
tvar maskulina po neurčitém členu v nominativu jednotného čísla 1
genitiv a dativ singuláru a genitiv plurálu rodu ženského adjektiva W 2
genitiv plurálu rodu středního adjektiva W 2
komparativ adjektiva WW 1
nominativ singuláru a genitiv plurálu rodu mužského adjektiva W 2

Tvary nizozemských adjektiv[editovat]

msg počet
W - komparativ singuláru adjektiva W 1

Tvary polských adjektiv[editovat]

msg počet
W (mající mezní vlastnosti), W, W; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla a ne-mužsko-osobového rodu množného čísla přídavného jména W 1
nominativ, akuzativ a vokativ singuláru středního rodu a plurálu neosobního mužského, ženského a středního rodu přídavného jména W 1
nominativ plurálu mužského osobního rodu adjektiva W 1

Tvary portugalských adjektiv[editovat]

msg počet
femininum (ženský rod) od adjektiva W; portugalská 1
množné číslo obou rodů adjektiva W - W, W, W W W 1
plurál ženského rodu adjektiva W; dobré 1
singulár ženského rodu adjektiva W; dobrá 1

Tvary romských adjektiv[editovat]

msg počet
akuzativ a nepřímý pád singuláru ženského rodu adjektiva W 1
nominativ plurálu adjektiva W 1

Tvary rumunských adjektiv[editovat]

msg počet
nominativ a akuzativ feminina tvaru neurčitého adjektiva WW 2

Tvary slovenských adjektiv[editovat]

msg počet
lokál singuláru mužského rodu přídavného jména W 1
nominativ plurálu mužského rodu životného adjektiva W 1
nominativ plurálu mužského životného rodu adjektiva W 2
životný tvar nominativu plurálu maskulina adjektiva W 1

Tvary španělských adjektiv[editovat]

msg počet
femininum plurálu adjektiva W 1
femininum singuláru adjektiva W 2
mužský rod množného čísla adjektiva W 1
plurál feminina adjektiva W 1
plurál maskulina adjektiva W 1
plurál (maskulina i feminina) slova W 1
plurál ženského rodu adjektiva W 1
singulár feminina adjektiva W 1
tvar slova W 1
ženský rod adjektiva W 2

Tvary žemaitských adjektiv[editovat]

msg počet
  1. Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené SSJČ není určen žádný text
  2. BEČKA, Josef Václav. Přídavné jméno jmenné v nové češtině. Naše řeč, 1945, roč. 29, čís. 5–6. Dostupné online. ISSN 0027-8203.
  3. používá se před samohláskou či neznělým h