Uživatel:Auvajs/Tvary/Substantiva

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tvary anglických substantiv[editovat]

msg výskyt
množné číslo podstatného jména W 9
množné číslo podstatného jména WW 1
množné číslo slova W 1
množné číslo slova W: W 1
množné číslo slova W: Wi 2
množné číslo substantiva W 1
nominativ plurálu slova W 1
nominativ plurálu substantiva W 1
plurál substantiva W 184
plurál substantiva W 1
plurál substantiva WW 1
(přeneseně) W, W, W, W 1
(v typografii) (obvykle jen plurál) W 1
(vulgárně) W (W) 1
W 2

Tvary aramejských substantiv[editovat]

msg výskyt
status absolutus singuláru substantiva W 1

Tvary českých substantiv[editovat]

msg výskyt
1
akuzativ a instrumentál plurálu slova W 1
akuzativ a instrumentál plurálu substantiva W 15
akuzativ a instrumentál plurálu substantiva W 1
akuzativ čísla jednotného substantiva W 2
akuzativ čísla jednotného substantiva W 2
akuzativ čísla množného substantiva W 1
akuzativ jednotného čísla substantiva W 5
akuzativ množného čísla substantiva W 1
akuzativ plurálu slova W 1
akuzativ plurálu substantiva W 84
akuzativ plurálu W 1
akuzativ singulár substantiva W 1
akuzativ singuláru podstatného jména W 2
akuzativ singuláru slova W 2
akuzativ singuláru substantiva W 1
akuzativ singuláru substantiva W 64
akuzativ singuláru substantiva W 1
akuzativ singuláru substantiva W[1][2][3][4] 1
akuzativ singuláru W 4
akuzativ (4. pád) jednotného čísla od slova W 1
dativ, akuzativ a lokál singuláru a instrumentál plurálu substantiva W 1
dativ, akuzativ a lokál singuláru podstatného jména W 1
dativ, akuzativ a lokál singuláru substantiva W 7
dativ, akuzativ a lokál singulárusubstantiva W 1
dativ a lokál čísla jednotného substantiva W 1
dativ a lokál čísla jednotného substantiva W 1
dativ a lokál jednotného čísla od slova W 1
dativ a lokál jednotného čísla substantiva W 3
dativ a lokál jednotného čísla substantiva W 1
dativ a lokál singuláru podstatného jména W 2
dativ a lokál singuláru substantiva W 69
dativ a lokál singuláru W 2
dativ a lokálu singuláru substantiva W 1
dativ a lokál (3. a 6. pád) jednotného čísla od slova W 1
dativ jednotného čísla substantiva W 1
dativ, lokál singuláru substantiva W 1
dativ množného čísla slova W 2
dativ množného čísla substantiva W 2
dativ plirálu substantiva W 1
dativ plurálu podstatného jména W 5
dativ plurálu pomnožného substantiva W 1
dativ plurálu slova W 3
dativ plurálu substantiva W 115
dativ singuláru slova W 1
dativ singuláru substantiva W 84
dativ singuláru substantivaW 1
dativ, vokativ a lokál jednotného čísla slova W 1
dativ, vokativ a lokál jednotného čísla substantiva W 1
dativ, vokativ a lokál singuláru a instrumentál plurálu substantiva W 2
dativ, vokativ a lokál singuláru substantiva W 9
druhý pád čísla jednotného slova W 1
druhý pád jednotného čísla slova W 1
druhý pád množného čísla podstatného jména W 3
druhý pád množného čísla slova W 2
druhý pád množného čísla slova W 1
druhý pád plurálu slova W 1
druhý pád slova W 1
genetiv, dativ a lokál singuláru substantiva W 1
genitiv a akuzativ singuláru a akuzativ plurálu substantiva W 2
genitiv a akuzativ singuláru podstatného jména W 1
genitiv a akuzativ singuláru podstatného jména W 1
genitiv a akuzativ singuláru substantiva W 16
genitiv a akuzativ singuláru substantiva W 1
genitiv a akuzativ singuláru W 1
genitiv a dativ singuláru substantiva W 1
genitiv a lokál singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
genitiv a lokál singuláru podstatného jména W 1
genitiv čísla jednotného substantiva W 1
genitiv čísla jednotného substantiva W 1
genitiv čísla množného substantiva W 2
genitiv čísla množného substantiva W (neúplné heslo ve Wikipedii) 1
genitiv čísla množného substantiva W (pozůstatek periferní části organismu) 1
genitiv, dativ a lokál čísla jednotného substantiva W 1
genitiv, dativ a lokál singuláru substantiva W 15
genitiv, dativ a lokál substantiva W 2
genitiv, dativ, vokativ a lokál singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
genitiv, dativ, vokativ a lokál singuláru, nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 2
genitiv, dativ, vokativ a lokál singuláru substantiva W 8
genitiv duálu substantiva W 1
genitiv jednotného čísla substantiva W 3
genitiv množného čísla od slova W 3
genitiv množného čísla substantiva W 8
genitiv plurálu podstatného jména W 9
genitiv plurálu slova W 10
genitiv plurálu slova W 1
genitiv plurálu substantiva W 2
genitiv plurálu substantiva W 298
genitiv plurálu substantiva W 6
genitiv plurálu substantiv W a W 1
genitiv plurálu W 2
genitiv pomnožného substantiva W 1
genitiv singláru substantiva W 2
genitiv singulár substantiva W 1
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu podstatného jména W 1
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu podstatného jména W 7
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu slova W 3
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 52
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ, vokativ plurálu substantiva W 2
genitiv singuláru a nominativ plurálu od slova W 1
genitiv singuláru, nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 2
genitiv singuláru slova W 3
genitiv singuláru substantiva W 111
genitiv singuláru substantiva W 1
genitiv singuláru W 1
genitiv singuláru životného substantiva W 1
gentitiv singuláru substantiva W 1
instrumentál čísla jednotného substantiva W 1
instrumentál čísla jednotného substantiva W 3
instrumentál jednotného čísla od slova W 2
instrumentál jednotného čísla substantiva W 6
instrumentál množného čísla substantiva W 1
instrumentál množného čísla substantiva W 1
instrumentál plurálu podstatného jména W 4
instrumentál plurálu pomnožného substantiva W 1
instrumentál plurálu slova W 2
instrumentál plurálu substantiva W 91
instrumentál plurálu substantiva W 1
instrumentál plurálu W 1
instrumentál podstatného jména W 1
instrumentál singuláru a dativ plurálu substantiva W 2
instrumentál singuláru a dativ plurálu substantiva W 3
instrumentál singuláru a genitiv plurálu podstatného jména W 3
instrumentál singuláru a genitiv plurálu slova W 1
instrumentál singuláru a genitiv plurálu substantiva W 27
instrumentál singuláru a genitiv plurálu substantiva W (horská louka) 1
instrumentál singuláru a genitiv plurálu substantiva W nebo W 1
instrumentál singuláru podstatného jména W 4
instrumentál singuláru slova W 2
instrumentál singuláru substantiva W 133
instrumentál singuláru substantuva W 1
instrumentál singuláru W 5
instrumentál singuláru W 1
isntrumentál plurálu substantiva W 1
lokál jednotného čísla substantiva W 1
lokál množného čísla substantiva W 3
lokál plurálu podstatného jména W 3
lokál plurálu pomnožného substantiva W 1
lokál plurálu slova W 2
lokál plurálu substantiva W 1
lokál plurálu substantiva W 97
lokál singuláru slova W 1
lokál singuláru substantiva W 98
lokál singuláru substantiva W 1
nominativ a akuzativ množného čísla substantiva W 1
nominativ, akuzaitv a vokativ plurálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ a instrumentál plurálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ duálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla substantiva W 4
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu slova W 2
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 17
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ substantiva W 1
nominativ, akuzativ, vokativ a instrumentál plurálu slova W 1
nominativ, akuzativ, vokativ a instrumentál plurálu substantiva W 21
nominativ, akuzativ, vokativ a instrumentál pluráru substantiva W 1
nominativ a vokativ plurálu substantiva W 25
nominativ a vokativ plurálu substantiva W 2
nominativ a vokativ pluráru substantiva W 2
nominativ čísla množného substantiva W 1
nominativ, dativ, vokativ a instrumentál plurálu substantiva W 1
nominativ množného čísla substantiva W 2
nominativ nebo vokativ plurálu slova W 1
nominativ plurálu slova W 1
nominativ plurálu substantiva W 78
nominativ plurálu substantiv W 1
nominativ plurálu W 1
nominativ, vokativ a instrumentál plurálu substantiva W 1
pátý pád slova W 1
plurál slova W 1
(při skloňování podle vzoru pán) genitiv a akuzativ singuláru substantiva W 1
(archaicky) genitiv plurálu substantiva W 1
(archaicky) lokál plurálu substantiva W 1
(archaicky) lokál plurálu substantiva W 1
(archaicky) varianta zápisu substantiva W 1
(archaicky) W; nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
(básnicky) dativ singuláru substantiva W 1
(básnicky) instrumentál plurálu substantiva W 1
(básnicky, knižně) nominativ a vokativ plurálu substantiva W[5] 1
(básnicky, knižně) nominativ a vokativ plurálu substantiva W[6] 1
(básnicky) lokál singuláru substantiva W 1
(básnicky) vokativ singuláru substantiva W 1
(expresivně) oslovení 1
(familiárně) oslovení W 2
(knižně) akuzativ plurálu substantiva W[7] 1
(knižně) dativ singuláru substantiva W 2
(knižně) genitiv plurálu substantiva W 1
(knižně) lokál singuláru substantiva W 2
(knižně, zastarale) dativ plurálu substantiva W[8] 1
(knižně, zastarale) instrumentál plurálu substantiva W[9] 1
(knižně, zastarale) lokál plurálu substantiva W[10] 1
(knižně, zastarale) nominativ, genitiv, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W[11] 1
(nářečně, hovorově) nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
(nářečně) nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla substantiva W 1
(nářečně, v obecném jazyce) druhý pád čísla jednotného slova W 1
(v obecném jazyce) nominativ a vokativ plurálu substantiva W 1
(v obecném jazyce) W 2
(slangově, myslivecký slang) W Wa[12] 1
(slangově, myslivecký slang) W W[12] 1
(zastarale) genitiv plurálu substantiva W 1
(zastarale) genitiv plurálu substantiva W[13] 1
(zastarale) genitiv singuláru substantiva W 1
(zastarale) genitiv singuláru substantiva W[14] 1
(zastarale) instrumentál plurálu (původně duálu) substantiva W 1
(zastarale) instrumentál singuláru substantiva W 1
(zastarale, knižně) dativ plurálu substantiva W 2
(zastarale, knižně) lokál plurálu substantiva W 1
(zastarale) lokál singuláru substantiva W 1
(zastarale) tvar genitivu plurálu substantiva W[15] 1
(zastarale) vokativ singuláru substantiva W 1
nominativ plurálu substantiva abiturient 1
vokativ plurálu substantiva abiturient 1
tvar slova W 2
užívaná zkrácenina pro populární deskovou hru W 1
vokál plurálu substantiva W 1
vokativ a lokál singuláru podstatného jména W 1
vokativ a lokál singuláru podstatného jména W (rod mužský neživotný) 1
vokativ a lokál singuláru substantiva W 2
vokativ a singuláru substantiva W 1
vokativ čísla jednotného substantiva W 2
vokativ čísla množného substantiva W 1
vokativ jednotného čísla od slova W 1
vokativ jednotného čísla substantiva W 2
vokativ množného čísla substantiva W 1
vokativ plurálu slova W 1
vokativ plurálu substantiva W 76
vokativ plurálu W 1
vokativ signuláru substantiva W 1
vokativ singuláru a instrumentál plurálu substantiva W 1
vokativ singuláru od slova W 1
vokativ singuláru podstatného jména W 8
vokativ singuláru podstatného jména W (rod mužský životný) 1
vokativ singuláru slova W 3
vokativ singuláru slova W 6
vokativ singuláru substantiva W 5
vokativ singuláru substantiva W 1
vokativ singuláru substantiva W 154
vokativ singuláru substantiva W 3
vokativ singuláru substantiva W (neživotný) 1
vokativ singuláru substantiva W (životný) 1
vokativ singuláru substantiv W 3
vokativ singuláru substantiv W a W 1
vokativ singuláru W 3
vokativu singuláru substantiva W 1
vokatv singuláru substantiva W 1
2. pád množného čísla slova W 1
6. pád čísla množného slova W 2

Tvary esperantských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ singuláru slova W 1
akuzativ singuláru substantiva W 7

Tvary finských substantiv[editovat]

msg výskyt
abessiv plurálu slova W 1
abessiv singuláru slova W 3
ablativ plurálu slova W 1
ablativ singuláru slova W 3
adessiv plurálu slova W 2
adessiv singuláru od slova W 4
adessiv singuláru slova W 7
akuzativ plurálu slova W 4
akuzativ singuláru slova W 1
akuzativ singuláru substantiva W 1
allativ plurálu slova W 1
allativ singuláru slova W 3
elativ plurálu slova W 1
elativ singuláru slova W 16
elativ singuláru slova W s přivlastňovací příponou W 1
essiv plurálu slova W 1
essiv singuláru slova W 13
genitiv plurálu slova W 4
genitiv singuláru slova W 38
genitiv singuláru substantiva W 1
illativ plurálu slova W 1
illativ singuláru slova W 18
inessiv plurálu slova W 2
inessiv singuláru slova W 21
instruktiv plurálu od slova W 1
instruktiv plurálu slova W 6
instruktiv slova W 1
nominativ plurálu od slova W 1
nominativ plurálu slova W 27
partitiv jednotného čísla substantiva W 1
partitiv plurálu slova W 7
partitiv singuláru slova W 54
partitiv singuláru substantiva W 1
(spolu s rokem) W, W 1
transaltiv singuláru slova W 2
translativ plurálu slova W 1
translativ singuláru od slova W 2
translativ singuláru slova W 13
W 1
W; nominativ plurálu slova W 2
W W 9
W, W 1
W W Wu 1
W W, W W 1
W (W) W/W/W W W Wm, ani (s) jeho/její/jejich nesystemizovatelností se[p 1] 1

Tvary francouzských substantiv[editovat]

msg výskyt
druhá osoba singuláru indikativu imperfekta slovesa W 1
druhá osoba singuláru spojovacího způsobu slovesa W 1
množné číslo podstatného jména W 1
množné číslo substantiva W 1
množné číslo substantiva WW 1
množné číslo substantiva WW Wy 1
množné číslo substantiva WW, Wy 1
nominativ plurálu substantiva W 1
plurál substantiva W 8
W, nepravidelné množné čísla substantiva W 1
W W, W 1

Tvary hebrejských substantiv[editovat]

msg výskyt
množné číslo podstatného jména W 1
množné číslo substantiva W 1
nepoužívané teoretické jednotné číslo od pomnožného substantiva W 1
pauzální tvar substantiva W 2
přivlastňovací tvar třetí osoby množného čísla mužského rodu substantiva W 1
samostatný a vázaný tvar plurálu substantiva W 2
samostatný a vázaný tvar plurálu substantiva W 2
samostatný tvar plurálu substantiva W 2
status absolutus množného čísla substantiva W 1
status absolutus plurálu substantiva W 5
status constructus jednotného čísla substantiva W 1
status constructus množného čísla substantiva W 1
status constructus od substantiva W 1
status constructus plurálu substantiva W 1
status constructus singuláru substantiva W 1
W (biblická kniha) 1
W W W 1
W, W W 1
W W W, W Wzájmenný tvar 1. os. plurálu substantiva W 1
zájmenný tvar 1. osoby jednotného čísla substantiva W 1
zájmenný tvar 1. os. singuláru substantiva W 1

Tvary hornolužickosrbských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ duálu podstatného jména W 2
akuzativ singuláru substantiva W 1
dativ singuláru podstatného jména W 1
lokál singuláru podstatného jména W 2
nominativ duálu podstatného jména W 3
vokativ duálu podstatného jména W 3

Tvary italských substantiv[editovat]

msg výskyt
množné číslo podstatného jména W 1
množné číslo substantiva W 1
množné číslo substantiva W 1
množné číslo substantiva W - W 1
množné číslo substantiva WW 1
nominativ plurálu substantiva W 1
plurál slova W 3
plurál substantiva W 5
plurál substantiva WW 1

Tvary jidiš substantiv[editovat]

msg výskyt
plurál substantiva W 2
plurál substantiva W. 1
plurál substantiva W 1
W, W W W W 1

Tvary latinských substantiv[editovat]

msg výskyt
ablativ plurálu substantiva W 964
ablativ plurálu substantiva WWmi, W 1
ablativ plurálu substantiva WW, Wmi, W 1
ablativ singuláru substantiva W 1
ablativ singuláru substantiva W 432
ablativ singuláru substantiva W' 1
ablativ singuláru substantiva WW 1
ablativ singuláru substantiva WW 1
ablativ singuláru substantiva WWm 1
ablativ singuláru substantiva W - W; W; Wským W ("W"); Wem 1
akuzativ jednotného čísla substantiva W 1
akuzativ jednotného čísla substantiva WW, W 1
akuzativ plurálu substantiva W 1012
akuzativ plurálu substantiva W či W 1
akuzativ signuláru substantiva W 1
akuzativ siguláru substantiva W 1
akuzativ singuláru substantiva W 886
akuzativ singuláru substantiva W' 1
akuzativ singuláru substantiva WWe, We; (v historii, v náboženství) (v židovství) We, Wa 1
akuzatuv singuláru substantiva W 1
akuztiv plurálu substantiva W 1
dativ a ablativ množného čísla substantiva W 1
dativ a ablativ singuláru substantiva W 1
dativ plurálu substantiva W 963
dativ plurálu substantiva WW 1
dativ plurálu substantiva WWem, Wům, Wem 1
dativ singuláru substantiva W 1043
genitiv jednotného čísla substantiva W - W 1
genitiv plurálu maskulina substantiva W 1
genitiv plurálu substantiva W 1012
genitiv plurálu substantiva W' 2
genitiv plurálu substantiva W'' 1
¨genitiv plurálu substantiva W 1
genitiv plurálu substantiva W, W 1
genitiv purálu substantiva W 1
genitiv singuláru a nominativ a vokativ plurálu substantiva W 1
genitiv singuláru substantiva W 1026
genitiv singuláru substantiva W --- W 1
genitiv singuláru substantiva WW, W 1
genitiv singuláru substantiva WW, W, W 1
genitv plurálu substantiva W 1
lokál (singuláru) substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 2
nominativ a vokativ plurálu substantiva W--- W 1
nominativ plurálu substantiva W 1008
nominativ plurálu substantiva W či W 1
nominativ singuláru substantiva W 1
(řidčeji) dativ množného čísla substantiva W - W 1
vokativ jednotného čísla substantiva W - W! 1
vokativ plurálu substantiva W 1005
vokativ plurálu substantiva W či W 1
vokativ siguláru substantiva W 1
vokativ singuláru substantiva W 127
vokativ sinuláru substantiva W 1
W, W 1

Tvary litevských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ plurálu substantiva W 1
akuzativ singuláru od slova W 1
genitiv singuláru substantiva W 1
lokativ singuláru substantiva W (W), (W) W 1
přivlastňovací tvar singuláru substantiva W 1
vokativ singuláru podstatného jména W ( - W) 1
Wa, W 1
Who 1
Wu 1
W, W 1

Tvary lotyšských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ singuláru substantiva WW 1
genitiv singuláru substantiva WW - W 1

Tvary maďarských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ singuláru substantiva W 3
nominativ singuláru přivlastňovacího tvaru 3. osobě singuláru substantiva W 1
singulár substantiva W (ve významu sbor) s přivlastňovací příponou třetí osoby singuláru 1
superesiv singuláru substantiva W 1
W W 2
W, W 1
W W - illativ čísla jednotného slova W 1
W W, přivlastňovací tvar třetí osoby singuláru substantiva W 1
W W W 1
W W W, W W, W W W 1
zájmenný tvar nominativu singuláru substantiva W s koncovkou vyjadřující zájmeno třetí osoby jednotného čísla 1
zájmenný tvar 3. osoby singuláru odvozený od singuláru substantiva W 1

Tvary maltských substantiv[editovat]

msg výskyt
plurál substantiva W 1

Tvary německých substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ plurálu substantiva W 10
dativ plurálu slova W 1
dativ plurálu substantiva W 13
dativ singuláru substantiva W 1
genitiv plurálu substantiva W 10
genitiv singuláru slova W 1
genitiv singuláru substantiva W 6
genitiv snguláru substantiva W 1
nominativ, genitiv a akuzativ plurálu a jedna z variant dativu singuláru slova W 1
nominativ, genitiv a akuzativ plurálu slova W 4
nominativ, genitiv a akuzativ plurálu substantiva W 1
nominativ plurálu substantiva W 10
plurál slova W 4
plurál substantiva W 3

Tvary polských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ plurálu substantiva W 1
akuzativ singuláru substantiva W 1
dativ plurálu podstatného jména W 1
dativ plurálu substantiva W 2
dativ singuláru substantiva W 1
dativ singuláru substantiva W 1
genitiv a akuzativ singuláru substantiva W 1
genitiv plurálu substantiva W 13
genitiv plurálu substantiva W 2
genitiv plurálu substantiva W (na polévce, v síti) 1
genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
genitiv singuláru substantiva W 5
instrumentál plurálu substantiva W 2
instrumentál singuláru substantiva W 3
lokál a vokativ singuláru substantiva W 1
lokál plurálu substantiva W 1
lokál singuláru substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 3
nominativ plurálu substantiva W 1
vokativ a lokál substantiva W 1
vokativ plurálu substantiva W 1
vokativ singuláru substantiva W 5

Tvary romských substantiv[editovat]

msg výskyt
nominativ a akuzativ plurálu podstatného jména W 1
nominativ a akuzativ plurálu substantiva W 4
nominativ plurálu substantiva W 4
nominativ singuláru substantiva W 1
vokativ singuláru substantiva W 1
W (familiární oslovení vrstevníka nebo mladšího muže)[16] 1

Tvary rumunských substantiv[editovat]

msg výskyt
nominativ a akuzativ určitého tvaru singuláru substantiva W 2

Tvary ruských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ a nominativ množného čísla substantiva W - W, W 1
akuzativ plurálu substantiva W 1
dativ plurálu substantiva W 1
dativ singuláru substantiva W 1
genitiv a akuzativ substantiva W 1
genitiv, dativ a lokál čísla jednotného substantiva WW 1
genitiv, dativ a lokál singuláru resp. nominativ plurálu substantiva W 1
genitiv množného čísla substantiva W - W 2
genitiv plurálu substantiva W 2
genitiv pomnožného substantiva WW, W 1
genitiv singuláru substantiva W 1
instrumentál čísla jednotného substantiva WW 2
instrumentál čísla jednotného substantiva W 1
instrumentál plurálu substantiva W 1
instrumentál singuláru substantiva W 1
lokál čísla množného substantiva WW 1
lokál plurálu substantiva W 1
lokál singuláru substantiva W 1
nominativ a akuzativ čísla množného substantiva WW; W 1
nominativ a akuzativ čísla množného substantiva WWy, W 1
nominativ množného čísla substantiva W - W 1
nominativ plurálu substantiva W 1
(v obecném jazyce, eufemisticky) W, W 1
W 1

Tvary řeckých substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ singuláru substantiva W 1
nenominativní pády (genitiv, akuzativ, vokativ) čísla jednotného substantiva WW 1

Tvary sanskrtských substantiv[editovat]

msg výskyt
genitiv singuláru substantiva W - W, Wa, W 1
instrumentál, dativ a ablativ duálu substantiva W - W, W, W 1
instrumentál singuláru substantiva W - Wem, Wem, W 1

Tvary slovenských substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ plurálu substantiva W 1
akuzativ singuláru substantiva W 2
dativ a lokál singuláru substantiva W 5
dativ singuláru podstatného jména W 1
dativ singuláru substantiva W 3
dativ substantiva W 1
genitiv a dativ singuláru substantiva W 4
genitiv, dativ, vokativ a lokál singuláru substantiva W 1
genitiv jednotného čísla a nominativ a akuzativ možného čísla od slova W 1
genitiv plurálu substantiva W 1
genitiv plurálu substantiva W 14
genitiv pomnožného substantiva W 2
genitiv singuláru a nominativa a akuzativ plurálu substantiva W 1
genitiv singuláru a nominativ a akuzativ plurálu podstatného jména W 1
genitiv singuláru a nominativ a akuzativ plurálu substantiva W 1
genitiv singuláru a nominativ a akuzativ plurálu substantiva W 4
genitiv singuláru substantiva W 9
lokál singuláru substantiva W 1
lokál singuláru substantiva W 3
nominativ a akuzativ množného čísla substantiva W 1
nominativ a akuzativ množného čísla substantiva W 1
nominativ a akuzativ plurálu substantiva W 5
nominativ, akuzativ a vokativ množného čísla substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ plurálu substantiva W 1
nominativ, akuzativ plurálu substantiva W 1
nominativ plurálu substantiva W 2

Tvary srbských substantiv[editovat]

msg výskyt
dativ, instrumentál a lokativ (3., 7. a 6. pád) množného čísla od slova W 1

Tvary svahilských substantiv[editovat]

msg výskyt
plurál substantiva W 1

Tvary španělských substantiv[editovat]

msg výskyt
množné číslo slova W 20
množné číslo substantiva W 1
množné číslo W 1
nominativ plurálu slova W 4
plurál substantiva W 9
plurálu maskulina substantiva W 1

Tvary švédských substantiv[editovat]

msg výskyt
genitiv singuláru substantiva W 2
genitiv slova W (W) 1
množné číslo slova W: Wi 1
určitý tvar slova W: W, W 1
určitý tvar slova W: W, W, W 2
určitý tvar substantiva W 1

Tvary tureckých substantiv[editovat]

msg výskyt
akuzativ singuláru substantiva W 2
dativ singuláru substantiva W 1
přivlastňovací dativ singuláru substantiva W pro zájmeno W - W W 1
přivlastňovací lokativ plurálu substantiva W k zájmenu W - W W Wech 1

Tvary velšských substantiv[editovat]

msg výskyt
plurál substantiva W 4

Tvary žemaitských substantiv[editovat]

msg výskyt
dativ singuláru od slova W 1
genitiv a akuzativ singuláru substantiva W 1
genitiv a dativ singuláru substantiva W 1
instrumentál singuláru; nominativ, akuzativ a vokativ duálu substantiva W 1
instrumentál singuláru substantiva W 1
lokál a vokativ singuláru substantiva W 1
nominativ, akuzativ a vokativ duálu substantiva W 1
nominativ a vokativ duálu substantiva W 1
nominativ a vokativ plurálu substantiva W 1
 1. Ve starších textech lze dohledat četné užití i v nominativu, ale PSJČ jej uvádí jako zastaralé a nesprávné, SSJČ a IJP zmiňuje už jen jako akuzativ.
 2. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-29]. Heslo máti.
 3. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-29]. Heslo máti.
 4. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-29]. Heslo máti.
 5. Substantivum W je neživotné, ale tvar dnové, podobně jako jiné podobné básnické a knižní tvary neživotných substantiv (např. W), je životný.
 6. Substantivum W je neživotné, ale tvar rtové, podobně jako jiné podobné básnické a knižní tvary neživotných substantiv (např. W), je životný.
 7. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-11-07]. Heslo host.
 8. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-08-02]. Heslo bratr.
 9. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-08-02]. Heslo bratr.
 10. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-08-02]. Heslo bratr.
 11. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2013-01-30]. Heslo bratr.
 12. 12,0 12,1 Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené hubacek není určen žádný text
 13. Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-02-06]. Heslo kniha.
 14. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2014-04-23]. Heslo zájmeno.
 15. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2008-02-27, [cit. 2010-05-29]. Heslo ovce.
 16. Vyskytuje se pouze ve vokativu.


Chybná citace: Nalezena značka <ref> pro skupinu „p“, ale neexistuje příslušná značka <references group="p"/>