Wikislovník:Pravopis

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jazyková správnost, tedy především správnost pravopisná a gramatická, je důležitá zejména proto, aby čtenáři správně pochopili texty článků. V českém Wikislovníku proto používáme spisovnou češtinu. Při psaní se prosíme držte především platných Pravidel českého pravopisu (včetně tzv. Pilipova dodatku), Slovníku spisovné češtiny a Akademického slovníku cizích slov.

Nářeční jevy

Spisovné češtiny se držte i v případě, že popisujete nějaký nářeční jev. To se samozřejmě netýká příkladů textů z tohoto nářečí. Neexistují jednotné standardy, jak psát nářeční texty. Řiďte se u nich proto nejlépe zápisem použitým v odborné literatuře, ze které při psaní článku vycházíte.

Cizojazyčná hesla

Při vytváření hesel vztahujících se k jinému jazyku než češtině rovněž používejte k popisu spisovnou češtinu. Vlastní heslo a příklady z cizího jazyka by měly respektovat standardy platné v daném jazyce (pokud takové standardy existují).

Tipy[editovat]

Při nejasnostech můžete využít jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk Český. Mnoho užitečných rad najdete i v internetové jazykové příručce tohoto ústavu a v často kladených otázkách.[nedostupný zdroj!]

Mnoho tipů najdete i na Wikipedii: