Wikislovník:Wikietiketa/revize

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Wikislovník je tvořen mnoha různými editory, kteří spolu různou formou spolupracují a komunikují. Pokud má komunita tvůrců Wikislovníku dobře fungovat, je nutné, aby uživatelé dodržovali alespoň základní zásady slušného jednání.

Základní zásady vstřícného, kolegiálního a slušného chování na Wikislovníku[editovat]

  1. Předpokládejte dobrou vůli. Většina editorů se snaží Wikislovník vylepšovat. Pokud není přímý důkaz o opaku (např. vandalismus), tak předpokládejte, že druhá strana to myslí dobře a že její záměr je Wikislovník vylepšovat, nikoli poškozovat.
  2. Neútočte na druhé. Vyvarujte se všech projevů agresivity vůči druhým editorům. Wikislovník není bitevní pole.
  3. Nekritizujte autora, kritizujte názor. V diskuzích buďte věcní a nepřevádějte spor do osobní roviny. Nenavážejte se do druhých uživatelů. Nepřipomínejte jim jejich chyby nebo špatné chování.
  4. Nehrajte si na chytrého. Pokud jste přesvědčení o tom, že druhá strana má špatné informace, sdělte ji to takovým způsobem, aby se necítila zahanbeně, méněcenně, trapně. Nesnižujte přínos druhých uživatelů jen proto, že se domníváte, že jim schází erudice, vzdělání, znalosti apod.
  5. Nepovyšujte se. Berte ostatní uživatele jako své rovnocenné kolegy, byť mohou být méně zkušení, aktivní, často dělají chyby apod.
  6. Nebuďte panovačný. Nejednejte jako nějaký ředitel/šéf/král, který má moc/právo stanovovat pravidla, autoritativmě rozhodovat, přikazovat druhým, co mají/nemají dělat atd. Žádný "král" tu mezi námi není, není tu nikdo, koho by bylo třeba poslouchat, všichni uživatelé si jsou rovni a to včetně uživatelů s rozšířenými právy.
  7. Nebuďte tvrdohlavý/zarputilý.
  8. Buďte zdvořilí. Mějte k ostatním uživatelům respekt a úctu. Buďte ohleduplní a přátelští.
  9. Buďte slušní. Vyvarujte se vulgarismů, nemravností, frivolností (ty mohou být v odůvodněných případech mazány, resp. skrývány). Vyhněte se přehnaně familiárnímu tónu a neomalenému tykání. Neoslovujte uživatele způsobem, který jim může být nepříjemný (např. pouze příjmením nebo zkomoleninou uživatelského jména).
  10. Buďte pozitivní. I přes všechny své mouchy je Wikislovník skvělý projekt :) (Proč bychom tu jinak byli, že :) Dříve nebo později se staneme největším jazykovým slovníkem v češtině! :) Nevšímejte si prosím jen problémů a chyb, ale též toho, co se už povedlo (a že toho není málo :) Snažte se oceňovat práci a zásluhy svých kolegů (a oni pak budou mít tendenci dělat to samé u vás). Používejte funkci "poděkování", (téměř) každého editora potěší pozitivní zpětná vazba. Nestyďte se též napsat osobnější poděkování na diskuzní stránky uživatelů nebo udělovat ocenění za přínos Wikislovníku.