sükön

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

volapük

[editovat]

varianty

[editovat]

sloveso

[editovat]

časování

[editovat]
Indikativ
čas osoba aktivum pasivum reflexivum
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
prézens 1. sükob sükobs pasükob pasükobs sükobok sükoboks / sükobsok
2. sükol sükols pasükol pasükols sükolok sükoloks / sükolsok
3. mužská sükom sükoms pasükom pasükoms sükomok sükomoks / sükomsok
3. ženská sükof sükofs pasükof pasükofs sükofok sükofoks / sükofsok
3. všeobecná sükon sükons pasükon pasükons sükonok sükonoks / sükonsok
imperfektum 1. äsükob äsükobs päsükob päsükobs äsükobok äsükoboks / äsükobsok
2. äsükol äsükols päsükol päsükols äsükolok äsükoloks / äsükolsok
3. mužská äsükom äsükoms päsükom päsükoms äsükomok äsükomoks / äsükomsok
3. ženská äsükof äsükofs päsükof päsükofs äsükofok äsükofoks / äsükofsok
3. všeobecná äsükon äsükons päsükon päsükons äsükonok äsükonoks / äsükonsok
perfektum 1. esükob esükobs pesükob pesükobs esükobok esükoboks / esükobsok
2. esükol esükols pesükol pesükols esükolok esükoloks / esükolsok
3. mužská esükom esükoms pesükom pesükoms esükomok esükomoks / esükomsok
3. ženská esükof esükofs pesükof pesükofs esükofok esükofoks / esükofsok
3. všeobecná esükon esükons pesükon pesükons esükonok esükonoks / esükonsok
plusquamperfektum 1. isükob isükobs pisükob pisükobs isükobok isükoboks / isükobsok
2. isükol isükols pisükol pisükols isükolok isükoloks / isükolsok
3. mužská isükom isükoms pisükom pisükoms isükomok isükomoks / isükomsok
3. ženská isükof isükofs pisükof pisükofs isükofok isükofoks / isükofsok
3. všeobecná isükon isükons pisükon pisükons isükonok isükonoks / isükonsok
futurum 1. osükob osükobs posükob posükobs osükobok osükoboks / osükobsok
2. osükol osükols posükol posükols osükolok osükoloks / osükolsok
3. mužská osükom osükoms posükom posükoms osükomok osükomoks / osükomsok
3. ženská osükof osükofs posükof posükofs osükofok osükofoks / osükofsok
3. všeobecná osükon osükons posükon posükons osükonok osükonoks / osükonsok
futurum perfektum 1. usükob usükobs pusükob pusükobs usükobok usükoboks / usükobsok
2. usükol usükols pusükol pusükols usükolok usükoloks / usükolsok
3. mužská usükom usükoms pusükom pusükoms usükomok usükomoks / usükomsok
3. ženská usükof usükofs pusükof pusükofs usükofok usükofoks / usükofsok
3. všeobecná usükon usükons pusükon pusükons usükonok usükonoks / usükonsok
Subjunktiv
prézens 1. sükob-la sükobs-la pasükob-la pasükobs-la sükobok-la sükoboks-la / sükobsok-la
2. sükol-la sükols-la pasükol-la pasükols-la sükolok-la sükoloks-la / sükolsok-la
3. mužská sükom-la sükoms-la pasükom-la pasükoms-la sükomok-la sükomoks-la / sükomsok-la
3. ženská sükof-la sükofs-la pasükof-la pasükofs-la sükofok-la sükofoks-la / sükofsok-la
3. všeobecná sükon-la sükons-la pasükon-la pasükons-la sükonok-la sükonoks-la / sükonsok-la
imperfektum 1. äsükob-la äsükobs-la päsükob-la päsükobs-la äsükobok-la äsükoboks-la / äsükobsok-la
2. äsükol-la äsükols-la päsükol-la päsükols-la äsükolok-la äsükoloks-la / äsükolsok-la
3. mužská äsükom-la äsükoms-la päsükom-la päsükoms-la äsükomok-la äsükomoks-la / äsükomsok-la
3. ženská äsükof-la äsükofs-la päsükof-la päsükofs-la äsükofok-la äsükofoks-la / äsükofsok-la
3. všeobecná äsükon-la äsükons-la päsükon-la päsükons-la äsükonok-la äsükonoks-la / äsükonsok-la
perfektum 1. esükob-la esükobs-la pesükob-la pesükobs-la esükobok-la esükoboks-la / esükobsok-la
2. esükol-la esükols-la pesükol-la pesükols-la esükolok-la esükoloks-la / esükolsok-la
3. mužská esükom-la esükoms-la pesükom-la pesükoms-la esükomok-la esükomoks-la / esükomsok-la
3. ženská esükof-la esükofs-la pesükof-la pesükofs-la esükofok-la esükofoks-la / esükofsok-la
3. všeobecná esükon-la esükons-la pesükon-la pesükons-la esükonok-la esükonoks-la / esükonsok-la
plusquamperfektum 1. isükob-la isükobs-la pisükob-la pisükobs-la isükobok-la isükoboks-la / isükobsok-la
2. isükol-la isükols-la pisükol-la pisükols-la isükolok-la isükoloks-la / isükolsok-la
3. mužská isükom-la isükoms-la pisükom-la pisükoms-la isükomok-la isükomoks-la / isükomsok-la
3. ženská isükof-la isükofs-la pisükof-la pisükofs-la isükofok-la isükofoks-la / isükofsok-la
3. všeobecná isükon-la isükons-la pisükon-la pisükons-la isükonok-la isükonoks-la / isükonsok-la
futurum 1. osükob-la osükobs-la posükob-la posükobs-la osükobok-la osükoboks-la / osükobsok-la
2. osükol-la osükols-la posükol-la posükols-la osükolok-la osükoloks-la / osükolsok-la
3. mužská osükom-la osükoms-la posükom-la posükoms-la osükomok-la osükomoks-la / osükomsok-la
3. ženská osükof-la osükofs-la posükof-la posükofs-la osükofok-la osükofoks-la / osükofsok-la
3. všeobecná osükon-la osükons-la posükon-la posükons-la osükonok-la osükonoks-la / osükonsok-la
futurum perfektum 1. usükob-la usükobs-la pusükob-la pusükobs-la usükobok-la usükoboks-la / usükobsok-la
2. usükol-la usükols-la pusükol-la pusükols-la usükolok-la usükoloks-la / usükolsok-la
3. mužská usükom-la usükoms-la pusükom-la pusükoms-la usükomok-la usükomoks-la / usükomsok-la
3. ženská usükof-la usükofs-la pusükof-la pusükofs-la usükofok-la usükofoks-la / usükofsok-la
3. všeobecná usükon-la usükons-la pusükon-la pusükons-la usükonok-la usükonoks-la / usükonsok-la
Kondicionál
prézens 1. sükoböv sükobsöv pasükoböv pasükobsöv sükoboköv sükoboksöv / sükobsoköv
2. sükolöv sükolsöv pasükolöv pasükolsöv sükoloköv sükoloksöv / sükolsoköv
3. mužská sükomöv sükomsöv pasükomöv pasükomsöv sükomoköv sükomoksöv / sükomsoköv
3. ženská sükoföv sükofsöv pasükoföv pasükofsöv sükofoköv sükofoksöv / sükofsoköv
3. všeobecná sükonöv sükonsöv pasükonöv pasükonsöv sükonoköv sükonoksöv / sükonsoköv
imperfektum 1. äsükoböv äsükobsöv päsükoböv päsükobsöv äsükoboköv äsükoboksöv / äsükobsoköv
2. äsükolöv äsükolsöv päsükolöv päsükolsöv äsükoloköv äsükoloksöv / äsükolsoköv
3. mužská äsükomöv äsükomsöv päsükomöv päsükomsöv äsükomoköv äsükomoksöv / äsükomsoköv
3. ženská äsükoföv äsükofsöv päsükoföv päsükofsöv äsükofoköv äsükofoksöv / äsükofsoköv
3. všeobecná äsükonöv äsükonsöv päsükonöv päsükonsöv äsükonoköv äsükonoksöv / äsükonsoköv
perfektum 1. esükoböv esükobsöv pesükoböv pesükobsöv esükoboköv esükoboksöv / esükobsoköv
2. esükolöv esükolsöv pesükolöv pesükolsöv esükoloköv esükoloksöv / esükolsoköv
3. mužská esükomöv esükomsöv pesükomöv pesükomsöv esükomoköv esükomoksöv / esükomsoköv
3. ženská esükoföv esükofsöv pesükoföv pesükofsöv esükofoköv esükofoksöv / esükofsoköv
3. všeobecná esükonöv esükonsöv pesükonöv pesükonsöv esükonoköv esükonoksöv / esükonsoköv
plusquamperfektum 1. isükoböv isükobsöv pisükoböv pisükobsöv isükoboköv isükoboksöv / isükobsoköv
2. isükolöv isükolsöv pisükolöv pisükolsöv isükoloköv isükoloksöv / isükolsoköv
3. mužská isükomöv isükomsöv pisükomöv pisükomsöv isükomoköv isükomoksöv / isükomsoköv
3. ženská isükoföv isükofsöv pisükoföv pisükofsöv isükofoköv isükofoksöv / isükofsoköv
3. všeobecná isükonöv isükonsöv pisükonöv pisükonsöv isükonoköv isükonoksöv / isükonsoköv
futurum 1. osükoböv osükobsöv posükoböv posükobsöv osükoboköv osükoboksöv / osükobsoköv
2. osükolöv osükolsöv posükolöv posükolsöv osükoloköv osükoloksöv / osükolsoköv
3. mužská osükomöv osükomsöv posükomöv posükomsöv osükomoköv osükomoksöv / osükomsoköv
3. ženská osükoföv osükofsöv posükoföv posükofsöv osükofoköv osükofoksöv / osükofsoköv
3. všeobecná osükonöv osükonsöv posükonöv posükonsöv osükonoköv osükonoksöv / osükonsoköv
futurum perfektum 1. usükoböv usükobsöv pusükoböv pusükobsöv usükoboköv usükoboksöv / usükobsoköv
2. usükolöv usükolsöv pusükolöv pusükolsöv usükoloköv usükoloksöv / usükolsoköv
3. mužská usükomöv usükomsöv pusükomöv pusükomsöv usükomoköv usükomoksöv / usükomsoköv
3. ženská usükoföv usükofsöv pusükoföv pusükofsöv usükofoköv usükofoksöv / usükofsoköv
3. všeobecná usükonöv usükonsöv pusükonöv pusükonsöv usükonoköv usükonoksöv / usükonsoköv
Potenciál
prézens 1. sükoböx sükobsöx pasükoböx pasükobsöx sükoboköx sükoboksöx / sükobsoköx
2. sükolöx sükolsöx pasükolöx pasükolsöx sükoloköx sükoloksöx / sükolsoköx
3. mužská sükomöx sükomsöx pasükomöx pasükomsöx sükomoköx sükomoksöx / sükomsoköx
3. ženská sükoföx sükofsöx pasükoföx pasükofsöx sükofoköx sükofoksöx / sükofsoköx
3. všeobecná sükonöx sükonsöx pasükonöx pasükonsöx sükonoköx sükonoksöx / sükonsoköx
imperfektum 1. äsükoböx äsükobsöx päsükoböx päsükobsöx äsükoboköx äsükoboksöx / äsükobsoköx
2. äsükolöx äsükolsöx päsükolöx päsükolsöx äsükoloköx äsükoloksöx / äsükolsoköx
3. mužská äsükomöx äsükomsöx päsükomöx päsükomsöx äsükomoköx äsükomoksöx / äsükomsoköx
3. ženská äsükoföx äsükofsöx päsükoföx päsükofsöx äsükofoköx äsükofoksöx / äsükofsoköx
3. všeobecná äsükonöx äsükonsöx päsükonöx päsükonsöx äsükonoköx äsükonoksöx / äsükonsoköx
perfektum 1. esükoböx esükobsöx pesükoböx pesükobsöx esükoboköx esükoboksöx / esükobsoköx
2. esükolöx esükolsöx pesükolöx pesükolsöx esükoloköx esükoloksöx / esükolsoköx
3. mužská esükomöx esükomsöx pesükomöx pesükomsöx esükomoköx esükomoksöx / esükomsoköx
3. ženská esükoföx esükofsöx pesükoföx pesükofsöx esükofoköx esükofoksöx / esükofsoköx
3. všeobecná esükonöx esükonsöx pesükonöx pesükonsöx esükonoköx esükonoksöx / esükonsoköx
plusquamperfektum 1. isükoböx isükobsöx pisükoböx pisükobsöx isükoboköx isükoboksöx / isükobsoköx
2. isükolöx isükolsöx pisükolöx pisükolsöx isükoloköx isükoloksöx / isükolsoköx
3. mužská isükomöx isükomsöx pisükomöx pisükomsöx isükomoköx isükomoksöx / isükomsoköx
3. ženská isükoföx isükofsöx pisükoföx pisükofsöx isükofoköx isükofoksöx / isükofsoköx
3. všeobecná isükonöx isükonsöx pisükonöx pisükonsöx isükonoköx isükonoksöx / isükonsoköx
futurum 1. osükoböx osükobsöx posükoböx posükobsöx osükoboköx osükoboksöx / osükobsoköx
2. osükolöx osükolsöx posükolöx posükolsöx osükoloköx osükoloksöx / osükolsoköx
3. mužská osükomöx osükomsöx posükomöx posükomsöx osükomoköx osükomoksöx / osükomsoköx
3. ženská osükoföx osükofsöx posükoföx posükofsöx osükofoköx osükofoksöx / osükofsoköx
3. všeobecná osükonöx osükonsöx posükonöx posükonsöx osükonoköx osükonoksöx / osükonsoköx
futurum perfektum 1. usükoböx usükobsöx pusükoböx pusükobsöx usükoboköx usükoboksöx / usükobsoköx
2. usükolöx usükolsöx pusükolöx pusükolsöx usükoloköx usükoloksöx / usükolsoköx
3. mužská usükomöx usükomsöx pusükomöx pusükomsöx usükomoköx usükomoksöx / usükomsoköx
3. ženská usükoföx usükofsöx pusükoföx pusükofsöx usükofoköx usükofoksöx / usükofsoköx
3. všeobecná usükonöx usükonsöx pusükonöx pusükonsöx usükonoköx usükonoksöx / usükonsoköx
Imperativ
prézens 1. sükoböd sükobsöd pasükoböd pasükobsöd sükoboköd sükoboksöd / sükobsoköd
2. sükolöd sükolsöd pasükolöd pasükolsöd sükoloköd sükoloksöd / sükolsoköd
3. mužská sükomöd sükomsöd pasükomöd pasükomsöd sükomoköd sükomoksöd / sükomsoköd
3. ženská sükoföd sükofsöd pasükoföd pasükofsöd sükofoköd sükofoksöd / sükofsoköd
3. všeobecná sükonöd sükonsöd pasükonöd pasükonsöd sükonoköd sükonoksöd / sükonsoköd
imperfektum 1. äsükoböd äsükobsöd päsükoböd päsükobsöd äsükoboköd äsükoboksöd / äsükobsoköd
2. äsükolöd äsükolsöd päsükolöd päsükolsöd äsükoloköd äsükoloksöd / äsükolsoköd
3. mužská äsükomöd äsükomsöd päsükomöd päsükomsöd äsükomoköd äsükomoksöd / äsükomsoköd
3. ženská äsükoföd äsükofsöd päsükoföd päsükofsöd äsükofoköd äsükofoksöd / äsükofsoköd
3. všeobecná äsükonöd äsükonsöd päsükonöd päsükonsöd äsükonoköd äsükonoksöd / äsükonsoköd
perfektum 1. esükoböd esükobsöd pesükoböd pesükobsöd esükoboköd esükoboksöd / esükobsoköd
2. esükolöd esükolsöd pesükolöd pesükolsöd esükoloköd esükoloksöd / esükolsoköd
3. mužská esükomöd esükomsöd pesükomöd pesükomsöd esükomoköd esükomoksöd / esükomsoköd
3. ženská esükoföd esükofsöd pesükoföd pesükofsöd esükofoköd esükofoksöd / esükofsoköd
3. všeobecná esükonöd esükonsöd pesükonöd pesükonsöd esükonoköd esükonoksöd / esükonsoköd
plusquamperfektum 1. isükoböd isükobsöd pisükoböd pisükobsöd isükoboköd isükoboksöd / isükobsoköd
2. isükolöd isükolsöd pisükolöd pisükolsöd isükoloköd isükoloksöd / isükolsoköd
3. mužská isükomöd isükomsöd pisükomöd pisükomsöd isükomoköd isükomoksöd / isükomsoköd
3. ženská isükoföd isükofsöd pisükoföd pisükofsöd isükofoköd isükofoksöd / isükofsoköd
3. všeobecná isükonöd isükonsöd pisükonöd pisükonsöd isükonoköd isükonoksöd / isükonsoköd
futurum 1. osükoböd osükobsöd posükoböd posükobsöd osükoboköd osükoboksöd / osükobsoköd
2. osükolöd osükolsöd posükolöd posükolsöd osükoloköd osükoloksöd / osükolsoköd
3. mužská osükomöd osükomsöd posükomöd posükomsöd osükomoköd osükomoksöd / osükomsoköd
3. ženská osükoföd osükofsöd posükoföd posükofsöd osükofoköd osükofoksöd / osükofsoköd
3. všeobecná osükonöd osükonsöd posükonöd posükonsöd osükonoköd osükonoksöd / osükonsoköd
futurum perfektum 1. usükoböd usükobsöd pusükoböd pusükobsöd usükoboköd usükoboksöd / usükobsoköd
2. usükolöd usükolsöd pusükolöd pusükolsöd usükoloköd usükoloksöd / usükolsoköd
3. mužská usükomöd usükomsöd pusükomöd pusükomsöd usükomoköd usükomoksöd / usükomsoköd
3. ženská usükoföd usükofsöd pusükoföd pusükofsöd usükofoköd usükofoksöd / usükofsoköd
3. všeobecná usükonöd usükonsöd pusükonöd pusükonsöd usükonoköd usükonoksöd / usükonsoköd
Zdvořilý imperativ
prézens 1. sükobös sükobsös pasükobös pasükobsös sükobokös sükoboksös / sükobsokös
2. sükolös sükolsös pasükolös pasükolsös sükolokös sükoloksös / sükolsokös
3. mužská sükomös sükomsös pasükomös pasükomsös sükomokös sükomoksös / sükomsokös
3. ženská sükofös sükofsös pasükofös pasükofsös sükofokös sükofoksös / sükofsokös
3. všeobecná sükonös sükonsös pasükonös pasükonsös sükonokös sükonoksös / sükonsokös
imperfektum 1. äsükobös äsükobsös päsükobös päsükobsös äsükobokös äsükoboksös / äsükobsokös
2. äsükolös äsükolsös päsükolös päsükolsös äsükolokös äsükoloksös / äsükolsokös
3. mužská äsükomös äsükomsös päsükomös päsükomsös äsükomokös äsükomoksös / äsükomsokös
3. ženská äsükofös äsükofsös päsükofös päsükofsös äsükofokös äsükofoksös / äsükofsokös
3. všeobecná äsükonös äsükonsös päsükonös päsükonsös äsükonokös äsükonoksös / äsükonsokös
perfektum 1. esükobös esükobsös pesükobös pesükobsös esükobokös esükoboksös / esükobsokös
2. esükolös esükolsös pesükolös pesükolsös esükolokös esükoloksös / esükolsokös
3. mužská esükomös esükomsös pesükomös pesükomsös esükomokös esükomoksös / esükomsokös
3. ženská esükofös esükofsös pesükofös pesükofsös esükofokös esükofoksös / esükofsokös
3. všeobecná esükonös esükonsös pesükonös pesükonsös esükonokös esükonoksös / esükonsokös
plusquamperfektum 1. isükobös isükobsös pisükobös pisükobsös isükobokös isükoboksös / isükobsokös
2. isükolös isükolsös pisükolös pisükolsös isükolokös isükoloksös / isükolsokös
3. mužská isükomös isükomsös pisükomös pisükomsös isükomokös isükomoksös / isükomsokös
3. ženská isükofös isükofsös pisükofös pisükofsös isükofokös isükofoksös / isükofsokös
3. všeobecná isükonös isükonsös pisükonös pisükonsös isükonokös isükonoksös / isükonsokös
futurum 1. osükobös osükobsös posükobös posükobsös osükobokös osükoboksös / osükobsokös
2. osükolös osükolsös posükolös posükolsös osükolokös osükoloksös / osükolsokös
3. mužská osükomös osükomsös posükomös posükomsös osükomokös osükomoksös / osükomsokös
3. ženská osükofös osükofsös posükofös posükofsös osükofokös osükofoksös / osükofsokös
3. všeobecná osükonös osükonsös posükonös posükonsös osükonokös osükonoksös / osükonsokös
futurum perfektum 1. usükobös usükobsös pusükobös pusükobsös usükobokös usükoboksös / usükobsokös
2. usükolös usükolsös pusükolös pusükolsös usükolokös usükoloksös / usükolsokös
3. mužská usükomös usükomsös pusükomös pusükomsös usükomokös usükomoksös / usükomsokös
3. ženská usükofös usükofsös pusükofös pusükofsös usükofokös usükofoksös / usükofsokös
3. všeobecná usükonös usükonsös pusükonös pusükonsös usükonokös usükonoksös / usükonsokös
Intenzivní imperativ
prézens 1. sükoböz sükobsöz pasükoböz pasükobsöz sükoboköz sükoboksöz / sükobsoköz
2. sükolöz sükolsöz pasükolöz pasükolsöz sükoloköz sükoloksöz / sükolsoköz
3. mužská sükomöz sükomsöz pasükomöz pasükomsöz sükomoköz sükomoksöz / sükomsoköz
3. ženská sükoföz sükofsöz pasükoföz pasükofsöz sükofoköz sükofoksöz / sükofsoköz
3. všeobecná sükonöz sükonsöz pasükonöz pasükonsöz sükonoköz sükonoksöz / sükonsoköz
imperfektum 1. äsükoböz äsükobsöz päsükoböz päsükobsöz äsükoboköz äsükoboksöz / äsükobsoköz
2. äsükolöz äsükolsöz päsükolöz päsükolsöz äsükoloköz äsükoloksöz / äsükolsoköz
3. mužská äsükomöz äsükomsöz päsükomöz päsükomsöz äsükomoköz äsükomoksöz / äsükomsoköz
3. ženská äsükoföz äsükofsöz päsükoföz päsükofsöz äsükofoköz äsükofoksöz / äsükofsoköz
3. všeobecná äsükonöz äsükonsöz päsükonöz päsükonsöz äsükonoköz äsükonoksöz / äsükonsoköz
perfektum 1. esükoböz esükobsöz pesükoböz pesükobsöz esükoboköz esükoboksöz / esükobsoköz
2. esükolöz esükolsöz pesükolöz pesükolsöz esükoloköz esükoloksöz / esükolsoköz
3. mužská esükomöz esükomsöz pesükomöz pesükomsöz esükomoköz esükomoksöz / esükomsoköz
3. ženská esükoföz esükofsöz pesükoföz pesükofsöz esükofoköz esükofoksöz / esükofsoköz
3. všeobecná esükonöz esükonsöz pesükonöz pesükonsöz esükonoköz esükonoksöz / esükonsoköz
plusquamperfektum 1. isükoböz isükobsöz pisükoböz pisükobsöz isükoboköz isükoboksöz / isükobsoköz
2. isükolöz isükolsöz pisükolöz pisükolsöz isükoloköz isükoloksöz / isükolsoköz
3. mužská isükomöz isükomsöz pisükomöz pisükomsöz isükomoköz isükomoksöz / isükomsoköz
3. ženská isükoföz isükofsöz pisükoföz pisükofsöz isükofoköz isükofoksöz / isükofsoköz
3. všeobecná isükonöz isükonsöz pisükonöz pisükonsöz isükonoköz isükonoksöz / isükonsoköz
futurum 1. osükoböz osükobsöz posükoböz posükobsöz osükoboköz osükoboksöz / osükobsoköz
2. osükolöz osükolsöz posükolöz posükolsöz osükoloköz osükoloksöz / osükolsoköz
3. mužská osükomöz osükomsöz posükomöz posükomsöz osükomoköz osükomoksöz / osükomsoköz
3. ženská osükoföz osükofsöz posükoföz posükofsöz osükofoköz osükofoksöz / osükofsoköz
3. všeobecná osükonöz osükonsöz posükonöz posükonsöz osükonoköz osükonoksöz / osükonsoköz
futurum perfektum 1. usükoböz usükobsöz pusükoböz pusükobsöz usükoboköz usükoboksöz / usükobsoköz
2. usükolöz usükolsöz pusükolöz pusükolsöz usükoloköz usükoloksöz / usükolsoköz
3. mužská usükomöz usükomsöz pusükomöz pusükomsöz usükomoköz usükomoksöz / usükomsoköz
3. ženská usükoföz usükofsöz pusükoföz pusükofsöz usükofoköz usükofoksöz / usükofsoköz
3. všeobecná usükonöz usükonsöz pusükonöz pusükonsöz usükonoköz usükonoksöz / usükonsoköz
Infinitiv
prézens sükön pasükön
perfektum esükön pesükön
futurum osükön posükön
futurum perfektum usükön pusükön
Participium
prézens süköl pasüköl
perfektum esüköl pesüköl
futurum osüköl posüköl
gerundivum ösüköl pösüköl
Frekventativ (durativ, aorist)
Indikativ
čas osoba aktivum pasivum reflexivum
singulár plurál singulár plurál singulár plurál
prézens 1. aisükob aisükobs paisükob paisükobs aisükobok aisükoboks / sükobsok
2. aisükol aisükols paisükol paisükols aisükolok aisükoloks / sükolsok
3. mužská aisükom aisükoms paisükom paisükoms aisükomok aisükomoks / sükomsok
3. ženská aisükof aisükofs paisükof paisükofs aisükofok aisükofoks / sükofsok
3. všeobecná aisükon aisükons paisükon paisükons aisükonok aisükonoks / sükonsok
imperfektum 1. äisükob äisükobs päisükob päisükobs äisükobok äisükoboks / äisükobsok
2. äisükol äisükols päisükol päisükols äisükolok äisükoloks / äisükolsok
3. mužská äisükom äisükoms päisükom päisükoms äisükomok äisükomoks / äisükomsok
3. ženská äisükof äisükofs päisükof päisükofs äisükofok äisükofoks / äisükofsok
3. všeobecná äisükon äisükons päisükon päisükons äisükonok äisükonoks / äisükonsok
perfektum 1. eisükob eisükobs peisükob peisükobs eisükobok eisükoboks / eisükobsok
2. eisükol eisükols peisükol peisükols eisükolok eisükoloks / eisükolsok
3. mužská eisükom eisükoms peisükom peisükoms eisükomok eisükomoks / eisükomsok
3. ženská eisükof eisükofs peisükof peisükofs eisükofok eisükofoks / eisükofsok
3. všeobecná eisükon eisükons peisükon peisükons eisükonok eisükonoks / eisükonsok
plusquamperfektum 1. iisükob iisükobs piisükob piisükobs iisükobok iisükoboks / iisükobsok
2. iisükol iisükols piisükol piisükols iisükolok iisükoloks / iisükolsok
3. mužská iisükom iisükoms piisükom piisükoms iisükomok iisükomoks / iisükomsok
3. ženská iisükof iisükofs piisükof piisükofs iisükofok iisükofoks / iisükofsok
3. všeobecná iisükon iisükons piisükon piisükons iisükonok iisükonoks / iisükonsok
futurum 1. oisükob oisükobs poisükob poisükobs oisükobok oisükoboks / oisükobsok
2. oisükol oisükols poisükol poisükols oisükolok oisükoloks / oisükolsok
3. mužská oisükom oisükoms poisükom poisükoms oisükomok oisükomoks / oisükomsok
3. ženská oisükof oisükofs poisükof poisükofs oisükofok oisükofoks / oisükofsok
3. všeobecná oisükon oisükons poisükon poisükons oisükonok oisükonoks / oisükonsok
futurum perfektum 1. uisükob uisükobs puisükob puisükobs uisükobok uisükoboks / uisükobsok
2. uisükol uisükols puisükol puisükols uisükolok uisükoloks / uisükolsok
3. mužská uisükom uisükoms puisükom puisükoms uisükomok uisükomoks / uisükomsok
3. ženská uisükof uisükofs puisükof puisükofs uisükofok uisükofoks / uisükofsok
3. všeobecná uisükon uisükons puisükon puisükons uisükonok uisükonoks / uisükonsok
Subjunktiv
prézens 1. aisükob-la aisükobs-la paisükob-la paisükobs-la aisükobok-la aisükoboks-la / sükobsok-la
2. aisükol-la aisükols-la paisükol-la paisükols-la aisükolok-la aisükoloks-la / sükolsok-la
3. mužská aisükom-la aisükoms-la paisükom-la paisükoms-la aisükomok-la aisükomoks-la / sükomsok-la
3. ženská aisükof-la aisükofs-la paisükof-la paisükofs-la aisükofok-la aisükofoks-la / sükofsok-la
3. všeobecná aisükon-la aisükons-la paisükon-la paisükons-la aisükonok-la aisükonoks-la / sükonsok-la
imperfektum 1. äisükob-la äisükobs-la päisükob-la päisükobs-la äisükobok-la äisükoboks-la / äisükobsok-la
2. äisükol-la äisükols-la päisükol-la päisükols-la äisükolok-la äisükoloks-la / äisükolsok-la
3. mužská äisükom-la äisükoms-la päisükom-la päisükoms-la äisükomok-la äisükomoks-la / äisükomsok-la
3. ženská äisükof-la äisükofs-la päisükof-la päisükofs-la äisükofok-la äisükofoks-la / äisükofsok-la
3. všeobecná äisükon-la äisükons-la päisükon-la päisükons-la äisükonok-la äisükonoks-la / äisükonsok-la
perfektum 1. eisükob-la eisükobs-la peisükob-la peisükobs-la eisükobok-la eisükoboks-la / eisükobsok-la
2. eisükol-la eisükols-la peisükol-la peisükols-la eisükolok-la eisükoloks-la / eisükolsok-la
3. mužská eisükom-la eisükoms-la peisükom-la peisükoms-la eisükomok-la eisükomoks-la / eisükomsok-la
3. ženská eisükof-la eisükofs-la peisükof-la peisükofs-la eisükofok-la eisükofoks-la / eisükofsok-la
3. všeobecná eisükon-la eisükons-la peisükon-la peisükons-la eisükonok-la eisükonoks-la / eisükonsok-la
plusquamperfektum 1. iisükob-la iisükobs-la piisükob-la piisükobs-la iisükobok-la iisükoboks-la / iisükobsok-la
2. iisükol-la iisükols-la piisükol-la piisükols-la iisükolok-la iisükoloks-la / iisükolsok-la
3. mužská iisükom-la iisükoms-la piisükom-la piisükoms-la iisükomok-la iisükomoks-la / iisükomsok-la
3. ženská iisükof-la iisükofs-la piisükof-la piisükofs-la iisükofok-la iisükofoks-la / iisükofsok-la
3. všeobecná iisükon-la iisükons-la piisükon-la piisükons-la iisükonok-la iisükonoks-la / iisükonsok-la
futurum 1. oisükob-la oisükobs-la poisükob-la poisükobs-la oisükobok-la oisükoboks-la / oisükobsok-la
2. oisükol-la oisükols-la poisükol-la poisükols-la oisükolok-la oisükoloks-la / oisükolsok-la
3. mužská oisükom-la oisükoms-la poisükom-la poisükoms-la oisükomok-la oisükomoks-la / oisükomsok-la
3. ženská oisükof-la oisükofs-la poisükof-la poisükofs-la oisükofok-la oisükofoks-la / oisükofsok-la
3. všeobecná oisükon-la oisükons-la poisükon-la poisükons-la oisükonok-la oisükonoks-la / oisükonsok-la
futurum perfektum 1. uisükob-la uisükobs-la puisükob-la puisükobs-la uisükobok-la uisükoboks-la / uisükobsok-la
2. uisükol-la uisükols-la puisükol-la puisükols-la uisükolok-la uisükoloks-la / uisükolsok-la
3. mužská uisükom-la uisükoms-la puisükom-la puisükoms-la uisükomok-la uisükomoks-la / uisükomsok-la
3. ženská uisükof-la uisükofs-la puisükof-la puisükofs-la uisükofok-la uisükofoks-la / uisükofsok-la
3. všeobecná uisükon-la uisükons-la puisükon-la puisükons-la uisükonok-la uisükonoks-la / uisükonsok-la
Kondicionál
prézens 1. aisükoböv aisükobsöv paisükoböv paisükobsöv aisükoboköv aisükoboksöv / sükobsoköv
2. aisükolöv aisükolsöv paisükolöv paisükolsöv aisükoloköv aisükoloksöv / sükolsoköv
3. mužská aisükomöv aisükomsöv paisükomöv paisükomsöv aisükomoköv aisükomoksöv / sükomsoköv
3. ženská aisükoföv aisükofsöv paisükoföv paisükofsöv aisükofoköv aisükofoksöv / sükofsoköv
3. všeobecná aisükonöv aisükonsöv paisükonöv paisükonsöv aisükonoköv aisükonoksöv / sükonsoköv
imperfektum 1. äisükoböv äisükobsöv päisükoböv päisükobsöv äisükoboköv äisükoboksöv / äisükobsoköv
2. äisükolöv äisükolsöv päisükolöv päisükolsöv äisükoloköv äisükoloksöv / äisükolsoköv
3. mužská äisükomöv äisükomsöv päisükomöv päisükomsöv äisükomoköv äisükomoksöv / äisükomsoköv
3. ženská äisükoföv äisükofsöv päisükoföv päisükofsöv äisükofoköv äisükofoksöv / äisükofsoköv
3. všeobecná äisükonöv äisükonsöv päisükonöv päisükonsöv äisükonoköv äisükonoksöv / äisükonsoköv
perfektum 1. eisükoböv eisükobsöv peisükoböv peisükobsöv eisükoboköv eisükoboksöv / eisükobsoköv
2. eisükolöv eisükolsöv peisükolöv peisükolsöv eisükoloköv eisükoloksöv / eisükolsoköv
3. mužská eisükomöv eisükomsöv peisükomöv peisükomsöv eisükomoköv eisükomoksöv / eisükomsoköv
3. ženská eisükoföv eisükofsöv peisükoföv peisükofsöv eisükofoköv eisükofoksöv / eisükofsoköv
3. všeobecná eisükonöv eisükonsöv peisükonöv peisükonsöv eisükonoköv eisükonoksöv / eisükonsoköv
plusquamperfektum 1. iisükoböv iisükobsöv piisükoböv piisükobsöv iisükoboköv iisükoboksöv / iisükobsoköv
2. iisükolöv iisükolsöv piisükolöv piisükolsöv iisükoloköv iisükoloksöv / iisükolsoköv
3. mužská iisükomöv iisükomsöv piisükomöv piisükomsöv iisükomoköv iisükomoksöv / iisükomsoköv
3. ženská iisükoföv iisükofsöv piisükoföv piisükofsöv iisükofoköv iisükofoksöv / iisükofsoköv
3. všeobecná iisükonöv iisükonsöv piisükonöv piisükonsöv iisükonoköv iisükonoksöv / iisükonsoköv
futurum 1. oisükoböv oisükobsöv poisükoböv poisükobsöv oisükoboköv oisükoboksöv / oisükobsoköv
2. oisükolöv oisükolsöv poisükolöv poisükolsöv oisükoloköv oisükoloksöv / oisükolsoköv
3. mužská oisükomöv oisükomsöv poisükomöv poisükomsöv oisükomoköv oisükomoksöv / oisükomsoköv
3. ženská oisükoföv oisükofsöv poisükoföv poisükofsöv oisükofoköv oisükofoksöv / oisükofsoköv
3. všeobecná oisükonöv oisükonsöv poisükonöv poisükonsöv oisükonoköv oisükonoksöv / oisükonsoköv
futurum perfektum 1. uisükoböv uisükobsöv puisükoböv puisükobsöv uisükoboköv uisükoboksöv / uisükobsoköv
2. uisükolöv uisükolsöv puisükolöv puisükolsöv uisükoloköv uisükoloksöv / uisükolsoköv
3. mužská uisükomöv uisükomsöv puisükomöv puisükomsöv uisükomoköv uisükomoksöv / uisükomsoköv
3. ženská uisükoföv uisükofsöv puisükoföv puisükofsöv uisükofoköv uisükofoksöv / uisükofsoköv
3. všeobecná uisükonöv uisükonsöv puisükonöv puisükonsöv uisükonoköv uisükonoksöv / uisükonsoköv
Potenciál
prézens 1. aisükoböx aisükobsöx paisükoböx paisükobsöx aisükoboköx aisükoboksöx / sükobsoköx
2. aisükolöx aisükolsöx paisükolöx paisükolsöx aisükoloköx aisükoloksöx / sükolsoköx
3. mužská aisükomöx aisükomsöx paisükomöx paisükomsöx aisükomoköx aisükomoksöx / sükomsoköx
3. ženská aisükoföx aisükofsöx paisükoföx paisükofsöx aisükofoköx aisükofoksöx / sükofsoköx
3. všeobecná aisükonöx aisükonsöx paisükonöx paisükonsöx aisükonoköx aisükonoksöx / sükonsoköx
imperfektum 1. äisükoböx äisükobsöx päisükoböx päisükobsöx äisükoboköx äisükoboksöx / äisükobsoköx
2. äisükolöx äisükolsöx päisükolöx päisükolsöx äisükoloköx äisükoloksöx / äisükolsoköx
3. mužská äisükomöx äisükomsöx päisükomöx päisükomsöx äisükomoköx äisükomoksöx / äisükomsoköx
3. ženská äisükoföx äisükofsöx päisükoföx päisükofsöx äisükofoköx äisükofoksöx / äisükofsoköx
3. všeobecná äisükonöx äisükonsöx päisükonöx päisükonsöx äisükonoköx äisükonoksöx / äisükonsoköx
perfektum 1. eisükoböx eisükobsöx peisükoböx peisükobsöx eisükoboköx eisükoboksöx / eisükobsoköx
2. eisükolöx eisükolsöx peisükolöx peisükolsöx eisükoloköx eisükoloksöx / eisükolsoköx
3. mužská eisükomöx eisükomsöx peisükomöx peisükomsöx eisükomoköx eisükomoksöx / eisükomsoköx
3. ženská eisükoföx eisükofsöx peisükoföx peisükofsöx eisükofoköx eisükofoksöx / eisükofsoköx
3. všeobecná eisükonöx eisükonsöx peisükonöx peisükonsöx eisükonoköx eisükonoksöx / eisükonsoköx
plusquamperfektum 1. iisükoböx iisükobsöx piisükoböx piisükobsöx iisükoboköx iisükoboksöx / iisükobsoköx
2. iisükolöx iisükolsöx piisükolöx piisükolsöx iisükoloköx iisükoloksöx / iisükolsoköx
3. mužská iisükomöx iisükomsöx piisükomöx piisükomsöx iisükomoköx iisükomoksöx / iisükomsoköx
3. ženská iisükoföx iisükofsöx piisükoföx piisükofsöx iisükofoköx iisükofoksöx / iisükofsoköx
3. všeobecná iisükonöx iisükonsöx piisükonöx piisükonsöx iisükonoköx iisükonoksöx / iisükonsoköx
futurum 1. oisükoböx oisükobsöx poisükoböx poisükobsöx oisükoboköx oisükoboksöx / oisükobsoköx
2. oisükolöx oisükolsöx poisükolöx poisükolsöx oisükoloköx oisükoloksöx / oisükolsoköx
3. mužská oisükomöx oisükomsöx poisükomöx poisükomsöx oisükomoköx oisükomoksöx / oisükomsoköx
3. ženská oisükoföx oisükofsöx poisükoföx poisükofsöx oisükofoköx oisükofoksöx / oisükofsoköx
3. všeobecná oisükonöx oisükonsöx poisükonöx poisükonsöx oisükonoköx oisükonoksöx / oisükonsoköx
futurum perfektum 1. uisükoböx uisükobsöx puisükoböx puisükobsöx uisükoboköx uisükoboksöx / uisükobsoköx
2. uisükolöx uisükolsöx puisükolöx puisükolsöx uisükoloköx uisükoloksöx / uisükolsoköx
3. mužská uisükomöx uisükomsöx puisükomöx puisükomsöx uisükomoköx uisükomoksöx / uisükomsoköx
3. ženská uisükoföx uisükofsöx puisükoföx puisükofsöx uisükofoköx uisükofoksöx / uisükofsoköx
3. všeobecná uisükonöx uisükonsöx puisükonöx puisükonsöx uisükonoköx uisükonoksöx / uisükonsoköx
Imperativ
prézens 1. aisükoböd aisükobsöd paisükoböd paisükobsöd aisükoboköd aisükoboksöd / sükobsoköd
2. aisükolöd aisükolsöd paisükolöd paisükolsöd aisükoloköd aisükoloksöd / sükolsoköd
3. mužská aisükomöd aisükomsöd paisükomöd paisükomsöd aisükomoköd aisükomoksöd / sükomsoköd
3. ženská aisükoföd aisükofsöd paisükoföd paisükofsöd aisükofoköd aisükofoksöd / sükofsoköd
3. všeobecná aisükonöd aisükonsöd paisükonöd paisükonsöd aisükonoköd aisükonoksöd / sükonsoköd
imperfektum 1. äisükoböd äisükobsöd päisükoböd päisükobsöd äisükoboköd äisükoboksöd / äisükobsoköd
2. äisükolöd äisükolsöd päisükolöd päisükolsöd äisükoloköd äisükoloksöd / äisükolsoköd
3. mužská äisükomöd äisükomsöd päisükomöd päisükomsöd äisükomoköd äisükomoksöd / äisükomsoköd
3. ženská äisükoföd äisükofsöd päisükoföd päisükofsöd äisükofoköd äisükofoksöd / äisükofsoköd
3. všeobecná äisükonöd äisükonsöd päisükonöd päisükonsöd äisükonoköd äisükonoksöd / äisükonsoköd
perfektum 1. eisükoböd eisükobsöd peisükoböd peisükobsöd eisükoboköd eisükoboksöd / eisükobsoköd
2. eisükolöd eisükolsöd peisükolöd peisükolsöd eisükoloköd eisükoloksöd / eisükolsoköd
3. mužská eisükomöd eisükomsöd peisükomöd peisükomsöd eisükomoköd eisükomoksöd / eisükomsoköd
3. ženská eisükoföd eisükofsöd peisükoföd peisükofsöd eisükofoköd eisükofoksöd / eisükofsoköd
3. všeobecná eisükonöd eisükonsöd peisükonöd peisükonsöd eisükonoköd eisükonoksöd / eisükonsoköd
plusquamperfektum 1. iisükoböd iisükobsöd piisükoböd piisükobsöd iisükoboköd iisükoboksöd / iisükobsoköd
2. iisükolöd iisükolsöd piisükolöd piisükolsöd iisükoloköd iisükoloksöd / iisükolsoköd
3. mužská iisükomöd iisükomsöd piisükomöd piisükomsöd iisükomoköd iisükomoksöd / iisükomsoköd
3. ženská iisükoföd iisükofsöd piisükoföd piisükofsöd iisükofoköd iisükofoksöd / iisükofsoköd
3. všeobecná iisükonöd iisükonsöd piisükonöd piisükonsöd iisükonoköd iisükonoksöd / iisükonsoköd
futurum 1. oisükoböd oisükobsöd poisükoböd poisükobsöd oisükoboköd oisükoboksöd / oisükobsoköd
2. oisükolöd oisükolsöd poisükolöd poisükolsöd oisükoloköd oisükoloksöd / oisükolsoköd
3. mužská oisükomöd oisükomsöd poisükomöd poisükomsöd oisükomoköd oisükomoksöd / oisükomsoköd
3. ženská oisükoföd oisükofsöd poisükoföd poisükofsöd oisükofoköd oisükofoksöd / oisükofsoköd
3. všeobecná oisükonöd oisükonsöd poisükonöd poisükonsöd oisükonoköd oisükonoksöd / oisükonsoköd
futurum perfektum 1. uisükoböd uisükobsöd puisükoböd puisükobsöd uisükoboköd uisükoboksöd / uisükobsoköd
2. uisükolöd uisükolsöd puisükolöd puisükolsöd uisükoloköd uisükoloksöd / uisükolsoköd
3. mužská uisükomöd uisükomsöd puisükomöd puisükomsöd uisükomoköd uisükomoksöd / uisükomsoköd
3. ženská uisükoföd uisükofsöd puisükoföd puisükofsöd uisükofoköd uisükofoksöd / uisükofsoköd
3. všeobecná uisükonöd uisükonsöd puisükonöd puisükonsöd uisükonoköd uisükonoksöd / uisükonsoköd
Zdvořilý imperativ
prézens 1. aisükobös aisükobsös paisükobös paisükobsös aisükobokös aisükoboksös / sükobsokös
2. aisükolös aisükolsös paisükolös paisükolsös aisükolokös aisükoloksös / sükolsokös
3. mužská aisükomös aisükomsös paisükomös paisükomsös aisükomokös aisükomoksös / sükomsokös
3. ženská aisükofös aisükofsös paisükofös paisükofsös aisükofokös aisükofoksös / sükofsokös
3. všeobecná aisükonös aisükonsös paisükonös paisükonsös aisükonokös aisükonoksös / sükonsokös
imperfektum 1. äisükobös äisükobsös päisükobös päisükobsös äisükobokös äisükoboksös / äisükobsokös
2. äisükolös äisükolsös päisükolös päisükolsös äisükolokös äisükoloksös / äisükolsokös
3. mužská äisükomös äisükomsös päisükomös päisükomsös äisükomokös äisükomoksös / äisükomsokös
3. ženská äisükofös äisükofsös päisükofös päisükofsös äisükofokös äisükofoksös / äisükofsokös
3. všeobecná äisükonös äisükonsös päisükonös päisükonsös äisükonokös äisükonoksös / äisükonsokös
perfektum 1. eisükobös eisükobsös peisükobös peisükobsös eisükobokös eisükoboksös / eisükobsokös
2. eisükolös eisükolsös peisükolös peisükolsös eisükolokös eisükoloksös / eisükolsokös
3. mužská eisükomös eisükomsös peisükomös peisükomsös eisükomokös eisükomoksös / eisükomsokös
3. ženská eisükofös eisükofsös peisükofös peisükofsös eisükofokös eisükofoksös / eisükofsokös
3. všeobecná eisükonös eisükonsös peisükonös peisükonsös eisükonokös eisükonoksös / eisükonsokös
plusquamperfektum 1. iisükobös iisükobsös piisükobös piisükobsös iisükobokös iisükoboksös / iisükobsokös
2. iisükolös iisükolsös piisükolös piisükolsös iisükolokös iisükoloksös / iisükolsokös
3. mužská iisükomös iisükomsös piisükomös piisükomsös iisükomokös iisükomoksös / iisükomsokös
3. ženská iisükofös iisükofsös piisükofös piisükofsös iisükofokös iisükofoksös / iisükofsokös
3. všeobecná iisükonös iisükonsös piisükonös piisükonsös iisükonokös iisükonoksös / iisükonsokös
futurum 1. oisükobös oisükobsös poisükobös poisükobsös oisükobokös oisükoboksös / oisükobsokös
2. oisükolös oisükolsös poisükolös poisükolsös oisükolokös oisükoloksös / oisükolsokös
3. mužská oisükomös oisükomsös poisükomös poisükomsös oisükomokös oisükomoksös / oisükomsokös
3. ženská oisükofös oisükofsös poisükofös poisükofsös oisükofokös oisükofoksös / oisükofsokös
3. všeobecná oisükonös oisükonsös poisükonös poisükonsös oisükonokös oisükonoksös / oisükonsokös
futurum perfektum 1. uisükobös uisükobsös puisükobös puisükobsös uisükobokös uisükoboksös / uisükobsokös
2. uisükolös uisükolsös puisükolös puisükolsös uisükolokös uisükoloksös / uisükolsokös
3. mužská uisükomös uisükomsös puisükomös puisükomsös uisükomokös uisükomoksös / uisükomsokös
3. ženská uisükofös uisükofsös puisükofös puisükofsös uisükofokös uisükofoksös / uisükofsokös
3. všeobecná uisükonös uisükonsös puisükonös puisükonsös uisükonokös uisükonoksös / uisükonsokös
Intenzivní imperativ
prézens 1. aisükoböz aisükobsöz paisükoböz paisükobsöz aisükoboköz aisükoboksöz / sükobsoköz
2. aisükolöz aisükolsöz paisükolöz paisükolsöz aisükoloköz aisükoloksöz / sükolsoköz
3. mužská aisükomöz aisükomsöz paisükomöz paisükomsöz aisükomoköz aisükomoksöz / sükomsoköz
3. ženská aisükoföz aisükofsöz paisükoföz paisükofsöz aisükofoköz aisükofoksöz / sükofsoköz
3. všeobecná aisükonöz aisükonsöz paisükonöz paisükonsöz aisükonoköz aisükonoksöz / sükonsoköz
imperfektum 1. äisükoböz äisükobsöz päisükoböz päisükobsöz äisükoboköz äisükoboksöz / äisükobsoköz
2. äisükolöz äisükolsöz päisükolöz päisükolsöz äisükoloköz äisükoloksöz / äisükolsoköz
3. mužská äisükomöz äisükomsöz päisükomöz päisükomsöz äisükomoköz äisükomoksöz / äisükomsoköz
3. ženská äisükoföz äisükofsöz päisükoföz päisükofsöz äisükofoköz äisükofoksöz / äisükofsoköz
3. všeobecná äisükonöz äisükonsöz päisükonöz päisükonsöz äisükonoköz äisükonoksöz / äisükonsoköz
perfektum 1. eisükoböz eisükobsöz peisükoböz peisükobsöz eisükoboköz eisükoboksöz / eisükobsoköz
2. eisükolöz eisükolsöz peisükolöz peisükolsöz eisükoloköz eisükoloksöz / eisükolsoköz
3. mužská eisükomöz eisükomsöz peisükomöz peisükomsöz eisükomoköz eisükomoksöz / eisükomsoköz
3. ženská eisükoföz eisükofsöz peisükoföz peisükofsöz eisükofoköz eisükofoksöz / eisükofsoköz
3. všeobecná eisükonöz eisükonsöz peisükonöz peisükonsöz eisükonoköz eisükonoksöz / eisükonsoköz
plusquamperfektum 1. iisükoböz iisükobsöz piisükoböz piisükobsöz iisükoboköz iisükoboksöz / iisükobsoköz
2. iisükolöz iisükolsöz piisükolöz piisükolsöz iisükoloköz iisükoloksöz / iisükolsoköz
3. mužská iisükomöz iisükomsöz piisükomöz piisükomsöz iisükomoköz iisükomoksöz / iisükomsoköz
3. ženská iisükoföz iisükofsöz piisükoföz piisükofsöz iisükofoköz iisükofoksöz / iisükofsoköz
3. všeobecná iisükonöz iisükonsöz piisükonöz piisükonsöz iisükonoköz iisükonoksöz / iisükonsoköz
futurum 1. oisükoböz oisükobsöz poisükoböz poisükobsöz oisükoboköz oisükoboksöz / oisükobsoköz
2. oisükolöz oisükolsöz poisükolöz poisükolsöz oisükoloköz oisükoloksöz / oisükolsoköz
3. mužská oisükomöz oisükomsöz poisükomöz poisükomsöz oisükomoköz oisükomoksöz / oisükomsoköz
3. ženská oisükoföz oisükofsöz poisükoföz poisükofsöz oisükofoköz oisükofoksöz / oisükofsoköz
3. všeobecná oisükonöz oisükonsöz poisükonöz poisükonsöz oisükonoköz oisükonoksöz / oisükonsoköz
futurum perfektum 1. uisükoböz uisükobsöz puisükoböz puisükobsöz uisükoboköz uisükoboksöz / uisükobsoköz
2. uisükolöz uisükolsöz puisükolöz puisükolsöz uisükoloköz uisükoloksöz / uisükolsoköz
3. mužská uisükomöz uisükomsöz puisükomöz puisükomsöz uisükomoköz uisükomoksöz / uisükomsoköz
3. ženská uisükoföz uisükofsöz puisükoföz puisükofsöz uisükofoköz uisükofoksöz / uisükofsoköz
3. všeobecná uisükonöz uisükonsöz puisükonöz puisükonsöz uisükonoköz uisükonoksöz / uisükonsoköz

význam

[editovat]
  1. hledat