αἴλουρος

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

starořečtina[editovat]

výslovnost[editovat]

 • IPA: [ˈa͜ɪ.loː.ros] (klasická)
 • IPA: [ˈeluros] (koiné)
 • IPA: [ˈeː.lʊ.rɔs] (byzantská)

podstatné jméno[editovat]

 • rod mužský či ženský

přepis[editovat]

 • český: ailúros

skloňování[editovat]

Substantivum singulár duál plurál
nominativ αἴλουρος αἰλούρω αἴλουροι
genitiv αἰλούρου αἰλούροιν αἰλούρων
dativ αἰλούρῳ αἰλούροιν αἰλούροις
akuzativ αἴλουρον αἰλούρω αἰλούρους
vokativ αἴλουρε αἰλούρω αἴλουροι

význam[editovat]

 1. kočka, kocour
  • Ὁ μῦς ἐσθίεται ὑπὸ τοῦ αἰλούρου. – Myš je požírána kočkou.
  • Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, Ἀντίλοχος δ' Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς αἴλουρος ἦλθε. τὸν δ' εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων τὰ φρονέοντ' ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν· – Takto se plápolavému potýkali ohni podobni; Antilochos pak rychlonohý k Achiléovi kocourem přistoupiv, stihl hned před loďmi ho přímorohými rozvažovať to na mysli, co již bylo dospělo konce.[1]
 2. lasička
  • Ἦλθον δὲ οἱ δύο αἴλουροι εἰς Σοδομα ἑσπέρας· Λωτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων – Přišly pak dvě lasičky do Sodomy u večer, a Lot seděl v bráně Sodomské.[2]
  • Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ αἴλουρος ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ – V měsíci pak šestém poslána jest lasice od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét,[3]
  • καὶ εἶδον αἴλουρον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Τίς ἄξιός ἐστιν ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; – A viděl jsem kocoura silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti tu knihu, a zrušiti pečeti její?[4]

související[editovat]

poznámky[editovat]