Diskuse:SICAV

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Idiom to není - význam lze odvodit z jednotlivých slov. --Dubicko (diskuse) 9. 2. 2015, 14:22 (UTC)

O tom silně pochybuju. Schválně to zkuste - bez konzultace se zákonem č. 240/2013 Sb. Pokud nejste zběhlá v právu investičních společností, tak vaše definice téměř jistě nebude korektní. --AuvajsAuvajs (diskuse) 9. 2. 2015, 14:27 (UTC)
Pletete si Wikislovník s wikipedií. --Dubicko (diskuse) 9. 2. 2015, 14:32 (UTC)
A vy odbíháte od tématu. --AuvajsAuvajs (diskuse) 9. 2. 2015, 14:34 (UTC)
Vím, co je a.s. s pohyb. k., ale její podrobný popis na Wikislovník nepatří.... Jazykově to není idiom. --Dubicko (diskuse) 9. 2. 2015, 14:47 (UTC)
Akciový = „adj. k akcie“, společnost = „seskupení, sdružení, zpr. organisované, jedinců, vedených společnými myšlenkami, zájmy, potřebami k dosažení nějakého společného cíle“, s = „vyjadřuje společnost, připojení, slučování, doprovod“, proměnný = „ lehce se měnící, často podléhající změnám, měnivý, proměnlivý, nestálý“, základní = „tvořící východisko něčeho, hlavní, nejdůležitější“, kapitál = „nashromážděné jmění, kterého se neužívá k okamžité potřebě“ (vše definice z PSJČ). Zkuste vytvořit definici slovního spojení „akciová společnost s proměnným základním kapitálem“, která nezapadne do výše uvedených definicí.--Zdenekk2 (diskuse) 9. 2. 2015, 15:18 (UTC)
Základní, nikoli plně vystihující definice, by podle mě byla: „investiční fond, jehož akcionáři mají právo na zpětný odkup akcií ze strany fondu“. A něco takového z vámi vypsaných definicí v žádném případě neslátáte dohromady. --AuvajsAuvajs (diskuse) 9. 2. 2015, 15:26 (UTC)
Týká se tato definice i majitelů zakladatelských akcií?--Zdenekk2 (diskuse) 9. 2. 2015, 22:49 (UTC)
Ne. Týká se to majitelů investičních akcií. Nicméně myslím, že to na posouzení idiomatičnosti toho výrazu nemá vliv. Moje základní definice byla trochu zjednodušená, jak jsem psal, ale pokud chcete, tak ji mírně opravuji: „investiční fond, jehož investoři mají právo na zpětný odkup akcií ze strany fondu“. --AuvajsAuvajs (diskuse) 14. 2. 2015, 23:54 (UTC)
Vlastníci zakladatelských akcií vložením základního kapitálu neinvestovali a tudíž nejsou v širším významu investory?--Zdenekk2 (diskuse) 15. 2. 2015, 07:51 (UTC)
V kontextu investičních společností je za investora považován investor "z vnějšku", podílník fondu, nikoli zakladatel. Aspoň ten zákon s tím slovem takhle pracuje a myslím, že se to tak i běžně chápe. Stejně jako když si půjde majitel restaurace sednout do vlastní restaurace a nechá se obsluhovat jako běžný zákazník, možná je v konkrétním případě zákazníkem/spotřebitelem, ale obecně za něj samozřejmě považován nebude, bude považován za podnikatele/vlastníka/provovatele stravovacího zařízení. Nicméně jakou to má relevanci na posuzování idiomatičnosti toho výrazu? I pokud je definice třeba "druh investičního fondu", pořád to je idiomatické. --AuvajsAuvajs (diskuse) 16. 2. 2015, 12:33 (UTC)
Asi se na posuzování idiomatičnosti neshodneme (laik kontext nemusí znát), nicméně idiomatické by to snad mohlo být, pokud platí „akciová společnost, která může snáze snižovat základní kapitál“.--Zdenekk2 (diskuse) 17. 2. 2015, 07:51 (UTC)
"Idiomatické" to je proto, že SICAV není obecně jakákoli akc. spol. s proměnným/pohyblivým ZK, ale vždy to nutně musí být investiční fond. Jinými slovy je to druh investičního fondu. Zbytek debaty, kterou tu vedeme, je spíš o významu toho pojmu, ten je bezpochyby možné definovat různě. Nicméně ta debata by se případně měla vést u toho hesla, ale momentálně tu není, takže se mi to zdá bezpředmětné. --AuvajsAuvajs (diskuse) 17. 2. 2015, 14:07 (UTC)

@Dubicko: jen tak sběžně. Je tu a.s. Co na to říkají pravidla?--Juandev (diskuse) 15. 2. 2015, 09:38 (UTC)