Nápověda:Šablony

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablony lze použít již hotové nebo vlastní. Pro jejich vytvoření je nutné vědět něco málo o použití CSS stylů a HTML. Autor by měl zejména u složitější šablony poskytnout detailní návod na její použití včetně příkladů použití, který umístí na diskusní stránku šablony.

Seznam všech existujících šablon najdete na Wiktionary:Šablony.

Kód šablony

Vlastní šablona vypadá podobně jako běžný článek, ovšem může obsahovat přednastavené parametry, které se pak při použití nahradí vlastním obsahem encyklopedického hesla.

Příklad kódu šablony s parametry:

<div name="Deletion notice" class="boilerplate metadata" id="delete" style="background-color: #feefff; margin: 0 1em;
padding: 0 10px; border: 1px solid #aaa;">
'''Tato stránka je kandidát na [[Project:rychlé smazání|rychlé smazání]].'''

Pokud nesouhlasíte s tím, aby tato stránka byla smazána, odkaz na šablonu <code>{{Smazat}}</code> odstraňte a své důvody
objasněte na [[{{NAMESPACE}} diskuse:{{PAGENAME}}|diskusní stránce]].

''[[Project:Správci|Správci]] – Před smazáním nezapomeňte ověřit, [[Special:Whatlinkshere/{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|jestli sem jiné
stránky neodkazují]] a zkontrolovat [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}} historii stránky].''
</div>
<includeonly>[[Kategorie:Stránky ke smazání]]</includeonly>

Pozn.: Aby nevznikala řada nevyužitých šablon, tak prosím pro testování vlastní šablony použijte šablonu Šablona:TEST; teprve po vyladění uložte šablonu pod skutečným jménem. Během práce s touto šablonou přidejte do jejího kódu šablonu {{Pracuje se}}, který vloží informaci, že se šablonou zrovna někdo něco dělá. Po skončení práce pak kód testovací šablony smažte, aby ji mohl použít někdo jiný.

Mezijazykové odkazy

Do šablony se dávají mezijazykové odkazy na analogickou šablonu v jiných jazycích, případně informativní návod atp., mezi značky <noinclude> </noinclude> , které zajistí, že odkazy se nepřidají do článků, ve kterých je šablona použita.

Parametry

(podporované ve verzi 1.3 a vyšší)

Parametry šablon jsou pojmenované, nebo číslované. Syntaxe je {{šablona_jméno|par_jméno1=par_hodnota1|par_jméno2=par_hodnota2}} s tagem {{{par_jméno}}} v šabloně, nebo {{šablona_jméno|par_hodnota1|par_hodnota2}} s použitím v šabloně {{{1}}}, {{{2}}}. (Všimněte si, že tagy parametů mají 3 složené závorky místo dvou.)

Mechanismus šablon tedy zahrnuje dva druhy nahrazování:

  • volání šablony (dvojté závorky) jsou nahrazeny obsahem šablony
  • parametry (trojité závorky) jsou nahrazeny hodnotou parametru

Od verze srpen 2004 může hodnota parametru obsahovat odkaz se svislítkem; znak "|" v takovém odkazu není považován za oddělovač parametru.

Při zobrazování jsou ignorovány přebytečné parametry. V případě menšího počtu parametrů je výsledek závislý na zbývajících parametrech.

Parametry jsou citlivé na velikost písmen i s respektováním prvního písmena a mezery jsou rozlišovány od podtržítka, i když stránka šablony tyto rozdíly nezobrazuje.

Modifikátory šablon

použití vysvětlení
{{:xyz}} Dvojtečka není modifikátor, ale označení hlavního jmenného prostoru. Srovnejte např. článek {{:Zpráva}} a šablonu {{Zpráva}}
{{int:xyz}} Zobrazí {{MediaWiki:xyz}} nebo <xyz>, nikoliv šablonu {{xyz}}. Příklad: {{int:edit}} = Editovat.
{{msgnw:xyz}} Je zobrazen zdrojový wikitext.
{{subst:xyz}} Do stránky je uložen obsah šablony.

Proměnné

Toto je seznam proměnných, které mohou být použity ve wikitextu, nejen v šablonách. Způsob jejich zobrazení závisí na čase, projektu nebo stránce, ve které se vyskytuje.

Vlevo je uvedena proměnná, vpravo jak bude zobrazena.

Konstanty závislé na projektu a parametrech

{{ns:-2}} nebo {{ns:Media}} Média
{{ns:-1}} nebo {{ns:Special}} Speciální
{{ns:1}} nebo {{ns:Talk}} Diskuse
{{ns:2}} nebo {{ns:User}} Uživatel
{{ns:3}} nebo {{ns:User_talk}} Diskuse s uživatelem
{{ns:4}} nebo {{ns:Project}} Wikislovník
{{ns:5}} nebo {{ns:Project_talk}} Diskuse k Wikislovníku
{{ns:6}} nebo {{ns:Image}} Soubor
{{ns:7}} nebo {{ns:Image_talk}} Diskuse k souboru
{{ns:8}} nebo {{ns:MediaWiki}} MediaWiki
{{ns:9}} nebo {{ns:MediaWiki_talk}} Diskuse k MediaWiki
{{ns:10}} nebo {{ns:Template}} Šablona
{{ns:11}} nebo {{ns:Template_talk}} Diskuse k šabloně
{{ns:12}} nebo {{ns:Help}} Nápověda
{{ns:13}} nebo {{ns:Help_talk}} Diskuse k nápovědě
{{ns:14}} nebo {{ns:Category}} Kategorie
{{ns:15}} nebo {{ns:Category_talk}} Diskuse ke kategorii
závislé na idividuálním nastavení jmených prostorů:
{{ns:100}}, {{ns:101}}, etc.
Příloha, Diskuse k příloze, etc.
{{ns:100}} Příloha
{{ns:101}} Diskuse k příloze
{{SITENAME}} Wikislovník
{{SERVER}} //cs.wiktionary.org
{{SERVERNAME}} cs.wiktionary.org
{{localurl:Jméno stránky}} /wiki/Jm%C3%A9no_str%C3%A1nky
{{localurle:Jméno stránky}} /wiki/Jm%C3%A9no_str%C3%A1nky
{{localurl:Jméno stránky|řetězec požadavku}} /w/index.php?title=Jm%C3%A9no_str%C3%A1nky&řetězec požadavku
{{fullurl:Jméno stránky}} //cs.wiktionary.org/wiki/Jm%C3%A9no_str%C3%A1nky
{{fullurl:pagename|řetězec_požadavku}} //cs.wiktionary.org/w/index.php?title=Jm%C3%A9no_str%C3%A1nky&řetězec_požadavku
{{int:fromwikipedia}} ⧼fromwikipedia⧽

Závislé na čase

{{CURRENTMONTH}} 04
{{CURRENTMONTHNAME}} duben
{{CURRENTMONTHABBREV}} 4.
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} dubna -- genitiv názvu měsíce (pro některé jazyky)
{{CURRENTWEEK}} 16
{{CURRENTDAY}} 18
{{CURRENTDAY2}} 18 dvoumístné číslo (např. 01, 02)
{{CURRENTDAYNAME}} čtvrtek
{{CURRENTDOW}} 4 --číslo dne v týdnu (0=neděle, 1=pondělí)
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 17:39
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240418173910
{{NUMBEROFARTICLES}} 148 459
{{NUMBEROFFILES}} 1

NUMBEROFARTICLES: počet stránek v hlavním jmenném prostoru, které obsahují odkaz a nejsou přesměrovány, tj. počet článků, pahýlů obsahujících odkaz a nejednoznačných stránek.

Závisí to na systémové proměnné $wgUseCommaCount. Pokud je "true", počítadlo článků bude obsahovat pouze články obsahující čárky (","). Pokud je "false", bude započítávat články s odkazy ("[["). Implicitní nastavení v DefaultSettings.php je "false", může být změněno v LocalSettings.php.

Závislé na stránce

{{NAMESPACE}} Nápověda
{{NAMESPACEE}} N%C3%A1pov%C4%9Bda
{{PAGENAME}} Šablony
{{PAGENAMEE}} %C5%A0ablony
{{FULLPAGENAME}} Nápověda:Šablony
{{FULLPAGENAMEE}} N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C5%A0ablony
{{TALKSPACE}} Diskuse k nápovědě
{{SUBJECTSPACE}} Nápověda
{{TALKPAGENAME}} Diskuse k nápovědě:Šablony
{{SUBJECTPAGENAME}} Nápověda:Šablony

Šablony se zdvojeným E na konci zobrazují název stránky ve formě, která je použita v URL, tj. s podtržítky místo mezer a escape kódy speciálních znaků (diakritika ...), a proto se používá pro vytváření URL. Například na stránce jménem "Jiný test" PAGENAMEE produkuje "Jin%C3%BD_test". Podívejte se také na en:Help:Page name#Variables PAGENAME and PAGENAMEE (anglicky).

Při použití v šabloně tyto tři proměnné ukazují na stránku, ve které je šablona vložena, ne na stránku šablony.

Kouzelná slůvka

slovo vysvětlení
__NOTOC__ Vypne tabulku obsahu na stránce.
__FORCETOC__ Vynutí si zobrazení tabulky obsahu.
__TOC__ Umístí tabulku obsahu na dané místo (přebíjí __NOTOC__).

Další kouzla

slovo vysvětlení
__NOEDITSECTION__ Vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí.
__NEWSECTIONLINK__ [MW1.7+] Přidá odkaz "+" vedle záložky editovat, pro vytvoření nové sekce na nediskuzních stránkách.
__END__ Umožní uložit mezery na konci článku.

Formátování

slovo příklad vysvětlení
{{LC:}} {{LC:AbC dEf}} = abc def [MW1.5+] malá písmena
{{UC:}} {{UC:aBc DeF}} = ABC DEF [MW1.5+] velká písmena
{{LCFIRST:}} {{LCFIRST:Ab Cd}} = ab Cd [MW1.5+] první písmeno malé.
{{UCFIRST:}} {{UCFIRST:aB cD}} = AB cD [MW1.5+] první písmeno velké.

Použití šablony

Jsou dva základní způsoby, jak vložit obsah šablony do stránky: {{Moje šablona}} a {{subst:Moje šablona}}.

Způsob {{subst:Moje šablona}} vytvoří kopii obsahu šablony a vloží ji do textu při uložení článku (substituce).

Bez slova "subst" bude aktuální obsah šablony vkládán do textu stránky vždy při prohlížení, kterýžto proces je známý jako "transkluze" (transclusion).

Jinými slovy, po úpravách šablony nemusíte opravovat stránky, které šablonu používají, pokud použijete tvar bez direktivy "subst".

Nápověda a krátké dočasné zprávy, které budou brzy smazány, by měly bý vkládány pomocí "subst" (výhodou také je, že obsah šablony se stane součástí zdrojového textu stránky). Standardní poznámky, které budou součástí stránky po delší dobu, by měly být vkládány bez direktivy "subst", aby se lépe udržovaly.

Pokud potřebujete upravovat obsah šablony po jejím vložení do stránky a nechcete, aby se změny v ní později udělané na této stránce projevily, použijte "subst". Jestliže nepotřebujete obsah měnit a chcete, aby se změny v šabloně automaticky projevily ve stránkách kam byla vložena, "subst" nepoužijte.