Uživatel:Aktron/Správci

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Funkce správce

[editovat]

Správci jsou editoři Wikislovníku, kterým komunita svěřila rozšířená oprávnění k vykonávání nezbytných prací, spočívající ve správě projektu.

Povinnosti správce

[editovat]
 1. Správce má v rámci svých možností a schopností vykonávat nezbytnou údržbu Wikislovníku.
 2. Správce sleduje Nástěnku správců a ve spolupráci s ostatními správci plní tam vznesené požadavky, které je možné a žádoucí provést.
 3. Správce běžně komunikuje s komunitou. Reaguje na zprávy na své diskuzní stránce a je-li v některé otázce týkající se výkonu své funkce správce požádán o vysvětlení, komentář či stanovisko, má povinnost se vyjádřit.
 4. Správce musí mít v rozhraní MediaWiki nastaven email, na němž je možné se s ním spojit.
 5. Je-li správce ve svůj výroční měsíc vyzván k potvrzení své funkce, je povinen iniciovat Hlasování o právech správce ke své osobě. Je-li na své diskuzní stránce vyzván nejméně 10 uživateli, musí toto hlasování iniciovat bez ohledu na výroční měsíc, a to do měsíce od desátého odevzdaného hlasu.
 6. Správce je povinnen respektovat ostatní uživatele a podporovat je v tvorbě a rozšiřování Wikislovníku. Správce nesmí diskriminovat ostatní uživatele. Správce respektuje všechny uživatele Wikislovníku jako sobě rovné.
 7. Správce neprovádí technické změny jak bez vědomí komunity Wikislovníku, tak i bez souhlasu ostatních správců.
 8. Správce nesmí svých rozšířených práv využít v případě, kdy v dané věci není shoda komunity. Nesmí proto činit věci, které většina členů komunity považuje za kontroverzní, nepatřičné či nežádoucí.
 9. Správce nesmí rozšířené technické možnosti používat ve vlastním sporu.

Zastávání funkce správce

[editovat]

Formální způsobilost k funkci správce

[editovat]
 1. Správcem může být jen člověk s uživatelským účtem na Wikislovníku, od jehož založení uplynuly alespoň 3 měsíce.
 2. Správce musí mít v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha dohromady alespoň 250 editací.
 3. Žádost o práva správce uživatele, který nesplňuje výše uvedené požadavky, bude automaticky archivována a ukončena.
 4. Možnosti a povinnosti správce vyplývají z jeho technických možností. Není přípustné omezovat nebo podmiňovat práva některých správců ve vztahu k jiným. Všichni správci jsou si ve svých možnostech i právech rovni.

Pověření komunitou

[editovat]
 1. Správcem může být jen uživatel, jehož k tomu komunita výslovně pověřila. To se děje hlasováním k tomu oprávněných hlasujících v žádosti o práva správce nebo v žádosti o potvrzení ve funkci správce.
 2. O tom, zda komunita uživatele k vykonávání práv správce pověřila, rozhoduje byrokrat na základě vyhodnocení výsledku hlasování.
 3. Správce je zvolen tehdy, získal-li alespoň 66 % hlasů od uživatelů, kteří se účastnili hlasování. Hlasy, které se zdržely, se nezapočítávají do těchto výsledků.

Žádost (o práva správce, o potvrzení ve funkci správce)

[editovat]
 1. Žádost o práva správce podává výhradně uživatel prostředníctvím svého uživatelského účtu.
 2. Žádost se podává na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno[pozn 1], resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno[pozn 1] a měla by mít formu doporučenou na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Vzor, resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Vzor.
 3. V případě neúspěšné předchozí žádosti nebo jejího stažení v průběhu hlasování je novou žádost možné podat nejdříve po 3 měsících.
 4. Správce, jemuž komunita vyslovila nedůvěru, může novou žádost o práva správce podat nejdříve po 12 měsících od okamžiku, kdy o práva správce přišel.

Hlasování

[editovat]
 1. K hlasování v žádosti o práva správce a v žádosti o potvrzení ve funkci správce je oprávněn každý zaregistrovaný uživatel (českého) Wikislovníku. Hlasovat může každý uživatel (kromě žadatele), který má svůj účet a který má k okamžiku začátku hlasování minimálně 100 editací ve všech jmenných prostorech. Boti nemají právo hlasovat.
 2. Každý člověk (oprávněný hlasovat) má jen jeden hlas. Hlasování z více uživatelských účtů jedním člověkem je zakázáno. Prokáže-li se, že jeden člověk hlasoval z více uživatelských účtů, všechny jeho hlasy jsou neplatné.
 3. Je možné hlasovat "pro", "proti" (návrhu) nebo se zdržet hlasování.
 4. Žadatel o práva správce či správce, o jehož potvrzení ve funkci, se hlasuje, sám nehlasuje.
 5. Hlasování moderuje, dozoruje a vyhodnocuje byrokrat, případně ostatní správci. Byrokrat má ve vyhodnocení před ostatními správci přednostní právo.
 6. Hlasování trvá 14 dní. V mimořádných případech je možné, aby byrokrat dobu hlasování prodloužil, ne však o více než 1 měsíc. Důvod prodloužení hlasování musí být uveden.
 7. Uživatel, který bude hlasování napadat, obstruovat, zneplatňovat a obecně na něj jakýmkoliv jiným způsobem útočit, vyvolávat flamewar, trolling aj. může být z hlasování vyloučen. Vyloučení se provádí: a) jeho zákazem editovat stránku hlasování (pod hrozbou zablokování), b) zneplatnění hlasů uživatele.

Přechodná opatření

[editovat]
 1. Všichni správci, kteří byli ustanovení do funkce správce před tím, než toto pravidlo bylo přijato, mají povinnost do 1 měsíce od jeho vstup v účinnost zažádat o potvrzení ve své funkci. Pokud tak neučiní, jejich mandát správce zanikne posledním dnem, kdy mohli zažádat o práva správce.

Poznámky a vysvětlivky

[editovat]
 1. 1,0 1,1 V případě nových žádostí téhož uživatele je třeba použít vhodný odlišovač, např. Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno (měsíc rok), resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno (měsíc rok)