Uživatel:Auvajs/Biblická propria

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dlouhodobý projekt, jehož cílem je shromáždit všechna propria z Tanachu (Starého zákona). Spolupráce ostatních vítána (zejména doplňování dalších překladů existujících položek, překlady do hebrejštiny a případně dalších jazyků).

Není-li řečeno jinak, první položka v češtině je ekumenický překlad. Další překlady následují, pokud se od něj odlišují.

Uvedený verš je obvykle místem prvního užití daného propria. Mnohá jsou pochopitelně dále užívána na mnoha dalších místech.

Prozatím zpracováno: Gn 1-17

Muži[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Ábel הֶבֶל Gn 4,1
Abímael Gn 10,28
Abraham Gn 17,5 viz též Abram
Abram אַבְרָם Gn 11,26 viz též Abraham
Adam אָדָם‎ Gn 3,17 Biblická etymologie: Člověk (Gn 5,2).
Almódad Gn 10,26
Amráfel Gn 14,1
Anér Gn 14,13
Aram Gn 10,22
Arjók Gn 14,1
Arpakšád Gn 10,22
Arváďan Gn 10,18
Aškenaz Gn 10,3
Ašúr Gn 10,22
Béra Gn 14,2 vedli válku proti Bérovi (možná tédy i Bér)
Birša Gn 14,2 vedli válku proti Biršovi (možná tedy i Birš)
Dedán Gn 10,7
Dikla Gn 10,27
Élam Gn 10,22
Elíezer Gn 15,2
Elíša Gn 10,4
Enoch Gn 4,17
Enóš Gn 4,26
Eškól Gn 14,13
Geter Gn 10,23
Gomer Gn 10,2
Hadóram Gn 10,27
Háran Gn 11,27
Heber Gn 10,24
Henoch Gn 5,18
Chám Gn 5,32
Chamáťan Gn 10,18
Chasarmávet Gn 10,26
Chavíla Gn 10,7 Další postava téhož jména Gn 10,29
Chét Gn 10,15
Chúl Gn 10,23
Írad Gn 4,18
Izák Gn 17,19 Biblická etymologie: Smíšek (Gn 17,19).
Izmael Gn 16,11 Biblická etymologie: Slyší Bůh (Gn 16,11).
Jábal Gn 4,20
Jávan Gn 10,2
Jefet Gn 5,32
Jerach Gn 10,26
Jered Gn 5,15
Jóbab Gn 10,29
Joktán Gn 10,25
Júbal Gn 4,21
Kain קַיִן Gn 4,1
Kedorlaómer Gn 14,1
Kenaan Gn 9,18 též Gn 10,6 (stejná nebo jiná osoba?)
Kénan Gn 5,9
Kúš Gn 10,6
Lámech Gn 4,18 další postava téhož jména Gn 5,25
Lot Gn 11,27
Lúd Gn 10,22
Mádaj Gn 10,2
Mágog Gn 10,2
Mahalalel Gn 5,12
Mamre Gn 14,13
Maš Gn 10,23
Mechíjáel[pozn 1] Gn 4,18
Mechújáel[pozn 2] Gn 4,18
Melkísedek Gn 14,18
Mešek Gn 10,2
Metúšáel Gn 4,18
Metúšelach Gn 5,21
Misrajim Gn 10,6
Náchor Gn 11,22 další postava téhož jména Gn 11,27
Nimrod Gn 10,8
Noe Gn 5,29 Biblická etymologie: Odpočinutí (Gn 5,29).
Óbal Gn 10,28
Ofír Gn 10,29
Peleg Gn 10,25 Biblická etymologie: Rozčlenění (Gn 10,25).
Pút Gn 10,6
Raema Gn 10,7
Reú Gn 11,18
Rífat Gn 10,3
Sabta Gn 10,7
Sabteka Gn 10,7
Seba Gn 10,7
Semárec Gn 10,18 Ek.překl. uvádí v akuzativu ("Semárce"), není to "lid"?
Serúg Gn 11,20
Sidón Gn 10,15
Síňan Gn 10,17
Šeba Gn 10,7 další postava téhož jména Gn 10,28
Šelach Gn 10,24
Šelef Gn 10,26
Šém Gn 5,32
Šemeber Gn 14,2 Šemebera?
Šét Gn 4,25 Biblická etymologie: [Do klína] vložený (Gn 4,25).
Šineáb Gn 14,2
Taršíš Gn 10,4
Terach Gn 11,24
Tideál Gn 14,1
Tíras Gn 10,2
Togarma Gn 10,3
Túbal Gn 10,2
Túbal-kain Gn 4,22
Ús Gn 10,23
Úzal Gn 10,27

Ženy[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Áda עָדָה Gn 4,19
Eva חַוָּה Gn 3,20 Biblická etymologie: Živa (Gn 3,20).
Hagar Gn 16,1
Jiska Gn 11,29fc
Milka Gn 11,29
Naama Gn 4,22
Sára Gn 17,15 Biblická etymologie: Kněžna (Gn 17,15). Viz též Sáraj.
Sáraj Gn 11,29 Viz též Sára.
Sila Gn 4,19

Skupiny lidí, národy, národnosti[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Amálekovci Gn 14,7
Anámci Gn 10,13
Arkejci Gn 10,17
Dódanci Gn 10,4
Egypťané Gn 12,12
Emejci Gn 14,5
Emorejci Gn 10,16
Girgašejci Gn 10,16
Heberovci Gn 10,21
Hebrejové Gn 14,13
Chetejci Gn 15,20
Chivejci Gn 10,17
Chorejci Gn 14,6
Jebúsejci Gn 10,16
Kadmónci Gn 15,19
Kaftórci Gn 10,14
Kaslúchané Gn 10,14
Kenaanci Gn 12,6
Kenazejci Gn 15,19
Kénijci Gn 15,19
Kitejci Gn 10,4
Lehábané Gn 10,13
Lúďané Gn 10,13
Naftúchané Gn 10,13
Patrúsané Gn 10,14
Pelištejci Gn 10,14
Perizejci Gn 13,7
Refájci Gn 14,5
Zuzejci Gn 14,5

Hory, pohoří[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky-
Ararat Gn 8,4
Sefár Gn 10,30

Města, městské státy, sídla[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Adema[pozn 3], (Bible kralická) Adamat[pozn 4] אַדְמָה Gn 14,2
Akad Gn 10,10
Bábel Gn 11,9
Babylón Gn 10,10
Damašek Gn 14,15
Enoch Gn 4,17
Erek Gn 10,10
Kaldejský Ur, (Bible kralická) Ur Kaldejských אוּר כַּשְׂדִים Gn 11,28
Kalné Gn 10,10
Kelach Gn 10,11
Ninive Gn 10,11
Rechobót-ír Gn 10,11
Resen Gn 10,12
Šekem Gn 12,6

(Další, jiná) místa[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Móre Gn 12,6 božiště
Sidím Gn 14,3 dolina
Šáve Gn 14,17 dolina

Řeky, vodní toky[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Eufrat, (Bible kralická) Eufrates Gn 2,14
Gíchon, (Bible kralická) Gihon Gn 2,11
Chidekel, (Bible kralická) Hiddekel Gn 2,14
Jordán Gn 13,10
Píšon, (Bible kralická) Píson Gn 2,10
řeka Egyptská Gn 15,18 proprium?

Moře, jezera[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Solné moře Gn 14,3

Země, území, státy[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Asýrie, (Bible kralická) Assyrská země Gn 2,14
Eden עֵדֶן Gn 2,10 V Bibli kralické Eden jako femininum.
Egypt Gn 12,10
Chavíl, (Bible kralická) Hevilah חֲוִילָה Gn 2,11
Kúš, (Bible kralická) Chus Gn 2,13
Nód Gn 4,16
Šineár Gn 10,10

(Z kontextu) nejisté & zatím nepřiřazené[editovat]

česky hebrejsky verš poznámky
Adma Gn 10,19
Aj Gn 12,8
Aštarót-karnajim Gn 14,5
Béla Gn 14,2 "z Bély, což je Sóar"
Bered Gn 16,14
Bét-el Gn 12,8
Dan Gn 14,14
Élam Gn 14,1
Elasar Gn 14,1
El-páran Gn 14,6
Én-mišpát Gn 14,7 (EP): Pak přitáhli obchvatem k Én-mišpátu, což je Kádeš
Gáza Gn 10,19
Gerar Gn 10,19
Gomora Gn 10,19
Hám Gn 14,5
Cháran Gn 11,31
Chasesón-támar Gn 14,7
Chebrón Gn 13,18
Chób Gn 14,15
Kádeš Gn 14,7 (EP): Pak přitáhli obchvatem k Én-mišpátu, což je Kádeš
Kirjatajim Gn 14,5
Lecha Gn 10,19
Méša Gn 10,30
Negeb Gn 12,9
Sebójim Gn 10,19
Seír Gn 14,6
Soár Gn 13,10
Sidón Gn 10,19
Sodoma Gn 10,19
Šálem Gn 14,18
Šúr Gn 16,7

Poznámky[editovat]

  1. dvojí pravopis tohoto jména, viz též Mechújáel
  2. dvojí pravopis tohoto jména, viz též Mechíjáel
  3. použito v adjektivu („králi ademskému“)
  4. použito v adjektivu („králi Adamatskému“)