Wikislovník:Žádné osobní útoky

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratka:
WS:ŽOÚ
WS:OÚ

Nečiňte osobní útoky kdekoli ve Wikislovníku. Komentujte obsah, nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky.

Důsledky

[editovat]

Mnoho editorů odstraňuje osobní útoky, jakmile je spatří, a ačkoli to není oficiální pravidlo Wikislovníku, je to většinou považováno za adekvátní reakci na extrémní osobní útoky. Za opakované osobní útoky může být uživatel zablokován.

Uvědomte si, že spory na diskusních stránkách jsou přístupné každému na Internetu. Způsob, jakým se chováte na Wikislovníku, vypovídá o Wikislovníku i o vás samotném. Zachovejte klid.

Buďme rozumní

[editovat]

Různí přispěvatelé se nemusejí shodnout na znění hesla. Členové protichůdných skupin si pochopitelně přejí vyjádřit své názory. Syntézou těchto názorů do jednoho hesla vytváříte pro všechny čtenáře lepší heslo, které má blíž k neutrálnímu pohledu. Pamatujte a přijměte za své, že všichni jsme součástí téže komunity, protože všichni jsme editoři Wikislovníku.

Opravdu, nedělejte to

[editovat]

Neexistuje žádné ospravedlnění, proč byste měli osobně útočit na jiné přispěvatele. Nedělejte to!

Příklady

[editovat]

Seznam ukázkových příkladů osobních útoků:

 • Obviňující komentáře jako „Franta je troll“ nebo „Jana kazí články“ mohou být považovány za osobní útoky, pokud jsou pronášeny opakovaně, se zlou vůlí nebo s patřičnou zlomyslností.
 • Záporné osobní komentáře a útoky typu jsem lepší než ty („Jsi ubožák, který neumí nic než flamovat na internetu“).
 • Spojení určité činnosti druhého s negativní vlastností („Tohle může udělat jen hlupák.“) nebo s vyloučením vlastnosti normální či pozitivní („Nikdo rozumný tohle nemůže udělat.“).
 • Rasové, sexuální, náboženské nebo etnické přívlastky namířené proti jinému přispěvateli. Náboženské přívlastky nejsou dovolené, ani když přispěvatel je členem údajného kultu.
 • Útoky založené na politických názorech, jako označování někoho za nacistu apod.
 • Kletby mířené proti jinému přispěvateli.
 • Hrozby právními kroky.
 • Hrozby fyzickým napadením či výhrůžky zabitím.
 • Hrozby nebo aktivity, které vystavují jiného editora politickému, náboženskému nebo jinému pronásledování od státních orgánů, jejich zaměstnavatelů nebo kohokoli jiného. Porušení etikety tímto způsobem může mít za následek okamžité zablokování takového útočníka na delší dobu kterýmkoli správcem. Administrátoři by použití takových sankcí měli důvěrně oznámit ostatním správcům.

Alternativy

[editovat]
 • Diskutujte o faktech a způsobech jejich vyjádření, nediskutujte o vlastnostech druhé strany sporu. To neznamená, že musíte souhlasit s druhou stranou. Můžete se dohodnout, že se nedohodnete.
 • Nikdy nenaznačujte, že názor je špatný jen kvůli osobě jeho zastánce.
 • Pokud hrozí, že se debata stane příliš osobní, pokračujte v ní méně veřejným způsobem, například přes e-mail, IRC, ICQ apod. Nezatěžujte ostatní svými osobními spory.
 • Přečtěte si stránku Wikislovník:Řešení sporů.

Řešení

[editovat]

Jste-li osobně napaden, můžete odstranit útoky, použít proces řešení sporů, případně obojí. V krajních případech může být útočník zablokován, ale v praxi je to skoro vždy kontroverzní. Pokud na Vás někdo činí osobní útoky, je možné jej upozornit na nevhodnost takového jednání pomocí emotivně nezabarvené šablony {{Osobní útoky}}.

Někteří editoři jsou nepopulární kupříkladu kvůli špatnému chování v minulosti, které mohlo vyústit až v disciplinární akce proti nim. Ani to však rozhodně neospravedlňuje jakékoli osobní útoky na ně.

Komunitní duch

[editovat]

Je zodpovědností každého editora pěstovat a udržovat v online společenství Wikislovníku pozitivní vztahy. Osobní útoky proti jakémukoli uživateli – bez ohledu na jeho minulé chování – jsou v rozporu s tímto duchem.

Osobní útoky mimo Wikislovník

[editovat]

Smyslem zákazu osobních útoků je vytvořit prostředí příznivé k tvorbě slovníku. Osobní útoky mezi editory Wikislovníku na webových fórech a osobních stránkách mohou toto prostředí narušovat stejně účinně – i ony jsou proto také považovány za škodlivé, zejména je-li jejich účelem obejít tato pravidla. Ačkoli Wikislovník internet od všech osobních útoků očistit nemůže ani nechce, je nutné bránit se snahám vyhýbat se postihu publikací útoků mimo její stránky.

 • Nedopouštějte se dopouštět se osobních útoků vůči ostatním editorům; to platí za všech okolností.
 • Byl-li jste kvůli osobním útokům již varován nebo zablokován, narušujete pokračováním v tomto chování na jiných místech tvůrčí atmosféru v komunitě; takové chování je považováno za projev zlé vůle.
 • Odkazy na stránky obsahující osobní útoky nebo osobní údaje jiných editorů mohou být v závislosti na kontextu stejně problematické jako osobní útoky přímo na wiki. Nevkládejte takové odkazy; jsou přijatelné jen v případech, kdy jde o upoutání pozornosti komunity kvůli jejich nápravě.
 • Přestože takové jednání může být kontroverzní, považují někteří editoři za optimální reakci odstraňování odkazů na osobní útoky.

Související stránky

[editovat]