Wikislovník:Vlastnění textu

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratka:
WS:VT
WS:VH

Tato stránka je o snaze kontrolovat obsah. O vlastnictví autorských práv k obsahu pojednává Wikislovník:Autorské právo.
 • Tato stránka v kostce: Pokud editujete nebo vytvoříte heslo, vězte, že ostatní jej budou editovat a neměli byste jim v tom bezdůvodně bránit.

Někteří přispěvatelé se chovají velmi majetnicky k materiálu (ať už jsou to hesla, kategorie, šablony, obrázky nebo úvahy), kterým přispěli do projektu. Někteří jdou tak daleko, že jej chrání před všemi vetřelci. Pouhý zájem o heslo na sledovaných stránkách je jiná věc. Možná jste skutečně expertem nebo se jen hodně staráte o nějaké téma. Brání-li však tato starostlivost bez racionálních důvodů iniciativě a spolupráci ostatních, začne být škodlivá. Víra, že heslo má vlastníka tohoto typu, je častou chybou lidí přispívajících do Wikislovníku.

Jakmile jednou vložíte „svůj“ materiál do Wikislovníku, nemůžete jej uchránit před editacemi všech lidí na světě.

Pokud si nepřejete, aby Váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Wikislovníku neukládejte.

Pokud se přistihnete při přetahované s ostatními přispěvateli o mazání, reverty apod., proč si na chvíli neodpočinout od editačního procesu? Tím, že jste vyvedený z míry, jeví se věci horšími, než jsou. Zkuste se na to za týden nebo dva podívat novým pohledem. Na druhou stranu, pokud někdo jiný vyhlašuje nad stránkou „vlastnictví“, můžete to řešit na příslušné diskusní stránce, odvolat se na druhé přispěvatele nebo zvážit proces řešení sporů.

I když práce na heslu nikoho neopravňuje k jeho „vlastnění“, je stále důležité respektovat práci dřívějších přispěvatelů. Při poměrně rozsáhlém odstraňování obsahu, zvláště byl-li vytvořen jedním editorem, je důležité zvážit, zda není možno požadovaného výsledku dosáhnout ve spolupráci s ním – ať už vykazuje známky „vlastnění“ hesla či nikoliv. (Podívejte se také na Wikislovník:Zdvořilost, Wikislovník:Wikietiketa a Wikislovník:Předpokládejte dobrou vůli.)

Stejně, jako je škodlivá ochrana „vlastního“ textu před odůvodněnými úpravami, může být škodlivá i neodůvodněná úprava hesel, které vytvořili jiní. V extrémním pípadě může editor projevovat vlastnické sklony dokonce k materiálu, kterým přispěli ostatní editoři, a dělat v nich subjektivní malicherné neodůvodněné úpravy. Zvláště při souvislém přístupu k mnoha heslům jednoho konkrétního editora to pak může být vnímáno jako nepřátelství nebo nepříjemný tlak na osobu editora, což může narušit atmosféru vstřícné spolupráce.

Nepodepisujte, co nevlastníte

[editovat]

Protože nikdo „nevlastní“ žádnou část hesla, nemůže jej při jeho vytvoření nebo editaci podpisovat. Autorství přímých příspěvků od všech editorů je vidět pod jejich jmény na stránkách „Historie“. Opačná je situace na diskusních stránkách, které sestávají ze zřetelně oddělených příspěvků jednotlivých uživatelů, proto každý svůj „vlastní“ příspěvek podepisuje.

Příklady vlastnění

[editovat]
Jako sfingy z řecké mytologie dávají „vlastníci“ ve Wikislovníku hádanky, aby zjistili, kdo je hoden editovat jejich heslo
 • Malé editace měnící rozvržení, užití obrázků či formulace jsou jedním z editorů pravidelně diskutovány. Editor u „svého“ hesla vyjadřuje nebo naznačuje, že změny mu musí být před přidáním do hesla předkládány k souhlasu. Nebo pravidelně mění těmito malými editacemi „cizí“ hesla.
 • Změny v hesle od různých editorů jsou v průběhu času revertovány jedním a tímtéž editorem ve snaze ochránit určitou verzi, ať už stabilní nebo ne. (To se netýká odstraňování vandalismu.)
 • Komentáře editora vůči jiným editorům za účelem odradit je od dělání změn. Diskuse může nabývat různých forem; může být čistě negativní, skládající se z výhrůžek a urážek, často zcela mimo téma doprovodného revertu. Druhým extrémem je vlastník jednající s druhými blahosklonně, tvrdě o jejich nápadech, že jsou zajímavé, nicméně postrádající hlubší porozumění tématu, které je nutné k jeho editování. Věcné důvody odmítnutí změn však jasně neuvádí. Příklady komentářů:
  • „Jste k editaci tohoto hesla patřičně kvalifikován?“
  • „Revert. Ty změny byly příliš velké. Co takhle zvolnit?“
  • „Zřejmě s <<tématem hesla>> nemáte osobní zkušenost.“
  • „Nechápu, jak můžete dělat podobné změny a komentáře, když jste sám ještě nic podobně kvalitního nevytvořil.“
  • „Jste jen diletant, co se snaží všechno rozvrátit a všechny otrávit.“

Jak reagovat

[editovat]

Vlastnický konflikt mezi editory se obvykle točí kolem jednoho hlavního editora projevujícího snahu vlastnit heslo (ať už „vlastní“ nebo „cizí“), ale existují i složitější případy, kdy se při podobné činnosti vzájemně podporuje více editorů. Vlastnické spory správců mohou vyústit až ve válku správců.

Hlavní editor, který si osobuje vlastnictví nějakého „svého“ hesla nebo „cizích“ hesel, je v mnoha případech (ale ne ve všech) také hlavním přispěvatelem do hesla nebo hesel obdobného charakteru, takže uvažte, že může být rovněž expertem ve svém oboru či může mít opravdový zájem na udržení kvality hesla a uchování jeho přesnosti. Editoři tohoto typu často vítají diskusi, takže jednoduchá výměna myšlenek obvykle spor řeší. Vyhněte se obviněním, útokům a spekulacím o jeho motivaci. Pokud shledáte, že editor pokračuje v nepřátelství, vytváří osobní útoky nebo nesmyslné editační války, pokuste se ignorovat jeho rozkladné chování nadnesením tématu na diskusní stránce. Pokud vlastnické chování pokračuje i po diskusi, bude asi nezbytným proces řešení sporů, nicméně aspoň jeden pokus o řešení problému by měl proběhnout na diskusní stránce přímo s hlavním editorem.

Běžnou odpovědí hlavního editora s vlastnickým chováním je výhrůžka opuštěním projektu. Nesnažte se mu v odchodu zabránit tím, že se přidáte na jeho stranu, tím byste jen vyeskalovali a zhoršili konflikt. Toto doporučení povzbuzuje takové editory k wikidovolené – je-li to jejich vůle, je moudré je nechat odejít. Mělo by se jim však věnovat pár vlídných slov, aby se mohli vrátit, až budou opět připraveni ke spolupráci.

Zapojení vícera hlavních editorů, kteří se vzájemně podporují ve vlastnění hesel, může být složité a velmi frustrující pro nové i zkušené editory. Ale je třeba postupovat naprosto stejně, nezačínat s obviňováním, soustředit se na téma a nikoliv na činy editorů a pokusit se nejprve rozumně domluvit.

Řešení vlastnických sporů

[editovat]

I když může být snadné identifikovat případy vlastnění, je mnohem obtížnější vyřešit konflikt tak, aby to uspokojilo jeho účastníky. Pomáhá, když se snažíte zůstat nad věcí, předpokládat dobrou vůli a zůstat zdvořilí. Obviňování ostatních editorů z vlastnění hesla se může jevit agresivním a být pochopeno jako osobní útok. Oslovujte editory ohleduplně, se stejným respektem, jaký byste rádi viděli vůči sobě. Editoři obviňovaní ze snahy vlastnit heslo či hesla si ji navíc vůbec nemusí uvědomovat, takže je důležité předpokládat dobrou vůli. Mohou si myslet, že chrání heslo proti vandalismu, nebo správný formát hesla, a reagovat na změny nepřátelsky z tohoto důvodu. Jiní mohou propagovat vlastní úhel pohledu, neboť nepochopili důležitost pravidla NPOV nebo si jej špatně vykládají.

Související články

[editovat]