Wikislovník:Jak editovat hesla

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka je o obecných možnostech editace. Bližší informace o heslech ve Wikislovníku najdete na stránce o doporučeném formátu hesla.

Nahoře na stránce, kterou chcete upravit nebo doplnit, klikněte na záložku editovat (případně odkaz Editovat stránku). Zdrojový text stránky se vám objeví v editačním okně s nadpisem Editace stránky (název příslušné stránky), kde ho můžete upravit.

Když skončíte s úpravami, klikněte na Ukázat náhled, zkontrolujte, jak budou vaše změny vypadat, případně opravte zjištěné chyby a teprve potom klikněte na Uložit změny. Obzvláště noví redaktoři se důrazně žádají, aby se naučili náhled používat a neukládali několikrát po sobě s minutovými odstupy novou, jen trochu pozměněnou verzi: zaplňuje to přehled posledních změn i historii článku, snižuje jejich užitečnost, zatěžuje server i obtěžuje další redaktory. U menších, nepodstatných změn zatrhněte políčko „Tato změna je malá editace“, aby se daly odfiltrovat. Pro první pokusy editovat slouží pískoviště.

Před uložením změn také určitě vyplňte shrnutí editace, jehož políčko najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku. Vyplněné informace velmi pomáhají při budoucí orientaci v historii hesla. K připomenutí provedených změn můžete použít tlačítko Ukázat změny.

Jak založit stránku

[editovat]

Při procházení Wikislovníku můžete vidět červené a modré odkazy na další hesla. Modré vedou na již existující stránky a červené na hesla, která dosud nebyla napsána. Při kliknutí na takový červený odkaz se objeví prázdné editační okno, jaké se otevírá při kliknutí na záložku „editovat“, jak bylo popsáno výše.

Druhou možností je prostě napsat slovo, které chcete vytvořit, do políčka „hledat“ (zobrazeného na levé straně okna prohlížeče) a klikněte na „Jít na“. Buď se okamžitě dostanete na již existující stránku nebo na stránku informující, že stránka neexistuje. V tom případě uvidíte červený odkaz u "Hledáno „název stránky“", po kliknutí na nějž se otevře editační okno.

Formátování znaků

[editovat]

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 – po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, znak apostrofu také dostanete při současném stisku pravé klávesy Alt a zpětného lomítka).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Další možnosti formátování a speciálních znaků najdete v následující tabulce:

Jak to bude vypadat Co napíšete

Zdůraznit, silně, velice silně.

 • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
Můžete použít malý text pro popisky.
Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.

Můžete škrtnout smazaný materiál a podtrhnout nový material.

Škrtání a podtrhávání v jiných než výše uvedených případech.

Můžete <del>škrtnout smazaný materiál</del>
a <ins>podtrhnout nový material</ins>.

<s>Škrtání</s> a <u>podtrhávání</u> v jiných
než výše uvedených případech.

Přehlásky a akcenty:
(Vizte w:Wikipedie:Zvláštní znaky)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkce:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komerční symboly:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Dolní index: x2
Horní index: x2 nebo x²
 • Druhá metoda horního indexu se nedá používat pro obecné indexy vyjma dvojky, ev. trojky, ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření), protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

O2

1 ha = 1 E4 m²

Dolní index: x<sub>2</sub>
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

[[kyslík|O<sub>2</sub>]]

1 [[ha]] = [[1 E4 m²]]
Řecké znaky:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematické znaky:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0.
 • K odmezerování používejte nezalomitelné mezery – &nbsp;.
 • &nbsp; také zabrání konci řádku uprostřed textu, což je ve vzorcích užitečné.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0.

Komplikované vzorce:
  

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Potlačení interpretace příkazů:
Odkaz → (<i>na</i>) [[Wikislovník:Pod lípou]]

 • Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 • Potlačuje interpretaci všech značek zdrojového jazyka MediaWiki včetně těch, které vypadají jako značky HTML.
 • Nepotlačuje interpretaci HTML znakových entit.
 • Ke zobrazení zdrojového kódu HTML entit jako &rarr; je nutno psát &amp;rarr;
<nowiki>Odkaz &rarr; (<i>na</i>) 
[[Wikislovník:Pod lípou]]</nowiki>

Komentář ke zdrojovému textu stránky:
nezobrazí se ani ve zdrojovém kódu HTML stránky, pouze při editaci

 • Používán na poznámky pro budoucí editory.
<!-- komentujete zde -->

Odkazy a obrázky

[editovat]

Slova, která mají nebo by měla mít ve slovníku své heslo, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 – též Ctrl+Alt+F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 – též Ctrl+Alt+G).

Na počítačích vybavených operačním systémem Windows a s rozložením kláves QWERTY dostanete hranaté závorky také při současném stisku pravé klávesy Alt a klávesy ú respektive ).

[[Evropa]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 – též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pozor: pokud jde jen o připojení koncovky ke tvaru prvního pádu (např. tramvaj – tramvajemi), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[tramvaj]]emi

V textu se pak objeví skloňovaný tvar tramvajemi, ale odkaz povede na správné heslo v 1. pádě.

Další informace o odkazech a obrázcích najdete v následující tabulce:

Jak to bude vypadat Co napíšete
V Praze je veřejná doprava.
 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na http://cs.wiktionary.org/wiki/Veřejná_doprava, což je článek s názvem "Veřejná doprava". Podívejte se také na Nápověda:Odkazy.

V Praze je [[veřejná doprava]].
vozidlo#slovenština

je příklad odkazu na jméno oddílu, vizte == nadpisy == nahoře. Odkazy na neexistující oddíly fungují; je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.

Pokud chcete odkazovat na jiné oddíly než nadpisy, je potřeba v textu definovat kotvy [1] (HTML ekvivalent <a name="link here">)

[[vozidlo#slovenština]]

.

Tentýž cíl, ale odlišný název: komunitní fórum.

(Toto je odkaz se svislítkem.)

Tentýž cíl, ale odlišný název:
[[Wikislovník:Pod lípou|komunitní fórum]].
Koncovky se začlení dovnitř odkazu: korupcemi, geny
Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
[[korupce]]mi, [[gen]]y
Automaticky ukrýt jmenný prostor:

Pod lípou.

Server vyplní příslušnou část po rovné čárce (|), když uložíte stránku. Až příště otevřete editační okénko, uvidíte rozšířený odkaz se svislítkem. Náhled interpretuje zkrácenou formu správně, ale nedoplňuje ji, pokud jste ještě v editačním okénku; rozšířenou verzi uvidíte až po definitivním uložení při příští editaci. Totéž se týká následující možnosti.

Automaticky ukrýt jmenný prostor:
[[Wikislovník:Pod lípou|]].
Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno:
Jan Novák

nebo raději 4; to zobrazí Vaše uživatelské jméno a datum a čas:

Jan Novák 08:10 5. 11. 2004 (SEČ)
Když vkládáte komentář na diskusní stránku,
měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit
pomocí 3 vlnovek; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno:
: ~~~
nebo raději 4; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
: ~~~~
sirník arzenitostříbrný je stránka, která dosud neexistuje.
 • Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
 • Pro vytvoření nové stránky:
  1. Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
  2. Uložte tu stránku.
  3. Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 • Podívejte se na návod, popisující formát hesla.
 • Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
[[sirník arzenitostříbrný]] je stránka,
která dosud neexistuje.
Wikislovník:Jak editovat hesla

je tato stránka.

Odkazy na sebe se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.

[[Wikislovník:Jak editovat hesla]]
je tato stránka.

Přesměrování názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek. Funguje i přesměrování na sekce. Tedy #REDIRECT [[vozidlo#slovenština]] správně přesměruje na sekci uvnitř hesla.

#REDIRECT [[vozidlo]]

Odkaz na článek o stejném tématu v jiném jazyce (pro rámeček v jiných jazycích) učiníte takto:[[jazykový kód:Název]]. Nezáleží na tom, kam při editování tyto odkazy napíšete, protože se z textu článku vyjmou, ale doporučuje se umisťovat je na konec editačního okénka.

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. fr:Aide.

Vizte w:Wikipedie:Mezijazykové odkazy a seznam jazyků a kódů.

[[fr:Aide]]
[[:fr:Aide]]
Externí odkaz: Nupedia

Toto je nepojmenovaný odkaz: [2]

Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com

Externí odkaz:
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Toto je nepojmenovaný odkaz:
[http://www.nupedia.com]
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com 
Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
 • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A–Z a–z 0–9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80–\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).
Nebo prostě uveďte URL:
http://www.nupedia.com.
Obrázek: Wikislovník
Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]

nebo s alternativním textem

[[Soubor:Wiki.png|skládačka glóbu]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.

[[Soubor:Wiki.png|right|skládačka glóbu]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a bez popisku.

[[Soubor:Wiki.png|right|]]

Všimněte si zvláštní | za slovem right. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: Soubor:Wiki.png

[[:Soubor:Wiki.png]]

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".

Zvuk

Obrázek tornáda[[media:en-us-dog.ogg|Zvuk]]

[[media:Tornado aircraft.jpg|Obrázek tornáda]]

K odkazům na knihy můžete použít odkazy w:Wikipedie:ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
Na "Odkazuje sem" a "Související změny" může být odkázáno takto:

Speciální:Whatlinkshere/Wikislovník:Jak editovat hesla a Speciální:Recentchangeslinked/Wikislovník:Jak editovat hesla

[[Speciální:Whatlinkshere/Wikislovník:Jak editovat hesla]] a
[[Speciální:Recentchangeslinked/Wikislovník:Jak editovat hesla]]

Struktura stránky

[editovat]

Při psaní textu je potřeba vzít v úvahu některé funkce programu MediaWiki, které mohou nezkušeného uživatele překvapit.

Pište vždy od levého okraje, jinak se text neobjeví správně, ale

takto.

Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se odstavce slijí dohromady.

Funkce pro vyznačení struktury stránky

[editovat]
Jak to bude vypadat Co napíšete

U hlavičky začněte oddíl takto (základní úroveň hlavičky je však obvykle 2, tedy začíná ==):

Pododdíl

[editovat]
Podpododdíl
[editovat]

==== Pododdíl ====

===== Podpododdíl =====

Jeden nový řádek nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých Wikipedistů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl.

Ale prázdný řádek začne nový odstavec.

Jeden nový řádek
nemá žádný vliv na vzhled.
Může tedy být používán k oddělení
vět uvnitř odstavce.
Podle některých Wikipedistů to pomáhá
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.

Ale prázdný řádek
začne nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:
aniž byste začali nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:<br />
aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy se píší snadno:
  • začněte každý nový řádek hvězdičkou
   • více hvězdiček znamená nižší úroveň
* Seznamy se píší snadno:
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň

 1. Číslované seznamy jsou také dobré
  1. velmi organizované
  2. jednoduché k následování
# Číslované seznamy jsou také dobré
## velmi organisované
## jednoduché k následování
 • Seznamy můžete dokonce mísit
  1. a vnořovat je
   • jako tento
* Seznamy můžete dokonce mísit
*# a vnořovat je
*#* jako tento
Definition list
jednoduchý seznam definic
název položky
popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

Spojené státy americké
United States of America
USA
stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

Země
planeta
stát
půda
; Definition list : jednoduchý seznam definic
; název položky : popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

; Spojené státy americké
; United States of America
; USA
: stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

; Země
: planeta
: stát
: půda
Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.

Ruční nový řádek začíná nový odstavec.

 • Toto je primárně určeno pro odsazení citátů, ale užívá se také pro diskuse na diskusních stranách.
: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* ASCII umění a
chemické struktury;

Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že celá stránka bude široká a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.

 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* ASCII umění a
chemické struktury;
Vycentrovaný text.
<div style="text-align: center;">Vycentrovaný text.</div>
Vodorovná oddělovací čára:

toto je nad ní


a toto pod ní.

Nejvíce je užitečná pro oddělování větví na diskusních stránkách.

[[Vodorovná oddělovací čára]]:
toto je nad ní
----
a toto pod ní. 

Tabulky

[editovat]

Jsou dva způsoby, jak navrhnout tabulku:

Pro druhý případ a diskusi o tom, kde jsou tabulky případné, vizte en:Wikipedia:How to use tables.

Automaticky generované texty

[editovat]

Obsah

[editovat]

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů (sekcí) zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__ můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u menšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků).

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí, které se jinak automaticky vytváří u každého nadpisu.

Šablony

[editovat]

Software MediaWiki používaný Wikislovníkem podporuje zahrnutí šablon, což jsou kusy standardizovaného textu. Například napsáním {{IPA2|ɪpa}} se objeví toto: IPA: [ɪpa]

Ručně vytvářený seznam stávajících šablon naleznete na Wikislovník:Šablony. O vytváření a používání šablon se více dovíte na stánce w:Wikipedie:Použití šablony.

Proměnné

[editovat]

Přehled proměnných vizte na stánce w:Nápověda:Šablony.

Podpisy

[editovat]

Účastníte-li se diskuse, například na diskusní stránce k heslu nebo na stránce jako je Wikislovník:Pod lípou, je považováno za žádoucí podepsat se pod příspěvkem svým uživatelským jménem. Nejjednodušeji to lze udělat napsáním čtyř vlnovek (~~~~), které se automaticky nahradí uživatelským jménem (s odkazem na uživatelskou stránku) a UTC časovým údajem.