occidere

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

latina

[editovat]

výslovnost (1)

[editovat]
 • IPA: [ʔɔkˈkiːdɛ.rɛ] (klasická restituovaná)
 • IPA: [ʔɔkˈt͡siːdɛ.rɛ] (středověká)
 • IPA: [ot͡ʃˈt͡ʃiːde.ɾe] (vatikánská)

sloveso (1)

[editovat]
 • 3. konjugace (souhlásková)
 • tranzitivní
 • složenina slovesa caedere
 • kmenové -i- je dlouhé, (-ī-), varianta zápisu tedy occīdere

časování

[editovat]
indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occīdō occīdis occīdit occīdimus occīditis occīdunt
futurum I. occīdam occīdēs occīdet occīdēmus occīdētis occīdent
imperfektum occīdēbam occīdēbās occīdēbat occīdēbāmus occīdēbātis occīdēbant
perfektum occīdī occīdistī occīdit occīdimus occīdistis occīdērunt / occīdēre
futurum II. occīderō occīderis occīderit occīderimus occīderitis occīderint
plusquamperfektum occīderam occīderās occīderat occīderāmus occīderātis occīderant
pasivum prézens occīdor occīderis / occīdĕre occīditur occīdimur occīdiminī occīduntur
futurum I. occīdar occīdēris / occīdēre occīdētur occīdēmur occīdēminī occīdentur
imperfektum occīdēbar occīdēbāris / occīdēbāre occīdēbātur occīdēbāmur occīdēbāminī occīdēbantur
perfektum occīsus sum
occīsa sum
occīsum sum
occīsus es
occīsa es
occīsum es
occīsus est
occīsa est
occīsum est
occīsī sumus
occīsae sumus
occīsa sumus
occīsī estis
occīsae estis
occīsa estis
occīsī sunt
occīsae sunt
occīsa sunt
plusquamperfektum occīsus eram
occīsa eram
occīsum eram
occīsus erās
occīsa erās
occīsum erās
occīsus erat
occīsa erat
occīsum erat
occīsī erāmus
occīsae erāmus
occīsa erāmus
occīsī erātis
occīsae erātis
occīsa erātis
occīsi erant
occīsae erant
occīsa erant
futurum II. occīsus erō
occīsa erō
occīsum erō
occīsus eris
occīsa eris
occīsum eris
occīsus erit
occīsa erit
occīsum erit
occidi erimus
occīsae erimus
occīsa erimus
occīsus eritis
occīsae eritis
occīsa eritis
occīsus erunt
occīsae erunt
occīsa erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occīdam occīdās occīdat occīdāmus occīdātis occīdant
imperfektum occīdĕrem occīderēs occīderet occīderēmus occīderētis occīderent
perfektum occīderim occīderīs occīderit occīderīmus occīderītis occīderint
plusquamperfektum occīdissem occīdissēs occīdisset occīdissēmus occīdissētis occīdissent
pasivum prézens occīdar occīdāris / occīdāre occīdātur occīdāmur occīdāminī occīdantur
imperfektum occīderer occīderēris / occīderēre occīderētur occīderēmur occīderēminī occīderentur
perfektum occīsus sim
occīsa sim
occīsum sim
occīsus sīs
occīsa sīs
occīsum sīs
occīsus sit
occīsa sit
occīsum sit
occīsī sīmus
occīsae sīmus
occīsa sīmus
occīsī sītis
occīsae sītis
occīsa sītis
occīsī sint
occīsae sint
occīsa sint
plusquamperfektum occīsus essem
occīsa essem
occīsum essem
occīsus essēs
occīsa essēs
occīsum essēs
occīsus esset
occīsa esset
occīsum esset
occīsī essēmus
occīsae essēmus
occīsa essēmus
occīsī essētis
occīsae essētis
occīsa essētis
occīsī essent
occīsae essent
occīsa essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occīdĕ occīdĭte
futurum occīditō occīditō occīditōte occīduntō
pasivum prézens occīdere occidiminī
futurum occīsor occīsor occidantor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens occīdĕre
perfektum occīdisse
futurum nominativ:
occīsūrus esse
occīsūra esse
occīsūrum esse
akuzativ:
occīsūrum esse
occīsūram esse
occīsūrum esse
nominativ:
occīsūrī esse
occīsūrae esse
occīsūra esse
akuzativ:
occīsūrōs esse
occīsūrās esse
occīsūra esse
pasivum prézens occīdī
perfektum nominativ:
occīsus esse
occīsa esse
occīsum esse
akuzativ:
occīsum esse
occīsam esse
occīsum esse
nominativ:
occīsī esse
occīsae esse
occīsa esse
akuzativ:
occīsōs esse
occīsās esse
occīsa esse
futurum occīsum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
occidēns
(occidentis)
occīsūrus,
occīsūra,
occīsūrum
occīsus,
occīsa,
occīsum
occidendus,
occidenda,
occidendum


význam

[editovat]
 1. zabít, vraždit, zabíjet

synonyma

[editovat]
 1. interficĕre, necāre

související

[editovat]

výslovnost (2)

[editovat]
 • IPA: [ˀɔkˈkɪ.dɛ.rɛ] (klasická restituovaná)
 • IPA: [ʔɔkˈt͡sɪ.dɛ.rɛ] (středověká)
 • IPA: [oˈt͡ʃːi(ː)de.ɾe] (vatikánská)

sloveso (2)

[editovat]
 • nepřechodné
 • 3. konjugace (samohlásková)
 • složenina slovesa cadere
 • kmenové -i- je krátké, (-ǐ-)

časování

[editovat]
indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occĭdō occĭdis occĭdit occĭdimus occĭditis occĭdunt
futurum I. occĭdam occĭdēs occĭdet occĭdēmus occĭdētis occĭdent
imperfektum occĭdēbam occĭdēbās occĭdēbat occĭdēbāmus occĭdēbātis occĭdēbant
perfektum occĭdī occĭdistī occĭdit occĭdimus occĭdistis occĭdērunt / occĭdēre
futurum II. occĭderō occĭderis occĭderit occĭderimus occĭderitis occĭderint
plusquamperfektum occĭderam occĭderās occĭderat occĭderāmus occĭderātis occĭderant
pasivum prézens occiditur
futurum I. occǐdētur
imperfektum occǐdēbātur
perfektum occāsum est
plusquamperfektum occāsum erat
futurum II. occāsum erit
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occĭdam occĭdās occĭdat occĭdāmus occĭdātis occĭdant
imperfektum occĭdĕrem occĭderēs occĭderet occĭderēmus occĭderētis occĭderent
perfektum occĭderim occĭderīs occĭderit occĭderīmus occĭderītis occĭderint
plusquamperfektum occĭdissem occĭdissēs occĭdisset occĭdissēmus occĭdissētis occĭdissent
pasivum prézens occĭdātur
imperfektum occĭderētur
perfektum occāsum sit
plusquamperfektum occāsum esset
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens occĭdĕ occĭdĭte
futurum occĭditō occĭditō occĭditōte occĭduntō
pasivum prézens
futurum occāsor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens occĭdĕre
perfektum occĭdisse
futurum occāsūrum esse
pasivum prézens
perfektum occāsum esse
futurum occāsum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
occidēns
(occidentis)
occāsūrus,
occāsūra,
occāsūrum
occāsum occidendum


význam

[editovat]
 1. zapadat, zapadnout (např. o slunci)

antonyma

[editovat]
 1. orīrī

související

[editovat]