λανθάνω

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

starořečtina[editovat]

přepis[editovat]

 • (český:) lanthanó

výslovnost[editovat]

 • IPA: [lan.tʰá.nɔː] (attická)
 • IPA: [lan.ˈθa.no] (byzantská pozdní)

etymologie[editovat]

Utvořeno zpětně rozšířením aoristového kmene o dva nazální infixy. Vzdáleně příbuzné a významem zhruba totožné s latinským latēre. Srovnej např. novořecké λαθαίνω či λάθημα.

sloveso[editovat]

 • nepravidelné
 • intranzitivní
 • klasicky futurum deponentní

časování[editovat]

 • infinitiv prézenta aktiva: λανθάνειν
 • indikativ futura: λήσω, λήσομαι, aktivum jen pozdní
 • indikativ aoristu aktiva: ἔλᾰθον, inf. aor. akt.: λαθεῖν
 • perfektum aktivní: λέληθᾰ, inf. λεληθέναι (s epsilonovou reduplikací slabičnou)
 • indikativ aoristu pasiva: — nevytváří —
 • perfektum mediopasivní: — nevytváří —
 • imperativ aor. kmene: λᾰ́θε

význam[editovat]

 1. být skryt, zůstat nepovšimnut
  • καὶ μέχρι τοῦ δεῦρ᾽ ἐπανελθεῖν ἀπὸ τῆς πρώτης πρεσβείας ἐμὲ γοῦν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, διεφθαρμένος καὶ πεπρακὼς ἑαυτὸν ἐλάνθανε. – A až do doby, kdy jsem se sem vrátil z prvního poselství jsem si já, mužové Athénští, vůbec neuvědomoval, že je zkorumpovaný a sám sebe již prodal.[1]
  • λανθάνων οἶσθα προτέρων: ἓν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι[2]
  • ἀεὶ γὰρ ἡβᾶι τοῖς γέρουσιν εὖ λαθεῖν[3]
  • ὁ δ´ ἐπὶ τῆς κοιλίας ἔγραφε τὰ σχήματα τῇ στλεγγίδι, καὶ λουόμενος ὥς φασιν ἐκ τῆς ὑπερχύσεως ἐννοήσας τὴν τοῦ στεφάνου μέτρησιν οἷον ἔκ τινος κατοχῆς ἢ ἐπιπνοίας ἐξήλατο βοῶν «εὕρηκα », καὶ τοῦτο πολλάκις φθεγγόμενος ἐβάδιζεν. – on si kreslil (různé) obrazce na břicho a prý, když se koupal, náhle mu došel výpočet [hmotnosti] koruny jakoby nějakým záchvatem či osvícením, vyběhl pak z koupele křiče "už to mám!" a pobíhal toto mnohokrát volaje[4]

související[editovat]

poznámky[editovat]

 1. Démosthenés: Περὶ τῆς παραπρεσβείας, XIX, 13
 2. Pindaros: 3, 80
 3. Aischylos
 4. Plútarchos, Opera moralia