Diskuse:homosexuality

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Žádám kolegyni Dubicko, aby neprosazovala revertační silou svoji preferovanou variantu proti jiné, která není špatně. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2015, 21:03 (UTC)

Byl jste upozorněn, že je to proti jednotnému stylu... opravím zítra i zbytek. --Dubicko (diskuse) 30. 5. 2015, 21:15 (UTC)
Byl jsem upozorněn, že je to proti Vašemu „zvyku“. Pokud se tento Váš zvyk zakládá na pravidlech nebo doporučeních Wikislovníku, konsensuálně schválených komunitou, předložte odkazy na konkrétní místa, kde je toto uvedeno. V opačném případě nenarušujte práci jiných kvůli prosazení vlastní individuální představy. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2015, 21:29 (UTC)
Připojuji se částečně ke kolegyni. Sice mi vcelku mi nevadí nejednotnost českého/latinského/odborného názvosloví, ovšem označování pádů čísly může být sice OK na česko-německém slovníku, ale na mnohojazyčném projektu je poněkud matoucí. A zrovna v této konkrétní terminologii tu skutečně převládající jednotná praxe ve prospěch odborných (latinských) termínů byla...--Shlomo (diskuse) 30. 5. 2015, 20:14 (UTC)
... upravte to sám, nebo to udělám zítra sama... --Dubicko (diskuse) 30. 5. 2015, 21:35 (UTC)
1) Nevytvářejte falešný dojem, jako by Váš názor v této diskusi podpořil kolega Shlomo tím, že sem vložíte jeho příspěvek odjinud i s jeho podpisem.
2) Kolegův příspěvek byl opět jen vyjádřením osobního názoru v obecné diskusi k tématu, nikoli dokladem o existenci konsensuálně schváleného pravidla, kterým bychom se měli řídit. Pokus o doporučení Wikislovník:Formát hesla#Význam zmiňuje pouze toto: „Definice typu pomocné sloveso budoucího času je vhodné označit kurzívou. V takových případech se odkazy na jednotlivá slova definice nevkládají. Viz též část Ohýbané tvary slov.“ (zvýraznil Bazi). Zřetelně je pro popis významu užito českých výrazů. Taky sekce Ohýbané tvary slov téhož textu jako příklad významu uvádí ryze české „Místo textu „tvar slova“ je vhodné blíže specifikovat, o jaký tvar se jedná, např. rozkazovací způsob slovesa apod.“ a sekce Slovní druh, na niž je z Ohýbaných tvarů slov odkazováno rovněž uvádí výčet slovních druhů pomocí českých termínů, stejně jako u mluvnických kategorií uvádí česky „mluvnické kategorie jako např. rod podstatných jmen (mužský, ženský, střední), vid sloves (dokonavé, nedokonavé) atd.“ Pokud se Vám to nelíbí, měla byste v diskusi u oné stránky navrhnout změnu a počkat na její konsensuální schválení. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2015, 21:50 (UTC)
Jenom upozorňuji, že žádný jednotný styl zde v současné době není. Viz např. výraz „sloveso“ místo „verbum“ v hesle laudas, ještě viditelnější je to v hesle chvějíc se, nebo úplný extrém u významů 1 a 2 v hesle šli, a mnoha a mnoha dalších. Další současná nesystematičnost je nadpis sekce "podstatné jméno", pod nímž je napsáno, že jde o "genitiv substantiva". Bylo by fajn, kdybychom k jednotnému stylu dospěli na základě současné diskuse Pod lípou, ale dokud se tak nestane, jsou revertační války zbytečné a kontraproduktivní. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 5. 2015, 21:53 (UTC)

Ok... upravím to zítra sama... --Dubicko (diskuse) 30. 5. 2015, 21:56 (UTC)

Když už si tak volně berete na pomoc citace jiných kolegů, tak si taky vezmu na pomoc kolegovo vyjádření z téže diskuse: „Tvrzení o obvyklosti zápisu odbornými termíny se mi zdá být značně odvážné.“ Pokud s tím nesouhlasíte, veďte diskusi tam, a nerevertujte tady. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2015, 22:09 (UTC)
Doporučuji úpravu dle platného Wikislovník:Formát hesla, viz sekce Ohýbané tvary slov, kde se doslovně píše: …je vhodné blíže specifikovat, o jaký tvar se jedná, např. rozkazovací způsob slovesa apod. (Podtrženo mnou) S reverty prosím vyčkejte na výsledek diskuse Pod lípou. Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 5. 2015, 22:45 (UTC)
Uvedený příklad ovšem nespecifikuje ani osobu, ani číslo, což je u českých sloves dokonce i v imperativu dost podstatná informace. Takže ho asi nemůžeme brát tak úplně doslova. S úpravou "dle platného WS:FH bych tudíž raději taky počkal.--Shlomo (diskuse) 30. 5. 2015, 23:01 (UTC)
Rozhodně dává vodítko v tom, že lze používat českou terminologii (aspoň tam, kde existuje).
Spíše mi ale jde o to, že v situaci, kdy je každé heslo jiná ves, nemá smysl vést u jednoho z tisíců nesjednocených hesel revertační válku a je lepší nechat autora hesla, ať to udělá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud diskuse k něčemu dospěje, tak se stejně bude přepisovat tolik hesel, že jedno navíc nehraje roli. Nebo naopak bude o jedno k přepisování míň. Také nechápu, proč Dubicko věnuje tolik úsilí právě tomuto heslu, když tisíce jiných neřeší (výše jsou na některá odkazy). Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 5. 2015, 23:18 (UTC)
Pokud kolegyně začne rozšiřovat svoje osobní preference bez jasné opory v pravidlech i do dalších článků, v nichž nefiguruje jako hlavní autorka, požádám o její zablokování, aby jí bylo v této narušující činnosti zabráněno. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2015, 23:20 (UTC)

Zahajte diskusi ke stránce homosexuality

Zahájit diskusi