Příloha:Chemické prvky (lotyština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků. Lotyšský název v genitivu se často vyskytuje v názvech sloučenin/solí.

Protonové číslo Značka Lotyšský název v nominativu Lotyšský název v genitivu Český název Latinský/odborný název
1 H ūdeņradis ūdeņraža vodík hydrogenium
1 D deitērijs deitērija deuterium deuterium
1 T tritijs tritija tritium tritium
2 He hēlijs hēlija helium helium
3 Li litijs litija lithium lithium
4 Be berilijs berilija beryllium beryllium
5 B bors bora bor borum
6 C ogleklis oglekļa uhlík carboneum
7 N slāpeklis slāpekļa; dusík nitrogenium
8 O skābeklis skābekļa kyslík oxygenium
9 F fluors fluora fluor fluorum
10 Ne neons neona neon neon
11 Na nātrijs nātrija sodík natrium
12 Mg magnijs magnija hořčík magnesium
13 Al alumīnijs alumīnija hliník aluminium
14 Si silīcijs silīcija křemík silicium
15 P fosfors fosfora fosfor phosphorus
16 S sērs sēra síra sulphur
17 Cl hlors hlora chlor chlorum
18 Ar argons argona argon argon
19 K kālijs kālija draslík kalium
20 Ca kalcijs kalcija vápník calcium
21 Sc skandijs skandija skandium scandium
22 Ti titāns titāna titan titanium
23 V vanādijs vanādija vanad vanadium
24 Cr hroms hroma chrom chromium
25 Mn mangāns mangāna mangan manganum
26 Fe dzelzs dzelzs železo ferrum
27 Co kobalts kobalta kobalt cobaltum
28 Ni niķelis niķeļa nikl niccolum
29 Cu varš vara měď cuprum
30 Zn cinks cinka zinek zincum
31 Ga gallijs gallija gallium gallium
32 Ge germānijs germānija germanium germanium
33 As arsēns arsēna arsen arsenicum
34 Se selēns selēna selen selenium
35 Br broms broma brom bromum
36 Kr kriptons kriptona krypton krypton
37 Rb rubīdijs rubīdija rubidium rubidium
38 Sr stroncijs stroncija stroncium strontium
39 Y itrijs itrija yttrium yttrium
40 Zr cirkonijs cirkonija zirkonium zirconium
41 Nb niobijs niobija niob niobium
42 Mo molibdēns molibdēna molybden molybdaenum
43 Tc tehnēcijs tehnēcija technecium technetium
44 Ru rutēnijs rutēnija ruthenium ruthenium
45 Rh rodijs rodija rhodium rhodium
46 Pd pallādijs pallādija palladium palladium
47 Ag sudrabs sudraba stříbro argentum
48 Cd kadmijs kadmija kadmium cadmium
49 In indijs indija indium indium
50 Sn alva alvas cín stannum
51 Sb antimons antimona antimon stibium
52 Te telūrs telūra tellur tellurium
53 I jods joda jod iodium
54 Xe ksenons ksenona xenon xenon
55 Cs cēzijs cēzija cesium caesium
56 Ba bārijs bārija baryum baryum
57 La lantāns lantāna lanthan lanthanum
58 Ce cērijs cērija cer cerium
59 Pr prazeodīms prazeodīma praseodym praseodymium
60 Nd neodīms neodīma neodym neodymium
61 Pm prometijs prometija promethium promethium
62 Sm samārijs samārija samarium samarium
63 Eu eiropijs eiropija europium europium
64 Gd gadolīnijs gadolīnija gadolinium gadolinium
65 Tb terbijs terbija terbium terbium
66 Dy disprozijs disprozija dysprosium dysprosium
67 Ho holmijs holmija holmium holmium
68 Er erbijs erbija erbium erbium
69 Tm tūlijs tūlija thulium thulium
70 Yb iterbijs iterbija ytterbium ytterbium
71 Lu lutēcijs lutēcija lutecium lutetium
72 Hf hafnijs hafnija hafnium hafnium
73 Ta tantals tantala tantal tantalum
74 W volframs volframa wolfram wolframium
75 Re rēnijs rēnija rhenium rhenium
76 Os osmijs osmija osmium osmium
77 Ir irīdijs irīdija iridium iridium
78 Pt platīns platīna platina platinium
79 Au zelts zelta zlato aurum
80 Hg dzīvsudrabs dzīvsudraba rtuť hydrargyrum
81 Tl tallijs tallija thallium thallium
82 Pb svins svina olovo plumbum
83 Bi bismuts bismuta bismut bismuthum
84 Po polonijs polonija polonium polonium
85 At astats astata astat astatum
86 Rn (Nt) radons radona radon radon
87 Fr francijs francija francium francium
88 Ra rādijs rādija radium radium
89 Ac aktīnijs aktīnija aktinium actinium
90 Th torijs torija thorium thorium
91 Pa protaktīnijs protaktīnija protaktinium protaktinium
92 U urāns urāna uran uranium
93 Np neptūnijs neptūnija neptunium neptunium
94 Pu plutonijs plutonija plutonium plutonium
95 Am amerīcijs amerīcija americium americium
96 Cm kirijs kirija curium curium
97 Bk berklijs berklija berkelium berkelium
98 Cf kalifornijs kalifornija kalifornium californium
99 Es einšteinijs einšteinija einsteinium einsteinium
100 Fm fermijs fermija fermium fermium
101 Md mendeļevijs mendeļevija mendelevium mendelevium
102 No nobēlijs nobēlija nobelium nobelium
103 Lr lourensijs lourensija lawrencium lawrencium
104 Rf/Ku rezerfordijs rezerfordija rutherfordium/kurčatovium rutherfordium
105 Db dubnijs dubnija dubnium dubnium
106 Sg sībordžijs sībordžija seaborgium seaborgium
107 Bh/Ns borijs borija bohrium bohrium
108 Hs hasijs hasija hassium hassium
109 Mt meitnerijs meitnerija meitnerium meitnerium
110 Ds darmštatijs darmštatija darmstadtium darmstadtium
111 Rg rentgenijs rentgenija roentgenium roentgenium
112 Cn kopernikijs kopernikija kopernicium copernicium
113 Uut/Nh nihonijs/ununtrijs nihonija/ununtrija ununtrium/nihonium ununtrium/nihonium
114 Fl flerovijs flerovija flerovium flerovium
115 Uup/Mc/Ln moskovijs/ununpentijs/lanževenijs moskovija/ununpentija/lanževenija ununpentium/moskovium ununpentium/moscovium
116 Lv livermorijs livermorija livermorium livermorium
117 Uus/Ts tenesīns/ununseptijs tenesīna/ununseptija ununseptium/tennessin ununseptium/tennessine
118 Uuo/Og oganesons/ununoktijs oganesona/ununoktija ununoctium/oganesson ununoctium/oganesson
119 Uue ununenijs ununenija ununennium ununennium
120 Ubn unbinilijs unbinilija unbinilium unbinilium