Wikislovník:Šest pilířů

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratka:
WS:6P

Všechna oficiální pravidla a směrnice Wikislovníku se dají shrnout do šesti hlavních bodů – pilířů Wikislovníku:

BluePillar.svg

Wikislovník je
slovník

GreenPillar.svg

Wikislovník zahrnuje
český popis mnoha jazyků

YellowPillar.svg

Wikislovník je
svobodným dílem

OrangePillar.svg

Wikislovník je
ověřitelný

RedPillar.svg

Wikislovník je
neutrální

PurplePillar.svg

Wikislovník má
kodex slušného chování


BluePillar.svg Wikislovník je slovník spojující prvky běžných a specializovaných slovníků. Wikislovník neslouží ke zveřejňování vlastních názorů nebo zážitků. Kromě toho Wikislovník není sbírkou nahodilých informací, prostorem pro reklamu nebo vlastní webové stránky, ani internetovým adresářem. Wikislovník není ani encyklopedií, novinami ani skladem dokumentů, protože k tomuto účelu jsou určeny sesterské projekty jako Wikipedie, Wikizprávy nebo Wikizdroje. Wikislovník také není experimentem s anarchií nebo demokracií. Wikislovník nemá neměnná pravidla kromě zde naznačených principů. Wikislovník obsahuje dva typy obsahových stránek: hesla v hlavním jmenném prostoru, do kterých se vkládají strukturované informace o slovech, slovních spojeních, zkratkách apod. a přílohy ve jmenném prostoru Příloha, které mohou obsahovat tématické seznamy slov, gramatické a jiné výklady a další lingvistický obsah.

GreenPillar.svg Wikislovník zahrnuje mnoho jazyků, ale je psaný česky. Existuje však mnoho sesterských projektů, Wikislovníků psaných v dalších jazycích.

YellowPillar.svg Wikislovník je svobodným dílem, které může každý upravovat a vylepšovat. Editujte, přesouvejte a upravujte s odvahou, součástí radosti z přispívání je, že dokonalost není požadována – i když se o ni dlouhodobě snažíme. Nebojte se, že uděláte nepořádek nebo něco pokazíte. Všechny předcházející verze článku zůstávají zachovány, a tak není možné obsah Wikislovníku nenahraditelně zničit. Zároveň ale pamatujte, že cokoli vloženého do Wikislovníku zůstane zachováno pro příští generace. Veškerý text je k dispozici za podmínek Licence GFDL (GNU Free Documentation License) nebo licence Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 a může být dále šířen a používán. Uvědomte si, že hesla a přílohy může měnit každý, nikdo není vlastníkem konkrétního textu. Počítejte s tím, že jakýkoliv vložený text může být upravován jinými lidmi. Nevkládejte do Wikislovníku obsah, který porušuje autorské právo, nebo jehož autorskoprávní ochrana není slučitelná s uvedenými svobodnými licencemi.

OrangePillar.svg Wikislovník je ověřitelný. Jeho hesla a přílohy nesmí obsahovat žádný vlastní výzkum autorů a měly by být založené na přesných, ověřitelných údajích.

RedPillar.svg Wikislovník dodržuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu, což znamená, že se snažíme, aby hesla a přílohy nezaujatě, bez předsudků a objektivně popisovaly dostupná fakta. To také znamená, že do Wikislovníku jsou zahrnuta i taková slova, která můžou být v určitých kontextech kontroverzní nebo by například měla být předmětem cenzury před dětmi. V heslech i přílohách by měla být fakta popisována z více různých pohledů, včetně kontextu, a informací, kdo názor zastává. Wikislovník nemá žádný preferovaný úhel pohledu a nesmí prosazovat žádný názor jako nejlepší. Je nutno uvádět odkazy na ověřitelné, věrohodné zdroje, a to především u kontroverzních či sporných informací. Pokud vznikne spor, která verze hesla či přílohy tyto ideály naplňuje nejlépe, text se označí jako sporný a řešení se hledá na diskusní stránce a případně dalšími způsoby.

PurplePillar.svg Wikislovník má kodex slušného chování. Každý autor by měl respektovat své kolegy i v případě, že s nimi nesouhlasí. Buďte zdvořilí. Vyvarujte se osobních útoků a povrchních zobecnění. Zachovejte chladnou hlavu, i pokud se editační atmosféra stane dusnou či bouřlivou. Hledejte konsensus. Vyhněte se editačním válkám – na českém Wikislovníku je 141 336 hesel, na kterých se dá pracovat. Nepřivlastňujte si hesla. Jednejte s dobrým úmyslem a předpokládejte dobrou vůli i u ostatních. Nikdy nepoškozujte Wikislovník proto, abyste ukázali, že máte pravdu. Buďte otevření a přívětiví.

Související stránky[editovat]