μανθάνω

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

starořečtina

[editovat]

přepis

[editovat]
 • (český:) manthanó

výslovnost

[editovat]
 • IPA: [man.tʰá.nɔː]

etymologie

[editovat]

Utvořeno zpětně rozšířením aoristového kmene o dva nazální infixy. Vzdáleně příbuzné s latinským meditārī. Srovnej např. novořecké μαθαίνω či μάθημα, dále pak např. české matematika, anglické polymath.

sloveso

[editovat]
 • nepravidelné
 • tranzitivní či intranzitivní
 • klasicky futurum deponentní

časování

[editovat]
 • infinitiv prézenta aktiva: μανθάνειν
 • indikativ futura: μᾰθήσω, μᾰθήσομαι, aktivum jen pozdní
 • indikativ aoristu aktiva: ἔμᾰθον, inf. aor. akt.: μαθεῖν
 • perfektum aktivní: μεμάθηκᾰ, inf. μεμᾰθηκέναι (s epsilonovou reduplikací slabičnou)
 • indikativ aoristu pasiva: — nevytváří —
 • perfektum mediopasivní: — nevytváří —
 • imperativ aor. kmene: μαθέ

význam

[editovat]
 1. dozvědět se, zjistit, nalézat
  • μανθάνων οἶσθα προτέρων: ἓν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι[1]
 2. učit se, studovat
  • ἀεὶ γὰρ ἡβᾶι τοῖς γέρουσιν εὖ μαθεῖν[2]
  • ὁ δ´ ἐπὶ τῆς κοιλίας ἔγραφε τὰ σχήματα τῇ στλεγγίδι, καὶ λουόμενος ὥς φασιν ἐκ τῆς ὑπερχύσεως ἐννοήσας τὴν τοῦ στεφάνου μέτρησιν οἷον ἔκ τινος κατοχῆς ἢ ἐπιπνοίας ἐξήλατο βοῶν «εὕρηκα », καὶ τοῦτο πολλάκις φθεγγόμενος ἐβάδιζεν. – on si kreslil (různé) obrazce na břicho a prý, když se koupal, náhle mu došel výpočet [hmotnosti] koruny jakoby nějakým záchvatem či osvícením, vyběhl pak z koupele křiče "už to mám!" a pobíhal toto mnohokrát volaje[3]
 3. všimnout si, zaznamenat

související

[editovat]

poznámky

[editovat]
 1. Pindaros: 3, 80
 2. Aischylos
 3. Plútarchos, Opera moralia