Diskuse:král

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Synonyma[editovat]

Opravdu je monarcha synonymem ke králi? Monarcha je dle mého širší pojem, víceméně totožná s pojmy vladař, vládce a panovník. --Silesianus (diskuse) 8. 5. 2015, 18:46 (UTC)

Opravdu. Viz definice synonym jakožto slov stejného či podobného významu. --128.79.69.132 9. 5. 2015, 04:33 (UTC)
Jenže ono to není podobné. Král je pouhou podmnožinou monarchy. Monarchou je i císař, vévoda, kníže, papež etc. Je to jako by u hesla jablko bylo synonymum ovoce... A navíc každý král nebyl monarchou, viz spartští králové. --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 06:47 (UTC)
Hmm, takže to podobné je. (Tj. není to sice totéž, ale v úzu, a o ten v neposlední řadě jde, je to běžně zaměnitelné.) Při takovém hnidopišském přístupu by totiž neobstálo téměř žádné synonymum. (Nebo hodláte tvrdit, že král je pouhým hyponymem monarchy?) (Ale díky za dovzdělání...) --Pyprilescu (diskuse) 9. 5. 2015, 08:16 (UTC)
Takže mohu vložit do hesla jablko synonymun ovoce? --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 08:53 (UTC)
Efektní paralela, ktera ovšem kulhá - jak naznačeno vyše. Zkuste to třeba na slovenském Wikislovník, tam Vám tolik oponovat nebudou. --80.10.159.94 9. 5. 2015, 10:00 (UTC)

Nekulhá nic. Ano, slovo „král“ můžeme nahradit slovem „monarcha“ i slovem „panovník“, neboť ty jsou mu významově nadřazené, jako je slovu „jablko“ nadřazené slovo „ovoce“. Opačně už to nejde tak samozřejmě. --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 10:23 (UTC)

panovník (osoba, která vládne na určitém území)
  |-----------------------------------------------------------------
  |                                 \
monarcha (osoba, která vládne na určitém území, ale sama jediná)  diarcha, triarcha, tetriarcha, pentarcha,... (osoba, která vládne na určitém území, ale s někým)
  |--------------------------------------------------------------------------------------------
  |   \    \    \   \   \   \     \      \    \    \     \
 císař král  vévoda kníže papež šáh  sultán  maharádža  imperátor  car  markrabě  další a další

Jelikož diarchie, triarchie etc. jsou velmi výjimečné, tak pojmy panovník a monarcha „jsou běžně zaměnitelné“. Jelikož ale králové jsou pouze podmnožinou a pouhým jedním typem monarchy, pak běžně (v obou směrech) zaměnitelné nejsou. Nebo byste snad ve větách „Posledním francouzským monarchou byl Napoleon III.“ či „Současným lucemburským monarchou je Jindřich I.“ zaměnil „monarcha“ za „král“? --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 10:23 (UTC)

Synonyma nemusí být "dvousměrná", "oboustranná". Btw mám doma Bečkův Slovník synonym a frazeologismů (z roku 1977) a v něm sice nemá král samostatné heslo, ale je tam kralovat a uváděná synonyma jsou panovat a vládnout. --Auvajs (diskuse) 9. 5. 2015, 14:09 (UTC)
To podle Vás znamená, že synonymem k torpédoborci je loď? Ke špagetám jídlo? Atd.? --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 14:28 (UTC)
Nejsem to schopný doložit, ale podle mě mezi král a monarcha je zhruba podobný vztah jako mezi panovník a monarcha, tudíž jsou, jak píšete, „běžně zaměnitelné“. Když se řekne monarcha, tak "dominantní interpretace" je král, až na dalších místech je císař, vévoda, kníže apod. U lodi ani jídla asi takové "dominantní interpretace" nejsou a pokud jsou tak to určitě není torpédoborec a špagety.
Btw SSČ definuje král jako "(dědičný) panovník v monarchii", SSJČ jako "titul panovníka v někt. monarchiích, zprav. dědičný" což je samozřejmě dost nepřesné, že? Ale je to cca to, co myslím. Tedy často se dopouští určité nepřesnosti a ztotožňuje se království a monarchie a král a monarcha, patrně ovšem pouze jednostranně. --Auvajs (diskuse) 9. 5. 2015, 15:39 (UTC)
Asi Vám zcela unikají významy těch slov. Samozřejmě, že král je „panovník v monarchii“. O to se nepře. Přeme se o to, že král není ani zdaleka jediným typem panovníka v monarchii. Třeba SSJČ udává u slova císař „nejvyšší titul monarchického panovníka“ (btw u monarchy udává „osoba stojící v čele monarchie; mocnář; panovník“) --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 15:52 (UTC)
Nepřeme se o významu slov, ale o tom, zda král a monarcha jsou synonyma. Tedy zda to jsou slova "zhruba stejného nebo aspoň blízkého významu". (Bečkova definice z úvodu k výše zmíněnému slovníku synonym). Podle mě ano, jak už jsem se snažil vysvětlit. --Auvajs (diskuse) 9. 5. 2015, 16:22 (UTC)

Tak samozřejmě, že jsou blízkého významu. Vždyť pojem král je podmnožinou pojmu monarcha! Král je monarcha panující v království... Zdá se, že se motáme v kruzích. --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 16:33 (UTC)

Podle Encyklopedického slovníku češtiny se synonyma dělí na čistá (úplná) a částečná (neúplná). Čistá synonyma jsou v vzácná, jsou to termíny, u nichž platí, že ve všech kontextech je možné užít synonymní výraz a pravdivostní hodnota zůstane zachována. Příklad: jazykovědec / lingvista. Mnohem častější jsou částečná synonyma založená na významové podobnosti, odborně "parciální shodě sémů". Částečná synonyma mají shodný "základní pojmový obsah" a liší se v "okrajových pojmových sémech, popř. v sémech pragmatických, ne však pouhou stylistickou platností". "Základní pojmový obsah" pojmu král je podle mě vládnutí, stejné jako u pojmu monarcha. Další specifikace (král vládne v království, monarcha v monarchii) už je podle mě spíše okrajová. Proto to podle mě částečná synonyma jsou. --Auvajs (diskuse) 9. 5. 2015, 17:27 (UTC)
Zhruba to jsem měl na mysli ráno - i když to zdaleka nemám nastudováno do téhle hloubky... Díky za ochytření ;--)
Mám to tedy doplnit i do hesel císař, vévoda, kníže, car, imperátor, šáh, sultán, markrabě, velkokrál, velkovévoda, velkokníže a dalších panovnických titulů, které tu mají heslo? I ta další „synonyma“ vladař a panovník? --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 17:34 (UTC)
Monarchu a panovníka rozhodně ano, pokud se Vám do toho chce. I když Vy to možná zamýšlíte spíše ve smyslu NEKIT. (Protože tím, kdo se "motá v kruzích", jsme dle Vás zřejmě my, že?)--Pyprilescu (diskuse) 9. 5. 2015, 17:42 (UTC)
Ne, tím myslím nás všechny, neboť jen opakujeme pořád to samé dokola. --Silesianus (diskuse) 9. 5. 2015, 17:44 (UTC)
Když nad tím tak přemýšlím, tak pokud by platilo, že synonyma musí být "dvoustranná", "oboustranná", tak pak by monarcha asi synonymum ke královi nebylo právě z toho důvodu, že to je "jednostranné". Každopádně by to chtělo odborný zdroj. --Auvajs (diskuse) 9. 5. 2015, 19:53 (UTC)
"Monarcha" je slovo pokrývající širší množinu individuí než "král" a tedy je to hyperonymum, nikoliv synonymum. Sice lze výskyty slova "král" často nahradit slovem "monarcha" aniž by se věta nějak zásadně rozbila, ale to už je vlastnost mnohých hyperonym; stejně tak lze slovo "císař" nahradit často slovem "monarcha". --Dan Polansky (diskuse) 15. 10. 2017, 12:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]