Příloha:Botanické taxony euasteridy II (japonština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato příloha shromažďuje terminologii v oblasti botaniky a to euasteridy II od řádů po čeledi, namátkově i rody. Tam, kde není uspořádání termínů vloženo do tabulky, je pořadí následující: japonský termín, jeho výslovnost v IPA, (odpovídající) český termín, odborný („latinský“) termín. V tabulce termín „Rodičovský název“ znamená název rostliny nebo jiného taxonu nebo i jiného termínu, podle kterého byl termín na začátku řádku v tabulce/předchozí utvořen.

  • V taxonomii rostlin koncem XX. a v první polovině XXI. století dochází postupně a dlouhodobě k rozsáhlým změnám, v důsledku čeho budou v příloze (někdy i záměrně - jako popis vžitých taxonů) ve značném množství zastaralé názvy a zastaralá strukturalizace.

芹目/セリ目, IPA: [seɽɪmokɯ], miříkotvaré, Apiales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
芹科 セリ科 IPA: [seɽɪka] miříkovité miřík Apiaceae data, Taxon Apiaceae ve Wikidruzích
五加科 ウコギ科 IPA: [ʔɯkogɪka] 五加 aralkovité aralka/arálie Araliaceae data, Taxon Araliaceae ve Wikidruzích
グリセリニア科 グリセリン科 IPA: [gɯɽɪseɽɪȵɪaka] グリセリニア griseliniovité griselinie Griseliniaceae data, Taxon Griseliniaceae ve Wikidruzích
ミオドカルプス科   IPA: [mɪodokaɽɯpɯsɯka] ミオドカルプス myodocarpaceae Myodocarpus Myodocarpaceae data, Taxon Myodocarpaceae ve Wikidruzích
ペナンティア科 ペンナンティア科 IPA: [penaɴtɪaka] ペナンティア/ペンナンティア pennantiaceae Pennantia/pilour Pennantiaceae data, Taxon Pennantiaceae ve Wikidruzích
扉科 トベラ科 IPA: [tobeɽaka] slizoplodovité slizoplod Pittosporaceae data, Taxon Pittosporaceae ve Wikidruzích
トリケリア科   IPA: [toɽɪkeɽɪaka] トリケリア torricelliaceae torricellia Torricelliaceae data, Taxon Torricelliaceae ve Wikidruzích

芹科/セリ科, IPA: [seɽɪka], miříkovité, Apiaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
芹亜科 セリ亜科 IPA: [seɽɪaka] miříkové miřík Apioideae data, Taxon Apioideae ve Wikidruzích
アゾレラ亜科   IPA: [ʔazoɽeɽaaka] アゾレラ Azorelloideae azorela Azorelloideae data, Taxon Azorelloideae ve Wikidruzích
マッキンラヤ亜科   IPA: [makːɪɴɽajaaka] マッキンラヤ Mackinlayoideae Mackinlaya Mackinlayoideae data, Taxon Mackinlayoideae ve Wikidruzích
馬之三葉亜科 ウマノミツバ亜科 IPA: [ʔɯmanomɪt͡sɯbaaka] 馬之三葉 žindavové žindava Saniculoideae data, Taxon Saniculoideae ve Wikidruzích

五加科/ウコギ科, IPA: [ʔɯkogɪka], aralkovité, Araliaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
血止草亜科 チドメグサ亜科 IPA: [t͡ɕɪdomegɯsaaka] 血止草 pupečníkové pupečník Hydrocotyloideae data, Taxon Hydrocotyloideae ve Wikidruzích
五加亜科 ウコギ亜科 IPA: [t͡ɕɪdomegɯsaaka] 五加 aralkové aralka/arálie Aralioideae data, Taxon Aralioideae ve Wikidruzích

黐の木目/モチノキ目, IPA: [mot͡ɕɪnokɪmokɯ], cesmínotvaré, Aquifoliales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
黐の木科 モチノキ科 IPA: [mot͡ɕɪnokɪka] 黐の木 cesmínovité cesmína Aquifoliaceae data, Taxon Aquifoliaceae ve Wikidruzích
山芋擬科 ヤマイモモドキ科 IPA: [jamaɪmomodokɪka] 山芋擬 Cardiopteridaceae Cardiopteris Cardiopteridaceae data, Taxon Cardiopteridaceae ve Wikidruzích
花筏科 ハナイカダ科 IPA: [hanaɪkadaka] 花筏
嫁の涙
ヨメノナミダ
Helwingiaceae helvingie Helwingiaceae data, Taxon Helwingiaceae ve Wikidruzích
フィロノマ科   IPA: [ɸɪɽonomaka]   Phyllonomaceae Phyllonoma Phyllonomaceae data, Taxon Phyllonomaceae ve Wikidruzích
ステモヌルス科   IPA: [sɯtemonɯɽɯsɯka] ステモヌルス Stemonuraceae Stemonurus Stemonuraceae data, Taxon Stemonuraceae ve Wikidruzích

菊目/キク目, IPA: [kɪkɯmokɯ], hvězdnicotvaré, Asterales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
菊科 キク科 IPA: [kɪkɯka] hvězdnicovité hvězdnice/astra Asteraceae data, Taxon Asteraceae ve Wikidruzích
カリケラ科   IPA: [kaɽɪkeɽaka] カリケラ pěknorožkovité pěknorožka Calyceraceae data, Taxon Calyceraceae ve Wikidruzích
草海桐花科 クサトベラ科 IPA: [kɯsatobeɽaka] 草海桐花 vějířovkovité vějířovka Goodeniaceae data, Taxon Goodeniaceae ve Wikidruzích
三槲科 ミツガシワ科 IPA: [mɪt͡sɯkaɕɪw͍aka] 三槲 vachtovité vachta Menyanthaceae data, Taxon Menyanthaceae ve Wikidruzích
スティリディウム科   IPA: [sɯtɪɽɪdɪɯmɯka] スティリディウム sloupatkovité sloupatka Stylidiaceae data, Taxon Stylidiaceae ve Wikidruzích
アルセウオスミア科   IPA: [ʔaɽɯseɯosɯmɪaka] アルセウオスミア Alseuosmiaceae Alseuosmia Alseuosmiaceae data, Taxon Alseuosmiaceae ve Wikidruzích
フェリネ科   IPA: [ɸeɽɪneka] フェリネ Phellinaceae Phelline Phellinaceae data, Taxon Phellinaceae ve Wikidruzích
アルゴフィルム科   IPA: [ʔaɽɯgoɸɪɽɯmɯka] アルゴフィルム Argophyllaceae Argophyllum Argophyllaceae data, Taxon Argophyllaceae ve Wikidruzích
五膜草科 ユガミウチワ科 IPA: [jugamɪɯt͡ɕɪw͍aka] 五膜草 Pentaphragmataceae Pentaphragma Pentaphragmataceae data, Taxon Pentaphragmataceae ve Wikidruzích
桔梗科 キキョウ科 IPA: [kɪkʲoːka] 桔梗 zvonkovité zvonek Campanulaceae data, Taxon Campanulaceae ve Wikidruzích
ルセア科   IPA: [ɽɯseaka] ルセア Rousseaceae Roussea Rousseaceae data, Taxon Rousseaceae ve Wikidruzích

菊科/キク科, IPA: [kɪkɯka], hvězdnicovité, Asteraceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
菊亜科 キク亜科 IPA: [kɪkɯaka] hvězdnicové hvězdnice/astra Asteroideae data, Taxon Asteroideae ve Wikidruzích
コリムビウム亜科   IPA: [koɽɪmɯbɪɯmɯaka] コリムビウム Corymbioideae Corymbium Corymbioideae data, Taxon Corymbioideae ve Wikidruzích
蒲公英亜科 タンポポ亜科 IPA: [taɱpopoaka] 蒲公英 čekankové čekanka Cichorioideae data, Taxon Cichorioideae ve Wikidruzích
ギムナルレナ亜科   IPA: [gɪmɯnaɽɯɽenaaka] ギムナルレナ Gymnarrhenoideae Gymnarrhena Gymnarrhenoideae data, Taxon Gymnarrhenoideae ve Wikidruzích
高野箒亜科 コウヤボウキ亜科 IPA: [koːjaboːkɪaka] 高野箒 Pertyoideae pertye Pertyoideae data, Taxon Pertyoideae ve Wikidruzích
薊亜科 アザミ亜科 IPA: [ʔazamɪaka] bodlákové bodlák Carduoideae data, Taxon Carduoideae ve Wikidruzích
ヘカストクレイド亜科   IPA: [hekasɯtokɯɽeɪdoaka] ヘカストクレイス Hecastocleidoideae Hecastocleis Hecastocleidoideae data, Taxon Hecastocleidoideae ve Wikidruzích
ゴクナティア亜科   IPA: [gokɯnatɪaaka] ゴクナティア Gochnatioideae Gochnatia Gochnatioideae data, Taxon Gochnatioideae ve Wikidruzích
ウンデルキチア亜科*
ウンデルリチア亜科?
  IPA: [uɴdeɽɯkɪt͡ɕɪaaka], [uɴdeɽɯɽɪt͡ɕɪaaka]* ウンデルキチア*
ウンデルリチア?
Wunderlichioideae Wunderlichia Wunderlichioideae data, Taxon Wunderlichioideae ve Wikidruzích
スティフティア亜科   IPA: [sɯtɪɸɯtɪaaka] スティフティア Stifftioideae Stifftia Stifftioideae data, Taxon Stifftioideae ve Wikidruzích
ムティシア亜科   IPA: [mɯtɪɕɪaaka] ムティシア Mutisioideae Mutisia
viz gerbera
Mutisioideae data, Taxon Mutisioideae ve Wikidruzích
バルナデシア亜科   IPA: [baɽɯnadeɕɪaaka] バルナデシア Barnadesioideae barnadézie Barnadesioideae data, Taxon Barnadesioideae ve Wikidruzích

草海桐花科/クサトベラ科, IPA: [kɯsatobeɽaka], vějířovkovité, Goodeniaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
グーデニア属   IPA: [gɯːdeȵɪazokɯ] グーデニア gudenie Goodenia data, Taxon Goodenia ve Wikidruzích
ブルノニア属   IPA: [bɯɽɯnoȵɪazokɯ] ブルノニア Brunonia Brunonia data, Taxon Brunonia ve Wikidruzích
ダンピエラ属   IPA: [daɱpɪeɽazokɯ] ダンピエラ Dampiera Dampiera data, Taxon Dampiera ve Wikidruzích
レケナウルティア属 レシュノルティア属 IPA: [ɽekenaɯɽɯtɪazokɯ] レケナウルティア Lechenaultia Lechenaultia data, Taxon Lechenaultia ve Wikidruzích
草海桐花属 クサトベラ属 IPA: [kɯsatobeɽazokɯ] 草海桐花 vějířovka Scaevola data, Taxon Scaevola ve Wikidruzích
ウェレイア属   IPA: [veɽeːazokɯ] ウェレイア Velleia Velleia data, Taxon Velleia ve Wikidruzích

桔梗科/キキョウ科, IPA: [kɪkʲoːka], zvonkovité, Campanulaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
桔梗亜科 キキョウ亜科 IPA: [kɪkʲoːaka] 桔梗 zvonkové zvonek Campanuloideae data, Taxon Campanuloideae ve Wikidruzích
サイフィア亜科 キフィア亜科 IPA: [saɪɸɪaaka] サイフィア
キフィア
Cyphioideae Cyphia Cyphioideae data, Taxon Cyphioideae ve Wikidruzích
キフォカルプス亜科   IPA: [kɪɸokaɽɯpɯsɯaka] キフォカルプス Cyphocarpoideae Cyphocarpus Cyphocarpoideae Taxon Cyphocarpoideae ve Wikidruzích
溝隠亜科 ミゾカクシ亜科 IPA: [mɪzokakɯɕɪaka] 溝隠 lobelkové lobelka Lobelioideae data, Taxon Lobelioideae ve Wikidruzích
ネマクラドゥス亜科   IPA: [nemakɯɽadɯsɯaka] ネマクラドゥス Nemacladoideae Nemacladus Nemacladoideae Taxon Nemacladoideae ve Wikidruzích

松虫草目/マツムシソウ目, IPA: [mat͡sɯmɯɕɪsoːmokɯ], štětkotvaré, Dipsacales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
連福草科 レンプクソウ科 IPA: [ɽeɱpɯkɯsoːka] 連福草 pižmovkovité pižmovka Adoxaceae data, Taxon Adoxaceae ve Wikidruzích
吸い葛科 スイカズラ科 IPA: [sɯɪkazɯɽaka] 吸い葛草 zimolezovité zimolez Caprifoliaceae data, Taxon Caprifoliaceae ve Wikidruzích

連福草科/レンプクソウ科, IPA: [ɽeɱpɯkɯsoːka], pižmovkovité, Adoxaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
連福草属 レンプクソウ属 IPA: [ɽeɱpɯkɯsoːzokɯ] 連福草 pižmovka Adoxa data, Taxon Adoxa ve Wikidruzích
接骨木属 ニワトコ属 IPA: [ȵɪɰatokozokɯ] 接骨木 bez Sambucus data, Taxon Sambucus ve Wikidruzích
莢蒾属 ガマズミ属 IPA: [gamazɯmɪzokɯ] 莢蒾 kalina Viburnum data, Taxon Viburnum ve Wikidruzích

吸い葛科/スイカズラ科, IPA: [sɯɪkazɯɽaka], zimolezovité, Caprifoliaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
吸い葛亜科 スイカズラ亜科 IPA: [sɯɪkazɯɽaaka] 吸い葛 zimolezové zimolez Caprifolioideae data, Taxon Caprifolioideae ve Wikidruzích
谷空木亜科 タニウツギ亜科 IPA: [sɯɪkazɯɽaaka] 谷空木 zanicové zanice Diervilloideae data, Taxon Diervilloideae ve Wikidruzích
松虫草亜科* マツムシソウ亜科* IPA: [mat͡sɯmɯɕɪsoːaka]* 松虫草 štětkovité* štětka Dipsacoideae data, Taxon Dipsacoideae ve Wikidruzích
リンネ草科 リンネソウ亜科 IPA: [ɽɪnːesoːaka] リンネ草 zimozelovité* zimozel Linnaeoideae data, Taxon Linnaeoideae ve Wikidruzích
モリナ亜科   IPA: [moɽɪnaaka] モリナ morinovité* morina Morinoideae data, Taxon Morinoideae ve Wikidruzích
松虫草亜科 マツムシソウ亜科 IPA: [mat͡sɯmɯɕɪsoːaka] 松虫草 hlaváčové* hlaváč Scabiosoideae data, Taxon Scabiosoideae ve Wikidruzích
鹿の子草亜科 カノコソウ亜科 IPA: [kanokosoːaka] 鹿の子草 kozlíkové* kozlík Valerianoideae data, Taxon Valerianoideae ve Wikidruzích

související[editovat]