Příloha:Vyšší botanické taxony (japonština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato příloha (postupně, kvůli rozsáhlosti tématu) shromažďuje terminologii v oblasti botaniky a to od říše až po řády. Tam, kde není uspořádání termínů vloženo do tabulky, je pořadí následující: japonský termín, jeho výslovnost v IPA, (odpovídající) český termín, odborný („latinský“) termín. V tabulce termín „Rodičovský název“ znamená název rostliny nebo jiného taxonu nebo i jiného termínu, podle kterého byl termín na začátku řádku v tabulce/předchozí utvořen. Pro botanické čeledi a kusé vzorky nišších taxonů budou utvořeny další související přílohy.

  • V taxonomii rostlin koncem XX. a v první polovině XXI. století dochází postupně a dlouhodobě k rozsáhlým změnám, v důsledku čeho budou v příloze (někdy i záměrně - jako popis vžitých taxonů) ve značném množství zastaralé názvy a zastaralá strukturalizace.

, IPA: [kaɪ], říše, Regnum[editovat]

植物界, IPA: [ɕokɯbɯt͡sɯkaɪ], rostliny, Plantae

系統群, IPA: [keːtoːgɯɴ], klad, Cladus[editovat]

Modrá a červená skupina
jsou klady, zatímco zelené nezahrnuje všechny potomky společného předka
a proto se o klad nejedná

, IPA: [moɴ], oddělení, Divisio (1)[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
維管束植物   IPA: [ɪkaɴsokɯɕokɯbɯt͡sɯ] 維管束 cévnaté rostliny cévní svazek Tracheophyta
Tracheobiota
data, Taxon Tracheophyta ve Wikidruzích
車軸藻植物門   IPA: [ɕad͡ʑɪkɯsoːɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 車軸藻 parožnatky parožnatka křehká Charophyta data, Taxon Charophyta ve Wikidruzích
緑藻植物門   IPA: [ɽʲokɯsoːɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] zelené řasy řasa Chlorophyta data, Taxon Chlorophyta ve Wikidruzích
灰色植物門   IPA: [kaɪɕokɯɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 灰色藻 glaukofyty   Glaucophyta data, Taxon Glaucophyta ve Wikidruzích
紅色植物門 紅藻植物門 IPA: [koːɕokɯɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 紅藻 ruduchy
červené řasy
ruducha Rhodophyta data, Taxon Rhodophyta ve Wikidruzích
角苔植物門 ツノゴケ植物門 IPA: [t͡sɯnogokeɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 角苔 hlevíky hlevík Anthocerotophyta data, Taxon Anthocerotophyta ve Wikidruzích
蘚植物門 マゴケ植物門
真苔植物門
IPA: [seɴɕokɯbɯt͡sɯmoɴ]
真苔
mechy mech Bryophyta data, Taxon Bryophyta ve Wikidruzích
地銭植物門 ゼニゴケ植物門
銭苔植物門
IPA: [zeȵɪgokeɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 地銭
銭苔
játrovky   Marchantiophyta data, Taxon Marchantiophyta ve Wikidruzích

, IPA: [moɴ], oddělení, Divisio (2)[editovat]

維管束植物, IPA: [ɪkaɴsokɯɕokɯbɯt͡sɯ], cévnaté rostliny, Tracheophyta[editovat]
Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
被子植物   IPA: [çɪɕɪɕokɯbɯt͡sɯ]   krytosemenné   Magnoliopsida
Angiospermae
Magnoliophyta
data, Taxon Magnoliopsida ve Wikidruzích
蘇鉄門   IPA: [sotet͡sɯmoɴ] 蘇鉄 cykasorosty cykas Cycadophyta data, Taxon Cycadophyta ve Wikidruzích
銀杏門 イチョウ門
裸子植物門*
IPA: [ɪt͡ɕoːmoɴ] 銀杏 jinany jinan Ginkgophyta data, Taxon Ginkgophyta ve Wikidruzích
グネツム門 裸子植物門* IPA: [gɯnet͡sɯmɯmoɴ] グネツム liánovcorosty liánovec Gnetophyta data, Taxon Gnetophyta ve Wikidruzích
日陰鬘植物門 ヒカゲノカズラ植物門
日陰蔓植物門
小葉植物門
IPA: [çɪkagenokazɯɽaɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 日陰鬘
日陰蔓
plavuně plavuň Lycopodiophyta data, Taxon Lycopodiophyta ve Wikidruzích
羊歯植物門 シダ植物門 IPA: [ɕɪdaɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 羊歯 kapraďorosty kapraď Pteridophyta data, Taxon Pteridophyta ve Wikidruzích
球果植物門 マツ門
松門
IPA: [kʲɯːkaɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] jehličnany
konifery
jehličí
šiškaconus
Pinophyta data, Taxon Pinophyta ve Wikidruzích
リニア綱   IPA: [ɽɪȵɪakoː] リニア Rhyniophyta rhynia Rhyniophyta Taxon Rhyniophyta ve Wikidruzích
トリメロフイトン綱   IPA: [toɽɪmeɽoɸɪtoɴkoː] トリメロフイトン Trimerophytopsida trimerophyton Trimerophytopsida data, Taxon Trimerophytopsida ve Wikidruzích
羊歯種子植物門 シダ種子植物門 IPA: [ɕɪdaɕɯɕɪɕokɯbɯt͡sɯmoɴ] 羊歯+種子 kapraďosemenné kapraď + semeno Pteridospermatophyta data, Taxon Pteridospermatophyta ve Wikidruzích
蘚植物門, IPA: [seɴɕokɯbɯt͡sɯmoɴ], mechy, Bryophyta[editovat]
Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
黒真蘚綱 クロマゴケ綱 IPA: [kɯɽomagokekoː] 黒真蘚 andreaeobryopsida   Andreaeobryopsida data, Taxon Andreaeobryopsida ve Wikidruzích
黒蘚綱 クロゴケ綱 IPA: [kɯɽogokekoː] 黒蘚 štěrbovky štěrbovka Andreaeopsida data, Taxon Andreaeopsida ve Wikidruzích
真苔綱 マゴケ綱 IPA: [magokekoː] 真苔 pravé mechy mech Bryopsida data, Taxon Bryopsida ve Wikidruzích
石鎚苔綱 イシズチゴケ綱 IPA: [ɪɕɪzɯt͡ɕɪgokekoː]   oedipodiopsida   Oedipodiopsida data, Taxon Oedipodiopsida ve Wikidruzích
杉苔綱 スギゴケ綱 IPA: [sɯgɪgokekoː] 杉苔 ploníky ploník Polytrichopsida data, Taxon Polytrichopsida ve Wikidruzích
水苔綱 ミズゴケ綱 IPA: [mɪzɯgokekoː] 水苔 rašeliníky rašeliník Sphagnopsida data, Taxon Sphagnopsida ve Wikidruzích
何じゃもんじゃ苔綱 ナンジャモンジャゴケ綱 IPA: [nand͡ʑamond͡ʑagokekoː]   takakiopsida takakia Takakiopsida data, Taxon Takakiopsida ve Wikidruzích
四歯蘚綱 ヨツバゴケ綱
四つ葉苔綱
IPA: [jot͡sɯbagokekoː] 四歯蘚 tetraphidopsida/čtyřzoubky čtyřzoubek Tetraphidopsida data, Taxon Tetraphidopsida ve Wikidruzích


, IPA: [mokɯ], řád, Ordo[editovat]
被子植物, IPA: [çɪɕɪɕokɯbɯt͡sɯ], krytosemenné, Magnoliopsida, Angiospermae, Magnoliophyta[editovat]
Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
アムボレラ目   IPA: [amɯboɽeɽamokɯ]   amborellales   Amborellales data, Taxon Amborellales ve Wikidruzích
睡蓮目 スイレン目 IPA: [sɯɪɽemːokɯ] 睡蓮 leknínotvaré leknín Nymphaeales data, Taxon Nymphaeales ve Wikidruzích
アウストロバイレヤ目   IPA: [aɯsɯtoɽobaɪɽejamokɯ]   austrobaileyales austrobaileya Austrobaileyales data, Taxon Austrobaileyales ve Wikidruzích
仙蓼目 センリョウ目
千両目
IPA: [seɴɽʲoːmokɯ] 仙蓼
千両
žlutokvětotvaré žlutokvět Chloranthales data, Taxon Chloranthales ve Wikidruzích
木蓮目 モクレン目
木蘭目
IPA: [mokɯɽemːokɯ] 木蓮
木蘭
šácholanotvaré šácholan Magnoliales data, Taxon Magnoliales ve Wikidruzích
樟目 クスノキ目
楠目
IPA: [kɯsɯnokɪmokɯ]
vavřínotvaré vavřín Laurales data, Taxon Laurales ve Wikidruzích
カネラ目   IPA: [kaneɽamokɯ] カネラ kanelotvaré kanela Canellales data, Taxon Canellales ve Wikidruzích
胡椒目 コショウ目 IPA: [koɕoːmokɯ] 胡椒 pepřotvaré pepřovník Piperales data, Taxon Piperales ve Wikidruzích
単子葉植物 単子葉類
単子葉植物綱
百合綱
IPA: [taɴɕɪjoːɕokɯbɯt͡sɯ]   jednoděložné (děloha) Monocots
(Liliopsida
Monocotyledonae)
data, Taxon Monocots ve Wikidruzích
松藻目 マツモ目 IPA: [mat͡sɯmomokɯ] 松藻 růžkatcotvaré růžkatec Ceratophyllales data, Taxon Ceratophyllales ve Wikidruzích
真正双子葉類 真双子葉植物
基幹真正双子葉類
IPA: [ɕɪɴseːsoːɕɪjoːɽɯɪ]   vyšší dvouděložné
(pravé dvouděložné)
  Eudicots
(Rosopsida)
data, Taxon Eudicots ve Wikidruzích

単子葉植物, IPA: [taɴɕɪjoːɕokɯbɯt͡sɯ], jednoděložné, Liliopsida[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
菖蒲目 ショウブ目 IPA: [ɕoːbɯmokɯ] 菖蒲 puškvorcotvaré puškvorec Acorales data, Taxon Acorales ve Wikidruzích
沢瀉目 オモダカ目
澤瀉目
澤瀉目
IPA: [omodakamokɯ] 沢瀉
澤瀉
澤瀉
žabníkotvaré žabník Alismatales data, Taxon Alismatales ve Wikidruzích
雉隠目 キジカクシ目 IPA: [kɪd͡ʑɪkakɯɕɪmokɯ] 雉隠 chřestotvaré chřest Asparagales data, Taxon Asparagales ve Wikidruzích
山の芋目 ヤマノイモ目 IPA: [jamanoʔɪmomokɯ] 山の芋 smldincotvaré smldinec Dioscoreales data, Taxon Dioscoreales ve Wikidruzích
百合目 ユリ目 IPA: [jɯɽɪmokɯ] 百合 liliotvaré lilie Liliales data, Taxon Liliales ve Wikidruzích
蛸の木目 タコノキ目
露兜樹目
IPA: [takonokɪmokɯ] 蛸の木
露兜樹
pandánotvaré pandán Pandanales data, Taxon Pandanales ve Wikidruzích
桜井草目 サクライソウ目 IPA: [sakɯɽaʔɪsoːmokɯ] 桜井草 (Petrosaviales) (Petrosavia) Petrosaviales data, Taxon Petrosaviales ve Wikidruzích

露草亜綱, IPA: [t͡sɯjɯkɯsaʔakoː], Commelinids/Commelinidae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
椰子目 ヤシ目 IPA: [jaɕɪmokɯ] 椰子 arekotvaré areka Arecales data, Taxon Arecales ve Wikidruzích
露草目 ツユクサ目 IPA: [t͡sɯjɯkɯsamokɯ] 露草 křížatkotvaré křížatka Commelinales data, Taxon Commelinales ve Wikidruzích
稲目 イネ目
稻目
禾目
IPA: [ʔɪnemokɯ] lipnicotvaré lipnice Poales data, Taxon Poales ve Wikidruzích
生姜目 ショウガ目
生薑目
薑目
IPA: [ɕoːgamokɯ] 生姜
生薑
zázvorníkotvaré
zázvorotvaré
zázvor Zingiberales data, Taxon Zingiberales ve Wikidruzích

真正双子葉類, IPA: [ɕɪɴseːsoːɕɪjoːɽɯɪ], pravé dvouděložné, Rosopsida[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
金鳳花目 キンポウゲ目
毛茛目
IPA: [kɪɱpoːgemokɯ] 金鳳花
毛茛
pryskyřníkotvaré pryskyřník Ranunculales data, Taxon Ranunculales ve Wikidruzích
山茂樫目 ヤマモガシ目 IPA: [jamamogaɕɪmokɯ] 山茂樫 proteotvaré protea Proteales data, Taxon Proteales ve Wikidruzích
山車目 ヤマグルマ目 IPA: [jamaguɽɯmamokɯ] 山車 kolostromotvaré kolostrom Trochodendrales data, Taxon Trochodendrales ve Wikidruzích
黄楊目 ツゲ目
柘植目
樿目
IPA: [t͡sɯgemokɯ] 黄楊 zimostrázotvaré zimostráz
buxus
Buxales data, Taxon Buxales ve Wikidruzích
グンネラ目   IPA: [gɯnːeɽamokɯ] グンネラ barototvaré barota Gunnerales data, Taxon Gunnerales ve Wikidruzích
枇杷擬目 ビワモドキ目 IPA: [bɪɰamodokɪmokɯ] 枇杷擬 dileniotvaré
hodarotvaré
dilenie Dilleniales data, Taxon Dilleniales ve Wikidruzích
雪の下目 ユキノシタ目 IPA: [jɯkɪnoɕɪtamokɯ] 雪の下 lomikamenotvaré lomikámen Saxifragales data, Taxon Saxifragales ve Wikidruzích

薔薇類, IPA: [baɽaɽɯɪ], Rosidae, Rosidae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
葡萄目 ブドウ目 IPA: [bɯdoːmokɯ] 葡萄 révotvaré réva Vitales data, Taxon Vitales ve Wikidruzích

薔薇類/薔薇群/薔薇目群/真正薔薇類, IPA: [baɽaɽɯɪ], [baɽagɯɴ], [baɽamokɯgɯɴ], [ɕɪɴseːbaɽaɽɯɪ], Rosidae I, Rosidae I/Eurosids I[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
錦木目 ニシキギ目 IPA: [ȵɪɕɪkɪgɪmokɯ] 錦木 jesencotvaré jesenec Celastrales data, Taxon Celastrales ve Wikidruzích
瓜目 ウリ目 IPA: [ʔɯɽɪmokɯ] /メロン tykvotvaré tykev Cucurbitales data, Taxon Cucurbitales ve Wikidruzích
豆目/豆類 マメ目 IPA: [mamemokɯ], [mameɽɯɪ] bobotvaré bob Fabales data, Taxon Fabales ve Wikidruzích
橅目 ブナ目
椈目, 桕目
橿目, 山毛欅目
IPA: [bɯnamokɯ] / bukotvaré buk Fagales data, Taxon Fagales ve Wikidruzích
金虎の尾目 キントラノオ目 IPA: [kɪɴtoɽanoʔomokɯ] 錦木 malpighiotvaré malpígie/acerola Malpighiales data, Taxon Malpighiales ve Wikidruzích
酢漿草目 カタバミ目
片喰目
傍食目
IPA: [katabamɪmokɯ] 酢漿草
片喰
傍食
šťavelotvaré šťavel Oxalidales data, Taxon Oxalidales ve Wikidruzích
薔薇目 バラ目 IPA: [baɽamokɯ] 薔薇 růžotvaré růže Rosales data, Taxon Rosales ve Wikidruzích
浜菱目 ハマビシ目 IPA: [hamabɪɕɪmokɯ] 浜菱 kacibotvaré kaciba Zygophyllales data, Taxon Zygophyllales ve Wikidruzích

薔薇類/薔薇群/薔薇目群/真正薔薇類, IPA: [baɽaɽɯɪ], [baɽagɯɴ], [baɽamokɯgɯɴ], [ɕɪɴseːbaɽaɽɯɪ], Rosidae II, Rosidae II/Eurosids II[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
油菜目 アブラナ目 IPA: [ʔabɯɽanamokɯ] 油菜 brukvotvaré brukev Brassicales data, Taxon Brassicales ve Wikidruzích
クロッソソマ目   IPA: [kɯɽosːosomamokɯ] クロッソソマ (Crossosomatales) (zástupce: klokoč) Crossosomatales data, Taxon Crossosomatales ve Wikidruzích
風露草目 フウロソウ目 IPA: [ɸɯːɽosoːmokɯ] 風露草 kakostotvaré kakost Geraniales data, Taxon Geraniales ve Wikidruzích
フエルテア目   IPA: [ɸɯeɽɯteʔamokɯ]   (Huerteales)   Huerteales/Dipentodontales data, Taxon Huerteales ve Wikidruzích
葵目 アオイ目 IPA: [ʔaoɪmokɯ] slézotvaré sléz Malvales data, Taxon Malvales ve Wikidruzích
蒲桃目 フトモモ目 IPA: [ɸɯtomomomokɯ] 蒲桃 myrtotvaré myrta Myrtales data, Taxon Myrtales ve Wikidruzích
ピクラムニア目   IPA: [pɪkɯɽamɯȵɪamokɯ] ピクラムニア hořkuchotvaré hořkucha Picramniales data, Taxon Picramniales ve Wikidruzích
無患子目 ムクロジ目 IPA: [mɯkɯɽod͡ʑɪmokɯ] 無患子 mýdelníkotvaré mýdelník Sapindales/Acerales/Rutales data, Taxon Sapindales ve Wikidruzích

pokračování pravých dvouděložných[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
ベルベリドプシス目   IPA: [beɽɯbeɽɪdopɯɕɪsɯmokɯ] ベルベリドプシス berberidopsidales berberidopsis Berberidopsidales data, Taxon Berberidopsidales ve Wikidruzích
白檀目 ビャクダン目 IPA: [bʲakɯdaɱmokɯ] 白檀 santálotvaré santálovník Santalales data, Taxon Santalales ve Wikidruzích
撫子目 ナデシコ目
瞿麦目
IPA: [nadeɕɪkomokɯ] 撫子
瞿麦
hvozdíkotvaré hvozdík Caryophyllales data, Taxon Caryophyllales ve Wikidruzích

菊類, IPA: [kɪkɯɽɯɪ], Asteridae, Asteridae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
水木目 ミズキ目 IPA: [mɪzɯkɪmokɯ] 水木 dřínotvaré dřín Cornales data, Taxon Cornales ve Wikidruzích
躑躅目 ツツジ目 IPA: [t͡sɯt͡sɯd͡ʑɪmokɯ] 躑躅 vřesovcotvaré vřesovec Ericales data, Taxon Ericales ve Wikidruzích
真正菊類 I 真正キク類 I IPA: [ɕɪɴseːkɪkɯɽɯɪʔɪt͡ɕɪ] (Euasterids I)   (Euasterids I) data, Taxon Euasterids I ve Wikidruzích
真正菊類 II 真正キク類 II IPA: [ɕɪɴseːkɪkɯɽɯɪȵɪ] (Euasterids II)   (Euasterids II) data, Taxon Euasterids II ve Wikidruzích

真正菊類 I, IPA: [ɕɪɴseːkɪkɯɽɯɪʔɪt͡ɕɪ], Euasterids I[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
紫目 ムラサキ目 IPA: [mɯɽasakɪmokɯ] brutnákotvaré brutnák Boraginales data, Taxon Boraginales ve Wikidruzích
杜仲目 トチュウ目 IPA: [tot͡ɕɯːmokɯ] 杜仲/(v.t. 青木) garyotvaré garye Garryales data, Taxon Garryales ve Wikidruzích
竜胆目 リンドウ目 IPA: [ɽɪɴdoːmokɯ] 竜胆 hořcotvaré hořec Gentianales data, Taxon Gentianales ve Wikidruzích
黒滝葛目 クロタキカズラ目 IPA: [kɯɽotakɪkazɯɽamokɯ] 黒滝葛 icacinales ikacina Icacinales data, Taxon Icacinales ve Wikidruzích
紫蘇目 シソ目 IPA: [ɕɪsomokɯ] 紫蘇 hluchavkotvaré hluchavka Lamiales data, Taxon Lamiales ve Wikidruzích
メッテニウサ目   IPA: [metːeȵɪɯsamokɯ] メッテニウサ metteniusales metteniusa Metteniusales data, Taxon Metteniusales ve Wikidruzích
茄子目 ナス目
茄目
IPA: [nasɯmokɯ] 茄子

那須
lilkotvaré lilek Solanales data, Taxon Solanales ve Wikidruzích
ヴァーリア目   IPA: [vaːɽɪamokɯ] ヴァーリア vahliales vahlia Vahliales data, Taxon Vahliales ve Wikidruzích

真正菊類 II/桔梗類, IPA: [ɕɪɴseːkɪkɯɽɯɪȵɪ], Euasterids II[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
芹目 セリ目 IPA: [seɽɪmokɯ] miříkotvaré miřík Apiales data, Taxon Apiales ve Wikidruzích
黐の木目 モチノキ目 IPA: [mot͡ɕɪnokɪmokɯ] 黐の木 cesmínotvaré cesmína Aquifoliales data, Taxon Aquifoliales ve Wikidruzích
菊目 キク目 IPA: [kɪkɯmokɯ] hvězdnicotvaré hvězdnice/astra Asterales data, Taxon Asterales ve Wikidruzích
ブルニア目   IPA: [bɯɽɯȵɪamokɯ] (Brunia) bruniotvaré brunie Bruniales data, Taxon Bruniales ve Wikidruzích
松虫草目 マツムシソウ目 IPA: [mat͡sɯmɯɕɪsoːmokɯ] 松虫草 štětkotvaré(*) štětka Dipsacales data, Taxon Dipsacales ve Wikidruzích
エスカロニア目   IPA: [ʔesɯkaɽoȵɪamokɯ] エスカロニア zábludotvaré zábluda Escalloniales data, Taxon Escalloniales ve Wikidruzích
パラクリフィア目   IPA: [paɽakɯɽɪɸɪamokɯ] パラクリフィア paracryphiales paracryphia Paracryphiales data, Taxon Paracryphiales ve Wikidruzích