Wikislovník:Správci

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správci jsou uživatelé Wikislovníku disponující rozšířenými oprávněními, která jim umožňují účinněji zajišťovat jeho nezbytnou údržbu a chránit jej proti poškozování. Informace o postavení správců, základních na ně kladených požadavcích, základních mantinelech jejich správcovských zásahů a o povinnostech vyplývajících z jejich úlohy naleznete v pravidlech o správcích, kde jsou také definovány podmínky pro zastávání funkce a postupy při nabývání, potvrzování a pozbývání správcovských oprávnění.

Požadavky o správcovský zásah[editovat]

Požadavky o správcovský zásah je nejlepší vkládat veřejně a transparentně na nástěnku správců, ale v odůvodněných případech je možné použít i poloveřejné kanály jako diskusní stránky konkrétních správců, IRC, nebo i čistě soukromé kanály, např. e-mail – ty jsou nejlepší např. pokud žádost obsahuje neveřejné informace. Všechny správcovské kroky, tj. i ty vyplývajících ze soukromé komunikace, by ale správce měl být připraven před komunitou vždy otevřeně obhájit.

Přehled správců[editovat]

Automatický přehled

Hlasování o správcích jsou odkazována v archivu hlasování.

Žádost o práva správce[editovat]

Do názvu podstránky uvádějte např. Žádost o práva správce Dotyčný, Potvrzení práv správce Dotyčný apod. Při opakované žádosti přidejte číslování (2), (3)… Nezapomeňte sem pak vložit kód {{/Žádost o práva správce Dotyčný}} apod.


Nové žádosti[editovat]

Žádost o práva správce Sintakso[editovat]

Vzhledem k dlouhodobému oslabení správcovského týmu jsem se po delším rozvažování rozhodl zažádat o práva správce. Přestože mi v poslední době kvůli vytížení v reálném životě nezbývá příliš času na vytváření slovníkového obsahu, většinou alespoň několikrát denně kontroluji poslední změny a rozšířená práva by se mi hodila k promazávání experimentátorských či vandalských stránek, ve vážnějších případech pak i k zamykání, skrývání revizí či blokování. Při procházení hlášení generovaných mým botem též občas narážím na různé experimenty, které unikly pozornosti patroly. I v těchto případech bych práv správce využil. V případě úspěchu této žádosti bych se též podílel na řešení žádostí na Nástěnce správců, i když složitější věci bych možná pro začátek přenechal kolegovi. Rád bych se také věnoval technickým záležitostem, zejména správě a vytváření editačních filtrů, které by dle mého názoru mohly zachytit velké množství nekonstruktivních a chybných editací, jež jsou nyní odhalovány pouze při zpětné manuální či robotické kontrole. Zde si samozřejmě uvědomuji nutnost zvýšené opatrnosti a pečlivého testování nových filtrů, jakož i sledování jejich dopadů na výkon. Chápu též, že by příliš agresivně nastavené filtry mohly být obtěžující pro editory, a proto bych větší změny v tomto směru vždy předem konzultoval s komunitou. V neposlední řadě doufám, že mi komentáře na této stránce poskytnou zpětnou vazbu na mé dosavadní působení na tomto projektu a případně mě upozorní na prostor ke zlepšení.

Požadovanou možnost zasílání e-mailů mám v nastavení aktivovanou, v případě získání práv si též pro snížení rizika zneužití účtu hodlám aktivovat dvoufázové ověření. Prohlašuji, že jsem k editaci projektů nadace nikdy nepoužil jiných účtů než Sintakso, Sintakso-2, Sintaksbot, Babarosa a BabarosaWiki (poslední dva zmíněné účty přitom již dále používat nehodlám). Pokusím se co nejrychleji zodpovědět jakékoliv dotazy.

Hlasování[editovat]

 • Toto hlasování se řídí standardními pravidly.
 • Hlasování začíná: 11. 11. 2019 12:00 SELČ
 • Hlasování končí: 25. 11. 2019 12:00 SELČ

Pro[editovat]

Proti[editovat]

Zdržují se[editovat]

Komentáře[editovat]

kusurija[editovat]

Pokud byste byl zvolen,

 1. jaká by byla Vaše akce ve věci vyrojivších se v nedávné době hromadně podivných uživatelů (= s podivně znějícím nickem, vzbuzující dojem, že jde o alternativní účty jiného uživatele; viz podněty víceméně neřešené a nástěnce správců)? (pokud vůbec nějaká)
 2. jaká by byla Vaše akce ve věci osobních útoků a) které Vy sám zaregistrujete jako osobní útok, b) které někdo jiný označí (a referuje o) jako osobní útok.
 3. jaká by byla Vaše akce, pokud byste zaregistroval, že byly na wikislovníku zveřejněny citlivé osobní údaje a) někoho o někom jiném (kolegovi) b) někoho o sobě samém (zřejmě/pravděpodobně nechtěně).
 4. pokud byste zaregistroval, že někdo vkládá spam (tedy ne pouhou puberťáckou vandalizaci, ale nevhodný text někdy se také tvářící jako selfpromo, ale především obsahující odkaz(y) na (možná) škodlivé stránky), jak byste postupoval?
 5. jak byste postupoval, pokud byste zaregistroval v nově založeném hesle text, zřejmě podobný textu, patřícím na jiný projekt Wikimedia?

Děkuji za případné odpovědi. P. S. Podle Vaší reakce bych možná přidal další dotaz(y). --Kusurija (diskuse) 11. 11. 2019, 22:26 (CET)

Díky za dotazy.
 1. V tomto případě bych asi musel jednat podobně jako kolega Tchoř z důvodu nedostatečné komunitní podpory pro správcovský zásah proti podobným účtům. Podle souvisejících diskusí na Nástěnce správců a Pod lípou se zdá, že by (přibližně) 3-4 uživatelé byli spíše pro jejich omezení, zatímco 3 spíše proti, což nepovažuji za dostatečný konsenzus. V oné době bych samozřejmě podrobné informace o komunitním názoru neměl, ale i tak bych pravděpodobně vzhledem k absenci konsenzu či pravidel (a to i myslím i na české Wikipedii, z jejíchž pravidel se občas hrubě vychází) jednal spíše opatrně. Možná bych se pokusil dotyčného požádat, aby ve své činnosti ustal, ovšem spíše z pozice kolegy než správce.
 2. a) Zjevný osobní útok bych refaktorizoval (i přes opakované diskuse o jejím použití má refaktorizace jednoznačných osobních útoků podle všeho komunitní podporu). V případě mírnějších útoků ze strany relativně bezproblémových editorů bych pravděpodobně původce na osobní útok upozornil a požádal jej, aby se propříště podobného vyjadřování zdržel. V případě opakovaných či hrubých osobních útoků bych dle situace zvážil blokování na dobu adekvátní závažnosti a historii útoků. b) Pokud bych s označením souhlasil, postupoval bych patrně stejně jako v bodu a). V případě nesouhlasu bych svůj názor zdůvodnil a byl otevřený diskusi či revizi mého rozhodnutí ze strany ostatních správců.
 3. a) Takové osobní údaje bych bez prodlení správcovsky skryl a následně soukromě (patrně prostřednictvím OTRS stewards@wikimedia.org) požádal stewardy o zatajení daných revizí před správci. Uživatele zveřejňujícího citlivé osobní údaje bych preventivně zablokoval (pro zamezení dalšímu zveřejňování) a pokusil se jej prostřednictvím neveřejného kanálu požádat o vyjádření, které bych vzal v potaz při dalším řešení situace. Současně bych o události soukromě informoval i oběť. Po bezpečném zatajení všech citlivých informací bych další postup řešil dle situace ve shodě s ostatními správci a s komunitou (samozřejmě bez zveřejnění podrobností o osobních údajích). b) Daného uživatele bych se pokusil neveřejně kontaktovat a nabídnout mu skrytí daných informací (v zásadě podobným způsobem jako v případě a)). Pokud bych měl vážné důvody domnívat se, že byly s nejvyšší pravděpodobností neúmyslně či bezmyšlenkovitě zveřejněny vysoce citlivé osobní údaje (např. v případě, že by nezletilý uživatel zveřejnil své jméno, věk a adresu), provedl bych patrně preventivní skrytí a následně dotyčného uživatele kontaktoval.
 4. Spam bych odstranil (revertováním či smazáním) a vkladatele varoval šablonou Spam. V případě opakovaného vložení bych uživateli nejprve dal poslední varování zmiňující možnost zablokování jeho účtu a následně již přímo blokoval. V případě účtu, jehož očividným cílem je pouze vkládat spam (např. s uživatelským jménem shodným s propagovanou společností) bych patrně blokoval ihned. Stejně tak bych okamžitě blokoval i v případě, že by spammerský účet vkládal odkazy na s nejvyšší pravděpodobností škodlivé stránky (např. takové, jež by byly na blacklistu antimalwarové ochrany prohlížeče).
 5. Text patřící na jiný projekt bych označil příslušnou šablonou, v případě její absence bych o import požádal přímo správce daného projektu. Současně bych autora informoval o tom, že je jím vložený text mimo záběr Wikislovníku, a že bude patrně přesunut na jiný projekt. Po přesunu bych text smazal.
Pokud byste chtěl nějakou odpověď blíže upřesnit nebo položit dodatečné dotazy, určitě neváhejte se doptat. --Sintakso (diskuse) 12. 11. 2019, 10:06 (CET)

Potvrzování[editovat]

Proběhlá hlasování[editovat]