consumere

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

latina[editovat]

výslovnost[editovat]

 • IPA: [kõːˈsuː.me.ɾe] (klasická restituovaná)
 • IPA: [kɔːn.zʊː.mɛ.rɛ] (středověká církevní)

sloveso[editovat]

 • tranzitivní
 • 3.konjugace

časování[editovat]

indikativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens cōnsūmō cōnsūmis cōnsūmit cōnsūmimus cōnsūmitis cōnsūmunt
futurum I. cōnsūmes cōnsūmēs cōnsūmet cōnsūmēmus cōnsūmētis cōnsūment
imperfektum cōnsūmēbam cōnsūmēbās cōnsūmēbat cōnsūmēbāmus cōnsūmēbātis cōnsūmēbant
perfektum cōnsūmpsī cōnsūmpsistī cōnsūmpsit cōnsūmpsimus cōnsūmpsistis cōnsūmpsērunt / cōnsūmpsēre
futurum II. cōnsūmpserō cōnsūmpseris cōnsūmpserit cōnsūmpserimus cōnsūmpseritis cōnsūmpserint
plusquamperfektum cōnsūmpseram cōnsūmpserās cōnsūmpserat cōnsūmpserāmus cōnsūmpserātis cōnsūmpserant
pasivum prézens consumor consumeris / consumere consumitur consumimur consumiminī consumuntur
futurum I. consumar consumēris / consumēre consumētur consumēmur consumēminī consumentur
imperfektum consumēbar consumēbāris / consumēbāre consumēbātur consumēbāmur consumēbāminī consumēbantur
perfektum cōnsūmptus sum
cōnsūmpta sum
cōnsūmptum sum
cōnsūmptus es
cōnsūmpta es
cōnsūmptum es
cōnsūmptus est
cōnsūmpta est
cōnsūmptum est
cōnsūmptī sumus
cōnsūmptae sumus
cōnsūmpta sumus
cōnsūmptī estis
cōnsūmptae estis
cōnsūmpta estis
cōnsūmptī sunt
cōnsūmptae sunt
cōnsūmpta sunt
plusquamperfektum cōnsūmptus eram
cōnsūmpta eram
cōnsūmptum eram
cōnsūmptus erās
cōnsūmpta erās
cōnsūmptum erās
cōnsūmptus erat
cōnsūmpta erat
cōnsūmptum erat
cōnsūmptī erāmus
cōnsūmptae erāmus
cōnsūmpta erāmus
cōnsūmptī erātis
cōnsūmptae erātis
cōnsūmpta erātis
cōnsūmpti erant
cōnsūmptae erant
cōnsūmpta erant
futurum II. cōnsūmptus erō
cōnsūmpta erō
cōnsūmptum erō
cōnsūmptus eris
cōnsūmpta eris
cōnsūmptum eris
cōnsūmptus erit
cōnsūmpta erit
cōnsūmptum erit
consumi erimus
cōnsūmptae erimus
cōnsūmpta erimus
cōnsūmptus eritis
cōnsūmptae eritis
cōnsūmpta eritis
cōnsūmptus erunt
cōnsūmptae erunt
cōnsūmpta erunt
konjunktiv
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens consumam consumēs consumet consumēmus consumētis consument
imperfektum cōnsūmerem cōnsūmerēs cōnsūmeret cōnsūmerēmus cōnsūmerētis cōnsūmerent
perfektum cōnsūmpserim cōnsūmpseris cōnsūmpserit cōnsūmpserimus cōnsūmpseritis cōnsūmpserint
plusquamperfektum cōnsūmpsissem cōnsūmpsissēs cōnsūmpsisset cōnsūmpsissēmus cōnsūmpsissētis cōnsūmpsissent
pasivum prézens cōnsūmar cōnsūmēris cōnsūmētur cōnsūmēmur cōnsūmēminī cōnsūmentur
imperfektum cōnsūmerer cōnsūmerēris cōnsūmerētur cōnsūmerēmur cōnsūmerēminī cōnsūmerentur
perfektum cōnsūmptus sim
cōnsūmpta sim
cōnsūmptum sim
cōnsūmptus sīs
cōnsūmpta sīs
cōnsūmptum sīs
cōnsūmptus sit
cōnsūmpta sit
cōnsūmptum sit
cōnsūmptī sīmus
cōnsūmptae sīmus
cōnsūmpta sīmus
cōnsūmptī sītis
cōnsūmptae sītis
cōnsūmpta sītis
cōnsūmptī sint
cōnsūmptae sint
cōnsūmpta sint
plusquamperfektum cōnsūmptus essem
cōnsūmpta essem
cōnsūmptum essem
cōnsūmptus essēs
cōnsūmpta essēs
cōnsūmptum essēs
cōnsūmptus esset
cōnsūmpta esset
cōnsūmptum esset
cōnsūmptī essēmus
cōnsūmptae essēmus
cōnsūmpta essēmus
cōnsūmptī essētis
cōnsūmptae essētis
cōnsūmpta essētis
cōnsūmptī essent
cōnsūmptae essent
cōnsūmpta essent
imperativ
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
aktivum prézens cōnsūme cōnsūmite
futurum cōnsūmitō cōnsūmitō cōnsūmitōte cōnsūmuntō
pasivum prézens cōnsūmere consumiminī
futurum cōnsūmptor cōnsūmptor consumantor
infinitiv
číslo singulár plurál
aktivum prézens cōnsūmere
perfektum cōnsūmpsisse
futurum nominativ:
cōnsūmptūrus esse
cōnsūmptūra esse
cōnsūmptūrum esse
akuzativ:
cōnsūmptūrum esse
cōnsūmptūram esse
cōnsūmptūrum esse
nominativ:
cōnsūmptūrī esse
cōnsūmptūrae esse
cōnsūmptūra esse
akuzativ:
cōnsūmptūrōs esse
cōnsūmptūrās esse
cōnsūmptūra esse
pasivum prézens cōnsūmī
perfektum nominativ:
cōnsūmptus esse
cōnsūmpta esse
cōnsūmptum esse
akuzativ:
cōnsūmptum esse
cōnsūmptam esse
cōnsūmptum esse
nominativ:
cōnsūmptī esse
cōnsūmptae esse
cōnsūmpta esse
akuzativ:
cōnsūmptōs esse
cōnsūmptās esse
cōnsūmpta esse
futurum cōnsūmptum īrī
participia
aktivum pasivum
prézens perfektum futurum prézens perfektum futurum
consumēns
(consumentis)
cōnsūmptūrus,
cōnsūmptūra,
cōnsūmptūrum
cōnsūmptus,
cōnsūmpta,
cōnsūmptum
consumendus,
consumenda,
consumendum


význam[editovat]

 1. spotřebovávat, spotřebovat
 2. utrácet
 3. vystřílet, spotřebovat
 4. marnit, prohýřit
 5. (přeneseně) mořit, hubit, trápit, sužovat, stravovat
 6. požívat, jíst, strávit
 7. vynakládat

související[editovat]