Wikislovník:Hlasování/Omezení stalkingu Baziho vůči Paluovi

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návrh nebyl komunitou přijat pro nenaplnění kvóra nejméně 7 hlasujících.

Hlasovali 4 editoři, z nich 1 pro a 3 proti návrhu. Do konce hlasování nebylo dosaženo kvóra požadovaného pro platnost hlasování dle Wikislovník:Pravidla hlasování. Ani v případě, že by dosaženo bylo, nezískal návrh na základě hlasů dostatečnou podporu k tomu, aby byl přijat. Vzhledem k jednoznačnosti výsledku uzavřel --Bazi (diskuse) 10. 6. 2016, 11:46 (CEST)

Omezerní stalkingu Baziho vůči Paluovi[editovat]

Vzhledem k neexistenci vyšších úrovní procesů řešení sporů, jakými je třeba arbitrážní výbor, žádám tímto komunitu, aby přijala opatření na omezení stalkingu Baziho vůči Paluovi, a to v této navržené podobě:

Uživatel Bazi má zakázáno revertovat (včetně tzv. skrytých revertů) editace uživatele Palu. Omezení se netýká revertů v rámci pravidel a zvyků editací, učiněných ostatními uživateli, pokud se to nedotkne editací uživatele Palu. Uživatel Bazi má v míře, neobtěžující ostatní editory, možnost odkázat (bez hodnotících komentářů) na Paluovy editace (formou tzv. diff.) na diskusní stránce jednoho – v případě nulové odezvy nejvýše dvou jiných uživatelů, nikoliv však na nástěnce správců. Uživatel Bazi má zakázáno negativně v osobní rovině hodnotit uživatele Palu; též jeho editace s těmito výjimkami: stránky, kde se projednává opatření proti Paluovi, (případná) Paluova kandidátka na správce/byrokrata, vlastní (Baziho) diskusní stránka v odpovědích na Paluovy příspěvky na této (Baziho) stránce, dále také v tomto hlasování. V případě porušení zákazu smí být zablokován poprvé nejdéle na jeden den, při opakovaném porušení na dobu nepřesahující dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku za porušení tohoto zákazu. Zablokování bude uplatněno bez ohledu na to, s jakým časovým odstupem od provedené závadné editace by k němu došlo, nejdéle však do 1 měsíce. Tento zákaz platí 1 rok od okamžiku schválení, v případě zablokování za jeho porušení se lhůta restartuje. Zákaz se nevztahuje na reverty zjevných vandalismů, vyžadujících neprodlený zásah.

Opatření má bránit tzv. „stalkingu“, neboli pronásledování uživatele Palu, kterého toto jednání může provokovat k nedostatečně zváženým editacím. Opatření má také bránit pocitu nespravedlnosti, pokud by bylo přijato opatření proti Paluovi v paralelním Wikislovník:Hlasování/Omezení revertů uživatele Palu, a mohlo by v uživateli Palu vyvolat podezření, že by tím byla dána „volná ruka“ Bazimu k nějakým „odvetným akcím“. Opatření nemá omezovat uživatele Baziho v jednání vůči ostatním kolegům, samozřejmě v rámci wikietikety, pravidel a doporučení wikislovníku.

Případné odkazy, potřebné ke zdůvodnění tohoto návrhu mohou být dodány později. --Kusurija (diskuse) 13. 4. 2016, 08:28 (CEST)

Postup hlasování[editovat]

Hlasování probíhá formou Pro/Proti/Zdržuji se ke kurzívou vyznačenému návrhu opatření (ostatní text je jen vysvětlující). Bude zahájeno, pokud bude odsouhlasen tento postup nebo proti němu nebudou zásadní námitky (s výjimkou dotčeného uživatele), a to nejdříve 3 dny po určení konkrétního termínu pro zahájení hlasování.

Hlasování bylo zahájeno v sobotu 14. května 2016 od 18.00 hod. (UTC) a trvá dva týdny, tedy do soboty 28. května 2016 17.59.59 hod. (UTC).

Hlasování[editovat]

Pro[editovat]

 1. Pro Plně souhlasím s vyjádřením jak Martina Kotačky tak Auvajse. Přesto hlasuji pro, neboť, pokud bude platit odhlasované omezení pro Palua, nebude zapotřebí tolika zásahů Baziho a ten zbytek již komunita zvládne. Navíc bude pro komunitu odlehčením, že se (oboustranně) omezí jejich žabomyší války. Podle doporučení Bazi nebude nijak jinak navíc omezen v editování, v tvorbě obsahu ani v komentářích vůči všem ostatním uživatelům. Takže by mělo být pro Baziho dost snadné omezení respektovat. Pro větší klid na wikislovníku. --Kusurija (diskuse) 14. 5. 2016, 23:04 (CEST)
  S prominutím, pokud bude odhlasováno to omezení pro Palua a nebude zapotřebí tolika zásahů, jak píšete, pak není ani nutné mě omezovat. Logika v té argumentaci IMHO trochu vázne. Jinak navržené opatření je v podstatě ještě přísnější než to vůči Paluovi, neboť zatímco on je omezen na jeden revert denně, já bych byl omezen prakticky na nulový revert (v těchto případech). Tím pádem by naopak Palu i s tím omezením na jeden revert v podstatě mohl prosazovat své právě tak, jako by to dělal mnohačetným revertováním bez přijatého opatření. Toto navržené opatření ho tak podporuje v prosazování nekonsenzuálních změn. Pro „větší klid“? Opravdu? --Bazi (diskuse) 15. 5. 2016, 00:17 (CEST)

Proti[editovat]

 1. Proti Potvrzuji slova Martina Kotačky: Bazi se žádného očividného stalkingu nedopouští. Paluovy mnohé příspěvky jsou diskutabilní, na hraně, někdy za hranou. V poslední době je Palu zdejším nejkontroverznějším uživatelem. Proto je logicky víc na mušce a jeho příspěvky jsou pod větším dohledem těch, co s ním hodlají diskutovat nebo se s ním přít. To, že se zbytek lidí do těchto vleklých a často nikam nevedoucích diskusí nepouští, ještě neznamená, že ti kdož mají náladu a chuť je vést, nutně Palua nějak pronásledují, navíc ještě za účelem mu ubližovat. --Auvajs (diskuse) 14. 5. 2016, 21:22 (CEST)
 2. Proti Už jsem se vyjádřil v komentářích. --Martin Kotačka (diskuse) 15. 5. 2016, 07:07 (CEST)
 3. Proti Návrh hlasování je že uživatel Bazi má zakázáno revertovat (včetně tzv. skrytých revertů) editace uživatele Palu. Naopak, uživateli Bazi tímto vyslovuji poděkování za neúnavné a jistě i vyčerpávající a deprimující soustavné revertování nekonsenzuálních změn ze strany uživatele Palu. Protože si, přeji, aby v tom Bazi pokračoval, jsem proti. Nebýt Baziho, tak by tady v mnohem větší míře kvetla ona neblahá praxe svévolného editování stránek s doporučeními a pravidly, takové editování jež nelze vysledovat k diskuzi či ideálně k hlasování. --Dan Polansky (diskuse) 15. 5. 2016, 17:25 (CEST)

Zdržují se[editovat]

Komentáře[editovat]

Přestaňme už s tou komedií a neposunujme ji za další hranice absurdností. Je pravda, že:

 • diskuse Palu vs. Bazi (Auvajs) jsou (minimálně pro mne) otravné
 • že diskuse, ve kterých vidím jednoho z výše uvedených uživatelů více než dvakrát, většinou z principu nečtu, natož abych se do nich zapojoval
 • že Baziho vedení diskusi je mi často nepříjemné
 • že Paluovo množství diskutování, revertování, zkoušení co všechno ostatní snesou, je mi na obtíž.

Nicméně zároveň platí, že:

 • všichni uživatelé mají na diskusi právo a nemají být v diskusích omezováni, pokud jsou to stále diskuse víceméně k tématu
 • nesouhlasím s vyhrožováním nebo dokonce blokováním dotyčných i přes uvedené body v odstavci výše

A rozhodně platí, že:

 • Bazi se žádného očividného stalkingu nedopouští. Paluovy mnohé příspěvky jsou diskutabilní, na hraně, někdy za hranou. V poslední době je Palu zdejším nejkontroverznějším uživatelem. Proto je logicky víc na mušce a jeho příspěvky jsou pod větším dohledem těch, co s ním hodlají diskutovat nebo se s ním přít. To, že se zbytek lidí do těchto vleklých a často nikam nevedoucích diskusí nepouští, ještě neznamená, že ti kdož mají náladu a chuť je vést, nutně Palua nějak pronásledují, navíc ještě za účelem mu ubližovat.

--Martin Kotačka (diskuse) 13. 4. 2016, 08:53 (CEST)

Mnohé (ne-li vše), co nahoře uvedl Martin Kotačka asi bude pravda. Přesto si myslím, že by se komunita měla vyjádřit i k tomuto návrhu, neboť uživatel Palu se cítí být pronásledovaný, a pokud to posuzujeme podle frekvence odezvy na jeho editace, nezbývá než uznat, že nejčastěji jeho editace revertuje (či jinak opravuje) právě Bazi. Proto děkuji Bazimu za snahu, co kdybychom si vyzkoušeli, jakou odezvu budou mít Paluovy editace od jiných kolegů. Kolegovi Bazimu tak zbyde více času na ostatní editace. Kolegovi Kotačkovi děkuji za názor a hlavně za to, že se zde vyjádřil, což zatím nikdo další (kromě mé maličkosti, jakožto navrhovatele opatření) zatím neučinil.
Měl by někdo námitky proti tomu hlasování zahájit již 18. dubna 2016, 02 hod. 30 min. (UTC)? Od tohoto návrhu odstupuji, viz dole. --Kusurija (diskuse) 14. 4. 2016, 06:33 (CEST) --Kusurija (diskuse) 13. 4. 2016, 20:38 (CEST)
Nejsem si jistý, jestli zahájení 18. 4. není předčasné. Ostatně sám „stalkovaný“ je nyní zablokovaný. A mnozí další uživatelé se k Wikislovníku nedostanou denně, natož aby si našli více času k prozkoumání celého případu. Prověření podezření ze stalkingu je zrovna obzvláště náročné, protože vyžaduje přinejmenším prozkoumat následnost editací, a to na delším časovém úseku. Samotné hlasování je přitom omezeno 14denní lhůtou, takže by IMHO bylo dobré poskytnout nejdřív přiměřenou dobu na vyjasnění názorů v diskusi, než se spustí samo hlasování. Na rozdíl od jiných věcí, které se v minulosti předkládaly k hlasování, se totiž téma podezření ze stalkingu dosud nikdy v komunitě nediskutovalo, Palu sice při mnoha příležitostech obviňoval některé své oponenty z osobní nesnášenlivosti vůči němu, ale obvinění ze stalkingu je už o něčem jiném. --Bazi (diskuse) 13. 4. 2016, 21:07 (CEST)
Dobře, tento argument beru. Jaký termín byste navrhoval Vy? --Kusurija (diskuse) 14. 4. 2016, 06:33 (CEST)
Přiznám se, že žádný konkrétní termín takto předem nenavrhuji, nechal bych nejdřív volný průběh případné diskusi a teprve kdyby se vidělo, že už se usazuje (nebo naopak že už se vymyká kontrole a účelnosti), tak bych vyhlásil konkrétní termín. Anebo kdybyste opravdu chtěl už teď konkrétní termín, tak bych to viděl přinejmenším za týden, spíš třeba za dva týdny. Měsíční lhůta se dává pro hlasování v prázdninových obdobích, takže když se předběžná diskuse s vlastním hlasováním sečte právě do toho jednoho měsíce, mohlo by to snad být adekvátní. Ale nechť se klidně vyjádří k termínu i ostatní.
P.S. Pro jistotu avizuji, že v navrženém hlasování k omezení Paluových revertů nemám v úmyslu postupovat nějak recipročně jen aby byly lhůty sobě vzájemně odpovídající, protože to považuji za téma dříve už vydatně prodiskutované. A protože obě tato hlasování nepovažuji za součást jednoho společného balíku. Tak jen doufám, že se nikdo nebude cítit ukřivděn, pokud se v obou návrzích nebude postupovat zcela totožně. --Bazi (diskuse) 14. 4. 2016, 14:23 (CEST)

Stalking je nonexistentní. V posledním takovém obvinění od Palua (zde a zde) se jednalo o heslo, které on ve své diskusi označuje za „svoje“ (sic!) a tvrdí, že já jsem nastoupil poté, co on ho přepracoval, přičemž lze ale snadno ověřit v historii, že jsem jej editoval už dřív než on. A protože si editované stránky defaultně ukládám do sledovaných, zaznamenal jsem samozřejmě Paluovu úpravu tohoto hesla. Jeho vývod ohledně stalkingu je tak spíš ukázkovým případem předpokládání zlé vůle. --Bazi (diskuse) 13. 4. 2016, 21:00 (CEST) Doplněny diffy. --Bazi (diskuse) 14. 4. 2016, 14:23 (CEST)

Dobře, pokud tedy nechcete, aby se zde mluvilo o stalkingu (viz nahoře vyjádření "nonexistentní"), lze alespoň uznat, že v poslední době jste častěji reagoval/editoval stránky, které předtím editoval Palu, a nezřídka to byla víceméně [editace] protichůdná té Paluově/jeho intenci. To by samozřejmě znamenalo: 1. přejmenovat nebo dokonce znovuzaložit tuto stránku a 2. dosti zásadně přeformulovat návrh opatření, o kterém by se eventuálně hlasovalo. V takovém případě by bylo dobré, kdyby se k tomu vyjádřili i další kolegové. V každém případě se domnívám, že by se tato záležitost měla nějak šířeji prodiskutovat, už jen z toho důvodu, aby se Palu necítil ignorován a nemohl tvrdit, že byla záležitost smetena se stolu. --Kusurija (diskuse) 28. 4. 2016, 20:42 (CEST)
Je to Vaše iniciativa, nakládejte s ní podle vlastního uvážení. Za sebe můžu říct, že pokud jsem něco revertoval, tak ne proto, že to byla editace Paluova, ale proto, že jsem ji považoval za závadnou nebo jsem měl jiný názor na to, jak by měla stránka vypadat. A bylo to zpravidla ve věcech, které jsme už dříve nějak probírali, třeba i diskutovali, obvykle v pravidlech. Pod lípou je k tomu mnoho diskusních příspěvků, z kterých vyznívá, že kolegův postup byl komunitou shledán nevhodným. Jestli toto chcete řešit nějakým opatřením, moc nevím, jak byste si to představoval. --Bazi (diskuse) 28. 4. 2016, 22:27 (CEST)
Vzhledem k tomu, že se nevyskytly připomínky k textu, o kterém se má hlasovat (vyskytly se jen připomínky ke komentářům a k názvu stránky), nechám hlasovat o textu opatření od 18:00 hod (UTC) dne 14. května 2016 (sobota). Hlasování by mohlo nerušeně/nepřerušeně probíhat i kdyby stránka byla eventuálně přesunuta na jiný, vhodnější název, pokud by v hlasovaném textu (ležatě) nedošlo ke změnám (kromě nepodstatných typografických či jiných nepodstatných úprav, neměnících smysl textu). --Kusurija (diskuse) 10. 5. 2016, 11:12 (CEST)