Wikislovník:Pod lípou (pravidla)/Archiv-2019

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formát taxonů[editovat]

I. Jaký je odborný názor (připomínám, že odborný názor není totéž jako silový názor - сила есть, ума ненадо) na přítomnost odborného názvu (=lidově: „latinského“ názvu) u hesel taxonů. Jako příklad k inspiraci liška obecná pro české heslo, 羽衣草 (sledovat též historii hesla!) pro jinojazyčné (zde japonské) heslo. Nesouhlasím s názorem, zaznělým ve s problematikou souvisejících editacích, že „když už je uveden český ekvivalent, latinského názvu netřeba“. Důvody nesouhlasu: 1. nezřídka hesla uvedených českých ekvivalentů nejsou dosud založena, 2. může dojít ke změně českého názvu (buď proto, že byl uveden chybný/nepřesný překlad, nebo kvůli změnám v taxonomii (např., dále třeba uvedení (správného) taxonomiky dosud oficiálně neuznaného názvu)). Uvedení odborného názvu by umožnilo lepší kontrolu faktické správnosti/historie zavlečení chyb.
II. Jaký je odborný názor na odstraňování kategorie [[:Kategorie:[Název jazyka] slovní spojení]] s odůvodněním, že tato kategorie je nadřazená kategorii [[:Kategorie:[Název jazyka] druhové taxony]]. Za prvé, tyto kategorie jsou různé z hlediska hledisek zařazení. Zatímco [[:Kategorie:[Název jazyka] slovní spojení]] kategorizuje z hladiska mluvnického/jazykovědného, [[:Kategorie:[Název jazyka] druhové taxony]] kategorizuje z hladiska tematického. Btw. kdysi tu byl silný odpor k zařazování hesel z hlediska tematického (kalendář, zemědělství, sport ap., což na jinojazyčných wikislovnících bylo/někde dosud je), tak proč najednou je toto jedno téma (taxonomie) protlačováno a to dokonce na úkor hledisek mluvnických?
III. Jaký je odborný názor na odstraňování odkazů na jiné projekty (Commons, Wikidruhy, česká Wikipedie) právě z hesel, zařazených do kategorie taxonů/druhových taxonů? (Podle mého, čistě osobního názoru je to vandalizmus, hodný nějakého zásahu, přinejmenším upozornění/domluvy).
Děkuji za reakce a @JOtt, Dan Polansky, Auvajs, Martin Kotačka, Rosičák:@Tchoř, Shlomo, Jan.Kamenicek, JAn Dudík, Sintakso:případné vyjádření případného souhlasu/nesouhlasu se založením stránky Žádosti o komentář či Hlasování (týkajících se dané problematiky)– Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Kusurija (diskusepříspěvky).

Ještě doplnění:kategorii [[:Kategorie:[Název jazyka] druhové taxony]] je nadřazená [[:Kategorie:[Název jazyka] taxony]] ve které jsou (kromě druhových taxonů) většinou jednoslovná lemmata (substantiva nebo adjektiva) nikoliv ale [[:Kategorie:[Název jazyka] slovní spojení]] - z důvodu (viz výše). --Kusurija (diskuse) 16. 1. 2019, 00:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vandalismem se v prostředí wikiprojektů rozumí záměrné poškozování, nikoliv to, že má někdo jiný názor na ideální podobu stránek. --Tchoř (diskuse) 7. 1. 2019, 07:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ještě jsem to blíže nezkoumal, ale Kusurijova verze odmazaná Lenkou64 mi přijde zbytečně ukecaná. Na první zamyšlení mi přijde jako uvažováníhodná varianta, kdy bude uveden
  • název taxonu v cizím jazyce (赤狐)
  • překlad do češtiny jako odkaz (liška obecná) + kurzívou neodkaz na vědecký název (vulpes vulpes)
  • jeden odkaz do externího projektu, ideálně Wikidata, odkud je možno se dostat na wikipedii v libovolném jazyce, commons nebo wikidruhy; zároveň není problém v tom, že preferovaný jazyk či projekt ještě nemá o daném taxonu stránku (* Liška obecná (šelma) ve Wikidatech)
JAn Dudík (diskuse) 7. 1. 2019, 08:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dosavadní praxe byla taková, že jako hlavní se bere český taxon, který by měl odkazovat na jiné wikiprojekty, měl by obsahovat latinský název a přiměřenou definici taxonu. Cizojazyčné taxony odkazují ve významu na tento český taxon. Je to jako s ostatními hesly - cizojazyčná také nemají rozvité definice a odkazy na wikipedii. Pokud se praxe jakkoliv změní, doufám, že se najde někdo, kdo stávající hesla projde a upraví. --Lenka64 (diskuse) 7. 1. 2019, 17:19 (CET) PS:kategorie taxonů není tématická, byla zavedena proto, že taxony jsou specifická slovní spojení a je jich velké množství a činily kategorii slovních spojení zbytečně nepřehlednou. --Lenka64 (diskuse) 8. 1. 2019, 07:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nejsem lingvista, takže můj názor je a priori neodborný, přesto ho uvedu. Ad I: za sebe bych zde latinské názvy viděl raději v sekci Překlady než jako vysvětlivku v sekci Význam. Významu by měl každý (i ne-biolog) pokud možno snadno rozumět. Latinské názvy ve Významu podle mě nejsou moc užitečné, protože je zná málokdo; ale kdo by je opravdu hledal, pod Překlady by je našel lehce a logicky by mi tam zapadaly. To platí zjevně jen pro české taxony, nikoliv pro cizojazyčné, kde Překlady vůbec nejsou. Ale tam by šlo ten latinský název např. zapsat do Diskuse, odkud ho nikdo nemá důvod odmazávat- může tam klidně navždy zůstat pro kontrolu správnosti atd. Ad II: nemám jasný názor, zdá se mi ale, že by toto mělo být v celém wikislovníku jednotné, ideálně dohodnuté v nějaké diskusi. Ad III: za nejlepší stav bych považoval, kdyby z cizojazyčného hesla taxonu vedl (dvouslovný) odkaz, jako např. ta liška obecná, na český, a teprve tam by byly uvedeny odkazy na jiné wikiprojekty. Dokud ale neexistuje příslušné české heslo pro určitý taxon, zdá se mi, že by bylo možno tolerovat tyto odkazy i v cizojazyčném hesle, zejména pro snadnější dohledání a pozdější vytvoření českého hesla. Obdobná situace je v oddílu hesla Související, ve kterém někteří editoři u cizojazyčných hesel přidávají do závorek české překlady. To sice nemá oporu ve WS:FH, pokud na to ale narazím, odmazávám tyto překlady pouze v případech, kdy odkaz je modrý, jinak mi připadá škoda odstraňovat informaci, kterou (zatím) nelze jinak dohledat.--JOtt (diskuse) 7. 1. 2019, 17:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji za názor, s tím lze ve většině souhlasit, jen droboučká připomínka @JOtt:Odborné názvy z velké části nejsou latinské, tudíž (ergo kladívko) nejsou vhodné umisťovat do překladů. To, že někdo odbornému názvu nerozumí je jen jedna stránka věci a je to věc toho, kdo mu nerozumí, z tohoto důvodu: v cizině (a na našem wikislovníku pro cizince) byste s českým názvem uspěl s podstatně menší pravděpodobností, než s názvem odborným - ten je totiž právě tou "záchrannou vestou", kdy má kdokoliv na celém světě šanci zjistit, o co jde. Právě proto instituce odborných názvů vznikla. A to bez ohledu na to, že i v té cizině málokdo ten odborný název také zná. S touto problematikou mám bohatou osobní zkušenost, neboť v cizojazyčných materiálech, které [musím zpracovávat], je odborný název pro mne jediná šance porozumět a domluvit se. --Kusurija (diskuse) 8. 1. 2019, 22:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Rosičák[editovat]

I. Přítomnost vědeckého jména je u taxonomických jednotek zásadní a odkaz na něm by měl určitě vést na wikidruhy. Důvodem je i to, že řada taxonů má v různých jazycích chybně propojené závislosti na wikidatech. To je specialita především různého ovoce, zeleniny a koření. Na stranu druhou chci upozornit, že na Wikidatech existují 2 datová pole, do kterých se názvy vkládjí 1.popisy položky v jazycích a 2. obecný název taxonu - tato položka je zejména důležitá pro automatické čerpání překladů. Využívá ji například Commons. Tímto chci zalobovat. Opravujte prosím názvy právě tam. K tvrzení je možno vložit referenci. Momentálně tam ovšem je chyb jak maku...--Rosičák (diskuse) 8. 1. 2019, 04:33 (CET)--Rosičák (diskuse) 8. 1. 2019, 15:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

pokud máte pochyby o českém názvu taxonu, doporučuji biolib, pokud taxon nemá české jméno, je na místě latinské. --Lenka64 (diskuse) 8. 1. 2019, 16:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Lenka64: Zdravím, pochybnosti někdy opravdu řeším na Biolibu. Českojazyčné názvy vkládám do wikidruhů a wikidat. Problémem je pravopis. V minulosti došlo k přejímání názvů taxonů z názvů článků na Wikipedii něco z wikidruhů do wikidat a pak zas do wikidruhů a commons. Mnoho taxonů má tak název na wikidatech vyplněn pravopisně špatně, zejména v jazycích, ve kterých se podle všeobecného pravopisu píše název druhu s malým písmenem na začátku. Proto tedy ta výzva.--Rosičák (diskuse) 9. 1. 2019, 16:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]

II. Pokud kategorizace popisuje vlastnost, kterou nadřadící kategorie nezahrnuje, je třeba kategorizovat o úroveň výš (do stupně, který vlastnost zahrnuje).--Rosičák (diskuse) 8. 1. 2019, 15:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

a která to má být vlastnost? --Lenka64 (diskuse) 8. 1. 2019, 16:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]

III. Tak, pokud je máme i jinde, není důvod je odstraňovat právě u druhových taxonů.--Rosičák (diskuse) 8. 1. 2019, 15:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

a kde je máme systémově jinde, kromě českých hesel? --Lenka64 (diskuse) 8. 1. 2019, 16:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
tam, kde jste je neodmazali, tedy skoro nikde. Což není důkazem jejich nepotřebnosti, ale důkazem něčí horlivosti. --Kusurija (diskuse) 8. 1. 2019, 22:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Protože do hesel to dáváte jenom vy. Pokud nejste schopen pochopit formát hesla a nutnost jednotnosti celého systému, není možné s vámi jednat o možných změnách. --Lenka64 (diskuse) 9. 1. 2019, 08:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Obecný komentář[editovat]

Považuji za vrcholně trapné, požadovat odborný názor a oslovit zejména své spřízněné kamarády, kteří většinou žádní odborníci nejsou (a řada z nich ani wikislovník netvoří až na sporadická hesla) a zajistit si tak silový většinový názor (který však navrhovatel naoko zavrhuje). Napřed doporučuji nastudovat stávající stav hesel a až pak šířit rozbroje a nepořádek. --Lenka64 (diskuse) 8. 1. 2019, 16:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Ó, klaním se Vám... A sypu si popel na hlavu, že jsem nepožádal nejprve a jedině Vás (přišlo mi to zbytečné, neboť nedočkat se Vaší odpovědi je absolutně nepravděpodobné) o odborný názor. Děkuji tedy za komentáře. --Kusurija (diskuse) 8. 1. 2019, 22:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Přikláním se k té otázce, za kterou byl Zdeněk včera málem zablokován. --Lenka64 (diskuse) 9. 1. 2019, 08:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Šablonizátor[editovat]

A co zápis šablonou? Třeba {{Taxon|jazyk=cs|druh=rostlina|popis=z čeledi chřestovitých|odborný název=agave sisalana|wikipedie=ano|wikidruhy=ano|obrázek=Plantsisal.jpg}} --Šablonizátor (diskuse) 10. 1. 2019, 16:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Špatný překlad Podmínek užití do češtiny[editovat]

Reaguji na zbytecnou flamewar na NS. Předpokládám ze Podmínky užití jsou oficiální v anglické verzi a překlad je jen informativní. Každopádně překlad anglického "civil" výrazem zdvorily není dobrý. To je volny sluníčkářský překlad. Lépe přeložit jako "ohleduplný".--Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu (diskuse) 22. 9. 2019, 15:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Anglické adjektivum "civil" se v jeho diskutovaném významu obvykle nepřekládá jako "ohleduplný" a nevidím že by to významově sedělo. "Zdvořilý" coby překlad se mi jeví jako přibližně v pořádku; jiné významově sedící překlady by byly "slušný" a "uctivý". --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 09:23 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nejvýše 5 účtů na osobu[editovat]

Navrhuji následující závazné pravidlo:

Jedna osoba smí mít a užít nejvýše 5 účtů, neukáže-li se konsenzus pro udělení výjimky dané osobě. Konsenzus se může projevit například v diskuzi Pod lípou. Osobě, která užije více než 5 účtů bez udělené výjimky, budou některé účty trvale zablokovány tak, aby počet jejích nezablokovaných účtů nepřesáhl 5, a dále bude vůči této osobě užito přísnější opatření bude-li k němu konsenzus. Nové jméno účtu vzniklé přejmenováním účtu se za nový účet pro účely předchozího nepočítá.

Zdůvodnění: Editování z většího množství účtů velmi znepřehledňuje situaci na projektu a snižuje osobní odpovědnost. Na jedné straně nechceme nutit veřejně zjistitelné propojení účtu s reálnou osobou, na druhé straně je pokračující zjistitelná přesčasová projektová identita osoby skrze její účet velmi vhodná věc. Menší počet účtů větší než jeden není nutně na závadu. Počet pět zahrnuje jeden hlavní účet, jeden pro robota, jeden pro opuštění starého hlavního účtu s úmyslem začít s čistým štítem nebo pro ztrátu hesla, a dva do rezervy. Pokud někdo přijde s odůvodněnou potřebou více než 5 účtů, lze dle návrhu výše na individuální bázi povolit.

Odjinud, na Wikipedii mě zaujal následující výrok arbitrážního výboru: "Přestože loutkové účty obecně nejsou pravidly Wikipedie zakázány, jejich zakládání není příliš doporučováno. Pokud k jejich zakládání dochází ve velkém měřítku, jedná se o závažnou formu vandalismu, která znepřehledňuje záznamy o nových uživatelích a vytváří atmosféru nedůvěry ke skutečným novým uživatelům." Tento výrok pochází z W:Wikipedie:Žádost o arbitráž/Vandalista z roku 2006.

--Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 11:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Nepodporuji, subjektivně to vnímám jako další Polanského snahu odvrátit editory od tvorby obsahu. PS: výroky arbcomu wikipedie mají nulovou váhu možná i na wikipedii... --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 12:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Subjektivní vjemy předpokládající zlou vůli do diskuzí projektů Wikimedia (Wikipedie, Wikislovník, Wikizdroje, aj.) nepatří. Žádný podstatný důvod pro nepodporu výše nezazněl. Návrh je dobrý nebo špatný bez ohledu na osobu podávajícího, viz logický klam ad hominem. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 12:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Diskutéři soustavně nepracující v hlavním prostoru a neustále tvořící nové a nové podněty k hádkám také ne. A přesto se tu neustále pokoušíte vytvářet dusno ... vzhledem k tomu, že jste v minulosti velmi silně podporoval Auvajse (již v té době jednoho z největších loutkařů na českých projektech), je tento návrh jen výsměchem a vaším rozmarem - pokud se nudíte, zakládejte neminimálková hesla, prospějete projektu líp. --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 14:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
K "jste v minulosti velmi silně podporoval Auvajse": prosím o alespoň jeden diff onoho "velmi silně podporoval" a v jeho nepřítomnosti o odvolání výroku. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 14:28 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Myslíte, jako když jste při jeho kandidatuře na správce hlasoval pro a k jednomu hlasu proti podotkl: Nikoliv, editace z různých účtů není neslučitelná s funkcí správce; ostatně neviděl jsem nikoho kdo by to tvrdil. Zjevně například nikdo neupírá správcům možnost mít zvláštní účet pro bota. Co je v tomto směru problematické je když správce na požádání nepřizná své loutkové účty; u kandidáta tento problém nevzniká. --Dan Polansky (diskuse) 21. 8. 2016, 10:23 (CEST)... --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 14:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Jen odkaz, čtenář nechť posoudí sám zda "velmi silně podporoval", dle "Pro, po váhání ...": Wikislovník:Správci/Žádost o práva správce Auvajs. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 14:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
No, když někdo napíše, že ani u správce není mračno loutek problém a pak tu vříská, že u jiných to vadí, je to přinejmenším dvojí metr... --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 14:58 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
"ani u správce není mračno loutek problém" jsem nenapsal; napsal jsem "editace z různých účtů není neslučitelná s funkcí správce". --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 15:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Slovíčkařením se na věci nic nemění... pokud megaloutkař může být správcem, u běžného uživatele to je banalita. Krom toho jde o obsah, ne o přehlednost pro ty, co si chodí na projekt podrbat a případně zatrollovat. --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 15:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Slovíčkaření čili věnování dostatečné pozornosti přesné formulaci je v této věci zcela zásadní, jinak dochází k obsahově chybné citaci. Nepodporuji a nikdy jsem nepodporoval masové loutkařství, ani u správců ani u nesprávců. U Auvajse šlo o to, že se loutkaření dle své deklarace vzdal a přiznal že před mnoha lety objemově loutkařil a troloval na Wikipedii a přiznal i pod kterými účty. To bylo holt riziko, proto mé "Pro, po váhání ..." a dále mé "Trochu mě však znervózňuje ta minulost uvedená navrchu této stránky. Nicméně dokud jsou správci poměrně snadno odvolatelní, za to riziko to snad stojí: pokud se neosvědčí, lze to řešit". Dále se i zde plánuji držet níže uvedeného "tímto deklaruji úmysl ... nereagovat ..."; chci aby diskuze byla o návrhu a nikoliv o navrhovateli. Už teď diskuze o navrhovateli přetekla. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 15:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vidím to spíš tak, že pokud by tu zakládal loutky nějaký váš spřízněnec, nic by se nedělo. I tak jsem proti, protože to opět není o obsahu ale o marginálii, která s obsahem nesouvisí, navržená osobou, která obsah netvoří/netvořila. --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 15:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Pro paní vykazující závadné chování: tímto deklaruji úmysl na další přecházení do osobní roviny v tomto vlákně nereagovat a případné nepravdivé či zavádějící věty nerozporovat. Toto vláknu je o návrhu. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 14:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Vzhledem k tomu, že jste byl na en slovníku blokován mnohokrát a hrozil vám i úplný zákaz činnosti, jsou podobné poznámky mimo mísu... --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 14:43 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Viz "tímto deklaruji úmysl ... nereagovat ...". --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 15:01 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Reagovat nemusíte... dlouhá série vašeho závadného chování je dohledatelná na en slovníku, vaše bloky v protokolovacích záznamech. --Lenka64 (diskuse) 20. 10. 2019, 15:11 (CEST) PS: ten trvalý blok na sk slovníku je dosud platný? (řečnická otázka)Odpovědět[odpovědět]
Pro ostatní: pokud někoho návrh zaujal, dejte vědět. Pokud byste ho rádi viděli pozměněný, dejte vědět. Pokud souhlasíte že hromadné zakládání nových a nových loutek je nežádoucí, dejte vědět. Děkuji. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 14:34 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Hromadné zakládání nových a nových loutek je nežádoucí, zejména těch, které (jejich usernames aj.) se jeví býti spamem, sebepropagací, štengrováním, posměškem, výsměchem, záměrně iritující komunitu, jinak poškozující Wikislovník (obavy o manipulaci hlasování). @Lenka64 o blocích na sk.wikt. a pod. udělené zásluhou kliky ..., uzurpující projekt proti vůli původních editorů, bych na Vašem místě raději pomlčel. --Kusurija (diskuse) 21. 10. 2019, 13:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Obecně snahu o omezení loutkářství a používání nestandardních názvů účtů vítám, neboť se domnívám, že obě tyto praktiky mohou zbytečně odrazovat nováčky a vyvolávat spory. Když jsem na Wikislovníku začínal, do značné míry mě udivovaly a mátly hromadně zakládané účty jako např. UkřivděnájídelnaZŠ, Nejlepšíjsemovšemjá,úča-na-matiku nebo Kdybytakchudákpepatušil (v té době jsem zprvu ani nevěděl, kdo je jejich zakladatelem). Obecně si myslím, že by uživatelská jména neměla sloužit k narážkám na současné dění na Wikislovníku (zvláště, když se jedná o nepřímý odkaz na zveřejňování citlivých osobních údajů jako v případě Cetiletý pedone-marciatore). Zejména na slovníkovém projektu mi také použití hovorových (zabavuju) a expresivních (chlast) výrazů v uživatelském jménu připadá mírně nevhodné. Přítomnost většího množství loutkových účtů může též vést k nepříjemným omylům a vyvolávat zmíněnou nedůvěru k nováčkům. Nejsem si ovšem jist, zda je nejlepší situaci řešit zdlouhavým přijímáním formálního pravidla. Za sebe bych spíše poprosil dané uživatele o zamyšlení, zda je opravdu nutné používat kontroverzní jména a velké množství účtů, neboť u většiny z nich předpokládám dobrou vůli. --Sintakso (diskuse) 20. 10. 2019, 14:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji; té zdlouhavosti bych se tolik nebál. Pokud by se našel konsenzus, potom by to mohlo věcem na dlouhou dobu do budoucnosti pomoci. --Dan Polansky (diskuse) 20. 10. 2019, 14:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Podporuji. Wikislovník nemá být hříštěm ani psychoterapií pro jednoho bláznivého editora přesvědčeném o své nekonečné vtipnosti, kterou dlouhodobě a beztrestně propaguje ve shrnutích editací, v posledních změnách a nyní i spamováním v podobě zakládání bláznivých přezdívek. --Martin Kotačka (diskuse) 20. 10. 2019, 16:27 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Také podporuji, tentýž koment, jako Martin Kotačka. --Kusurija (diskuse) 21. 10. 2019, 13:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Jsem proti a přijde mi to stejně nedomyšlené a v praxi neuskutečnitelné — musel by tu být checkuser, který pravidelně skenuje každý nový účet :)) A btw proč by nemohl mít schizofrenik pro každou svou osobnost vlastní účet? A proč by výstřední osoba nemohla mít výstředně znějící uživatelské jméno? Ne každý je tu suchoprd. Hlavní věc ale je, že má-li se projekt rozvíjet, musí být svobodný a možnost zvolit si libovolné uživatelské jméno (pseudonym) je základní svoboda. Opakem svobodného prostředí je totalita. A na totalitní projekt, kde ani nemám možnost mít kolik účtů chci, nikdo svobodomyslný nikdy přispívat nebude. Navrhuji mnohem lepší pravidlo.--Zabavuju flašku chlastu maskovanou jako zubní pastu (diskuse) 20. 10. 2019, 20:14 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Také jsem proti... jakkoliv to tady asi všechny hrozně překvapí. Argumenty viz kolega Flaška nade mnou (ZFChMJZP). --Atrocipède (diskuse) 21. 10. 2019, 15:17 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
P.S. Dále si dovolím ocitovat ze Zdůvodnění návrhu: «Editování z většího množství účtů velmi znepřehledňuje situaci na projektu a snižuje osobní odpovědnost.» — ...znepřehledňuje ji, prosím pěkně, pro koho? Proč vůbec potřebuje mít někdo přehled? K tomu snižování osobní odpovědnosti: zaznamenal snad Navrhovatel v dohledné minulosti nějaké nekvalitní editace či dokonce vandalismus vycházející z těchto nových kont? Nemístnou konfliktnost? Urážení ostatních? Pokud ano, ať sem neváhá hodit nějaké diffy.