Diskuse s uživatelem:Reaperman

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

8. 7. 2013, 18:26 (UTC)

14. 7. 2013, 17:26 (UTC)

Japonská hesla: mazání obsahu[editovat]

Dobrý den, jste si jist, že hromadné odstraňování obsahu bylo nutné? Čím je například škodlivý odkaz na wikipedii? Nebo například odmazání "přebytečného obsahu" u hesla 芸者: většina lidí má mylnou představu, že gejša = prostiutka a že gejši byly vždy pouze ženy. Co je podle Vás důležitější: neudržovat čtenáře v omylu, nebo dodržovat nějaká pravidla (která možná nejsou každému editorovi známa), která vymyslel(-i) někdo konkrétní, z důvodů, které se týkají některých (ale ne všech) problémů, a která (možná) byla odsouhlasena (možná němým) konsensem komunity v době, kdy nepředvídaný konflikt ještě nedával důvod k přehodnocení. Co myslíte, měl bych tento problém navrhnout k přehodnocení komunitě, nebo můžeme dospět k nějaké dohodě projednáváním zatím pouze mezi námi dvěma. Já osobně bych byl prozatím pro to, další členy do toho prozatím nezatahovat. Možná existuje i nějaký elementární důvod, který mohu po vysvětlení pochopit a užitečnost Vašich editací uznat. Nezlobte se, ale díky mojí nedovtipnosti mi zatím převaha kladů nad nedostatky těch editaci uniká. Proto prosím o vysvětlení. Děkuji. --Kusurija (diskuse) 21. 7. 2013, 14:01 (UTC)

Dobrý den. Wikislovník je jazykový projekt, nikoli heslovitá encyklopedie. Problémy, co byly gejši vlastně zač, jestli nindžové měli nebo neměli nadpřirozené schopnosti, či jestli Jang-c'-ťiang má délku 6300 nebo 6380 km, rozebírá a čtenáře vyvádí z omylu Wikipedie. Zatím všechny rozpory, které jsme tu v minulosti měli, ve výsledku vedly převážně k potvrzení, že se Wikislovník má zabývat jazykovou stránkou slov a nemá fušovat do záběru ostatních wikiprojektů. Wikislovník tedy nemá suplovat ani encyklopedii ani příručku cizího jazyka pro samouky. S tím hodně souvisí i problematika šablon odkazů na ostatní projekty. Prakticky na všech projektech tyto šablony propojují stránky se vzájemnou vazbou (článek o písni ↔ text písně; článek o pojmu ↔ heslo s jeho lingvistickým rozborem). Taková vzájemná vazba mezi například w:Kavka obecná a 西黒丸鴉 chybí. Ostatně logicky vzato, pokud nějaký čtenář hledá na Wikislovníku slovo 西黒丸鴉, tak pravděpodobně hledá buď vlastní význam tohoto slova nebo nějakou lingvistickou informaci o něm, ale určitě nehledá rozšiřující informace o kavce. Pokud by je hledal a přesto jej zadával v tomto tvaru, tak je také nejspíš půjde rovnou hledat na japonské wikiprojekty. Hlavním cílem wikiprojektů není naházet na hromadu co nejvíc různých informací, ale v logické formě podat čtenáři. --Reaperman (diskuse) 21. 7. 2013, 15:19 (UTC)

21. 7. 2013, 20:56 (UTC)

28. 7. 2013, 20:36 (UTC)

25. 8. 2013, 19:47 (UTC)

2. 10. 2013, 19:52 (UTC)

21. 10. 2013, 09:07 (UTC)

28. 10. 2013, 09:37 (UTC)

4. 11. 2013, 10:27 (UTC)

11. 11. 2013, 12:57 (UTC)

18. 11. 2013, 08:46 (UTC)

25. 11. 2013, 06:41 (UTC)

9. 12. 2013, 08:38 (UTC)

16. 12. 2013, 08:24 (UTC)

23. 12. 2013, 08:22 (UTC)

30. 12. 2013, 08:40 (UTC)

6. 1. 2014, 08:34 (UTC)

13. 1. 2014, 09:33 (UTC)

20. 1. 2014, 10:22 (UTC)

27. 1. 2014, 09:46 (UTC)

3. 2. 2014, 08:30 (UTC)

10. 2. 2014, 09:30 (UTC)

Zase staré dobré koleje jedovatosti?[editovat]

Už zase nějaká forma cílení pozornosti na mou osobu? Jak si mám jinak vyložit, že shrnutí "aha, tím nezdvořilým revertem bez odůvodnění byla myšlena velikost písmen" bylo skryto s odůvodněním "nezdvořilé shrnutí"? Proč nebylo skryto Dannyho neshrnutí jako nezdvořilé? Má ten dvojí metr na toho, kdo je velmi často nezdvořilý a na toho, kdo tu prostě jen není vítaný, nějaké opodstatnění? --Palu (diskuse) 10. 2. 2014, 22:20 (UTC)

Žádné jiné nezdvořilé shrnutí, než to Vaše, jsem v historii stránky nenašel. Pokud se dobře dívám, tak Danny B. uvedl při své jediné editaci daného hesla ve shrnutí „- mezijazykové; kosmetické úpravy“, což je při pohledu na příslušný diff naprosto přesné a neutrální shrnutí toho, co bylo v dané editaci provedeno. --Reaperman (diskuse) 10. 2. 2014, 22:37 (UTC)
Ano, přesné a neutrální shrnutí by bylo také "substituce nespecifikovaného množství jednotlivých písmových znaků jiným nespecifikovaným množstvím jednotlivých písmových znaků". V případě, že není zřejmý z popisu editace její důvod, je více než zdvořilé vždy takové editace popisným způsobem odůvodnit, popsat problémy předchozí verze a napsat, proč má být nová (nebo vrácená) verze lepší. To jsou elementární diskusní zásady - těžko chtít, aby druhý pochopil Váš názor, když mu ho nesdělíte. Danny jistě předpokládal, že když jsem jednou vložil heslo pod špatný název, po jeho revertu si hned tak této chyby nevšimnu, nebude-li řádně odůvodněn. Nebo aspoň ne tak snadno, jako když tu chybu okomentuje. Ačkoliv byl velmi bravurně popsán revert, odůvodnění zcela chybělo. Ze shrnutí tohoto myšlenkového pochodu mi opakovaně vyplývá, že jeho shrnutí editace nebylo zdvořilé - úmysl nebyl pomoct s editací (to by část sám přenesl do nového hesla místo prostého revertu), jen chtěl odebrat informace, s kterými měl někdo jiný práci. Mohu se samozřejmě také mýlit ve svých úvahách, ale tomu neodpovídá trend Dannyho diskusního stylu, který už dlouho zůstává neměnný: nic neodůvodňuje (nezaměňte prosím s "nepopisuje"), s výjimkou některých diskusí, kde většinou odepíše až když si ostatní myslí, že už diskuse doběhla. Dannyho styl užívá tolik málo pozitivních interakcí s ostatními členy komunity, že vznik problémů a konfliktů nelze považovat za překvapení.
Naopak postrádám nějaký důvod, proč považujete moje shrnutí za nezdvořilé. Jistě, užívám tam velmi lehký ironický tón, v němž velmi nepatrně ironizuji Dannyho neochotu chovat se v souladu se zásadami Wikitvorby zdvořile a nápomocně a spolupracovat standardním způsobem tak, jak je běžně u 99 procent uživatelů všech Wikiprojektů. To ale nelze nazvat jako nezdvořilost nebo dokonce kvůli tomu mazat revizi. To pak nevím, jak bych popsal chování Dannyho, které se právě tím, co jsem popsal, značně odlišuje od jakýchkoliv Wikiideálů nebo obecně ideálů spolupráce. Nicméně Vaší odpověď si umím představit, byla by asi: "nezdvořilý jsem byl já a Danny ne". Za sebe tedy debatu končím, protože dál se naše stanoviska předpokládám stejně nesblíží. --Palu (diskuse) 10. 2. 2014, 23:15 (UTC)
Z 2,5 kB vaší téměř zcela zbytečné reakce vidím jako podstatných jen těchto 6 slov: „užívám tam velmi lehký ironický tón“. A právě k tomuto není shrnutí určeno. V některých vašich příspěvcích uvádíte, že se cítíte jako nežádoucí osoba, tak ve vlastním zájmu nedělejte zbytečně to, co neprospívá dobré atmosféře na projektu. Cílem většiny z nás je vytvářet slovník, ne vyvolávat spory a trávit čas následnými neplodnými diskusemi. --Milda (diskuse) 10. 2. 2014, 23:32 (UTC)
Vypichujete velmi podružnou informaci. Primární byla: "aha, pochopil jsem, proč jste revertoval", sekundární: "mohl jste to vysvětlit" a ironie byla až následující a téměř nezřetelná. Dobré atmosféře na projektu určitě neprospívá více ignorování ostatních a práce ostatních než velmi lehká ironie. Kdyby Danny reagoval na práci ostatních standardními způsoby, jistě bych si ušetřil i shrnutí, které vedlo k tak neplodné debatě a které bylo vycenzurováno jako nezdvořilé, což bylo asi tak přesné tvrzení, jako přirovnání konferenčního stolku k židli. Jistě, na konferenční stolek se dá sednout, obvykle se na něj ale nesedá a za židli ho považovat nelze - stejně tak tolik lehká ironie nemůže být považována za nezdvořilost, jelikož primární a sekundární sdělení ji svou výrazností silně přebilo. Jistě bych si raději ušetřil tyto své následné zbytečné plky, které vnímám zbytečné nejen ze stejného důvodu jako Vy, ale navíc ještě kvůli tomu, že je stejně nikdo nevyslechne a každý si z nich vybere svých 7 slov. Navíc za tu dobu, co je píšu, jsem mohl udělat spoustu práce, která zbytečná určitě není, třeba napsat heslo nebo najít zdroje k používaným příznakům apod. --Palu (diskuse) 11. 2. 2014, 00:27 (UTC)
Úkolem shrnutí je primárně popsat, co se v dané editaci udělalo. Ke zdůvodnění, proč se daná editace udělala, slouží primárně diskusní stránka. Často se pro úsporu místa a času důvod uvede do shrnutí, ale když tam není, nelze to brát jako něco nezdvořilého. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby Danny B. svůj důvod do diskuse uvedl, když tak neučinil, mohl jste ho o uvedení důvodu normálně slušně požádat. Místo toho jste porušil hned první článek textu, na který se odkazujete. A když už se tu bavíme o etiketě, tak konfrontační styl, který jste hned v prvním příspěvku tady zaujal, s ní taktéž není úplně v souladu. --Reaperman (diskuse) 10. 2. 2014, 23:50 (UTC)
Stejně tak mohl být použit normální postup odůvodnit svou editaci, ať už ve shrnutí nebo v diskusi. Nejprve jsem revertoval Dannyho revert, protože mi nedával smysl, ale říkal jsem si "něco v tom musí být, nějaký záměr snad najdu". Chvíli jsem heslo prohlížel a pak ejhle: velikost písmen (všimněte si, jak jednoduché shrnutí stačilo). Revertoval jsem tedy zpátky s výše uvedeným shrnutím, které mělo být omluvou za revert, ale i jakýmsi poučením "vysvětluj své editace".
Konfrontační styl, jak říkáte (já ho v tom nespatřuji), byl zvolen jen proto, že editační styl Dannyho je shledán nezávadným, zatímco moje nezávadná editace je skryta jako závadná. Tento konflikt, který mě v mých očích spíše poškodil, ve mě vyvolal frustraci, proti které jsem se bránil přirozenou cestou (viz kapitola Frustrace), tj. aktivně jsem se pokusil touto (nechtěl jsem si připouštět, že marnou) diskusí zvrátit nevyhovující stav dvojího přístupu ke mě a k Dannymu v této věci. Napsal jsem vám tedy o důvodech své frustrace, a sice že bych nerad, aby se tu zase rozmohla nějaká vlna nenávisti vůči mé osobě prostřednictvím činů (= nadpis diskuse). Titulek této diskuse nemůže být posuzován jako nezdvořilost nebo dokonce jako nějaký zamýšlený projev zlé vůle, byla to prostá reakce cholerického muže na z jeho pohledu neférové jednání. Je obrana varováním před historií nebo dokonce velmi lehkým sarkasmem nepřiměřená? - nemyslím si a nikde jsem o takovém mínění neslyšel. Opravdu bychom to ale neměli dál řešit, protože nikdy jsme se ještě neshodli a teď asi žádný obrat nepřijde. Navíc nás to všechny neadekvátně zdržuje od záslužnější práce. --Palu (diskuse) 11. 2. 2014, 00:27 (UTC)

Kategorizace kandži[editovat]

Dobrý den, omlouvám se, že položím otázku, jejíž případné zodpovězení Vás okrade o drahocenný čas při editacích... Mohlbyste mi prosím osvětlit záměr Vašich hromadných editací, označených jako "zjednodušení kategorizace" a změnou kategorie z konkrétnější na obecnější s "abecedním řazením" za svislítkem (např. |⾍09) které (zatím?) nefunguje a momentálně znesnadňuje vyhledávání? Možná se snažíte vytvořit nějaký velmi dobrý systém, který zatím z důvodu nedokončenosti jen dočasně není funkční. Zatím ale mi z Vašich editací Vaše záměry nejsou zřejmé. Pokud by mi byly zřejmější, pravděpodobně bych měl zájem na konzultacích a spolupráci. Zatím to ale pro mne moc čitelné není, pravděpodobně také proto, že se mi znak (např.) ⾍ na pořítači správně nezobrazuje a nejsem schopen ho identifikovat. Tím spíše si myslím, že naprostá většině uživatelů se nebude správně zobrazovat (srovnej: mně se díky speciálně mnou nainstalovanému vybavení na počítači kandži správně zobrazují, ale pokud přejdu k jinému počítači s dokonce i modernějším vybavením, kandži se tam nezobrazují) a pravděpodobně z toho důvodu jejich počítač nebude schopen tu informaci ani správně zpracovat. Vysvětlení by se v tomto případě docela i hodilo. Děkuji za případnou odpověď. --Kusurija (diskuse) 12. 2. 2014, 10:49 (UTC)

Konkrétně znak, který uvádíte jako příklad, je radikál číslo 142, přesně jak je definován v Unicode. Mně osobně se tyto znaky zobrazují úplně normálně a to si nepamatuji, že bych momentálně používaný počítač zvlášť vybavoval dalšími fonty. Nicméně jsem si vědom faktu, že podpora východoasijských jazyků v počítačích určených pro evropský trh je taková všelijaká.
Systém řazení je velmi prostý: radikál následovaný počtem přidaných tahů, tedy zcela přirozený a běžně užívaný (i v rámci Wikislovníků v dalších jazycích). Až budu mít někdy opravdu volné odpoledne, chci udělat „categorytoc“ pro čínské znaky, který pohyb v rámci kategorie zpřehlední a zjednoduší. Po dokončení to bude zjednodušení jak pro poučeného čtenáře, jemuž se usnadní procházení seznamu existujících kandži, tak i pro editory, kteří si nebudou muset pamatovat (respektive při každém novém hesle rozkopírovávat) přesné názvy více než 214 kategorií. --Reaperman (diskuse) 12. 2. 2014, 20:49 (UTC)
Schválně jsem vyčkával, co se z toho vyvine, ale je to katastrofa: 1. naprosto všechny radikály jsou nečitelné (a dosud se mi nepodařilo žádným způsobem je zviditelnit na mém PC, ani na dvou dalších, na které mám přístup), takže místo aby vyhledávání usnadňovaly, tak jej jen ztěžují; 2. ztratilo se číslování radikálů, což je zásadní pomůcka při vyhledávání; až tu bude (jakože po takovýchto zásazích nebude, protože se na to vykašlu) přes 6000 kandži, bude číslování nesmírně důležitým ulehčujícím nástrojem. Protože ti, co se japonštinou (příp. čínštinou) zabývají ve velké většině znají bezpečně zpaměti čísla zhruba poloviny radikálů a to jim značně urychluje vyhledávání (urychlení je zhruba stonásobné oproti tomu, pokud by číslování neznali nebo pokud nemají možnost se jím řídit - jako po Vašem zásahu); 3. v kategoriích, které jste zlikvidoval, byly popsány názvy radikálů - tyto názvy jsou používány, pokud se s japoncem bavíte o tom, jak se ten který znak píše/při vyjasňování záměn/omylů v použití podobných znaků, případně při objasňování významu slova (t.j. pokud nevíte v důsledku homofonity, jak se to slovo píše). Žádám Vás tedy, abyste mi informace, které jsem vložil do kategorií (popis + názvy radikálů) vrátil buď na nějakou moji uživatelskou podstránku nebo e-mailem. Omlouvám se za negativní vyznění tohoto příspěvku, ale konstatuji potíže, které mi a s pravděpodobností i dalším (včetně potenciálních) uživatelům. Dále bych Vás chtěl požádat o radu, s kým konzultovat, jak by standardně mělo vypadat heslo kandži (nikoliv kandži, ale např. , neboť obecná pravidla o formátu hesla dostatečně neosvětlují vše potřebné pro takovýto typ hesel. Neumím se totiž dostatečně dobře vyjadřovat o kandži pro ty, kterým je to španělská vesnice a zároveň bych to také raději konzultoval s lidmi, kteří se lépe, než jiní a já vyznají v pravidlech tohoto cs.wikislovníku a v procedurách jejich tvorby. Děkuji za případné tipy. Hezký den přeji. --Kusurija (diskuse) 19. 2. 2014, 07:21 (UTC)
To, co nazýváte katastrofou, se normálně používá v celé řadě slovníků, včetně například japonského Wikislovníku. Za katastrofu bych spíše označil řazení, které bylo doposud aplikováno přímo v kategorii Kandži (nikoli jejích podkategoriích) a v kategoriích čínštiny. Co se týče nezobrazování radikálů, v této chvíli Vám mohu dát stejnou radu jako Wikipedie (či trochu lépe ta anglická). Měl jsem možnost otestovat to na Windows 8, Windows 7 a Windows Vista, všude byla nativní podpora přítomna bez nutnosti zásahu uživatele. Co se orientace týče, už v předchozím příspěvku jsem říkal, že chci udělat ještě obsah, na jeho vytvoření v plném rozsahu však potřebuji v kuse víc času než mám momentálně k dispozici. V této chvíli bych mohl vytvořit pouze jednoduchý obsah, který ale zatím vzhledem k počtu znaků v příslušné kategorii nemá moc smysl. Informace ze smazaných kategorií jsem Vám vložil na uživatelskou podstránku.
Co se týče konzultací. Pokud by šlo o konzultace nevyžadující znalost japonských specifik, ale čistě jen o formátování, můžete se obrátit na kteréhokoli správce. Všichni mají dost zkušeností, aby Vám dokázali ohledně formátu poradit. V opačném případě Vám pravděpodobně nezbyde nikdo jiný než já, protože jsem ze starších uživatelů afaik pravděpodobně jediný, který se japonštinou alespoň trochu zabývá. Hotový standard pro heslo o kandži tu není, protože se nikdo s japonskými hesly tak daleko nedostal, aby ho řádně připravil. Osobně si v něm dokážu představit celou řadu informací, od již často přítomného čtení znaku (kde však považuji za nutné rozdělit od sebe část čtení a část příkladů), přes způsob psaní znaku, vysvětlení jeho původu až po informace o různých indexacích daného znaku v různých systémech. Celkové uspořádání těchto informací v hesle je ale třeba promyslet a dát mu náležitý řád. Já sám už se k tomu ale pravděpodobně nedostanu. --Reaperman (diskuse) 19. 2. 2014, 20:05 (UTC)
Že se vám do toho pletu, ve svém hodně (téměř 7 let) starém systému vidím Kategorie:Kandži pravděpodobně v pořádku, žádné prázdné čtverečky. Nevím jestli vám to pomůže: operační systém GNU/Linux, distribuce Fedora, balíčky s fonty fonts-japanese verze 0.20061016-6 a fonts-chinese verze 3.03-4. V asi základní instalaci starších Windows XP vidím jen čtverečky se čtyřpísmennými kódy znaků. --Milda (diskuse) 19. 2. 2014, 20:35 (UTC)

Technická stránka věci[editovat]

Předesílám, že se nijak nevyjadřuji k systému kategorizace, ale jen k inkriminovaným znakům.

Sémantiku znaků nejde obcházet. Je třeba si uvědomit, že jestliže existuje pro něco specializovaný znak, je třeba jej používat, a nikoliv jiný, byť podobný, ovšem s jiným sémantickým významem - příkladem pro srovnání budiž СССР vs. CCCP.

Ano, je pravda, že kandži radikály mají ve fontech zatím omezenější podporu, a proto se řadě lidí se základním nastavením písem v jejich systému zobrazují "čtverečky", ovšem stejně tak, jako nepíšeme ani slova z jiných jazyků podobnými znaky jen proto, že některé ty správné nevidíme. Pokud nemám ve fontu azbuku, neznamená to přeci, že budu psát latinkou a alfabétou (z nichž se většina azbuky "stvoří") jen proto, abych to slovo viděl, protože pak by to bylo něco úplně jiného, a ne to slovo. Totéž platí pro kterýkoliv jazyk a písmo.

Také je vhodné podotknout, že ti, kteří se o ten který konkrétní jazyk zajímají, mají logicky celkem samozřejmě nainstalovaná písma s jeho podporou. Právě proto, aby se vyhli "čtverečkům".

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 19. 2. 2014, 23:19 (UTC)

17. 2. 2014, 08:38 (UTC)

24. 2. 2014, 10:17 (UTC)

3. 3. 2014, 09:30 (UTC)

10. 3. 2014, 09:10 (UTC)

17. 3. 2014, 07:14 (UTC)

24. 3. 2014, 18:56 (UTC)

31. 3. 2014, 09:20 (UTC)

7. 4. 2014, 08:00 (UTC)

14. 4. 2014, 07:18 (UTC)

21. 4. 2014, 08:34 (UTC)

28. 4. 2014, 07:22 (UTC)

Vzory bez fragmentu slova[editovat]

Takhle sis to představoval?

Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 2. 5. 2014, 23:38 (UTC)

Jo, takhle by to šlo. Díky moc. --Reaperman (diskuse) 3. 5. 2014, 12:47 (UTC)

5. 5. 2014, 07:29 (UTC)

12. 5. 2014, 06:00 (UTC)

19. 5. 2014, 07:18 (UTC)

26. 5. 2014, 08:29 (UTC)

2. 6. 2014, 08:07 (UTC)

9. 6. 2014, 07:39 (UTC)

16. 6. 2014, 07:13 (UTC)

23. 6. 2014, 07:20 (UTC)

30. 6. 2014, 06:53 (UTC)

7. 7. 2014, 07:07 (UTC)

14. 7. 2014, 07:48 (UTC)

21. 7. 2014, 07:42 (UTC)

28. 7. 2014, 08:08 (UTC)

4. 8. 2014, 07:37 (UTC)

11. 8. 2014, 07:43 (UTC)

18. 8. 2014, 07:16 (UTC)

25. 8. 2014, 09:21 (UTC)

An important message about renaming users[editovat]

Dear Reaperman, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 25. 8. 2014, 18:24 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

1. 9. 2014, 07:48 (UTC)

8. 9. 2014, 09:33 (UTC)

15. 9. 2014, 08:34 (UTC)

22. 9. 2014, 09:04 (UTC)

29. 9. 2014, 09:44 (UTC)

6. 10. 2014, 06:10 (UTC)

13. 10. 2014, 08:53 (UTC)

Dobrý den, Mildovy připomínky k číslování chápu. Co byste schůdného navrhoval? Jedná se o "terminus technicus", mající dva různé významy a celkem 5 různých čtení tohoto zápisu. Přitom tato čtení nejsou libovolně zaměnitelná, neboť podle různé výslovnosti pokaždé mají jiný význam/použití. Vzhledem k tomu, že zápis je totožný (graficky) nelze je založit jako samostatná hesla. Pokud byste třeba sám neuměl v tomto problému poradit, možná víte o někom, kdo by poradit uměl. Byl bych velice vděčný. Děkuji za pochopení a vstřícnost. --Kusurija (diskuse) 19. 10. 2014, 22:51 (UTC)

20. 10. 2014, 13:47 (UTC)

27. 10. 2014, 05:20 (UTC)

3. 11. 2014, 17:28 (UTC)

10. 11. 2014, 15:00 (UTC)

17. 11. 2014, 18:28 (UTC)

24. 11. 2014, 19:31 (UTC)

8. 12. 2014, 17:10 (UTC)

15. 12. 2014, 16:43 (UTC)

22. 12. 2014, 16:52 (UTC)

Odůvodnění přesunu[editovat]

Omlouvám se, ale Vaše odůvodnění přesunu stránky Wikislovník:Odpovědi jazykové poradny do uživatelského prostoru mi není příliš srozumitelné. Mohl byste mi prosím dovysvětlit, které požadavky obsah stránky nenaplňuje? A jak si je mohl Palu stanovit při úpravě WS:Ověřitelnost, když v celé historii vidím jedinou jeho editaci spočívající v opravě velkého J na malé j někdy před pěti lety?--Shlomo (diskuse) 24. 12. 2014, 19:22 (UTC)

V příslušném bodu je zmiňována potřeba transparentnosti, věrohodnosti a ověřitelnosti. To jaksi příslušná stránka nesplňuje, když tam není třeba ani ta otázka, na kterou se odpovídá. Obě IP adresy, které jsou v historii stránky WT:Ověřitelnost, patřily ve své době uživateli, který se později zaregistroval jako Palu. --Reaperman (diskuse) 24. 12. 2014, 23:07 (UTC)
Děkuji za vysvětlení. Doporučení nepožaduje, aby postup byl (absolutně) transparentní, věrohodný a ověřitelný, ale "v rámci možností co nejtransparentnější" atd., což je trochu rozdíl. Nepožaduje ani uvedení otázky, na kterou se odpovídá, byť takový požadavek bych považoval za velmi žádoucí a jsem pro, aby tam byl doplněn. A předpokládám, že Palu bude schopen tam znění dotazů doplnit, bude-li o to požádán. Byl byste v takovém případě nakloněn k tomu, přehodnotit svůj názor na přesun?
Každopádně doporučení i stránka existují již více než pět let, aniž by je někdo zpochybnil. Zdá se mi, že taková doba vytváří dostatečně silný status quo, aby před tak zásadní změnou, jako "odklizení" do "soukromého" prostoru uživatele proběhla komunitní diskuse. Tedy pokud je Wikislovník stále ještě komunitní projekt. Jinak zůstává s ohledem na časovou koincidenci s veřejnou diskusí na téma jednoho z dotazů nahořklý pocit, že tato koincidence není náhodná a že se některý z účastníků snaží vylepšit svoji pozici jinými prostředky než věcnou argumentací.
Informaci o tom, z které IP adresy editoval který uživatel před svou registrací považuji za netransparentní, nedůvěryhodnou a neověřitelnou (a navíc důvěrnou...), takže by IMHO neměla být používána jako argument v diskusích ani shrnutích.--Shlomo (diskuse) 25. 12. 2014, 07:21 (UTC)
Tyto adresy jsou moje, což nic nemění na tom, že 5 let nezpochybněný návrh pravidla lze bezpochyby považovat za schválený komunitou. Pokud existují nějaké věcné argumenty, proč by se mělo pravidlo zpřísnit, tak ať zazní v diskusi, ne ve shrnutích přesunů odůvodněných bez návaznosti na existující pravidlo. Je to nesystematické a opravdu to zavání úklidem nepohodlných názorů. Pokud jde o maily, můžu se je pokusit dohledat a doplnit i otázky (teoreticky by ještě měly existovat). --Palu (diskuse) 25. 12. 2014, 10:09 (UTC)
Myslím, že čas na přehodnocení této pasáže nastal už proto, že se mezitím změnil přístup ÚJČ k poskytování písemných dobrozdání, ale toto už opravdu je na diskusi na Unter den Linden.--Shlomo (diskuse) 25. 12. 2014, 10:43 (UTC)

29. 12. 2014, 16:51 (UTC)

12. 1. 2015, 16:47 (UTC)

19. 1. 2015, 18:12 (UTC)

26. 1. 2015, 16:08 (UTC)

2. 2. 2015, 16:31 (UTC)

9. 2. 2015, 16:26 (UTC)

16. 2. 2015, 17:57 (UTC)

Tvoje kritika[editovat]

Nějak mi neštimuje tvoje kritika. Když někdo začne dělat pro Wikislovník mimo Wikislovník, tak je to hned špatně. Hned se najdou 3 důvody proč je to špatně. Na druhé si pamatuji, tvoji kritiku WMCZ, že nic nedělá pro malé projekty. Nevím, jestli ti někdo tehdá řekl, že WMCZ propaguje Wikislovník kde se dá prostřednictvím letáku (btw, byl by potřeba i na toto konsenzus?) a knihy Wikipedie - průvodce na cestě za informacemi. To ti přijde jako nedostačující?

Co jsem si povšiml, tak tě tam lidé vyzívali ať sám něco zorganizuješ. Ty jsi asi jen psal nápady na e-maily (měl si na ty své nápady konsenzus komunity?). Pravda je ale taková, že ta organizace nemá zaměstnance, z toho plyne, že vše funguje na dobrovolnické bázi. Z toho dále plyne, že je nejisté, že někdo bude nadšeně realizovat tvoje nápady na podporu Wikislovníku. A z toho plyne, že je tedy nejlepší si všechno udělat sám a třeba využít podpory té organizace.

Já jsem tě vyzíval už několikrát, ať iniciuješ takovou aktivitu. Ty jsi ale zústal u návrhů a kritiky. Jednou kritizuješ, že se nic neděje, podruhé zase že se něco děje, že se to děje, jinak než si představuješ. Tobě je opravdu těžké vyhovět.--Juandev (diskuse) 22. 2. 2015, 09:44 (UTC)

Milý Juane, WMCZ by se nikdo neobtěžoval kritizovat, kdyby hned na začátku dala jasně najevo, že ji zajimá pouze Wikipedie, obrázky na Commons a možná sem tam nějaká aktivita některého z kamarádů. Pokud ale WMCZ při každé příležitosti opakovala, že zastupuje sesterské projekty, přičemž pro ně reálně nehnula prstem, a dokonce se ukázalo, že ani radní o sesterských projektech moc neví, tak si o kritiku bohužel říkala. Kniha o Wikipedii rozhodně k nějaké aktivní propagaci slovníku nesloužila, ani kvůli rozsahu a zaměření sloužit nemohla, navíc kvůli odkladům ve vydání byly některé informace zastaralé už v okamžiku, kdy se dostala na pulty. Leták je hezká věc, pokud si ho ale dobře pamatuji, informací v něm bylo jen o málo víc, než lze nalézt na hlavní stránce Wikipedie. Moje aktivita při snaze vydat specializované letáčky pro jednotlivé projekty skončila na poměrně chladné reakci jednotlivých komunit, u tebe na Wikiverzitě dokonce mírně záporné.
U tehdy ještě sdružení, jsem se bohužel opakovaně setkal s tím, že něco jiného říkalo, a něco jiného zas potom dělalo. Ať už se jednalo o reakci na zmiňované návrhy (které, světe div se, byly předem komunikovány s pravidelnými a aktivními uživateli, zda by o ně byl zájem), kdy jsem byl ujišťován, že jsou to skvělé nápady, když si podám žádost, tak určitě nebude problém a mé obavy z možných problémů jsou liché, aby se pak po podání žádosti na jednu věc hledaly důvody, proč to zamítnout. Nebo když se jednalo o tiskovou zprávu, kdy mi bylo tvrzeno, že ve sdružení si myslí, že by bylo vhodné udělat základ o výročí slovníku a ne článkové metě Wikipedie, aby nakonec byl základ podle očekávání o Wikipedii, a ještě text obsahoval chyby, na které jsem včas upozorňoval. Nebo po kritikách se opakovaně objevující, tentokrát už opravdu opravdový zájem o potřeby sesterských projektů.
Mantra o dobrovolnosti je krásná věc. Ale jsem členem organizace, a několik dalších takových ještě znám, která také nemá placené zaměstnance, lidi to dělají ve svém volném čase, a přesto organizaci nedělá problém mít nějaký dlouhodobější plán, plnit jej a přitom zadávat úkoly konkrétním osobám, které se rozhodly přijmout odpovědnost za to, že se některé potřebné věci prostě udělají. A veř mi, že mnohdy jsou to věci, do kterých se nikomu nechce. Už jsem ti to někdy psal, pokud budu chtít udělat nějakou věc, kterou můžu udělat sám, tak ji taky sám udělám. Pokud budu chtít udělat něco, co sám udělat nemůžu, na pobočce mi řeknou, že je to výborný nápad, ale udělej si sám, protože na to nemáme dobrovolníka, tak je mi taková pobočka k ničemu.
Pokud se ti nelíbí, že tě někdo kritizuje, že stavíš komunitu před hotovou věc, tak si laskavě uvědom, že jsi to byl právě ty, kdo na slovníku začal vykřikovat, že je tu anarchie, případně diktatura, a že je konečně potřeba předat vládu komunitním procesům. --Reaperman (diskuse) 22. 2. 2015, 13:45 (UTC)
Takže kritizujete organizaci, jejímž ani nejste a nikdy jste nebyl členem, za to, že nemá členy, kteří by realizovali to, co byste chtěl? To je dobře absurdní. Bohužel tak trochu typické. --Martin Kotačka (diskuse) 23. 2. 2015, 04:47 (UTC)
Za prvé, jak víte, že moje maličkost (nikoli můj nick) není a nikdy nebyla členem? To se v současnosti každý člen lustruje a s výsledky je seznamována členská základna? Za druhé, kdybyste četl pořádně, tak byste věděl, že jsem kritizoval konkrétní záležitosti, kdy docházelo k porušování normálně prezentovaných příslibů a deklarací (aniž by k tomu sdružení potřebovalo nějaké extra dobrovolníky). Ale je mi jasné, že kritiky, kteří se neváhají opřít do poměrů jistého dnes již spolku, kteří kritizují nadací tolerované plýtvání penězi, kteří poukazují na nečinnost odpovědných osob ve zcela základních věcech, je nutné náležitě očerňovat a pokud možno vyřadit ze slušné společnosti.--Reaperman (diskuse) 23. 2. 2015, 19:53 (UTC)
A byl jste snad členem pobočky? --Martin Kotačka (diskuse) 4. 3. 2015, 04:51 (UTC)
Organizaci, která dala jakýsi příslib i pro lidi vně organizaci, a když se pak Reaperman a posléze i já zajímal, jak tedy pokračovat (tedy vyvinuli jsme aktivitu k součinnosti). už se nám nedostalo odpovědi. JAn Dudík (diskuse) 23. 2. 2015, 06:22 (UTC)
Pokud si někdo stýská, že se mu nedostalo odpovědi, měl by si zamést před... --Kusurija (diskuse) 23. 2. 2015, 13:31 (UTC)
Drahý Kusurijo, když chcete zametat, tak si v souvislosti s Vašimi příspěvky Pod lípou uděláme malý exkurz do historie. Základní nástin (zdaleka ne vyčerpávající, ale takový, který by i nováček měl být schopen přelouskat), co konkrétně je považováno za chybné, jste ode mne dostal už po prvním upozornění. Vaše stesky, že Vám nikdo nechtěl vysvětlit, co děláte špatně, jsou nepravdivé. Vaše, reakce byla ve smyslu, že formát hesla je nad Vaše chápání, ať to řeší někdo jiný, zakončená v dané situaci značně nezdvořilým nazdar. Naprosto žádný z Vaší strany projevený zájem nějak spolupracovat na úpravách japonských hesel. Nejen, že jste ani nezačal upravovat hesla podle toho minima, co Vám bylo sděleno, naopak jste ještě tentýž den, tedy jste ani nikomu nedal nějakou šanci smysluplný formát pro nové druhy informací promyslet a zpracovat, jste pokračoval v tvorbě hesel, u kterých jste nedokázal udržet jednotně ani svůj vlastní (sic!) formát. Tak došlo k označení několika exemplárních případů porušení formátu hesla urgentní šablonou. Mazací lhůta byla dokonce na Vaši žádost restartována, abyste měl čas se těm heslům věnovat, přesto i několik měsíců po uplynutí i druhého čtvrt roku zůstala hesla z Vaší strany nedotčená snahou je nějak upravit. Pláčete na špatném hrobě, nějaká základní snaha se s Vámi domluvit byla, Vaše chování však bylo značně odrazující.
Pokud si stěžujete na nekonsensuální změny v kategorii kandži, což není nic jiného, než zjednodušení systému tak, aby v něm mohl něco najít i člověk, který neprošel několikaletým kurzem japonštiny a následně kurzem Kusurijova systému kategorizace, aniž by došlo ke ztrátě pro kategorizaci podstatných informací, tak mi laskavě vysvětlete, jaký konsensus jste měl při zavádění šablony kana (aniž byste se obtěžoval pochopit smysl dříve existujících šablon) se kterou jste dokázal vytvořit i takový nonsens jako slovo z půlky přepsané katakanou a z půlky hiraganou) nebo jaký konsensus jste měl při zavádění ve světě nevídaného řazení v kategorii, kdy některá slova jste řadil správně podle hiragany, jiná ovšem podle katakany (ach, nebohý čtenáři zvyklý na normální japonské slovníkové řazení podle výslovnosti) atd. --Reaperman (diskuse) 23. 2. 2015, 19:53 (UTC)
Ad přepis zčásti hiraganou, zčásti katakanou: pokud Vám to není známo, tak takový způsob se používá při rozlišování, která část výrazu má čtení sinojaponské (katakanou) a která japonské (hiraganou). Jedná se o typy 重箱 a 湯桶. A ano, z Vašeho sdělení mi nebylo jasné, jak by měl formát pro kandži vypadat. Dostatečně jasného a přijatelného vysvětlení se mi nedostalo dosud. Nebo možná ano(?). Mohl byste, prosím, na něj odkázat? Děkuji. --Kusurija (diskuse) 23. 2. 2015, 21:28 (UTC)
Prozradím Vám tajemství. Málokdo to ví, ale Wikislovník je slovník, ne učebnice cizího jazyka. A přepis je něco jiného než učebnicový zápis čtení jednotlivých znaků. Pokud použiji přirovnání, nejste-li ochoten ochoten zabývat se tím, jak vypadají atomy, nepočítejte s tím, že Vám někdo vysvětlí jadernou reakci. A vůbec, pro mne za mne, dělejte si tu s japonštinou, co chcete, já už se Vám v tom vrtat nebudu. --Reaperman (diskuse) 23. 2. 2015, 22:01 (UTC)
Vy už jste někdy viděl nějaký japonso-nějaký (tedy do jazyka, používajícího latinku či cyrilici; či dokonce kan-wa džiten) slovník, kde by nebyl uveden (alespoň) přepis? Mohl byste mi na takovou raritu poslat odkaz nebo fotografii (samozřejmě slovníkové části, ne obálky)? Já netvrdím, že takový neexistuje. Jenom jsem se s takovým (mezi asitak desítkou) dosud nesetkal. Mohl byste mi prozradit, co konkrétněji si představujete pod pojmem přepis a co pod pojmem "učebnicový zápis čtení jednotlivých znaků"? A co se týče toho "vrtání" - to by mne opravdu těšilo, kdybyste se v tom přestal jen vrtat a místo toho se mnou (a i s ostatními) začal spolupracovat. Spolupracovat na přijatelném tvaru a na formátu, jak by taková hesla měla vypadat bez vypuštění zohlednění specifik japonského jazyka. To je pozvání. Můžete jej přijmout, nebo taky ne - to už je na Vás. Ale rozhodně bych to považoval za přínos, protože vidím, že (mezi zdejšími kolegy) máte nadprůměrný přehled a znalosti, což by bylo škoda nevyužít, kdybyste byl ochoten v tomto směru přispívat. --Kusurija (diskuse) 27. 2. 2015, 16:20 (UTC)
Nevím jak reagovat, první část Vašeho příspěvku je jakýsi konstrukt, který nevychází z ničeho, co jsem napsal, druhou část už jsem myslím ozřejmil dostatečně na jiném místě, kde jsem se věnoval vyplňování Vašeho přání v třetí části, a kde dosud nedošlo k rozporování žádné části toho, co jsem tam napsal. --Reaperman (diskuse) 28. 2. 2015, 21:36 (UTC)

Využití chutě diskutovat[editovat]

Upozorňuji na tuto stránku Pod lípou, kde je konstruktivní přístup vítán.--Juandev (diskuse) 23. 2. 2015, 14:13 (UTC)

Juane, chutě diskutovat opravdu nemám. Samozřejmě nevylučuji, že v budoucnu na nějaké nesmysly neupozorním. --Reaperman (diskuse) 23. 2. 2015, 20:03 (UTC)

To by bylo fajn. Já jsem nebyl přesvědčení z tvých reakcí, že diskutovat chuť máš.--Juandev (diskuse) 24. 2. 2015, 08:01 (UTC)

23. 2. 2015, 16:28 (UTC)

Pozvání[editovat]

Zvu Vás k náhledu sem. Pokud se Vám bude chtít, i ke spolupráci na jednom vzorovém kandži, abychom podle toho mohli navrhnout i formát hesla kandži a já, abych mohl konečně začít vkládat i jednotlivé kandži podle společnými silami odsouhlaseného vzoru (abych se nemusel obávat mazání, protestů a dalších věcí, až začnu podle dohodnutého formátu vkládat hesla kandži) a nespokojovat se pouze se složeninami. --Kusurija (diskuse) 25. 2. 2015, 12:46 (UTC)

2. 3. 2015, 16:41 (UTC)

Trollové, byrokraté a analfabeti[editovat]

Docela mne překvapilo, že zrovna ty budeš lavírovat na hranici osobního útoku. To dělení editorů na dobré a špatné, je cesta do pekel. To se stalo na Wikizprávách - špatné editory se nakonec podařilo vytlačit a díky tomu ten projekt skoro umřel. Nepodněcujme tady třídní nesnášenlivost. Všimni si, že na Wikipedii to nedělají a jsou úspěšní. Ze svých řad vylučují jen to co narušuje encyklopedii, nebo příjemné prostředí pro práci.--Juandev (diskuse) 4. 3. 2015, 07:25 (UTC)

Pokud jde o tvorbu třídních nepřátel, jsi na špatné adrese. S osobními útoky ostatně také. O tom, jaký bychom si měli brát příklad, bychom mohli dlouze diskutovat, přesto bychom se asi neshodli. --Reaperman (diskuse) 4. 3. 2015, 20:51 (UTC)
vůbec se s ním Reapermane nezdržuj, člověk, který prakticky netvoří na žádném wikiprojektu, a dokonce se chce procpat s tématem o své nenávisti k Dannymu a ostatním na wikimánii[924], za jakoukoliv reakci nestojí... --Dubicko (diskuse) 5. 3. 2015, 16:04 (UTC)

9. 3. 2015, 15:18 (UTC)

návrh základního pravidla[editovat]

Prosím, abyste se vyjádřil k mému návrhu „základního pravidla“. Děkuji. --AuvajsAuvajs (diskuse) 14. 3. 2015, 00:52 (UTC)

16. 3. 2015, 15:14 (UTC)

23. 3. 2015, 15:09 (UTC)

30. 3. 2015, 15:18 (UTC)

6. 4. 2015, 15:41 (UTC)

13. 4. 2015, 16:40 (UTC)

Osobní útok[editovat]

Zdravím, nepoužívejte příště výrazy typu „morálně nízko“, je to považováno za osobní útok. Díky.--Zdenekk2 (diskuse) 16. 4. 2015, 21:56 (UTC)

Jaký jiný obrat mám příště použít, který by reflektoval danou skutečnost a nebyl považován za osobní útok? Dlouho jsem nad tím přemýšlel, ale mírnější způsob, jak daný fakt vyjádřit, mě nenapadl. --Reaperman (diskuse) 16. 4. 2015, 22:21 (UTC)
Nehodnoťte osobu editora vůbec.--Zdenekk2 (diskuse) 16. 4. 2015, 23:02 (UTC)
Dobrá, od teď se budu snažit být tak úředně neosobní, až mi budou byrokraté ve státní správě závidět. --Reaperman (diskuse) 16. 4. 2015, 23:16 (UTC)

20. 4. 2015, 15:29 (UTC)

27. 4. 2015, 15:10 (UTC)

Support request with team editing experiment project[editovat]

Dear tech ambassadors, instead of spamming the Village Pump of each Wikipedia about my tiny project proposal for researching team editing (see here: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IdeaLab/Research_team_editing), I have decided to leave to your own discretion if the matter is relevant enough to inform a wider audience already. I would appreciate if you could appraise if the Wikipedia community you are more familiar with could have interest in testing group editing "on their own grounds" and with their own guidance. In a nutshell: it consists in editing pages as a group instead of as an individual. This social experiment might involve redefining some aspects of the workflow we are all used to, with the hope of creating a more friendly and collaborative environment since editing under a group umbrella creates less social exposure than traditional "individual editing". I send you this message also as a proof that the Inspire Campaign is already gearing up. As said I would appreciate of *you* just a comment on the talk page/endorsement of my project noting your general perception about the idea. Nothing else. Your contribution helps to shape the future! (which I hope it will be very bright, with colors, and Wikipedia everywhere) Regards from User:Micru on meta.

4. 5. 2015, 15:03 (UTC)

Wikislovník:Pravidla[editovat]

Zdravím, vzhledem k účasti v předchozí diskusi Pod lípou bych uvítal vyjádření názoru a případnou spolupráci na dotvoření návrhu Wikislovník:Pravidla. Díky. --Bazi (diskuse) 5. 5. 2015, 20:03 (UTC)

Děkuji za pozvání. Nicméně, na několika místech jsem se zmínil, že je pro mne nepřijatelné pracovat v prostředí, kde se toleruje zneužívání důvěrných informací o jiných uživatelích. A jelikož uživatelé, kteří důvěrné informace v nedávné době prokazatelně zneužívali, jsou aktivní napříč českými projekty a komunity to nechává v klidu, nezbývá než konstatovat, že na českých wikiprojektech jsem skončil, a popřát jim hodně úspěchů do dalších let. Nebudu se již tedy angažovat v prosazování ani blokování jakýchkoli návrhů. --Reaperman (diskuse) 6. 5. 2015, 19:10 (UTC)
To mě mrzí. To někdejší zapojení do příslušné debaty mi přišlo hodně konstruktivní, a právě takových je třeba. --Bazi (diskuse) 6. 5. 2015, 21:50 (UTC)

11. 5. 2015, 15:34 (UTC)

18. 5. 2015, 15:18 (UTC)

25. 5. 2015, 16:12 (UTC)

Dobrý večer. Chtěl bych vás zdvořile vyzvat, abyste se zapojil do tohoto průzkumu názorů. Čím víc uživatelů se zapojí, tím více bude konsensuální. Děkuji. --Auvajs (diskuse) 18. 2. 2016, 22:21 (CET)[odpovědět]

Hlasování o JAnDudíkovi[editovat]

Nevím, jestli se ještě někdy vyskytujete (či alespoň občas sledujete Poslední změny). Nechtěl byste podpořit dávného kolegu? Lhůta zítra končí... --Pyprilescu (diskuse) 16. 6. 2016, 16:50 (CEST)[odpovědět]

Ahoj... mohl by si nám prozradit a přenechat ten botí kod na audio? --Lenka64 (diskuse) 26. 11. 2016, 12:57 (CET)[odpovědět]