Uživatel:Kusurija/Kana

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příloha:Seznam znaků godžúon

Tabulka ukazuje, ze kterých znaků a přes které mezistupně vznikly znaky hiragany

Hiragana[editovat]

Pořadí Hiragana Čekošiki rómadži Znak, ze kterého odvozen Další man'jógana Pořadí iroha
1 a 36
2 i 1
3 u 24
4 e 34
5 o 27
6 ka 14
7 ki 38
8 ku 28
9 ke 31
10 ko 33
11 sa 37
12 ši 42
13 su 47
14 se 西 46
15 so 18
16 ta 16
17 či 8
18 cu 19
19 te 35
20 to 7
21 na 21
22 ni 4
23 nu 宿 10
24 ne 宿 20
25 no 26
26 ha 3
27 hi 44
28 fu 32
29 he 6
30 ho 5
31 ma 30
32 mi 41
33 mu 23
34 me 40
35 mo 45
36 ja 29
37 * * * * *
38 (37) ju 39
39 * je * *
40 (38) jo 15
41 (39) ra 22
42 (40) ri 9
43 (41) ru 11
44 (42) re 17
45 (43) ro 2
46 (44) wa 13
47 (45) (w)i 25
48 * * * * *
49 (46) (w)e 43
50 (47) (w)o 12
51 (48) n * 48

Katakana[editovat]

Tabulka ukazuje, ze kterých znaků a ze kterých jejich částí vznikly znaky katakany
Pořadí Katakana Čekošiki rómadži Znak, ze kterého odvozen Pořadí iroha
1 a 36
2 i 1
3 u 24
4 e 34
5 o 27
6 ka 14
7 ki 38
8 ku 28
9 ke 31
10 ko 33
11 sa 37
12 ši 42
13 su 47
14 se 46
15 so 18
16 ta 16
17 či 8
18 cu 19
19 te 35
20 to 7
21 na 21
22 ni 4
23 nu 10
24 ne 20
25 no 26
26 ha 3
27 hi 44
28 fu 32
29 he 6
30 ho 5
31 ma 30
32 mi 41
33 mu 23
34 me 40
35 mo 45
36 ja 29
37 * * * *
38 (37) ju 39
39 * je * *
40 (38) jo 15
41 (39) ra 22
42 (40) ri 9
43 (41) ru 11
44 (42) re 17
45 (43) ro 2
46 (44) wa 13
47 (45) (w)i 25
48 * * * *
49 (46) (w)e 43
50 (47) (w)o 12
51 (48) n * 48

Seznam znaků podle řazení iroha[editovat]

Příloha:Seznam znaků podle řazení iroha

伊呂波 (iroha), nebo také 伊呂波歌 je starší systém řazení japonské slabičné abecedy godžúon (五十音, doslova 50 zvuků), který je v podstatě pangramem. Těchto slabik ovšem není 50, jak by se mohlo zdát z názvu godžúon, ale 48, přičemž dvě z nich, (w)i () a (w)e () se dnes již nepoužívají. V řadě chybí móry ("slabiky") pro sloupce i a e, které se nepoužívaly již v době vzniku kany, ikdyž předlohové znaky manjógany pro zvuk je jsou ještě zaznamenány (z tohoto období pochází také název japonské měny jen (, přepis v angličtině Yen - odtud značka ¥)); a také v řadě pro sloupec - zde je tato móra totožná, tedy う - u, nikoliv "wu". Tedy bylo jen 47 "slabik". Koncové (ɴ) bylo přidáno až později a to na konec, v době vzniku irohy se nepoužívalo, zastupovala jej móra - mu. Dodatečným jeho přidáním se počet doplnil na dnešních 48, včetně oněch dvou nepoužívaných. O autorství básně se zatím jen spekuluje a mezi dohady se vyskytuje i mnich w:Kúkai (空海, 27. července 774 - 22. dubna 835).

Text básně v hiraganě, se starobylým stylem přepisu výslovnosti:

いろはにほへと
ちりぬるを
わかよたれそ
つねならむ
うゐのおくやま
けふこえて
あさきゆめみし
ゑひもせす

Přepis do čekošiki rómadži:

i ro ha ni ho he to
či ri nu ru wo
wa ka jo ta re so
cu ne na ra mu
u wi no o ku ja ma
ke fu ko e te
a sa ki ju me mi ši
we hi mo se su

Zápis v (původní?) manjóganě:
V standardním přepisu využívajícím kandži spolu s okuriganou, psanou hiraganou, bývá na příslušných místech textu vyznačena znělá výslovnost takzvaným nigori (dva krátké tahy v pomyslném pravém horním rohu grafického pole znaku hiragany). Takový text vypadá následovně:


今日

Výslovnost tohoto textu:

iro wa nioedo
čirinuru (w)o
waga jo dare zo
cune naramu
ui no okujama
kjó koete
asai jume midži
ei mo sezu

Český překlad:

Byť krásou květy oplývají,
nakonec všechny uvadnou
Mohl by tedy někdo snad
na tomto světě
na věky setrvat?
Dnes na cestě z pomíjivého bytí
nejzazší horu překročím
Pomine tento mělký sen
již nebudu ničím opojen.
(přel. Martin Tirala)

(Viz článek w:Iroha)

Hiragana[editovat]

Pořadí iroha Hiragana Čekošiki rómadži Znak, ze kterého odvozen Pořadí godžúon
1 i 02
2 ro 45 (43)
3 ha 26
4 ni 22
5 ho 30
6 he 29
7 to 20
8 či 17
9 ri 42 (40)
10 nu 23
11 ru 43 (41)
12 (w)o 50 (47)
13 wa 46 (44)
14 ka 06
15 jo 40 (38)
16 ta 16
17 re 44 (42)
18 so 15
19 cu 18
20 ne 24
21 na 21
22 ra 41 (39)
23 mu 33
24 u 03
25 (w)i 47 (45)
26 no 25
27 o 05
28 ku 08
29 ja 36
30 ma 31
31 ke 09
32 fu 28
33 ko 10
34 e 04
35 te 19
36 a 01
37 sa 11
38 ki 07
39 ju 38 (37)
40 me 34
41 mi 32
42 ši 12
43 (w)e 49 (46)
44 hi 27
45 mo 35
46 se 14
47 su 13
48 n 51 (48)

Katakana[editovat]

Pořadí iroha Katakana Čekošiki rómadži Znak, ze kterého odvozen Pořadí godžúon
1 i 02
2 ro 45 (43)
3 ha 26
4 ni 22
5 ho 30
6 he 29
7 to 20
8 či 17
9 ri 42 (40)
10 nu 23
11 ru 43 (41)
12 (w)o 50 (47)
13 wa 46 (44)
14 ka 06
15 jo 40 (38)
16 ta 16
17 re 44 (42)
18 so 15
19 cu 18
20 ne 24
21 na 21
22 ra 41 (39)
23 mu 33
24 u 03
25 (w)i 47 (45)
26 no 25
27 o 05
28 ku 08
29 ja 36
30 ma 31
31 ke 09
32 fu 28
33 ko 10
34 e 04
35 te 19
36 a 01
37 sa 11
38 ki 07
39 ju 38 (37)
40 me 34
41 mi 32
42 ši 12
43 (w)e 49 (46)
44 hi 27
45 mo 35
46 se 14
47 su 13
48 n 51 (48)