Wikislovník:Hlasování/Pravidla o správcích

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlasování se zúčastnilo 15 hlasujících, minimální kvórum 7 hlasujících tak bylo naplněno. Všichni hlasující měli hlasovací právo (viz přehled účtů, které měly hlasovací právo). Všechny hlasy byly odevzdány v době hlasování, není pochyb o platnosti žádného z hlasů. Pro hlasovalo 13 uživatelů, proti 2, žádný uživatel se nezdržel. Pravidla o správcích byla schválena jako závazné pravidlo Wikislovníku. --Auvajs (diskuse) 20. 1. 2016, 00:09 (CET)[odpovědět]

Pravidla pro správce se na Wikislovníku řeší už velmi dlouho.

Tato chronologie není zcela kompletní

 • 14. 4. — JAn Dudík pod Lípou představil svůj návrh pravidla a vyzval k diskuzi, tentýž den Auvajs představil svůj návrh a také ho (tamtéž) předložil k diskuzi
 • 19. 5. se začala řešit kolize mezi dvěma návrhy pravidel, který vyústil v:
 • 24. 5. založení průzkumu názorů parametrů pravidel
 • následující cca měsíc se více uživatelů vyjádřilo ve výše popsaném průzkumu názorů
 • Auvajs se pokusil z těch názorů vytvořit kompromisní verzi, na což bylo 21. 6. upozorňováno pod Lípou a komunita byla vyzývána k vyjádřením a komentářům
 • kompromisní parametry byla zapracovány do Auvajsova původního návrhu, který několik editorů komentovalo a přímo editovalo
 • poslední větší úpravy do toho návrhu byly učiněny na přelomu září a října, následně byla komunita 3. 10. opět vyzvána ke komentářům
 • 11. 10. se Auvajs pokusil většinu aktivních editorů přímo oslovit na jejich diskuzních stránkách
 • 20. 10. Okino představil svůj alternativní návrh, který sice už dál nerozvíjel, nicméně jím inpsirován Auvajs v průběhu listopadu podstatně přepracoval svůj návrh
 • 25. 12. pak bylo toto hlasování oznámeno pod Lípou

Jak je z výše uvedené chronologie patrné, pravidlo předložené k hlasování má za sebou dlouhý vývoj. Většina konkrétních parametrů vychází z letního průzkumu názorů; změny byly provedeny na základě konstruktivních připomínek v diskuzích, jednak přímo u toho pravidla a pak na dalších stránkách. Největší změna oproti průzkumu názorů jsou podmínky pro hlasovací právo. Poměrně složité podmínky z průzkumu se po schválení pravidel hlasování už jeví jako zbytečné a proto je navrhováno, aby se hlasování o správcích mohl zúčastnit každý uživatel mající na Wikislovníku "obecné" hlasovací právo.

Dlouhým vývojem a snahou zohledňovat různé připomínky se nejspíš stalo, že pravidlo není ve stavu, kdy by s ním většina editorů souhlasila zcela bez výhrad. I za sebe jako hlavního autora konstatuji, že „kdyby bylo po mém“, ta pravidla bych udělal do značné míry jinak. Nicméně tento projekt je komunitní a na názoru jednotlivce až zas tak nesejde. Zkuste tedy prosím při rozhodování, zda tato pravidla podpoříte, myslet na dlouhodobý rozvoj komunity jako celku, a nikoli na to, zda je každý jednotlivý odstavec přesně podle toho, jak byste ho formulovali vy osobně.

Konkrétněji k obsahu: na českém Wikislovníku v současné době žádná ucelenější pravidla pro správce nejsou, a pokud je mi známo, ani nikdy nebyla. Předkládaný text lze rozdělit do dvou hlavních částí. První stručně představuje funkci správce a pak stanovuje obecné požadavky na jednání a vystupování správce, včetně limitů správcovské činnosti (toho, co správce nesmí). Druhá část se týká postupů pro volení, potvrzování, odvolávání správců a dalších s tím spojených otázek.

Děkuji všem za pozornost a pevně doufám, že tato navržená pravidla napomohou rozvoji českého Wikislovníku. --Auvajs (diskuse) 4. 1. 2016, 23:49 (CET)[odpovědět]


Postup hlasování

[editovat]

Celé hlasování, včetně podmínek pro účast v hlasování, probíhá na základě pravidel hlasování.

Začátek hlasování: 5. ledna 2016 00:00 CET
Konec hlasování*: 18. ledna 2016 24:00 CET.
*pokud hlasování nebude prodlouženo

Hlasování

[editovat]

Souhlasím s tím, aby stránka Wikislovník:Pravidla o správcích byla závazným pravidlem Wikislovníku.

 1. Pro Wikislovník pravidla pro správce nutně potřebuje. V návrhu bych sice mnoho věcí udělal jinak, nicméně pak by asi byly zcela bez šance na přijetí komunitou :) Považuji za důležité, aby bylo v pravidlech jasně stanoveno, že správce není neomezený vladař (jak zde někteří správci dlouhodobě předvádějí), ale uživatel, který sice disponuje rozšířenými funkcemi, nicméně je povinen je využívat pouze v souladu s konsensem komunity a nikoli k jeho obcházení a prosazování svého vlastního pohledu na věc. Druhá věc je potřeba mít definované postupy pro jmenování, potvrzování a mimo jiné též i odvolávání správců, které zde citelně chybí. --Auvajs (diskuse) 5. 1. 2016, 00:23 (CET)[odpovědět]
 2. Pro Pravidla jistě nejsou dokonalá, nicméně nejpalčivější problémy řeší a oproti současnému stavu jsou krokem vpřed.--Shlomo (diskuse) 5. 1. 2016, 08:49 (CET)[odpovědět]
 3. Pro Absence jakýchkoliv pravidel byla sama o sobě velmi špatným stavem, který v minulosti navíc vygradoval do určitých problémů. Je tedy velmi užitečné, že se věci hnuly, byť to byla místy velmi těžká a komplikovaná práce. Proto nejen hlasuji pro, ale rovněž děkuji všem, kteří se do jejich vytváření zapojili jakýmkoliv způsobem. --Martin Kotačka (diskuse) 5. 1. 2016, 08:50 (CET)[odpovědět]
 4. Pro Podporu tomuto návrhu jsem od začátku slíbil. Pocity, které při jeho pročítání mám, se nezměnily. Nemyslím, že je návrh ideální, přijde mi místy zbytečně složitý a v některých ohledech klade na správce nepřiměřené nároky, ale v základních obrysech se s ním ztotožnuji, současný stav si bohužel takové pravidlo vynucuje a nikdo jiný - včetně mne - podle všeho nemá odhodlání v blízkém časovém horizontu připravit návrh lepší. Proto je hlas pro v zásadě jedinou možností. --Okino (diskuse) 5. 1. 2016, 12:17 (CET)[odpovědět]
 5. Pro Takhle bude hlasovat asi každý, kterému je důležitější Wikislovník než on sám. Wikislovník potřebuje vhledem k autoritářské minulosti tato pravidla jako sůl, dokonce tolik, že to stírá jejich nedokonalost v jednotlivých aspektech. Jsem velmi vděčný všem, kteří se podíleli na pravidlech a především na tom, aby byla tato pravidla průchozí napříč širokou komunitou. --Palu (diskuse) 5. 1. 2016, 13:22 (CET)[odpovědět]
 6. Pro Toto pravidlo, v závazné podobě bylo již dávno potřebné. Lze sice souhlasit s myšlenkou, že projekty wikimedia nejsou demokracie, nebo dokonce, že by tu mohla vládnout anarchie, ale nemohou být v žádném případě diktaturou samozvanců. Taková situace by závažným způsobem podlamovala funkčnost projektu. V situaci, jaká se vytvořila v poslední době, je ustavení takovýchto závazných pravidel nezbytné. Kolegové jistě nahlédnou, čeho jsou hodny jiné postoje (které se tu vyskytly - čím asi byly inspirovány). Pro všemi deseti. --Kusurija (diskuse) 6. 1. 2016, 07:55 (CET)[odpovědět]
 7. Pro Poté, co jsme si zažili na Wikislovníku všichni to, co jsme si zažili, souhlasím s tím, abychom pravidla měli. Proces byl dlouhodobý, pojďme tu vybudovat pořádek. Jsem rád, že se tato iniciativa objevila a všemi jsem pro. --Aktron (diskuse) 6. 1. 2016, 10:12 (CET)[odpovědět]
 8. Pro Mrzí mě, že jsem v posledních fázích vývoje textu neměl víc energie, abych se do procesu aktivněji zapojoval. Pravidla vzešla z velmi dobrého základu při sběru názorů komunity, dost důkladně se cizelovala, ale v jednom bodě pak došlo k překlopení z jedné formy do jiné, od kterého už další výraznější korekce neprobíhaly. Ve výsledném textu je na můj vkus až příliš znát, že si někdo ventiloval své antisprávcovské emoce a vyřizoval účty. Což je škoda, pravidlo by rozhodně nemělo celkově působit tímto dojmem, naopak by mělo podporovat vážnost správcovství, protože jde o zodpovědnou a zároveň dost nevděčnou funkci. V oblasti volby, potvrozování a odvolávání správců však je pravidlo už poměrně prakticky zaměřené, vychází z předchozích konzultací, takže může být užitečné. Vyzkoušejme tedy, jak se osvědčí v praxi. A jestli se stane naopak nástrojem k přílišné buzeraci správců ze strany nesprávců, budeme ho muset následně upravit. --Bazi (diskuse) 6. 1. 2016, 12:23 (CET)[odpovědět]
 9. Pro také pro. --JOtt (diskuse) 6. 1. 2016, 17:13 (CET)[odpovědět]
 10. Spíše pro. V minulosti vznikla mezi částí zdejší komunity a správci řada nedorozumění a je celkem přirozené, že návrh pravidla je tím do velké míry ovlivněn. Podobně jako i někteří hlasující výše, tak i mně přijde, že se v tomto návrhu kyvadlo vychýlilo zase na druhou stranu o něco více, než by možná bylo rozumné. Slabými místy jsou ty části, které by mohly činnost správců zneefektivnit. Je samozřejmé, že správce by měl být schopen a ochoten své kroky v diskusi vysvětlit, nesmí se však stát, aby byl nucen neustále někde dokola diskutovat. Chápu obavu ze zásahů nepřijatelných pro komunitu, nesmí se to však zvrhnout v to, že správci budou neustále u všeho žádat o potvrzení komunitou. Atp. Přes některé výhrady myslím, že toto pravidlo je krok správným směrem. Uvidíme tedy, jak to bude fungovat, nebo zda nebude později nutné některé části kvůli zajištění chodu projektu změkčit. Jan.Kamenicek (diskuse) 6. 1. 2016, 18:25 (CET)[odpovědět]
 11. Pro Je to příliš složité s četnými zbytnostmi. Např. věty "Pokud se ovšem dobrovolně potvrdit nenechá a nemá tak povinnost učinit na základě pravidel, nemůže jiný uživatel zahájit hlasování o potvrzení tohoto správce ve funkci" a "Počet výzev, z nichž neplyne povinnost správce nechat se ve funkci potvrdit, není omezen" jsou IMHO zbytečné. Text obsahuje příliš mnoho ne-normativních vět, bez povahy předpisu, jež bych radši viděl pryč, např. celý oddíl "Funkce správce". Za jasný klad vyzdvihuji určení že správce může být potvrzen ve funkci, dle sekce "Potvrzení ve funkci". Ještě poznámka k "vážnosti" správcovské funkce: it's a mop, not a medal--je to koště či sada nástrojů, ne metál či medaile. Správce wiki projekty potřebují, avšak samotná jejich existence je spíš nutné zlo než co jiného. Protože nenacházím žádný opravdu funkční defekt a defekty spíše kosmetické, podporuji. Třeba bude později vůle to prořezat či vykostit, ale i když nebude, zdá se to být dostatečně dobré. Celkem vzato, blahopřeji k tomuto úsilí a mám radost. --Dan Polansky (diskuse) 9. 1. 2016, 12:01 (CET)[odpovědět]
 12. Pro Vyslovené boty v tom nevidím. Akorát doufám, že se nikdo nechystá zneužívat znalosti neveřejných osobních informací a pak argumentovat tím, že protože k tomu nemáme pravidlo, nesmí být zablokován, leda by se to všechno projednalo veřejně (k další škodě oběti). To by zase bylo hádek.--Tchoř (diskuse) 9. 1. 2016, 12:36 (CET)[odpovědět]
 13. Pro Zásadní námitky nemám, pokud by to bylo jen pravidlo ohledně volby správců (jak jsem navrhoval původně já), bylo by to ještě jednoznačnější pro. JAn Dudík (diskuse) 18. 1. 2016, 07:39 (CET)[odpovědět]

Proti

[editovat]
 1. V navrhovaném znění je řada nelogičností, věcí, které tam vůbec nepatří, nevhodných taxativností, sobě si navzájem protiřečících částí a věcí kontraproduktivně naprosto znemožňujících kteroukoliv správcovskou činnost, tudíž zcela paralyzujících tento projekt, což je zcela zjevný důsledek zapáleného honu hlavních tvůrců znění na správce se zcela nepokrytou snahou se jich všech zbavit a dalším jejich práci maximálně zkomplikovat. Takové znění nemůže žádný soudný uživatel Wikislovníku, který má zájem na jeho dalším kvalitním rozvoji, podpořit.
  Oznámení hlasování o vánočním svátku a jeho spuštění o půlnoci po prvním pracovním dnu v roce je navíc hrubá nekolegialita k těm, kteří mají ke konci a/nebo na přelomu roku dovolenou nebo uzávěrky, a nemají tedy možnost dopodrobna projekt sledovat.
  Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 5. 1. 2016, 02:27 (CET)[odpovědět]
  Buďte konkrétní: prohlašovat existenci řady nelogičností a údajných protiřečících si věcí bez konkrétních poukazů na ně je slabé a znesnadňuje vyvracení. Výrok "Takové znění nemůže žádný soudný uživatel Wikislovníku, který má zájem na jeho dalším kvalitním rozvoji, podpořit" vůbec neměl zaznít; do slušné diskuze nepatří ať už je předmětem diskuze jakékoliv znění; neobsahuje vůbec žádný argument či věc důkazní povahy. Co se týče údajné nekolegiality, hlasování poběží měsíc pokud vím takže by oponenti měli mít více než dost času všimnout si že hlasování běží a zaoponovat ho. Ostatně jsem si stěžoval že si komunita odhlasovala omezení doby hlasování na dva týdny až na jisté měsíce, a že taková hlasování mají běžet alespoň měsíc, na jaře i na podzim. Díky tomu, že to poběží měsíc, nevidím nic nekolegiálního a už vůbec ne hrubě. Později: hah, moje chyba, nahoře jsou vyhlášeny jen dva týdny. Hlasování začalo až 5. ledna a ne koncem prosince a Wikislovník:Pravidla hlasování říká že "Hlasování trvá 14 dní, s výjimkou hlasování, které začíná nebo by končilo v červenci, srpnu nebo v druhé polovině prosince – takové hlasování trvá 1 měsíc." Chyba lávky. Stejně jako předtím prosazuji, aby každé hlasování o policies trvalo alespoň měsíc. Třeba by pro to byla konsenzuální podpora? Buď jak buď, i dva týdny nejsou zase tak krátká doba aby se mělo mluvit o "nekolegialitě", zvlášť pokud to hlasování projde téměř jednohlasně. Jestli je něco nekolegiální tak je to zadrátovaných 14 dní v Wikislovník:Pravidla hlasování. --Dan Polansky (diskuse) 9. 1. 2016, 12:16 (CET)[odpovědět]
 2. Takto zaujaté a navíc zmatečné pravidlo zjevně koncipované jako bič na správce podpořit nemohu. Nemyslím si, že je lepší nějaké (=špatné) pravidlo než žádné (podobně jako není ani lepší nějaká=špatná informace než žádná). Co správce smí a svými správcovskými nástroji může se čtenář a případný kandidát na správce dozví stylem „najdi si jinde“, zato je v něm velmi podrobně i s příklady, zaujatě stylem „je nutné bezvýhradně trvat“ a pro jistotu duplicitně vyjmenováno, co správce nesmí. Pravidlo si protiřečí a tudíž je zmatečné: „je nutné trvat na tom, aby správce neobcházel komunitní rozhodování a nečinil věci, na nichž nepanuje v komunitě konsensus“ a zároveň „Správce smí rozšířená oprávnění používat jen pro dobro a ve prospěch Wikislovníku jako celku“ a aby nebylo zmatečnosti málo, tak ještě „Správce může rozšířená oprávnění použít pouze v dobré víře, že zásah je přijatelný pro většinu komunity“. Ať učiní správce cokoliv nebo neučiní vůbec nic, vždy bude moci být podle tohoto pravidla za cokoliv kritizován/napadán. Pokud bude chtít správce vůbec jako správce fungovat, bude muset celé pravidlo nebo přinejmenším některé jeho části ignorovat. Další nedostatky pravidla vyjmenovali i sami hlasující „pro“ výše, takže je nemusím opakovat. Víra v nezneužívání nedokonalostí pravidla zní při současné konstelaci editorů značně úsměvně. Rovněž víra ve snadnou změnu, pokud bude něco nevyhovovat/bude zneužíváno může být značně iluzorní, když i na Wikipedii je značný problém v závazném pravidle (na rozdíl od doporučení) změnit jediné slovo, natož celou větu.--Zdenekk2 (diskuse) 15. 1. 2016, 21:18 (CET)[odpovědět]

Zdržují se

[editovat]

Komentáře

[editovat]

Výše uvedený úvod je značně tendenční a snaží se manipulovat s uživateli pomocí logických klamů a zastrašování. Pakliže by textace nebyla hnána osobní záští se snahou o zbavení se současných správců, nýbrž snahou o vytvoření funkčního pravidlového rámce na Wikislovníku, nebylo by znění v takovém stavu, že s tou či onou jeho částí někdo nesouhlasí a zastrašováním vynucovanou podporou celku tak vlastně zcela popírá svůj vlastní názor. Pravidla mají vznikat konsenzuálně a nikoliv násilným protlačováním názorů té či oné strany, tím spíše, je-li to protlačováno opakovaně a donekonečna, což zcela logicky buď oponenty unaví nebo prostě jen nemají čas se tomu stále věnovat, což ovšem neuimplikuje, že by s tím či oním souhlasili. Snahy o co největší komplexitu pravidla hned na počátku jsou rovněž z výše uvedeného důvodu popírání vlastního názoru rovněž kontraproduktivní. Celkově jde o hrubě nekvalitní návrh, a to nejen vzhledem k témuž důvodu, ale i k řadě chyb a nedostatků v něm se vyskytujícím, které v případě jeho přijetí v tomto znění zcela znemožní kteroukoliv práci správců, a to bez ohledu na to, zda současných, či budoucích (najdou-li se vůbec nějací).
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 5. 1. 2016, 02:54 (CET)[odpovědět]

 1. Pravidlo vznikalo mnoho měsíců a správce a byrokrat Danny B. do procesu jeho vzniku, pokud vím, nikdy nezasáhl. Za více než půl roku se nikdy neobtěžoval vyjádřit své připomínky nebo náměty, přestože o to byla komunita opakovaně žádána, dokonce o to byl tento uživatel výslovně žádán na své diskuzní stránce. O nekonsenzualitě nebo „protlačováním názorů té či oné strany“ tedy nemůže být žádná řeč.
 2. V této souvislosti bych rád připomněl, že Danny B. je sice správce a byrokrat českého Wikislovníku, ale do této funkce se dostal velmi sporným způsobem (funkce správce v roce 2007 stewardem udělena pár minut po oficiální žádosti o práva a to jen na tři měsíce; práva byrokrata získána bez toho, aniž by se o tom vedla jakákoli veřejná diskuze). Danny B. dlouhodobě provádí obrovské množství věcí, které mu jsou komunitou vytýkány, a sabotuje veškeré pokusy komunity o nápravu, zejména pak ignoruje všechny výzvy k tomu, aby se nechal ve své funkci potvrdit. Věc došla tak daleko, že Danny B. v současnosti prokazatelně nemá podporu ani třetiny místních uživatelů, přesto díky absenci pravidel pro správce a virtuální nemožnosti jej z tohoto důvodu odvolat, ve svých funkcích zůstává... Hlavní důvod, proč Danny B. tedy mluví o tom, jak je návrh "hrubě nekvalitní" apod. není v tom, že by návrh skutečně takový byl, ale v tom, že hrozí reálné riziko, že komunita konečně bude mít šanci odvolat správce, s nímž není spokojená, čehož se Danny B. bojí jako čert kříže. --Auvajs (diskuse) 5. 1. 2016, 08:00 (CET)[odpovědět]
@Danny B.: Vaše námitka, že navrhovatel „manipuluje s uživateli pomocí logických klamů a zastrašování“, by zněla rozhodně přesvědčivěji, kdyby nebyla obklopena výroky jako „přijetí v tomto znění zcela znemožní kteroukoliv práci správců“ nebo „takové znění nemůže žádný soudný uživatel Wikislovníku, který má zájem na jeho dalším kvalitním rozvoji, podpořit“.--Shlomo (diskuse) 5. 1. 2016, 08:44 (CET)[odpovědět]

Navzdory výhradám, které k návrhu mám, chci poděkovat Auvajsovi za práci, kterou si s ním dal. --Okino (diskuse) 5. 1. 2016, 12:17 (CET)[odpovědět]

Zajímalo by mě (když už jsme u hypotetických konspiračních teorií typu „dovedu si představit“), jaký bude praktický výstup/dopad/konečné řešení, pokud bude na stejného správce ve stejnou dobu založeno odvolání i potvrzení a jednotlivá hlasování dopadnou opačně?--Zdenekk2 (diskuse) 15. 1. 2016, 21:29 (CET)[odpovědět]

Souběh potvrzení a odvolání patrně nikdy nenastane, jelikož podle schvalovaných pravidel hlasování o potvrzení nelze založit dříve než 3 měsíce od posledního hlasování o odvolání (bylo-li takové). To, že by hned 6 zkušenějších uživatelů (majících pasivní "volební", resp. hlasovací právo na správce) nebo 10 uživatelů s aktivním hlasovacím právem podpořilo vznik hlasování o odvolání při současně probíhajícím hlasování o potvrzení, lze dost stěží očekávat, bylo by to od nich velmi hloupé. --Auvajs (diskuse) 15. 1. 2016, 23:40 (CET)[odpovědět]
@Auvajs: Zdenekk2 spíš otevřel pandořinu skříňku toho, že by se nějaký správce mohl po zahájení procedury hlasování o odvolání zahájit proceduru potvrzení. Ale ani tady by to nedávalo moc smysl, protože k tomu potřebuje větší konsenzus...
@Zdenekk2, já k tomu dodám další: To, že to toto pravidlo umožňuje, neznamená, že by to neumožňoval stav bez tohoto pravidla. Takže Tvá akademická otázka má smysl jen v tom, že to to pravidlo neřeší. Ale jelikož zastáváš názor, že lepší žádné pravidlo než špatné, vlastně bys měl být rád, že to neřeší, ne...? :-) A jak by se to řešilo? Nejprve by se to nejspíš řešilo v průběhu hlasování, aby se určilo, zda jsou obě legitimní a vhodná. Vždyť existují i psané a nepsané zásady pro lhůtu před zahájením hlasování, takže existuje i určitá doba na vyřízení podobného konfliktu. Dále hlasování uzavírají byrokrati, takže by to museli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodnout. Mohli by přitom posuzovat obě hlasování v celku, nejspíš i podle toho, že by posuzovali argumenty v obou hlasováních a zvažovali, zda šlo o argumenty ohledně procedury (v případě dvou hlasování by takové argumenty téměř jistě přišly), anebo o skutečnou podstatu. Pokud by nakonec rozhodnout nemohli, museli by nejspíš vyhlásit, že obě hlasování jsou zmatečná a rozhodnout, které hlasování má přednost nikoli v tom, že jeho výsledky platí, ale že se má opakovat. Pak by mohl nastat problém s omezením na opakované vyhlašování hlasování (které ale podle mne mluví o něčem jiném), ale to už se dostávám tak strašně daleko v těch hypotetických úvahách, že to už dávno přestalo dávat smysl...
@oba: Někdy by zkrátka bylo lepší, kdyby hypotetickou šílenou situaci zkusil domyslet už ten, kdo ji vytváří. Pak by zjistil, že jeho šílenství (neberte to prosím jako urážku, šílenství bych v tomto případě nechtěl definovat jako duševní chorobu, ale jako stav přespříliš rozlétlé fantazie) překročilo racionální mez. --Okino (diskuse) 16. 1. 2016, 14:12 (CET)[odpovědět]