Příloha:Botanické taxony euasteridy I (japonština)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato příloha shromažďuje terminologii v oblasti botaniky a to euasteridy I od řádů po čeledi, namátkově i rody. Tam, kde není uspořádání termínů vloženo do tabulky, je pořadí následující: japonský termín, jeho výslovnost v IPA, (odpovídající) český termín, odborný („latinský“) termín. V tabulce termín „Rodičovský název“ znamená název rostliny nebo jiného taxonu nebo i jiného termínu, podle kterého byl termín na začátku řádku v tabulce/předchozí utvořen.

  • V taxonomii rostlin koncem XX. a v první polovině XXI. století dochází postupně a dlouhodobě k rozsáhlým změnám, v důsledku čeho budou v příloze (někdy i záměrně - jako popis vžitých taxonů) ve značném množství zastaralé názvy a zastaralá strukturalizace.

紫目/ムラサキ目, IPA: [mɯɽasakɪmokɯ], brutnákotvaré, Boraginales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
紫科 ムラサキ科 IPA: [mɯɽasakɪka] brutnákovité brutnák Boraginaceae data, Taxon Boraginaceae ve Wikidruzích

紫科/ムラサキ科, IPA: [mɯɽasakɪka], brutnákovité, Boraginaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
紫亜科 ムラサキ亜科 IPA: [mɯɽasakɪaka] brutnákové brutnák Boraginoideae data, Taxon Boraginoideae ve Wikidruzích
柿葉萵苣の木亜科 カキバチシャノキ亜科 IPA: [kakɪbat͡ɕɪɕanokɪaka] 柿葉萵苣の木 kordiové kordie Cordioideae data, Taxon Cordioideae ve Wikidruzích
福満木亜科 フクマンギ亜科 IPA: [ɸɯkɯmaŋgɪaka] 福満木 krabilové krabil Ehretioideae data, Taxon Ehretioideae ve Wikidruzích
木立瑠璃草亜科 キダチルリソウ亜科
ヘリオトロピウム亜科
IPA: [kɪdat͡ɕɪɽɯɽɪsoːaka] 木立瑠璃草 otočníkové otočník Heliotropioideae data, Taxon Heliotropioideae ve Wikidruzích
葉芹草亜科 ハゼリソウ亜科 IPA: [hazeɽɪsoːaka] 葉芹草 stružkovcové stružkovec Hydrophylloideae data, Taxon Hydrophylloideae ve Wikidruzích
レンノア亜科   IPA: [ɽenːoaʔaka] レンノア Lennooideae lennoa Lennooideae data, Taxon Lennooideae ve Wikidruzích
ナマ亜科   IPA: [namaʔaka] ナマ Namoideae Nama Namoideae
Wigandieae
data, Taxon Namoideae ve Wikidruzích
        Wellstedioideae Wellstedia Wellstedioideae Taxon Wellstedioideae ve Wikidruzích

杜仲目/トチュウ目, IPA: [tot͡ɕɯːmokɯ], garyotvaré, Garryales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
杜仲科 トチュウ科 IPA: [tot͡ɕɯːka] 杜仲 gumojilmovité gumojilm Eucommiaceae data, Taxon Eucommiaceae ve Wikidruzích
ガリア科   IPA: [gaɽɪaka] ガリア
v.t. 青木
garyovité garye Garryaceae data, Taxon Garryaceae ve Wikidruzích

竜胆目/リンドウ目, IPA: [ɽɪɴdoːmokɯ], hořcotvaré, Gentianales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
竜胆科 リンドウ科 IPA: [ɽɪɴdoːka] 竜胆 hořcovité hořec Gentianaceae data, Taxon Gentianaceae ve Wikidruzích
夾竹桃科 キョウチクトウ科 IPA: [kʲoːt͡ɕɪkɯtoːka] 夾竹桃 toješťovité toješť Apocynaceae data, Taxon Apocynaceae ve Wikidruzích
ゲルセミウム科   IPA: [geɽɯsemɪɯmɯka] ゲルセミウム jasmínovcovité jasmínovec Gelsemiaceae data, Taxon Gelsemiaceae ve Wikidruzích
馬銭科 マチン科 IPA: [mat͡ɕɪŋka] 馬銭 kulčibovité kulčiba Loganiaceae data, Taxon Loganiaceae ve Wikidruzích
茜科 アカネ科 IPA: [akaneka] mořenovité mořena Rubiaceae data, Taxon Rubiaceae ve Wikidruzích

夾竹桃科/キョウチクトウ科, IPA: [kʲoːt͡ɕɪkɯtoːka], toješťovité, Apocynaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
夾竹桃亜科 キョウチクトウ亜科 IPA: [kʲoːt͡ɕɪkɯtoːʔaka] 夾竹桃 apocynoideae toješť Apocynoideae data, Taxon Apocynoideae ve Wikidruzích
蘿藦亜科 ガガイモ亜科
鏡芋亜科
芄蘭亜科
IPA: [gagaɪmoʔaka] 蘿藦 klejichové
klejichovité
klejicha Asclepiadoideae data, Taxon Asclepiadoideae ve Wikidruzích
ペリプロカ亜科 北五加皮亜科
ホクゴカヒ亜科
IPA: [peɽɪpɯɽokaʔaka] ペリプロカ
北五加皮
svidinové svidina Periplocoideae data, Taxon Periplocoideae ve Wikidruzích
印度蛇木亜科 インドジャボク亜科 IPA: [ʔɪɴdod͡ʑabokɯʔaka] 印度蛇木 zmijovnicové zmijovnice Rauvolfioideae data, Taxon Rauvolfioideae ve Wikidruzích
セカモネ亜科   IPA: [sekamoneʔaka] セカモネ skamonové skamona Secamonoideae data, Taxon Secamonoideae ve Wikidruzích

茜科/アカネ科, IPA: [akaneka], mořenovité, Rubiaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
茜亜科 アカネ亜科 IPA: [akaneʔaka] rubioideae
mořenové
mořena Rubioideae data, Taxon Rubioideae ve Wikidruzích
キナの木亜科 キナノキ亜科 IPA: [kɪnanokɪʔaka] キナの木 cinchonoideae
chinovníkové
chinovník Cinchonoideae data, Taxon Cinchonoideae ve Wikidruzích
サンタンカ亜科 山丹花亜科
三段花亜科
IPA: [saɴtaŋkaʔaka] サンタンカ
山丹花
三段花
ixoroideae
ixorové
ixora Ixoroideae data, Taxon Ixoroideae ve Wikidruzích

紫蘇目/シソ目, IPA: [ɕɪsomokɯ], hluchavkotvaré, Lamiales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
紫蘇科 シソ科 IPA: [ɕɪsoka] 紫蘇 hluchavkovité hluchavka Lamiaceae data, Taxon Lamiaceae ve Wikidruzích
プロコスペルマ科   IPA: [pɯɽokosɯpeɽɯmaka] プロコスペルマ Plocospermataceae Plocosperma Plocospermataceae data, Taxon Plocospermataceae ve Wikidruzích
カールマニア科   IPA: [kaːɽɯmaȵɪaka] カールマニア Carlemanniaceae Carlemannia Carlemanniaceae data, Taxon Carlemanniaceae ve Wikidruzích
木犀科 モクセイ科 IPA: [mokɯseːka] 木犀 olivovníkovité olivovník Oleaceae data, Taxon Oleaceae ve Wikidruzích
テトラコンドラ科   IPA: [tetoɽakoɴdoɽaka] テトラコンドラ tetrachondraceae Tetrachondra Tetrachondraceae data, Taxon Tetrachondraceae ve Wikidruzích
岩煙草科 イワタバコ科 IPA: [ʔɪɰatabakoka] 岩煙草 podpětovité podpět Gesneriaceae data, Taxon Gesneriaceae ve Wikidruzích
巾着草科 キンチャクソウ科
カルセオラリア科
IPA: [kɪɴt͡ɕakɯsoːka] 巾着草
カルセオラリア
pantoflíčkovité pantoflíček Calceolariaceae data, Taxon Calceolariaceae ve Wikidruzích
大葉子科 オオバコ科 IPA: [ʔoːbakoka] 大葉子 jitrocelovité jitrocel Plantaginaceae data, Taxon Plantaginaceae ve Wikidruzích
胡麻の葉草科 ゴマノハグサ科 IPA: [gomanohagɯsaka] 胡麻の葉草 krtičníkovité krtičník Scrophulariaceae data, Taxon Scrophulariaceae ve Wikidruzích
ビブリス科   IPA: [bɪbü͍ɽɪsü͍ka] ビブリス byblidaceae byblis Byblidaceae data, Taxon Byblidaceae ve Wikidruzích
畔菜科 アゼナ科 IPA: [ʔazenaka] 畔菜 puštičkovité puštička Linderniaceae data, Taxon Linderniaceae ve Wikidruzích
角胡麻科 ツノゴマ科 IPA: [t͡sɯnogomaka] 角胡麻 martyniovité martynie Martyniaceae data, Taxon Martyniaceae ve Wikidruzích
胡麻科 ゴマ科 IPA: [gomaka] 胡麻 sezamovité
pedaliovité
sezam Pedaliaceae data, Taxon Pedaliaceae ve Wikidruzích
狐の孫科 キツネノマゴ科 IPA: [kɪt͡sɯnenomagoka] 狐の孫 paznehtníkovité paznehtník Acanthaceae data, Taxon Acanthaceae ve Wikidruzích
凌霄花科 ノウゼンカズラ科 IPA: [noːzeŋkazɯɽaka] 凌霄花 trubačovité trubač Bignoniaceae data, Taxon Bignoniaceae ve Wikidruzích
シュレーゲリア科   IPA: [ɕɯɽeːgeɽɪaka] シュレーゲリア Schlegeliaceae Schlegelia Schlegeliaceae data, Taxon Schlegeliaceae ve Wikidruzích
狸藻科 タヌキモ科 IPA: [tanɯkɪmoka] 狸藻 bublinatkovité bublinatka Lentibulariaceae
syn. Utriculariaceae
data, Taxon Lentibulariaceae ve Wikidruzích
トマンデルシア科   IPA: [tomaɴdeɽɯɕɪaka] トマンデルシア Thomandersiaceae Thomandersia Thomandersiaceae data, Taxon Thomandersiaceae ve Wikidruzích
熊葛科 クマツヅラ科 IPA: [kɯmat͡sɯzɯɽaka] 熊葛 sporýšovité sporýš Verbenaceae data, Taxon Verbenaceae ve Wikidruzích
鷺苔科 サギゴケ科 IPA: [sagigokeka] 鷺苔 Mazaceae mazus Mazaceae data, Taxon Mazaceae ve Wikidruzích
蠅毒草科 ハエドクソウ科 IPA: [haedokɯsoːka] 蠅毒草 Phrymaceae Phryma Phrymaceae data, Taxon Phrymaceae ve Wikidruzích
桐科 キリ科 IPA: [kɪɽɪka] pavlovniovité pavlovnie Paulowniaceae data, Taxon Paulowniaceae ve Wikidruzích
浜靫科 ハマウツボ科 IPA: [hamaɯt͡sɯboka] 浜靫 zárazovité záraza Orobanchaceae data, Taxon Orobanchaceae ve Wikidruzích

紫蘇科/シソ科, IPA: [ɕɪsoka], hluchavkovité, Lamiaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
紫蘇亜科 シソ亜科 IPA: [ɕɪsoʔaka] 紫蘇 hluchavkové hluchavka Lamioideae data, Taxon Lamioideae ve Wikidruzích
金瘡小草亜科 キランソウ亜科 IPA: [kɪɽaɴsoːʔaka] 金瘡小草
地獄の釜の蓋
ジゴクノカマノフタ
Ajugoideae
zběhovcovité*
zběhovec Ajugoideae data, Taxon Ajugoideae ve Wikidruzích
犬薄荷亜科 イヌハッカ亜科 IPA: [ʔɪnɯhakːaʔaka] 犬薄荷 šantové šanta Nepetoideae data, Taxon Nepetoideae ve Wikidruzích
プロスタンテラ亜科 プロスタンセラ亜科 IPA: [pü͍ɽosü͍taɴteɽaʔaka] プロスタンテラ prostanterové prostantera Prostantheroideae data, Taxon Prostantheroideae ve Wikidruzích
立浪草亜科 タツナミソウ亜科 IPA: [tat͡sɯnamɪsoːʔaka] 立浪草 Scutellarioideae šišák Scutellarioideae data, Taxon Scutellarioideae ve Wikidruzích
シムフォレマ亜科   IPA: [ɕɪmü͍ɸoɽemaʔaka] シムフォレマ Symphorematoideae Symphorema Symphorematoideae data, Taxon Symphorematoideae ve Wikidruzích
浜栲亜科 ハマゴウ亜科 IPA: [hamagoːʔaka] 浜栲 Viticoideae drmek Viticoideae data, Taxon Viticoideae ve Wikidruzích

木犀科/モクセイ科, IPA: [mokɯseːka], olivovníkovité, Oleaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
オリーブ連   IPA: [ʔoɽɪːbɯɽeɴ] オリーブ
橄欖
Oleeae olivovník Oleeae data, Taxon Oleeae ve Wikidruzích
フォンタネシア連   IPA: [ɸoɴtaneɕɪaɽeɴ] フォンタネシア Fontanesieae fontanézie Fontanesieae Taxon Fontanesieae ve Wikidruzích
連翹連 レンギョウ連 IPA: [ɽeŋgʲoːɽeɴ] 連翹 Forsythieae zlatice Forsythieae data, Taxon Forsythieae ve Wikidruzích
素馨連 ソケイ連 IPA: [sokeːɽeɴ] 素馨 Jasmineae jasmín Jasmineae data, Taxon Jasmineae ve Wikidruzích
ミクソピルム連   IPA: [mɪkɯsopɪɽɯmɯɽeɴ] ミクソピルム Myxopyreae Myxopyrum Myxopyreae data, Taxon Myxopyreae ve Wikidruzích

大葉子科/オオバコ科, IPA: [ʔoːbakoka], jitrocelovité, Plantaginaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
大葉子連 オオバコ連 IPA: [ʔoːbakoɽeɴ] 大葉子 Plantagineae jitrocel Plantagineae data, Taxon Plantagineae ve Wikidruzích
アンゲロニア連   IPA: [ʔaŋgeɽoȵɪaɽeɴ] アンゲロニア Angelonieae angelonie Angelonieae data, Taxon Angelonieae ve Wikidruzích
金魚草連 キンギョソウ連 IPA: [kɪŋgʲosoːɽeɴ] 金魚草 Antirrhineae hledík Antirrhineae data, Taxon Antirrhineae ve Wikidruzích
泡苔連 アワゴケ連 IPA: [ʔaɰagokeɽeɴ] 泡苔 Callitricheae hvězdoš Callitricheae data, Taxon Callitricheae ve Wikidruzích
麝香草擬き連 ジャコウソウモドキ連 IPA: [d͡ʑakoːsoːmodokɪɽeɴ] 麝香草擬き Cheloneae chelone Cheloneae data, Taxon Cheloneae ve Wikidruzích
狐の手袋連 キツネノテブクロ連
ジギタリス連
IPA: [kɪt͡sɯnenotebɯkɯɽoɽeɴ] 狐の手袋 Digitalideae náprstník Digitalideae data, Taxon Digitalideae ve Wikidruzích
グロブラリア連   IPA: [gɯɽobʔɽaɽɪaɽeɴ] グロブラリア Globularieae koulenka Globularieae data, Taxon Globularieae ve Wikidruzích
大虻眼連 オオアブノメ連 IPA: [ʔoːʔabɯnomeɽeɴ] 大虻眼 Gratioleae konitrud Gratioleae data, Taxon Gratioleae ve Wikidruzích
花丁字連 ハナチョウジ連 IPA: [hanat͡ɕoːd͡ʑɪɽeɴ] 花丁字 Russelieae ruselie Russelieae data, Taxon Russelieae ve Wikidruzích
シブトルピア連   IPA: [ɕɪbɯtoɽɯpɪaɽeɴ] シブトルピア Sibthorpieae Sibthorpia Sibthorpieae data, Taxon Sibthorpieae ve Wikidruzích
鍬形草連 クワガタソウ連 IPA: [kɯɰagatasoːɽeɴ] 鍬形草 Veroniceae rozrazil Veroniceae data, Taxon Veroniceae ve Wikidruzích

胡麻の葉草科/ゴマノハグサ科, IPA: [gomanohagɯsaka], krtičníkovité, Scrophulariaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
胡麻の葉草連 ゴマノハグサ連 IPA: [gomanohagɯsaɽeɴ] 胡麻の葉草 Scrophularieae Scrophularia/krtičník Scrophularieae data, Taxon Scrophularieae ve Wikidruzích
藤空木連 フジウツギ連 IPA: [ɸɯd͡ʑɪʔɯt͡sɯgɪɽeɴ] 藤空木 Buddlejeae Buddleja/komule Buddlejeae data, Taxon Buddlejeae ve Wikidruzích
ヘミメリス連   IPA: [hemɪmeɽɪsɯɽeɴ] ヘミメリス Hemimerideae Hemimeris/poluška Hemimerideae data, Taxon Hemimerideae ve Wikidruzích
レウコフィルム連   IPA: [ɽeɯkoɸɪɽɯmɯɽeɴ] レウコフィルム Leucophylleae Leucophyllum/bělota Leucophylleae data, Taxon Leucophylleae ve Wikidruzích
北見草連 キタミソウ連 IPA: [kɪtamɪsoːɽeɴ] 北見草 Limoselleae Limosella/blatěnka Limoselleae data, Taxon Limoselleae ve Wikidruzích
浜沈丁連 ハマジンチョウ連 IPA: [hamad͡ʑɪɴt͡ɕoːɽeɴ] 浜沈丁 Myoporeae myoporum Myoporeae data, Taxon Myoporeae ve Wikidruzích
カプラリア連   IPA: [kapɯɽaɽɪaɽeɴ] カプラリア Teedieae Teedia/Capraria/kozara Teedieae data, Taxon Teedieae ve Wikidruzích

狐の孫科/キツネノマゴ科, IPA: [kɪt͡sɯnenomagoka], paznehtníkovité, Acanthaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
台湾鷺苔亜科 タイワンサギゴケ亜科
瘤子草亜科
IPA: [taɪɰaɴsagɪgokeʔaka] 台湾鷺苔
瘤子草[1]
Nelsonioideae Nelsonia Nelsonioideae data, Taxon Nelsonioideae ve Wikidruzích
矢筈葛亜科 ヤハズカズラ亜科 IPA: [jahazɯkazɯɽaʔaka] 矢筈葛 Thunbergioideae/thunbergiové thunbergie Thunbergioideae data, Taxon Thunbergioideae ve Wikidruzích
蛭木騙し亜科 ヒルギダマシ亜科 IPA: [hɪɽɯgɪdamaɕɪʔaka] 蛭木騙し kolíkovníkové kolíkovník Avicennioideae Kategorie Avicennioideae ve Wikimedia Commons, Taxon Avicennioideae ve Wikidruzích
葉薊亜科 ハアザミ亜科 IPA: [haʔazemɪʔaka] 葉薊 Acanthoideae/paznehtníkové paznehtník Acanthoideae data, Taxon Acanthoideae ve Wikidruzích

茄子目/ナス目, IPA: [nasɯmokɯ], lilkotvaré, Solanales[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
茄子科 ナス科 IPA: [nasɯka] 茄子 lilkovité lilek Solanaceae data, Taxon Solanaceae ve Wikidruzích
昼顔科 ヒルガオ科 IPA: [çɪɽɯgaoka] 昼顔 svlačcovité svlačec Convolvulaceae data, Taxon Convolvulaceae ve Wikidruzích
セイロン繁縷科 セイロンハコベ科/セイロン蘩蔞科 IPA: [seːɽoɴhakobeka] セイロン繁縷/セイロン蘩蔞 lepicovité lepice Hydroleaceae data, Taxon Hydroleaceae ve Wikidruzích
モンティニア科   IPA: [moɴtɪȵɪaka] モンティニア prudilovité prudil Montiniaceae data, Taxon Montiniaceae ve Wikidruzích
長穂野漆科 ナガボノウルシ科 IPA: [nagabonoʔɯɽɯɕɪka] 長穂野漆 Sphenocleaceae Sphenoclea Sphenocleaceae data, Taxon Sphenocleaceae ve Wikidruzích

茄子科/ナス科, IPA: [nasɯka], lilkovité, Solanaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
茄子亜科 ナス亜科 IPA: [nasɯaka] 茄子 lilkové lilek Solanoideae data, Taxon Solanoideae ve Wikidruzích
ケストルム亜科   IPA: [kesɯtoɽɯmɯaka] ケストルム
*夜香花
*紅丁子
*黄丁子
kladivníkové kladivník
*Cestrum
Cestroideae data, Taxon Cestroideae ve Wikidruzích
        Duckeodendroideae   Duckeodendroideae Taxon Duckeodendroideae ve Wikidruzích
ゴエツェア亜科   IPA: [goet͡seaaka] ゴエツェア/ゴエツゼア Goetzeoideae   Goetzeoideae data, Taxon Goetzeoideae ve Wikidruzích
煙草亜科 タバコ亜科 IPA: [tabakoaka] 煙草 tabákové tabák Nicotianoideae data, Taxon Nicotianoideae ve Wikidruzích
衝羽根朝顔亜科 ツクバネアサガオ亜科 IPA: [ɕɪkɯbaneasagaoaka] 衝羽根朝顔 petúniové petúnie Petunioideae data, Taxon Petunioideae ve Wikidruzích
胡蝶草亜科 コチョウソウ亜科 IPA: [got͡ɕoːsoːaka] 胡蝶草
*群胡蝶
klanokvětové klanokvět Schizanthoideae data, Taxon Schizanthoideae ve Wikidruzích
スクウェンキア亜科   IPA: [sɯkɯɰeɴkɪaaka] スクウェンキア Schwenckioideae   Schwenckioideae data, Taxon Schwenckioideae ve Wikidruzích

昼顔科/ヒルガオ科, IPA: [çɪɽɯgaoka], svlačcovité, Convolvulaceae[editovat]

Japonský název
taxonu v kandži
Varianty IPA Rodičovský
název (ja)
Český název Rodičovský
název (cs)
Latinský/odborný název Mimoslovníkové odkazy
(a/nebo reference)
昼顔連 ヒルガオ連 IPA: [çɪɽɯgaoɽeɴ] 昼顔 svlačce svlačec Convolvuleae data, Taxon Convolvuleae ve Wikidruzích
長葉朝顔連 ナガバアサガオ連 IPA: [nagabaʔasagaoɽeɴ] 長葉朝顔 Aniseieae   Aniseieae data, Taxon Aniseieae ve Wikidruzích
風鈴雪朝顔連 フウリンユキアサガオ連 IPA: [ɸɯːɽɪɴʔjɯkɪʔasagaoɽeɴ] 風鈴雪朝顔 Cardiochlamyeae   Cardiochlamyeae data, Taxon Cardiochlamyeae ve Wikidruzích
クレッサ連   IPA: [kɯɽesːaɽeɴ] クレッサ kresy kresa Cresseae data, Taxon Cresseae ve Wikidruzích
根無葛連 ネナシカズラ連 IPA: [nenaɕɪkazɯɽaɽeɴ] 根無葛
*菟糸子
kokotice kokotice Cuscuteae data, Taxon Cuscuteae ve Wikidruzích
葵苔連 アオイゴケ連 IPA: [ʔaoɪgokeɽeɴ] 葵苔 Dichondreae   Dichondreae data, Taxon Dichondreae ve Wikidruzích
ホルト蔓連 ホルトカズラ連 IPA: [hoɽɯtokazɯɽaɽeɴ] ホルト蔓 Erycibeae Erycibe Erycibeae data, Taxon Erycibeae ve Wikidruzích
        humbertie humbertie Humbertieae Taxon Humbertieae ve Wikidruzích
薩摩芋連 サツマイモ連 IPA: [sat͡sɯmaɪmoɽeɴ] 薩摩芋 povijnice povijnice Ipomoeeae data, Taxon Ipomoeeae ve Wikidruzích
  フサヒルガオ連 IPA: [ɸɯsaçɪɽɯgaoɽeɴ] *翁朝顔 žakmontky žakmontka Jacquemontieae data, Taxon Jacquemontieae ve Wikidruzích
マリパ連   IPA: [maɽɪpaɽeɴ] マリパ Maripeae Maripa Maripeae data, Taxon Maripeae ve Wikidruzích
蔦の葉昼顔連 ツタノハヒルガオ連 IPA: [t͡sɯtanohaçɪɽɯgaoɽeɴ] 蔦の葉昼顔 Merremieae Merremia Merremieae data, Taxon Merremieae ve Wikidruzích

související[editovat]

poznámky[editovat]