Příloha:Basic English (angličtina)

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde najdete seznam všech 850 slov Basic English v abecedním pořadí včetně překladu do češtiny.

A[editovat]

a (neurčitý člen) • able (schopný, zdatný) • about (o, na) • account (účet bankovní, zpráva událost) • acid (kyselý, kyselina) • across (přes místně, napříč) • act (jednat, chovat se) • addition (přídavek, dodatek) • adjustment (úprava, přizpůsobení, seřízení) • advertisement (reklama, inzerát) • agreement (dohoda, smlouva) • after (po časově, místně, určité hodině) • again (znovu, ještě něco navíc) • against (protikomu ) • air (vzduch) • all (všechno, celý) • almost (skoro, téměř) • among (mezi kým, čím) • amount (množství, suma) • amusement (pobavení, zážitek) • and (a) • angle (úhel) • angry (rozzlobený, naštvaný) • animal (zvíře, živočich) • answer (odpovědět, odpověď) • ant (mravenec) • any (žádný v záporné větě, nějaký v otázce, každý z určité skupiny) • apparatus (aparát byrokracie, přístroj) • apple (jablko) • approval (schválení, souhlas) • arch (oblouk, klenba) • argument (argument pro/proti něčemu, diskuse) • arm (paže, ruka celá) • army (armáda, vojsko) • art (umění, kultura) • as (jako) • at (u, v, na, při místně, vedle budovy) • attack (útok, napadnout koho) • attempt (pokus, pokusit se) • attention (věnovat pozornost) • attraction (půvab, přitažlivost, atrakce) • authority (úřad, autorita, orgán úřední) • automatic (automat, automatický) • awake (probudit se, vzhůru)

B[editovat]

baby (malé dítě, oslovení lásko, miláčku) • back (zpět, záda) • bad (špatný) • bag (sáček, taška, kabelka) • balance (rovnováha) • ball (míč, koule) • band (kapela) • base (základ, spodní část, základna) • basin (miska) • basket (koš) • bath (vana, koupel, amer. koupelna) • be (být) • beautiful (krásný, chutný) • because (protože, poněvadž) • bed (postel) • bee (včela) • before (před čím, určitou dobou) • behavior (chování) • belief (víra, důvěra) • bell (zvon, zvonek) • bent (pokrčený, ohnutý) • berry (bobule, plod rybíz, jahoda ap.) • between (mezi dvěma osobami, věcmi, místy) • bird (pták) • birth (narození) • bit (kousek, trocha, bit jednotka informace) • bite (kousnout) • bitter (nenavistný, hořký zklamání, chuť) • black (černý, černoch) • blade (čepel, ostří) • blood (krev) • blow (vanout, foukat) • blue (modrý) • board (deska, tabule) • boat (člun, loď) • body (tělo) • boiling (vřelý např. voda) • bone (kost) • book (kniha, objednat si) • boot (bota) • bottle (láhev, flaška) • box (krabice, boxovat) • boy (chlapec, kluk) • brain (mozek) • brake (brzda) • branch (větev) • brass (mosaz) • bread (chleba) • breath (dech, dýchání) • brick (cihla) • bridge (most) • bright (jasný, světlý) • broken (porušený, rozbitý) • brother (bratr) • brown (hnědý) • brush (kartáč, vyčistit kartáčem) • bucket (kbelík, vědro) • building (budova, vytvoření) • bulb (žárovka, cibule tulipánu ap.) • burn (hořet, spálit např. jídlo) • burst (prasknout, explodovat) • business (podnikání, obchod, firma) • but (ale, avšak) • butter (máslo) • button (knoflík, tlačítko na přístroji) • by (s použitím čeho, podle čeho, vedle čeho)

C[editovat]

cake (dort) • camera (fotoaparát, kamera) • canvas (plátno, plachta lodní) • card (karta kreditní, hrací) • care (starat se o co, někoho, péče) • carriage (doprava zboží, kočár) • cart (vozík, vozit např. autem) • cat (kočka) • cause (příčina, cíl společného zájmu) • certain (určitě, jistě) • chain (řetěz také prodejen apod.) • chalk (křída) • chance (šance, náhoda) • change (změnit, drobné peníze) • cheap (levný, laciný) • cheese (sýr) • chemical (chemický, chemikálie) • chest (hruď, bedna) • chief (šéf, vedoucí pracovník ap.) • chin (brada) • church (kostel, církev) • circle (kruh) • clean (čistý) • clear (jasný, zřejmý pochopitelný, uklizený místo) • clock (hodiny pokojové) • cloth (látka, útěrka) • cloud (oblak, mrak) • coal (uhlí) • coat (kabát, srst zvířete) • cold (studený, nachlazení nemoc) • collar (límec) • color (barva) • comb (hřeben) • come (přijet, přijít, dorazit na místo) • comfort (pohodlí, přepych) • committee (výbor, komise) • common (běžný, obvyklý, obyčejný) • company (společnost obchodní) • comparison (porovnání co s čím) • competition (soutěž, závod) • complete (úplný, celý kompletní) • complex (složitý, složený z částí) • condition (podmínka, stav) • connection (vztah, spojitost mezi něčím, kontakt) • conscious (vědomý, být si vědom) • control (řídit, ovládnout; vedení organizace) • cook (vařit, kuchař) • copper (měď) • copy (kopírovat, kopie) • cord (kabel el., šňůra) • cork (zátka) • cotton (bavlna) • cough (kašlat při nemoci, kašel) • country (země, stát, venkov) • cover (přikrýt, úkryt) • cow (kráva, dobytek) • crack (prasknout, rozluštit) • credit (úvěr bankovní, dobré jméno ) • crime (zločin) • cruel (krutý o člověku, strašný událost) • crush (rozmáčknout, zlikvidovat) • cry (plakat) • cup (šálek, hrnek, pohár pro vítěze) • current (současný, běžný) • curtain (závěs, amer. záclona) • curve (oblouk, ohyb) • cushion (polštář) • cut (řezat, krájet, sekat)

D[editovat]

damage (poškodit) • danger (nebezpečí, ohrožení) • dark (tmavý, temný) • daughter (dcera) • day (den) • dead (mrtvý) • dear (drahý přítel, milý, vzácný ) • death (smrt) • debt (dluh) • decision (rozhodnutí) • deep (hluboký) • degree (stupeň bezpečí, teploty) • delicate (lahodný chuť, choulostívý situace) • dependent (závislý) • design (navrhnout, naplánovat) • desire (toužit, přát si) • destruction (zničení, zkáza) • detail (podrobnost) • development (vývoj, růst) • different (odlišný, různý) • digestion (trávení) • direction (řízení podniku, směr cesty) • dirty (špinavý) • discovery (objev, odhalení) • discussion (diskuse) • disease (nemoc) • disgust (odpor, hnus) • distance (vzdálenost) • distribution (prodej, rozvoz zboží) • division (dělení, divize firmy) • do (udělat) • dog (pes) • door (dveře, vchod do domu) • down (dole, směrem dolů) • doubt (pochybnost, podezření) • drain (vysušit, odvést vodu) • drawer (šuplík, spodní prádlo) • dress (oblečení, obléci se) • drink (pít, pití) • driving (řízení) • drop (klesat, pustit na zem) • dry (suchý) • dust (prach)

E[editovat]

ear (ucho) • early (brzy dříve) • earth (Země, svět) • east (východ svět. strana) • edge (okraj cesty, ostří např. nože) • education (vzdělání) • effect (účinek) • egg (vejce) • elastic (pružný) • electric (elektrický) • end (konec, závěr, skončit) • engine (motor) • enough (dost dostatek nečeho) • equal (stejný, rovný rovnocenný) • error (chyba, omyl) • even (dokonce, ještě méně, více) • event (událost, akce) • ever (vůbec někdy, nikdy v záporu) • every (každý, jakýkoli) • example (příklad praktický) • exchange (výměna, směnný kurz) • existence (život, existence) • expansion (roztažení, rozšíření) • experience (zkušenost, zážitek) • expert (odborník, znalec) • eye (oko)

F[editovat]

face (obličej, tvář) • fact (pravda, údaj) • fall (padat, spadnout) • false (chybný, falešný) • family (rodina) • far (daleko) • farm (farma) • fat (obézní, tuk) • father (otec) • fear (strach) • feather (péro ptačí) • feeble (slabý, ubohý) • feeling (pocit) • female (ženský pohlaví, samičí u zvířat, rostlin) • fertile (úrodný půda, vynalézavý) • fiction (beletrie, výmysl) • field (pole obilné ap.) • fight (bojovat, hádat se) • finger (prst) • fire (oheň, požár) • first (první v řadě, nejříve) • fish (ryba) • fixed (upevněný) • flag (vlajka) • flame (plamen) • flat (byt v domě, rovný plocha) • flight (let letadlem) • floor (podlaha, poschodí) • flower (květina) • fly (moucha) • fold (přeložit, složit) • food (jídlo) • foolish (hloupý, směšný) • foot (noha) • for (pro koho,co) • force (donutit) • fork (vidlička) • form (druhy, typ, tvar) • forward (vpřed jít) • fowl (drůbež, slepice) • frame (rám obrazu) • free (zdarma zboží, volný) • frequent (častý) • friend (přítel) • from (z koho,čeho, od) • front (přední strana) • fruit (ovoce) • full (plný) • future (budoucnost)

G[editovat]

garden (zahrada) • general (obecný) • get (získat) • girl (dívka) • give (dát) • glass (sklo) • glove (rukavice) • go (jít, jet) • goat (koza) • gold (zlato) • good (dobrý) • government (vláda) • grain (zrno) • grass (tráva) • great (velký, význačný) • green (zelený, golfový trávník) • grey/gray (šedý) • grip (sevření) • group (skupina) • growth (růst) • guide (průvodce) • gun (zbraň)

H[editovat]

hair (vlas, chlup) • hammer (kladivo) • hand (ruka) • hanging (pověšený) • happy (šťastný) • harbor (přístav) • hard (tvrdý, drsný, obtížný) • harmony (harmonie) • hat (klobouk) • hate (nenávidět) • have (mít, vlastnit) • he (on) • head (hlava, čelní představitel) • healthy (zdravý) • hearing (slyšící, slyšení) • heart (srdce) • heat (teplo, žár) • help (pomoc) • here (zde) • high (vysoký) • history (dějiny) • hole (díra) • hollow (dutý) • hook (hák, skoba, věšák) • hope (naděje, doufat) • horn (roh lesní, klakson) • horse (kůň) • hospital (nemocnice) • hour (hodina) • house (dům) • how (jak?) • humor (humor)

I[editovat]

I (já) • ice (led) • idea (myšlenka, nápad) • if (jestliže) • ill (nemocný) • important (důležitý) • impulse (impulz) • in (v, uvnitř) • increase (zvýšit) • industry (průmysl) • ink (inkoust) • insect (hmyz) • instrument (nástroj) • insurance (pojištění) • interest (zájem, úrok) • invention (vynález) • iron (železo, žehlička) • island (ostrov)

J[editovat]

jelly (želé, rosol) • jewel (šperk) • join (připojit, přidat se) • journey (cesta) • judge (soudit) • jump (skákat)

K[editovat]

keep (nechat) • kettle (konvice) • key (klíč) • kick (kopnout) • kind (druh) • kiss (polibek) • knee (koleno) • knife (nůž) • knot (uzel) • knowledge (znalost)

L[editovat]

land (zem, pozemek, přistát letadlo) • language (jazyk) • last (minulý, poslední) • late (pozdě, zpožděně) • laugh (smích) • law (právo) • lead (vést) • leaf (list) • learning (učení se) • leather (kožený výrobek) • left (vlevo) • leg (noha) • let (nechat, dovolit, pustit dovnitř) • letter (dopis, písmeno) • level (úroveň žebříčku) • library (knihovna) • lift (zvednout, výtah domu) • light (světlo) • like (mít rád, líbit se, jako někdo, něco, ) • limit (mezní hodnota) • line (čára, linka) • linen (len, plátno) • lip (ret) • liquid (tekutina, kapalný) • list (seznam, přehled) • little (malý, málo) →less (méně) → least (nejmenší) • living (živý) • lock (zamknout, zámek) • long (dlouhý časově,rozměr) • look (dívat se) • loose (uvolněný) • loss (ztráta) • loud (hlasitý) • love (láska, milovat) • low (nízký, malý)

M[editovat]

machine (stroj) • make (udělat, vyrobit) • male (samčí, mužský) • man (muž, člověk obecně) • manager (ředitel, vedoucí) • map (mapa, plán) • mark (označit, oznámkovat, značka napsaná) • market (trh) • married (ženatý/vdaná, manželský) • match (utkání sport., zápalka) • material (hmota, látka, materiál) • mass (hmota, hromadný) • may (možná, asi) • meal (jídlo) • measure (měřit) • meat (maso, jídlo obecně) • medical (lékařský) • meeting (schůzka, setkání) • memory (paměť, vzpomínka na koho,co) • metal (kov) • middle (prostřední, střed) • military (vojenský, armáda) • milk (mléko) • mind (mysl, mentalita) • mine (můj, moje) • minute (minuta) • mist (mlha) • mixed (smíšený) • money (peníze) • monkey (opice) • month (měsíc kalendářní) • moon (měsíc, luna) • morning (ráno, dopoledne) • mother (matka) • motion (pohyb) • mountain (hora) • mouth (ústa) • move (hýbat se, přesunout, pohyb) • much (velmi, mnoho)→more (více, větší počet)→ most (většina, nejvíce) • muscle (sval) • music (hudba)

N[editovat]

nail (nehet, hřebík) • name (jméno) • narrow (úzký) • nation (národ) • natural (přírodní) • near (blízko) • necessary (nezbytný) • neck (krk) • need (potřeba, potřebovat) • needle (jehla) • nerve (nerv) • net (síť, čistý např. o hmotnosti, příjmu…) • new (nový) • news (zprávy) • night (noc) • no (ne) • noise (ruch) • normal (normální, kolmý) • north (sever) • nose (nos) • not (ne-) • note (poznamenat, poznámka, nota, bankovka) • now (teď) • number (číslo) • nut (ořech)

O[editovat]

observation (pozorování činnost, poznámka) • of (2. pád - např. of a great (velkého)), z • off (pryč) • offer (nabídnout, nabídka) • office (kancelář, úřad) • oil (olej, ropa) • old (starý, bývalý partner) • on (na čem, povrchu, u sebe, ulici, v uvnitř) • only (jen, jenom, pouze) • open (otevřít. zahájit) • operation (operace, akce) • opposite (naproti, proti komu/čemu, pravý opak) • opinion (názor, mínění) • other (jiný odlišný, další, druzí lidé) • or (nebo, anebo, jinak při varování) • orange (pomeranč, oranžová) • order (objednat, objednávka, příkaz) • organization (organizace skupina, činností ap.) • ornament (ozdoba, dekorace) • out (venku, pryč, mimo dané místo) • oven (trouba, kamna) • over (nad čím, přes co, z jedné strany na druhou ) • owner (majitel, vlastník)

P[editovat]

page (strana knihy) • pain (bolest) • paint (malovat) • paper (papír) • parallel (podobnost) • parcel (balík poštovní) • part (část něčeho) • past (minulost, minulý) • paste (těsto; přilepit) • payment (platba) • peace (mír) • pen (pero k psaní) • pencil (tužka) • person (osoba) • physical (tělesný, fyzický) • picture (obraz, malba) • pig (prase) • pin (špendlík) • pipe (trubka, dýmka) • place (místo) • plane (letadlo) • plant (rostlina) • plate (talíř) • play (hrát) • please (prosím; potěšit) • pleasure (potěšení, zábava) • plough/plow (pluh, orat) • pocket (kapsa) • point (bod) • poison (jed) • polish (vyleštit, nablýskat) • political (vládní, politický) • poor (chudý, nemajetný) • porter (vrátný, nosič zavazadel) • position (poloha, pozice) • possible (možný) • pot (hrnec) • potato (brambora) • powder (prach, prášek) • power (síla, moc) • present (aktuální; přítomný; dárek) • price (cena) • print (vytisknout) • prison (vězení) • private (soukromý, osobní) • probable (pravděpodobný) • process (průběh, proces) • produce (vyrobit) • profit (zisk) • property (majetek) • prose (próza) • protest (protestovat) • public (veřejný) • pull (táhat) • pump (pumpa) • punishment (trest) • purpose (účel) • push (tlačit) • put (položit)

Q[editovat]

quality (kvalita) • question (otázka) • quick (rychlý, pohotový) • quiet (tichý) • quite (poněkud, zcela)

R[editovat]

rail (zábradlí, ohrada) • rain (déšť) • range (rozsah, rozmezí) • rat (krysa) • rate (hodnotit) • ray (paprsek) • reaction (odezva, reakce) • red (červený) • reading (čtení) • ready (připravený) • reason (důvod) • receipt (stvrzenka) • record (záznam dat) • regret (litovat) • regular (pravidelný opakující se,také geometricky) • relation (vztah) • religion (náboženství) • representative (zástupce) • request (žádost, požádat) • respect (vážit si, úcta) • responsible (zodpovědný) • rest (zbytek) • reward (odměna) • rhythm (rytmus) • rice (rýže) • right (správný; napravo; právě teď) • ring (zavolat telefonem; prsten) • river (řeka) • road (cesta, silnice) • rod (prut) • roll (valit se, rohlík) • roof (střecha) • room (pokoj, místnost) • root (kořen rostliny) • rough (drsný povrch, chování) • round (okolo čeho, ) • rub (třít si) • rule (pravidlo) • run (běžet)

S[editovat]

sad (smutný) • safe (bezpečný) • sail (plout, plachta) • salt (sůl) • same (stejný) • sand (písek) • say (říci) • scale (rozsah, měřítko) • school (škola) • science (věda) • scissors (nůžky) • screw (šroub) • sea (moře) • seat (sedadlo) • second (sekunda; druhý) • secret (tajný) • secretary (sekretářka, ministr) • see (uvidět; potkat, rozumět) • seed (semeno) • selection (výběr) • self (vlastní osoba) • send (poslat) • seem (zdát se) • sense (smysl) • separate (oddělený) • serious (vážný zločin, myslet vážně) • servant (sluha) • sex (pohlaví, pohlavní styk) • shade (stín) • shake (třást) • shame (zostudit, hanba) • sharp (ostrý) • sheep (ovce) • shelf (police) • ship (loď, dopravat) • shirt (košile) • shock (šok) • shoe (bota) • short (krátký; kraťasy) • shut (zavřít) • side (strana, bok) • sign (značka dopravní) • silk (hedvábí) • silver (stříbro) • simple (jednoduchý) • sister (sestra) • size (velikost) • skin (kůže těla, slupka plodu) • skirt (sukně) • sky (nebe, obloha) • sleep (spát) • slip (uklouznout) • slope (svah kopce) • slow (pomalý) • small (malý) • smash (rozbít, zničit) • smell (páchnout, pach, vůně) • smile (úsměv) • smoke (dým, kouřit) • smooth (hladký, jemný) • snake (had) • sneeze (kýchnout) • snow (sníh) • so (tak, takto, tedy) • soap (mýdlo) • society (společnost) • sock (ponožka) • soft (měkký) • solid (pevný, tuhý, tvrdý) • some (nějaký) • son (syn) • song (píseň) • sort (druh, typ; seřadit) • sound (zvuk, znít) • south (jih) • soup (polévka) • space (prostor; vesmír) • spade (rýč; piková karta) • special (zvláštní) • sponge (houba na mytí) • spoon (lžička) • spring (jaro; pružina) • square (čtverec; náměstí) • stamp (poštovní známka) • stage (etapa) • star (hvězda) • start (začít, zahájit) • statement (výrok, prohlášení) • station (zastávka vlaku) • steam (pára) • stem (stonek) • steel (ocel) • step (krok, šlápnout) • stick (hůl; zarazit) • still (stále, pořád, ještě něco trvá) • stitch (šít) • stocking (punčochy) • stomach (žaludek, břicho) • stone (kámen) • stop (zastavit) • store (obchod, zásoba, sklad) • story (příběh) • strange (divný) • street (ulice) • stretch (táhnout) • sticky (nepříjemný situace) • stiff (tuhý) • straight (rovný, přímý) • strong (silný svalnatý) • structure (skladba, konstrukce) • substance (látka, hmota) • sugar (cukr) • suggestion (návrh) • summer (léto) • support (podpora) • surprise (překvapení) • such (takový při zdůraznění) • sudden (náhlý) • sun (slunce) • sweet (sladký) • swim (plavat) • system (soustava, systém)

T[editovat]

table (stůl; tabulka) • tail (ocas; zadní část) • take (vzít) • talk (mluvit o nečem) • tall (vysoký) • taste (chuť) • tax (daň, poplatek) • teaching (učení) • tendency (směr, trend) • test (zkoušet, zkouška) • than (než při srovnání) • that (to, ten, tamto) • the (neurčitý člen před podst. jm.) • then (tak, takže, potom) • theory (teorie) • there (tam) • thick (silný, tlustý) • thin (tenký) • thing (věc) • this (ten, tento; takto) • thought (myšlenka, nápad) • thread (vlákno) • throat (hrdlo) • though (ačkoli, třebaže) • through (skrz něco) • thumb (palec ruky) • thunder (hrom) • ticket (lístek, vstupenka) • tight (těsný oblečení) • tired (unavený) • till (až do kdy) • time (čas, doba) • tin (plechovka) • to (k, do, na) • toe (prst na noze, špička např. boty) • together (společně, dohromady) • tomorrow (zítra) • tongue (jazyk orgán, mluva, mateřský) • tooth (zub) • top (vrchol; horní část) • touch (dotknout se) • town (město) • trade (obchod) • train (vlak; trénovat) • transport (přeprava) • tray (tácek) • tree (strom; rokokmen) • trick (podvod, podraz) • trousers (kalhoty) • true (pravdivý, platný) • trouble (potíž, problém) • turn (otočit, obrátit se) • twist (zakroutit)

U[editovat]

umbrella (deštník) • under (pod něčím) • unit (jednotka) • use (používat, použití) • up (nahoru)

V[editovat]

value (hodnota) • verse (verš) • very (velmi) • vessel (plavidlo) • view (přehled, vidět) • violent (násilný) • voice (hlas)

W[editovat]

walk (chodit, procházka) • wall (stěna) • waiting (čekající) • war (válka) • warm (teplý) • wash (mýt, umývat) • waste (vyhodit do koše, mrhat) • watch (sledovat) • water (voda) • wave (vlna např. elektromagnetická, na moři…) • wax (vosk) • way (cesta, způsob) • weather (počasí) • week (týden) • weight (hmotnost) • well (dobře) • west (západ) • wet (mokrý) • wheel (kolo) • when (když) • where (kdy) • while (dokud, zatím) • whip (bič) • whistle (pískat, písknutí) • white (bílý) • who (kdo) • why (proč) • wide (široký) • will (ochota, smlouva) • wind (vítr) • window (okno) • wine (víno nápoj) • wing (křídlo) • winter (zima) • wire (drát) • wise (moudrý) • with (s kým, čím) • woman (žena) • wood (dřevo, les) • wool (vlna na pletení) • word (slovo) • work (práce) • worm (červ) • wound (zranění) • writing (psaní) • wrong (špatný, chybný)

X[editovat]

(žádné)

Y[editovat]

year (rok) • yellow (žlutá) • yes (ano) • yesterday (včera) • you (ty) • young (mladý)

Z[editovat]

(žádné)

Reference[editovat]

Externí odkazy[editovat]