Wikislovník:Slovo týdne/2012

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je součást archivu Slov týdne obsahující Slova týdne zveřejněná na Hlavní straně v roce 2012.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52[editovat]

překládat

čeština:
verbum; [pr̝̊ɛklaːdat]

 1. ohýbat předmět tak, aby se jeho konce přiblížily
 2. převádět slovo nebo text do jiného jazyka
 3. převádět programový kód v počítači na spustitelný program
 4. přemísťovat (pracovníka) na jiné pracovní místo
 5. přemísťovat (náklad) na jiný dopravní prostředek

51[editovat]

աղջիկ

arménština:
substantivum; [ɑχˈtʃʰik]

 1. dcera
 2. děvče

50[editovat]

historismus

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [ɦɪstɔrɪzmʊs]

 1. záliba v minulosti, zdůrazňování minulosti
 2. slovo označující zaniklé skutečnosti
 3. architektonický styl využívající prvků starších slohů

49[editovat]

originate

angličtina:
verbum; [əˈɹɪdʒɪneɪt] (UK)

 1. pocházet
 2. zakládat
 3. způsobit

48[editovat]

šetřit

čeština:
verbum; [ʃɛtr̝̊ɪt]

 1. vydávat málo prostředků
 2. málo používat s cílem nízkého opotřebení
 3. zjišťovat příčiny
 4. (zastarale) (šetřit + genitiv) dívat se, hledět
 5. (zastarale) (šetřit + genitiv) dbát, respektovat
 6. (zastarale) (šetřit + genitiv) opatrovat

47[editovat]

underbar

švédština:
adjektivum; [²ˈɵnːdɛrˌbɑːr]

 1. báječný, skvělý, úžasný

46[editovat]

rumination

angličtina:
substantivum; [ˈruməˈneɪʃən]

 1. přežvykování
 2. přemítání

45[editovat]

skočit

čeština:
verbum; [skɔtʃɪt]

 1. vykonat skok
 2. (hovorově) zajít někam a krátce tam setrvat
 3. (hovorově) (skočit na + akuzativ) uvěřit nesmyslu

44[editovat]

japonština:
substantivum; [inü͍]

 1. pes

43[editovat]

lapačka

čeština:
substantivum, femininum; [lapatʃka]

 1. zařízení či prostředek, kterým se něco lapá
 2. (ve sportu) rukavice brankáře v ledním hokeji
 3. (ve sportu) rukavice polařů v baseballu
 4. hra drápky
 5. lest, nástraha, úskok
 6. (nářečně) násilné odvádění na vojnu

42[editovat]

berättelse

švédština:
substantivum, commune; [bɛˈrɛtːɛlsɛ]

 1. vyprávění

41[editovat]

obvod

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [ɔbvɔt]

 1. část rovinného předmětu poblíž okraje
 2. (v matematice) délka čar tvořících hranici rovinného obrazce
 3. administrativní oblast, menší než region
 4. spojení elektrických součástek s určitou funkcí

40[editovat]

kevät

finština:
substantivum; [ˈkevæt]

 1. jaro

39[editovat]

přesný

čeština:
adjektivum; [pr̝̊ɛsniː]

 1. odpovídající dokonale či téměř dokonale skutečnosti
 2. poskytující hodnoty dokonale či téměř dokonale odpovídající skutečnosti
 3. dostavující se včas na dané místo

38[editovat]

Strömung

němčina:
substantivum, femininum; [ʃtʀøːmʊŋ]

 1. proudění, průtok
 2. hnutí

37[editovat]

náklad

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [naːklat]

 1. soubor současně přemísťovaných předmětů
 2. počet exemplářů v nichž je vydána kniha, časopis, hudební nosič apod.
 3. (plurál) celková finanční hodnota, kterou je nutno uhradit za provedení či provozování určité akce

36[editovat]

messy

angličtina:
adjektivum, [ˈmɛsi]

 1. nepořádný
 2. neuspořádaný, chaotický
 3. špinavý, zaneřáděný
 4. nemravný

35[editovat]

točit

čeština:
verbum; [tɔtʃɪt]

 1. pohybovat předmětem tak, že jeho části opisují kruhové dráhy okolo osy otáčení
 2. vytvářet obrazový záznam (pro film)
 3. lít nápoj do nádoby pomocí pípy či kohoutku

34[editovat]

baleine

francouzština:
substantivum, femininum; [balɛn]

 1. velryba
 2. kostice (podprsenky)

33[editovat]

pevný

čeština:
adjektivum; [pɛvniː]

 1. odolný vůči namáhání
 2. těžko změnitelný (postoj, názor apod.)
 3. (ve fyzice) ve stavu bez tečení a proudění

32[editovat]

Wirbel

němčina:
substantivum, maskulinum; [ˈvɪʁbl̩]

 1. vír
 2. temeno
 3. obratel
 4. kolíček (u hudebního nástroje)

31[editovat]

parazit

čeština:
substantivum, maskulinum animatum; [parazɪt]

 1. organismus využívající ke své obživě jiný organismus jako nedobrovolného hostitele
 2. (přeneseně) člověk, který žije z práce jiných, aniž by za to poskytoval jinou hodnotu

30[editovat]

injure

angličtina:
verbum; [ˈɪndʒər]

 1. zranit, poranit
 2. poškodit

29[editovat]

horní

čeština:
adjektivum; [ɦɔrɲiː]

 1. nacházející se nahoře
 2. (přeneseně) mající velký majetek nebo moc
 3. související s hornictvím

28[editovat]

respondi

esperanto:
verbum; [rɛspɔndɪ]

 1. odpovědět

27[editovat]

počítat

čeština:
verbum; [pɔtʃiːtat]

 1. provádět matematické operace
 2. zjišťovat množství
 3. řadit k něčemu
 4. (počítat s + instrumentál) brát za jisté
 5. myslet si, domnívat se

26[editovat]

кыл

udmurtština:
substantivum; [kɨl]

 1. jazyk, řeč
 2. jazyk (orgán)

25[editovat]

hláska

čeština:
substantivum, femininum; [ɦlaːska]

 1. základní jednotka zvukové stránky řeči
 2. velká hradní věž
 3. dopravna na železniční trati
 4. nouzový telefon na dálnici

24[editovat]

acteur

francouzština:
substantivum, maskulinum; [ak.tœʁ]

 1. herec
 2. účastník

23[editovat]

východ

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [vɪːxɔt]

 1. světová strana ležící ve směru vycházejícího Slunce
 2. část určitého území ležící ve směru východu [1]
 3. místo určené pro opuštění uzavřeného prostoru
 4. doba kdy se Slunce, Měsíc nebo jiné nebeské těleso objevuje nad obzorem

22[editovat]

pofre

okcitánština:
substantivum; ['pufre]

 1. chobotnice

21[editovat]

obmýtí

čeština:
substantivum, neutrum; [ˈɔbmiːciː]

 1. (lesnictví) čas mezi vysazením stromů a jejich kácením

20[editovat]

pitkä

finština:
adjektivum; [ˈpitkæ]

 1. dlouhý
 2. vysoký, velký (o člověku)

19[editovat]

komora

čeština:
substantivum, femininum; [kɔmɔra]

 1. malá místnost sloužící pro ukládání potravin
 2. místnost používaná pro speciální technický účel
 3. uzavřený prostor technického zařízení
 4. dutá část některých orgánů těla obratlovců
 5. administrativní orgán sdružující osoby stejné profese
 6. oddíl zákonodárného sboru
 7. (myslivost) přední část trupu lovné zvěře, při jejímž zasažení nábojem zvíře umírá

18[editovat]

creta

italština:
substantivum; [ˈkrɛːta]

 1. křída
 2. jíl

17[editovat]

tvrdit

čeština:
verbum; [tvr̩ɟɪt]

 1. s jistotou říkat, prohlašovat
 2. činit tvrdším

16[editovat]

perroquet

francouzština:
substantivum; [pɛ.ʁɔ.kɛ]

 1. papoušek
 2. koktejl z pastisu a mentolového sirupu

15[editovat]

měřit

čeština:
verbum; [mɲɛr̝ɪt]

 1. zjišťovat míru, rozměr
 2. mít určitou velikost
 3. pozorovat, prohlížet (někoho)
 4. soudit, ocenit (někoho)
 5. (zastarale) mířit (zacílit)
 6. (zastarale) směřovat (někam se přibližovat)

14[editovat]

höra

švédština:
sloveso; [hœːra]

 1. slyšet
 2. ptát se, vyptávat se
 3. (zpravidla s předložkou till) patřit

13[editovat]

postropí

čeština:
substantivum, neutrum; [pɔstrɔpiː]

 1. (archaicky) poschodí, patro

12[editovat]

servisto

esperanto:
substantivum; [sɛrvɪstɔ]

 1. sluha

11[editovat]

slizký

čeština:
adjektivum; [slɪskiː]

 1. vlhký a kluzký od slizu, kluzký od vlhka
 2. oplzlý a úlisný, chlípný

10[editovat]

granota

katalánština:
substantivum, femininum; [grə.'nɔ.tə]

 1. žába

09[editovat]

znak

čeština:
substantivum, maskulinum inanimatum; [znak]

 1. význačná vlastnost
 2. jednoduchý plošný grafický útvar, který může vytvářet text
 3. jednoduchý plošný grafický útvar mající určitý dohodnutý smysl
 4. plošný grafický útvar, symbolizující rod, obec, region, stát apod.
 5. (v ustálených spojeních) záda
 6. plavecký styl zády dolů

08[editovat]

Aarbecht

lucemburština:
substantivum, femininum; [aːbəɕt]

 1. práce (pozice), zaměstnání
 2. práce (činnost), úkol

07[editovat]

vydat

čeština:
verbum; [vɪdat]

 1. dát ze svého držení předmět či osobu
 2. zveřejnit úřední dokument
 3. dát do prodeje knihu, hudební nosič apod.
 4. dát finanční prostředky za zboží či služby
 5. po omezenou dobu být zdrojem (něčeho)
 6. (vydat za + akuzativ) být přínosem

06[editovat]

kuko

esperanto:
substantivum; [kʊkɔ]

 1. koláč

05[editovat]

vlahý

čeština:
adjektivum, tvrdé; [vlaɦiː]

 1. příjemně teplý, vlažný
 2. vlhký
 3. působící dojemně nebo něžně

04[editovat]

Liebe

němčina:
substantivum; [ˈliːbə]

 1. láska
 2. milá, milenka

03[editovat]

vyjít

čeština:
verbum; [vɪjiːt]

 1. dostat se chůzí ven
 2. dostat se chůzí nahoru
 3. vydat se chůzí odněkud
 4. být vytištěn (písemné dílo)
 5. objevit se na obzoruu (vesmírné těleso)
 6. (vyjít z + genitiv) vzít za počátek úvahy
 7. dopadnout příznivě v souladu s nadějí
 8. (vyjít s + instrumentál) finančně uspokojit svoje potřeby
 9. (hovorově) (vyjít na + akuzativ) odpovídat finanční hodnotě

02[editovat]

kunta

finština:
substantivum; [ˈkun̪t̪ɑ]

 1. obec
 2. (ve složeninách) označení pro skupinu, -stvo
 3. (ve složenině s číslovkou) okolo, přibližně
 4. (biologie) říše
 5. (matematika) pole

01[editovat]

kůň

čeština:
substantivum, maskulinum animatum; [kuːɲ]

 1. zvíře, lichokopytník z čeledi koňovitých
 2. šachová figura
 3. (přeneseně, hanlivě, zpravidla o muži) neohrabaný, nešikovný člověk
 4. gymnastické sportovní nářadí
 5. (zkráceně) starší jednotka výkonu odpovídající přibližně výkonu jednoho koně [1]