Příloha:Falešní přátelé v češtině a polštině

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Seznamy falešných přátel mezi češtinou a dalším jazykem
Slovanské jazyky

bosenština
chorvatština
polština
ruština
slovenština
slovinština

Falešní přátelé (čili zrádná slova, mezijazyková homonyma nebo mezijazyková paronyma) jsou dvojice slov různých jazyků, které vypadají nebo znějí stejně či podobně, ale ve skutečnosti mají jiný význam. Tato stránka se věnuje zrádným slovům mezi češtinou a polštinou.

Seznam zrádných slov[editovat]

polština připomínající české slovo význam polského slova v češtině význam českého slova v polštině
bachor bachor spratek, harant żwacz
bezcenny bezcenný drahocenný, nedocenitelný bezwartościowy
czerstwy čerstvý okoralý (o chlebu); hřmotný, silný (o člověku) świeży
deska deska prkno; prkýnko (na krájení) płyta
doba doba den (24 hodin); doba doba, okres
droga droga cesta, silnice narkotyk
dywan divan koberec kanapa
goniec honec střelec (šachy); kurýr naganiacz
grad hrad krupobití twierdza
gród hrad hradiště twierdza
chłopak chlapák chlapec świetny facet
chmura chmura mrak zmartwienie
chudy chudý hubený biedny
chudy chůdy hubený szczudła
chyba chyba asi błąd
jagoda jahoda bobule, borůvka truskawka (zahradní), poziomka (lesní)
kantor kantor směnárna nauczyciel
kładka kladka lávka krążek
korpus korpus tělo (lidské); korpus (jazykový) korpus (jazykový)
kościelny kostelní církevní, kostelní, chrámový kościelny
kościół kostel církev, kostel, chrám kościół
kraj kraj země; stát województwo, okręg (administrativně); brzeg, skraj (okraj)
krzesło křeslo židle fotel
kurka kůrka liška obecná houba; slepička skórka
kurz kouř prach dym
kwiecień květen duben maj
ława láva lavice lawa
ławica lavice hejno (ryb) ławka
ławka lávka lavice kładka
laska láska hůl miłość
łaska láska milosrdnost; milost; lasička miłość
list list dopis arkusz (papíru); liść (ze stromu)
mąż muž manžel mężczyzna
mecz meč zápas miecz
miłość milost láska łaska
momentalnie momentálně hned chwilowo
mrok mrak tma chmura
nasada násada podstavec, nástavec trzonek
niebieski nebeský modrý niebiański
niedziela neděle neděle; týden niedziela
obchód obchod obchůzka sklep
ostatni ostatní poslední pozostały
owad ovád hmyz bąk
pałac palác palác, zámek pałac
para pára pár; pára para
patrzeć patřit dívat se należeć
pieprzyć pepřit pepřit; kecat; šukat; mrdat (pohrdat, kašlat) pieprzyć
pismo písmo písmo; text (dokument) pismo
piwnica pivnice sklep piwiarnia
płyn plyn tekutina gaz
pokój pokoj pokoj (místnost); mír pokój (místnost); spokój (stav)
polak polák polština (předmět nebo hodina ve škole) grążyca
południe poledne jih; poledne południe
północ půlnoc sever; půlnoc północ
postęp postup pokrok; posun procedura
pościel postel lůžkoviny (vybavení lůžka) łóżko
powieść pověst román legenda (vyprávění); reputacja (reputace)
powołanie povolání záliba; jmenování; výzva zawód
pozostały pozůstalý zbývající, ostatní członek rodziny zmarłego
północ půlnoc sever; půlnoc północ
prosto prostě rovně; jednoduše po prostu
pył pyl prach pyłek
rzecz řeč věc mowa
sklep sklep obchod, prodejna piwnica
sklepienie sklepení klenba piwnica
Słowenka Slovenka Slovinka Słowaczka
słoweński slovensky slovinský; slovinština po słowacku
słoweńskość slovenskost slovinskost słowackość
Słowiniec Slovinec Pomořský Slovinec Słoweniec
Słowinka Slovinka Pomořská Slovinka Słowenka
słowiński slovinsky pomořskoslovinský; pomořská slovinština po słoweńsku
słowińskość slovinskost pomořská slovinskost słoweńskość
statek statek loď gospodarstwo (hospodářství); dobro (v ekonomice)
stok stok svah spływ
stolica stolice hlavní město krzesło (židle); stolec (výkaly)
strona strana strana strona (část); partia (politická)
szlak šlak cesta, stezka, trasa, kolej apopleksja (mrtvice)
szpetny špatný ošklivý zły
sztuka štuka kus; umění; hra (divadelní) tynk
szukać šukat hledat pieprzyć
trup trup mrtvola korpus, kadłub, tułów
twierdza tvrz pevnost, tvrz twierdza
ubikacja ubikace záchod dom noclegowy
układ úklad smlouva (mezinárodní); úprava (vzhled); soustava pułapka
uprawa úprava pěstování, plodina przeróbka (upravování); układ (vzhled)
walka válka boj, zápas (bitva i usilovné snažení) wojna
wiec věc shromáždění rzecz
wojewoda vévoda hejtman książę
wojna vojna válka służba wojskowa
wróg vrah nepřítel zabójca, morderca
zachód záchod západ toaleta, ubikacja
zakład základ podnik fundament
zamek zámek hrad pałac (stavba); zamek (na klíč)
zapach zápach vůně smród
zapas zápas zásoba mecz
zawód závod povolání; zklamání zakład (podnik); zawody (sportovní)
zboże zboží obilí towar
zmęczony zmenšený unavený zmniejszony
żona žena manželka kobieta

Literatura[editovat]

  • LOTKO, Edvard. Zrádná slova v polštině a češtině : lexikologický pohled a slovník. Olomouc : Votobia, 1992. 183 s. (Edice studijních textů.)
  • ORŁOŚ, Teresa Zofia; LOTKO, Edvard. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych. 2. vyd. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 389 s. ISBN 9788323321262. (polština)
  • SZAŁEK, Marek. Czesko-polska homonimia : Czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu. 1. vyd. Poznań : Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1993. 302 s. ISBN 83-232-0497-7. (polština)

Externí odkazy[editovat]