Příloha:Falešní přátelé v češtině a polštině

Z Wikislovníku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Seznamy falešných přátel mezi češtinou a dalším jazykem

angličtina
bulharština
francouzština
italština
japonština
němčina
polština
ruština
slovenština
slovinština
srbochorvatština
španělština
ukrajinština

Falešní přátelé (čili zrádná slova, mezijazyková homonyma nebo mezijazyková paronyma) jsou dvojice slov různých jazyků, které vypadají nebo znějí stejně či podobně, ale ve skutečnosti mají jiný význam. Tato stránka se věnuje zrádným slovům mezi češtinou a polštinou.

Seznam zrádných slov[editovat]

polština připomínající české slovo význam polského slova v češtině význam českého slova v polštině
akt akt listina; dějství; ale i akt (divadelní dějství; nahý model) akt; (pohlavní) stosunek płciowy
awaria havárie porucha, výpadek wypadek, kraksa
bachor bachor spratek, harant żwacz
batog batoh bič plecak
bezcenny bezcenný drahocenný, nedocenitelný bezwartościowy
biesiadować besedovat hodovat, stolovat dyskutować
borówka borůvka brusnice, brusinka jagoda
brodawka bradavka bradavice, ale i bradavka brodawka, sutek
brzeg břeh okraj, ale i břeh brzeg
burak burák červená řepa; buran orzech ziemny, arachid
bydło bydlo dobytek mieszkanie
cieplarnia teplárna skleník ciepłownia
cudny cudný nádherný, divukrásný cnotliwy, niewinny
czerstwy čerstvý okoralý (o chlebu); hřmotný, silný (o člověku) świeży
czerwiec červen červenec lipiec
deska deska prkno; prkýnko (na krájení) płyta
długopis dluhopis propiska weksel
doba doba den (24 hodin); doba doba, okres
dobytek dobytek výdobytek bydło
droga droga cesta, silnice narkotyk
dywan divan koberec kanapa
dzik dík divočák dzięki
flaki fleky dršťková plamy
goniec honec střelec (šachy); kurýr naganiacz
grad hrad krupobití twierdza
gród hrad hradiště twierdza
chętny chutný zanícený, ochotný smaczny
chłopak chlapák chlapec świetny facet
chmura chmura mrak zmartwienie
chrzest chřest křest szparag
chudy chudý hubený biedny
chudy chůdy hubený szczudła
chyba chyba asi błąd
chytry chytrý mazaný mądry
jagoda jahoda bobule, borůvka truskawka (zahradní), poziomka (lesní)
jednak jednak avšak, ale, však (odporovací) (jednak... a jednak) po pierwsze... (a) po drugie
kantor kantor směnárna nauczyciel
karabin karabina puška karabinek
katedra katedra katedrála (i katedra) katedra
kładka kladka lávka krążek
korpus korpus tělo (lidské); korpus (jazykový) korpus (jazykový)
kochać się kochat se milovat se (láska); milovat se (sex) napawać się
kościelny kostelní církevní, kostelní, chrámový kościelny
kościół kostel církev, kostel, chrám kościół
kraj kraj země; stát województwo, okręg (administrativně); brzeg, skraj (okraj)
krzesło křeslo židle fotel
kurka kůrka liška obecná houba; slepička skórka
kurz kouř prach dym
kwas kvas kyselina zaczyn
kwiecień květen duben maj
ława láva lavice lawa
ławica lavice hejno (ryb) ławka
ławka lávka lavice kładka
laska láska hůl miłość
łaska láska milosrdnost; milost; lasička miłość
łączyć się loučit se spojovat se, fúzovat żegnać się
list list dopis arkusz (papíru); liść (ze stromu)
lustro lustr zrcadlo żyrandol
matka matka matka (rodič) matka (rodič); nakrętka
mąż muž manžel mężczyzna
mecz meč zápas miecz
miłość milost láska łaska
mocny mocný silný; pevný; ale i mocný potężny; mocny
momentalnie momentálně hned chwilowo
możny možný mocný możliwy
mrok mrak tma chmura
myśliwiec myslivec stíhačka łowca, myśliwy
napad nápad napadení; záchvat pomysł
naczynie náčiní nádoba; nádobí; céva przybory, narzędzia
nasada násada podstavec, nástavec trzonek
nastrój nástroj nálada narzędzie, (hudební) instrument
niebieski nebeský modrý niebiański
niechętny nechutný neochotný wstrętny
niewinny nevinný cudný; ale i nevinný niewinny
niewolnictwo nevolnictví otroctví poddaństwo
niewolnik nevolník otrok chłop pańszczyźniany
nóżki nůžky nožičky nożyczki
nożyczki nožičky nůžky nóżki
obecny obecný přítomný; aktuální powszechny, ogólny
obchód obchod obchůzka sklep
opona opona pneumatika kurtyna
ostatni ostatní poslední pozostały
owad ovád hmyz bąk
pachnieć páchnout vonět śmierdzieć, cuchnąć
pachnący páchnoucí voňavý śmierdzący, cuchnący
pałac palác palác, zámek pałac
para pára pár; pára para
patrzeć patřit dívat se należeć
pieprzyć pepřit pepřit; kecat; šukat; mrdat (pohrdat, kašlat) pieprzyć
piłka pilka míč, ale i pilka piłka
pismo písmo písmo; text (dokument) pismo
piwnica pivnice sklep piwiarnia
płyn plyn tekutina gaz
pocisk potisk kulka nadruk
podróżny podružný cestující podrzędny
pojęcie pojetí pojem; ponětí, potucha, zdání; ale i pojetí pojęcie, koncepcja
pokład poklad paluba; sluj skarb
pokój pokoj pokoj (místnost); mír pokój (místnost); spokój (stav)
polak polák polština (předmět nebo hodina ve škole) grążyca
półka půlka police połowa
północ půlnoc sever; půlnoc północ
południe poledne jih; poledne południe
pomyślny pomyslný slibný, nadějný fikcyjny
popierać popírat podporovat zaprzeczać
postęp postup pokrok; posun procedura
pościel postel lůžkoviny (vybavení lůžka) łóżko
powieść pověst román legenda (vyprávění); reputacja (reputace)
powinien povinen (zatížený povinností) obowiązkowy
powołanie povolání záliba; jmenování; výzva zawód
pozostały pozůstalý zbývající, ostatní członek rodziny zmarłego
północ půlnoc sever; půlnoc północ
pozór pozor zdání uwaga
prawdziwy pravdivý opravdový; ale i pravdivý prawdziwy
prędki prudký uspěchaný gwałtowny, (svah) stromy
prócz proč (knižně) oprócz: kromě, mimo dlaczego
prosto prostě rovně; jednoduše po prostu
przybory příbory náčiní, potřeby sztućce
przyprawa příprava koření, ochucovadlo przygotowanie
przyprawiać připravit kořenit, ochucovat przygotować, (o peníze) pozbawić
przyprawiony připravený kořeněný przygotowany
pukać pukat klepat pękać
puszka puška plechovka strzelba, karabin
pył pyl prach pyłek
robota robota práce pańszczyzna
rolniczka rolnička rolnice dzwoneczek
rozkład rozklad rozvrh (i rozklad) rozkład
ruch ruch pohyb; (např. šachový) tah; (např. dopravní) provoz; (politické) hnutí zgiełk
rzecz řeč věc mowa
sklep sklep obchod, prodejna piwnica
sklepienie sklepení klenba piwnica
skutek skutek důsledek; účinek czyn, uczynek, postępek
Słowenka Slovenka Slovinka Słowaczka
słoweński slovensky slovinský; slovinština po słowacku
Słowiniec Slovinec Pomořský Slovinec Słoweniec
Słowinka Slovinka Pomořská Slovinka Słowenka
słowiński slovinsky pomořskoslovinský; pomořská slovinština po słoweńsku
ślub slib sňatek obietnica, przysięga
śmieć smět dovolit si, opovážit se móc
sok sok štáva rywal
stan stan stav; režim namiot
statek statek loď gospodarstwo (hospodářství); dobro (v ekonomice)
staw stav rybník, pleso; kloub stan
stok stok svah spływ
stolec stolec výkal stolica
stolica stolice hlavní město krzesło (židle); stolec (výkaly)
stopa stopa noha (od kotníku dolů); ślad
strefa strefa pásmo, zóna trafienie, trefa
stromy stromy strmý, příkrý drzewa
strzelba střelba brokovnice, puška strzelanie, strzelanina
strona strana strana (knihy, světa, problému) strona (knihy, světa, problému); bok (předmětu), partia (politická)
szczyt štít vrcholek, vrchol (kariéry, stromu, apod.; horní část); summit; ale i štít, vrch (ochranný) tarcza, (vývěsní) szyld, (vrch) szczyt
szlak šlak cesta, stezka, trasa, kolej apopleksja (mrtvice)
szpetny špatný ošklivý zły
sztuka štuka kus; umění; hra (divadelní) tynk
szukać šukat hledat pieprzyć
trup trup mrtvola korpus, kadłub, tułów
twierdza tvrz pevnost, tvrz twierdza
ubikacja ubikace záchod dom noclegowy
ucztować účtovat hodovat liczyć, rozliczać
uczynek účinek čin skutek
układ úklad smlouva (mezinárodní); úprava (vzhled); soustava pułapka
ulewa úleva liják ulga
unikać unikat vyhýbat se, stranit se (nemít kontakt) ulatniać się, wyciekać
unikat unikat unikát ulatniać się, wyciekać
upadek úpadek pád spadek
uprawa úprava pěstování, plodina przeróbka (upravování); układ (vzhled)
urok úrok kouzlo; šarm odsetek
ustawa ústava zákon konstytucja
uwieść uvést svést (sexuálně) (udat) oświadczyć; (písemně) podać; (novinku, na místo, do stavu) wprowadzić; (představení) przedstawić
walka válka boj, zápas (bitva i usilovné snažení) wojna
wiec věc shromáždění rzecz
wojewoda vévoda hejtman książę
wojna vojna válka służba wojskowa
wołowina volovina hovězí (maso) bzdety
wróg vrah nepřítel zabójca, morderca
wspomnieć vzpomenout si zmínit przypomnieć sobie
wypadek výpadek nehoda, havárie awaria
zachód záchod západ toaleta, ubikacja
zakład základ podnik fundament
zamek zámek hrad pałac (stavba); zamek (na klíč)
zapach zápach vůně smród
zapas zápas zásoba mecz
zaś, zasie zas, zase kdežto, zatímco, zas (jako protiklad) (opakování) znowu, znów; (jako protiklad) zaś
zawierać zavírat obsahovat; uzavírat zamykać
zawód závod povolání; zklamání zakład (podnik); zawody (sportovní)
zboże zboží obilí towar
zdanie zdání mínění, názor, úsudek; věta pozór
zmęczony zmenšený unavený zmniejszony
żałować žalovat litovat, želet, být líto skarżyć, (u soudu) oskarżać
żegnać žehnat loučit se błogosławić
żona žena manželka kobieta

Seznam zrádných slovních spojení[editovat]

polština připomínající české spojení význam polského spojení v češtině význam českého spojení v polštině
światła uliczne pouliční lampy semafor latarnie uliczne

Literatura[editovat]

  • LOTKO, Edvard. Zrádná slova v polštině a češtině : lexikologický pohled a slovník. Olomouc : Votobia, 1992. 183 s. (Edice studijních textů.)
  • ORŁOŚ, Teresa Zofia; LOTKO, Edvard. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych. 2. vyd. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 389 s. ISBN 9788323321262. (polština)
  • SZAŁEK, Marek. Czesko-polska homonimia : Czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu. 1. vyd. Poznań : Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1993. 302 s. ISBN 83-232-0497-7. (polština)

Externí odkazy[editovat]